Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Lykketoft slår alle rekorder i nyt Israel-angreb

Mogens Lykketoft er kendt for at sprede løgne om den jødiske stat. Her ses han i FN, 8. marts 2016. (Foto: UN Women, #IWD2016 - New York - United Nations Headquarters, 8. marts 2016, flickr)
Mogens Lykketoft burde vide bedre!

Det er ikke noget nyt at Mogens Lykketoft spreder løgne om Israel – MIFF har bragt utallige eksempler på hvordan han gør det

Den 21.februar slog Lykketoft egen rekord i sit Israel-angreb bragt i Berlingske Tidende

Den 12. juli kom Lykketoft, der er fhv. minister og formand for Socialdemokratiet, med et nyt Israel-angreb i Berlingske. I det følgende bringer MIFF Lykketofts kommenterer (MIFFs kommentarer er flettet ind i teksten i kursiv).

Verden er i historiens løb ustandseligt hærget af forbryderiske krige og naturkatastrofer. Der var Hitlers, Stalins og Maos massemord. Der var millioner af mennesker fra Vietnam til Mellemøsten, der mistede livet som konsekvens af alle de forkerte beslutninger, som amerikanske præsidenter traf om blodige, mislykkede invasioner. I nutiden har Vesten med sin passivitet befordret andre katastrofer som borgerkrigs- og sultkatastrofen i Yemen, der blev anført af Saudi-Arabien med vestlige våben.

Det forekommer for en gangs skyld entydigt godt, at vi kan enes om massiv bistand til Ukraine i kampen mod den blodige og meningsløse russiske invasion.

Men de store konflikter og katastrofer overskygger alt for ofte de »små«, hvor det kun er få millioner mennesker, der lider, og konfliktens dødsliste gennem årtiers konflikt måske »kun« er i tusinder.

Israels undertrykkelse og systematiske overgreb mod den palæstinensiske nation hører til i denne kategori. MIFFs kommentar: 1. Det lader til at Lykketoft forsøger at overgå sine tidligere Israel-angreb fra gang til gang. Her starter han sine kommentarer i Berlingske, med at nævne nogle af de værste diktatorer – Hitler, Stalin og Mao, der alle undertrykte deres befolkninger og har flere millioner menneskeliv på samvittigheden. For ikke at tale om Hitler som startede Anden Verdenskrig og stod bag Holocaust.

Den jødiske stat indespærrer over to millioner mennesker under umulige livsvilkår i Gaza og gennemfører en brutal og systematisk annektering af Vestbredden. Det ryster mig særligt, fordi jeg havde store forventninger om humanisme fra et jødisk folk, der selv har oplevet så forfærdende lidelser under nazisternes folkemord. Det forarger mig, at Israels allierede og militære beskytter, USA, ikke intervenerer for at standse overgrebene mod palæstinenserne. Tværtimod bruger USA igen og igen sin vetoret i FN til fordel for Israel – og undlader helt det pres på Israel, som er forudsætningen for dén tostatsløsning, som FN i årtier har krævet. MIFFs kommentar: 1. Desværre føjer Lykketoft sig til listen over flere nuværende og forhenværende danske politikere, der bruger “hjemmestrikket” fakta om Israel uden hold i virkeligheden til at sprede anti-israelsk propaganda.
2. Lykketoft burde vide at Israel trak sig helt ud af Gaza i 2005, hvorefter Fatah, der kontrollerer de palæstinensiske myndigheder (PA) tog over. Lykketoft ved også at den iransk-støttet terrorgruppe Hamas begik et blodigt kup mod Fatah i 2007 og tog kontrol over enklaven. Dvs. at palæstinenserne de-facto har været delt i to siden 2007. Terrorgruppen Hamas har således fuld kontrol over Gaza, mens PA har selvstyre i Område A & B i Judæa og Samaria (Vestbredden), mens Israel har kontrol over Område C – jf. Oslo-aftalerne fra primo 1990’erne. Det er også i Område C Israels lovlige bosættelser ligger.
3. Lykketoft er langt fra den første, der har anklaget Israel for at bosættelserne er ulovlige og et brud på folkeretten. Han er heller ikke den første, der har påstået at bosættelserne er største hindring for fred mellem israelere og palæstinensere. Men faktum er, at hvis folkeretten brugt som den burde, ville der ikke være en diskussion bosættelsernes lovlighed  israelske bosættelser er IKKE ulovlige jf. folkeretten. Fakta på jorden viser også at israelske bosættelser IKKE er den største hindring for fred. Israelske bosættelser og landbrug i Judæa og Samaria dækker kun 2,7% af arealet!
4. Lykketoft ynder også at tale om to-statsløsningen, men “glemmer” at en spørgeundersøgelse lavet af Palestinian Center for Policy and Survey Research viser at palæstinenserne ikke deler USA, EU, Danmark, Norge og andre landes begejstring for to-statsløsningen. Undersøgelsen viser eksempelvis at 68 % af palæstinenserne støtter oprettelsen af ​​terrorgrupper til at udføre terrorangreb mod israelere, 87 % mener at PA’s sikkerhedsstyrker ikke har ret til at anholde medlemmer af terrorgrupper for at forhindre dem i at udføre terrorangreb mod Israel, 63 % er imod sikkerhedssamarbejde med Israel. Adspurgt hvad er den mest effektive måde til «at ende israelsk okkupation og opbygge en uafhængig stat», svarede 77% vold, 54% svarede «væbnet modstand» – dvs. Intifada. Blot for at nævne et eksempel – under Anden Intifada i 2000-2005 blev over 1.100 israelere dræbt i terrorangreb. 23% svarede «folkelig modstand» som er palæstinensisk eufemisme for terror. Kun 18% mener forhandlinger er bedste løsning og kun 27 % støtter to-statsløsningen. Adspurgt hvad de ser som de største udfordringer i det palæstinensiske samfund, svarer 26 % korruption, 21 % arbejdsløshed og fattigdom. Kun 1 ud af 5, dvs. 20 % af de adspurgte ser «israelsk okkupation og udvidelse af bosættelser» som det største problem. Og kun 33% af de adspurgte ser PA som en ressource for palæstinenserne, mens 63% svarede at de ser PA «som en byrde for palæstinenserne». Det skal tilføjes at PA blev etableret i 1994 som en del af Oslo-aftalerne. Siden da har det internationale samfund, inkl. Danmark, hældt flere hundrede milliarder kroner i PA’s pengekasse. Siden 2008 har EU, Norge og Schweiz givet over 100 milliarder kroner til PA og palæstinenserne. I 1994-2021 gav Danmark PA og UNRWA 4,37 milliarder kr.
5. Det er tydeligt at Palæstinenserne og deres ledere ikke vil have to-statsløsningen – de anerkender ikke Israels ret til at eksistere, de vil bekæmpe Israel, ikke samarbejde, hvilket fakta på jorden tydeligt viser. MIFF har i flere år gjort opmærksom på at PA misbruger international bistand (inkl. dansk bistand), til at oplære børn i at ofre livet i terrorangreb mod israelere. I 2019 oversatte MIFF nogle af de værste eksempler på opildning til terror og vold i palæstinensiske skolebøger til dansk og norsk. Rapport efter rapport har dokumenteret problemet – alligevel er skatteydernes milliarder fortsat med at strømme i PA’s pengekasse. EU-Parlamentet har gentagende gange fordømt PA for deres jihad-skolepensum og har netop vedtaget deres hidtil strengeste resolutioner. EU-Parlamentet insisterer på, at EU fastfryser sin PA-bistand indtil skolepensummet er tilpasset UNESCO-standarder og opfordrede EU-myndighederne til at forhindre finansiering af “aktiviteter, der opildner til had og vold”, i overensstemmelse med EU’s strategi for bekæmpelse af antisemitisme. Men PA nøjes ikke med at misbruge international bistand til at forgifte små børns hjerner – PA misbruger også bistand til at udbetale astronomiske beløb til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden. Tilbage i 2021 resulterede misbrug af dansk PA-bistand i stor Folketingsdebat om at stoppe misbruget. Men trods overvældende beviser, besluttede et flertal at lade misbruget fortsætte. At PA misbruger international bistand i terror- og propagandakrigen mod Israel er ikke noget nyt. PA har misbrugt international bistand i årtier og alle ved det – også Lykketoft, men det “glemmer” han også at nævne i Berlingske, hvorfor mon? Lykketoft nænver heller ikke at antallet af israelere dræbt af palæstinensiske terrorister i 2022, var det højeste siden 2008. Lykketoft nævner ikke at 52 israelere betalte med livet for palæstinensisk terror fra juni 2022 til juni 2023 – 15 af de israelske terrorofre blev dræbt af terrorister fra PA-kontrolleret jenin, hvor PA har mistet kontrollen og terrorgrupper med erklæret mål om at udslette Israel har taget over. Det er ikke Israels ansvar at palæstinenserne i Gaza undertrykkes af Hamas eller at PA undertrykker palæstinenserne i deres selvstyreområder. Hvorfor råber Lykketoft ikke op over det? Du kan også glemme alt om at Lykketoft ville nævne, at PA-præsident Mahmoud Abbas under sit 2022 besøg i Tyskland, sagde at Israel har begået 50 Holocausts mod palæstinenserne i 50 år – tværtimod viser nedenstående Lykketoft-citat, at han støtter Abbas-løgnen: Her er Lykketoft-citatet: «Det ryster mig særligt, fordi jeg havde store forventninger om humanisme fra et jødisk folk, der selv har oplevet så forfærdende lidelser under nazisternes folkemord.» Vi lader citatet stå for sig selv og nøjes med at tage kraftig afstand fra enhver sammenligning mellem Israel og den værste forbrydelse mod menneskeheden – Holocaust. At Lykketoft har nedfældet sammenligningen på skrift siger mere end noget andet!

Det er hyklerisk, når vestlige regeringer med USA i spidsen nøjes med at tale om »Israels ret til selvforsvar«, når bomber og tanks udløser død og ødelæggelse for de civile i flygtningelejrene.

I forrige uge så vi igen – som jeg også oplevede ved et besøg i Israel i 2002 – et massivt israelsk militær angreb på Jenin på den besatte vestbred. Denne gang også med bombefly! MIFFs kommentarer: 1. Israel har som ethvert andet land ret og pligt til at beskytte sine indbyggere mod terror, krig, raketangreb eller ethver anden trussel. International lov sættes ikke ud af kraft blot fordi Lykketoft har et personligt problem med Israels eksistens. Lykketoft nævner intet om, at Israel som tak for at trække sig ud af Gaza i 2005, år efter år, er blevet udsat for flere tusind raketangreb af Hamas og Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ) – begge terrorgrupper støttes af Iran, har som erklæret mål at udslette Israel og står på flere internationale terrorlister. Alligvel er Fatah som kontollerer PA og får danske skattekroner i lommen, stolte over deres PIJ-bånd.
2. Lykketoft fortæller ikke sine læsere at Israel angribes fra flere fronter – Hamas-kontrolleret Gaza (med støtte fra Iran), PA’s selvstyreområder (hvor Iran allerede har fået fodfæste), Syrien (hvor Iran også forsøger at etablere sig militært), Libanon (med iransk støtte til terrororganisationen Hizbollah), FN-dæmonisering og international propaganda, som Lykketoft selv er en del af. Behøver vi at nævne, at Lykketoft i 2019 deltog i konference i Danmark med Hamas-agenda?
3. Hvilken flygtningelejr henviser Lykketoft til? Er det mon den PA-kontrolleret by Jenin, som PA har mistet kontrollen over? Er det mon Jenin, hvor PA hverken har vist lyst eller evne til at stoppe terrorgrupperne som udfører brutale terrorangreb, der koster israelske børn, kvinder og mænd livet? Som allerede nævnt, har terrorister fra Jenin dræbt mindst 15 israelere det seneste år. Derfor har Israels forsvarshær (IDF) været nødsaget til at udføre nsæten daglige anti-terroroperationer i Jenin for at stoppe terrorgrupper og terrorceller i at udføre flere terrorangreb. Terrorgrupperne, PA og Fatah som kontrollerer PA er stolte over at dræbe israelere og ser alle israelere som legitime mål. I sidste måned blev en 15-årig palæstinensisk PIJ-terrorist dræbt under en af IDF’s anti-terroroperationer i Jenin. Terroristen blev hyldet og lykønsket for at hun var død som martyr af sin 8-årige kunsine på Fatah-tv. Vi minder om at Fatah kontrollerer PA, dvs. at danske skatteydere er med til at finansiere Fatah/PA propaganda og misbrug af børn i deres terrorkrig mod Israel. At Fatah/PA misbruger børn er ikke noget nyt og MIFF har igennem flere år belyst, hvordan palæstinensiske børn udsættes voldsom indoktrinering og oplæres i at dræbe for at blive dræbt, men det bekymrer ikke Lykketoft at palæstinensiske børn betaler prisen for terrorkrigen mod Israel.
4. Lykketoft nævner heller ikke at MIFF allerede på et tidligt tidspunkt kunne fortælle, at alle de dræbte under Israels seneste anti-terroroperation i Jenin var bevæbnede terrormedlemmer – fakta som også bekræftes af IDF og åbne palæstinensiske kilder. Den iransk-støttet terrorgruppe PIJ bekræftede i Twitter-pressemeddelelse, at de 12 dræbte (inkl de mindreårige) i Jenin var PIJ-terrorister. Alligevel har danske og internatinale medier haft tralvt med at hælde mere benzin på terror-bålet mod Israel, med påstande om at de fleste var civile og Lykketoft har nu føjet sig til listen.

Den seneste udvikling er et totalt maskefald om Israels hensigter. premierminister Netanyahu har optaget ekstreme racister og kolonialister i sin seneste regering. Hans plan er at stække Højesteret, så retssagen mod ham for korruption kan standses. Regeringens program er en fordobling af antallet af bosættere på besat palæstinensisk jord og egentlig indlemmelse af størstedelen af det besatte område i et Israel, hvor palæstinenserne er uden nogen form for retssikkerhed, og hvor den dømte racist Itamar Ben-Gvir har fået kommandoen over en såkaldt nationalgarde til undertrykkelse af palæstinensere og udbredelse af nye bosættelser. MIFFs kommentarer: 1. At Israel ser på magtforholdet mellem deres lovgivende, udøvende og dømmende magt, er ikke et særsyn – mange lande har gjort det samme, flere vil gøre det i fremtiden og alle lande burde gøre det. Israel er et meget dynamisk demokrati, hvor alle har ret til at ytre sig frit. At folk demonstrere for/imod retsreformen er et sundhedstegn, der beviser at Israel er et ægte demokrati. Men her i Danmark og resten af verden, har Lykketoft, medier, politikere og andre, mere travlt med at gøre sig kloge på israelsk lovgivning- og politik end sætte sig ind i, hvordan Israel er skruet sammen som land og samfund. Retsreformen er kompleks og selv israelske eksperter kan ikke blive enige om den er god eller dårlig, alligevel mener Lykketoft at han er juridisk ekspert i israelsk lov…
2. Netanyahu står anklaget for korruption i tre retssager, der kører deres gang i Israels retssystem. Netanyahu er ikke dømt endnu, dvs. at dommerne ikke har afgjort skyldsspørgsmålet, men i Lykketoft øjne er han allerede skyldig. Retsprincippet om at man er uskyldig til andet er bevist, gælder åbenbart ikke for Netanyahu, ifølge Lykketoft. Det er korrekt at retsrefomen – hvis den gennemføres, vil svække højesterets uafhængighed, men retsreformen vil ikke give Netanyahu immunitet. I Frankrig, derimod har præsidenten immunitet, men det får ikke Lykketoft til at kritisere Frankrig… Læs mere om retsreformen her.
3. Israel kan ikke besætte sit eget land, alligevel kalder Lykketoft konsekvent Judæa og Samaria for besat. Graden af misinformation om Judæa og Samaria er meget bekymrende, da den står i vejen for enhver informeret debat og Lykketoft viser at han er en del af problemet. Påstanden om at Israel ikke overholder international lov afviser de grundlæggende principper i international lovgivning og er en dobbelt standard mod Israel. Enhver juridisk analyse af status på det omstridte territorium kan ikke ignorere det grundlæggende princip om, at et land ikke kan “besætte” et territorium, der ikke tilhører anden suveræn stat med troværdige krav. Storbritannien anerkender absolut ikke palæstinensisk suverænitet over territoriet og Israel har det stærkeste retlige krav på det, baseret på et grundlæggende princip i folkeretten, der styrer dannelsen af ​​nye stater og afgrænsningen af ​​deres grænser. Den universelle regel for bestemmelse af grænser for nye stater, uti possdetis juris dikterer at de er etableret med de administrative grænser for den tidligere administrative myndighed. Forud for Israel blev Mandatet af Palæstina oprettet af Nations League og administreret af Storbritannien. Som den eneste stat, der kom ud af mandatet i 1948, dikterer folkeretten at Israel arvede mandatets administrative grænser. Princippet bestemmer at det pågældende område har været under israelsk suverænitet siden statens uafhængighed, det gjaldt også under Jordans besættelse af territoriet mellem 1948 og 1967. Mens territoriet er politisk omstridt, er det juridiske princip fuldstændig klart. Princippet om at en ny stat arver grænser fra den sidste øverste administrative myndighed, er blevet anvendt universelt efter uafhængigheden af ​​nye stater, blandt andet stater i Asien, Afrika, Sydamerika og det tidligere Sovjetunion. Vesten har ingen pressions-midler mod terrororganisationer og modbydelige regimer. Når det gælder forhandlinger er det Israel, der forventes at komme med indrømmelser som skader dets sikkerhed, mens terror og tilskyndelse til vold belønnes. Når generationer af israelere har været vidne til at ethvert kompromis fører til mere terror og blodsudgydelser, bliver det sværere og sværere at forklare, hvorfor det skulle blive anderledes denne gang. Politikken om ”land for fred” – hvor Israel afgiver jord og palæstinenserne lover fred – er blevet afsløret gennem Oslo-aftalerne og sammen med Israels tilbagetrækning fra Gaza har de begge vist sig at være en stor fiasko. Alligevel har den ene israelske regering efter den anden søgt forhandlinger med den palæstinensiske ledelse i håb om, at yderligere indrømmelser for sikkerhed ville føre til, at PA ville afvise vold og terror. Den reelle fare er at fejlrepræsentationer kombineret med opfordringen til ensidige afgivelse af israelsk territorium vil handicappe palæstinenserne. Fremme af holdninger som fejltolker folkeretten, kræver både urealistiske indrømmelser og urealistiske mål, vil svække den grundlæggende forhandlingsposition for både nuværende og fremtidig palæstinensisk ledelse. Det sætter urealistiske mål som de ikke kan indfrie, uden at blive beskyldt for forræderi. Mahmoud Abbas har allerede gjort det klart at han ikke kan kræve noget mindre end de positioner, som visse elementer i det internationale samfund står fast på – uanset hvor upraktiske og fantasifulde de måtte være. Det kan ikke understreges tydeligt nok at i modsætning til meget af retorikken, så vil Israels plan angående område C ikke skade fremtidige forhandlinger. I forslag om en to-statsløsning forestillede man sig at suveræn israelsk territorium skulle afgives i landbytte. Det seneste forslag var Trump-planen, hvor betydelige dele af det ubestridte israelske suveræne område i Negev skulle afgives på den måde. Israel har forhandlet om land, hvor dets lov gælder fuldt ud og har bevist enhver hensigt til at fortsætte med at gøre det. Det har været parternes- og det internationale samfunds urimelige holdning at en endelig fredsordning kun kan opnås ved bilaterale forhandlinger. Palæstinensiske ledere sagde NEJ til Trump-planen, ligesom de har sagt NEJ til alle forslag om en stat siden 1937. Men intet af ovennævnte passer ind i Lykketofts verdensbillede, derfor lægger han hele ansvaret og byrden på Israel, mens palæstinensiske ledere kan fortsætte med at stille krav og opildne til terror mod israelske børn, kvinder og mænd, uden at stå til ansvar.

Israelske soldater, der har gjort tjeneste som besættelsesmagt, har stiftet bevægelsen Breaking the Silence, fordi de mener at besættelsen er umoralsk og skadelig for Israels fremtid. De har sendt mig en aktuel rapport, som jeg resumerer i det følgende:

| Et par tusinde soldater trængte ind, civile blev dræbt og el- og vandforsyning ødelagt sammen med megen privat ejendom. Det tegner et billede af, at civilbefolkningen på den besatte vestbred nu skal behandles lige så brutalt som i Gaza, hver gang der efter israelsk opfattelse er sket eller er optræk til en palæstinensisk terrorhandling; det hele er jo en helt forudsigelig ond cirkel.

| Desperate unge palæstinensere griber til vold, fordi de har opgivet ethvert håb om retfærdighed. De oplever, hvordan den israelske besættelsesmagt passivt og ofte velvilligt ser på, at militante jødiske besættelser angriber palæstinensiske landsbyer med overfald, drab, og hærværk mod boliger, biler og oliventræer.

| Samtidig høres en højreradikal israelsk minister udtale at hele landsbyer burde jævnes med jorden, hvis en attentatmand kommer derfra. Bosættervolden er – siger Breaking the Silence – en del af en israelsk regeringspolitik om at overtage mere og mere jord til bosættelser ved at gøre det umuligt for palæstinensere på Vestbredden at leve deres liv.

Breaking the Silence er lige nu del af en kampagne sammen med andre israelske menneskerettighedsorganisationer, der er modstandere af koloniseringspolitikken. MIFFs kommentarer: 1. Tilbage i 2022 skrev MIFF om dansk NGO-bistand i programmet Bilateralt program 2021-2025/SO1 – menneskerettigheder og demokratisk ansvar. Over 50% af midlerne i programmet gives til 8 NGO’er til at “styrke, advokere og mobilisere rettigheder”. Blandt de 8 NGO’er som finansieres af dine skatekroner er Breaking the Silence, der får 3.900.935 kroner i 2021-2023, MIFF har flere gange skrevet om den anti-israelske, israelske NGO, der spreder grov anti-israelsk propaganda verden over. Breaking the Silence deltager også i “uddannelsesturer” for internationale journalister hvor de “oplæres” i at rappotere negativt om den jødiske stat. NGO’en er kendt for at komme med falske anklager mod Israel – se eksempel fra 2021, hvor israelske soldater blev frifundet i retssystemet. Læs mere her om breaking the Silence og hvordan Danmark og mange andre lande er med til at støtte deres propagandakrig mod Israel med skatteydernes penge. At Lykketoft bruger Breaking the Silence som kilde viser hvorfor propagandakrigen mod Israel får nærring – både via økonomisk støtte fra Danmark og stemmer som Lykketoft, der tager NBGO’ens ord for givet, uden at tage de kritiske briller på.

Håbet er, at USA og resten af verden omsider løfter blikket fra de andre konflikter, der tager deres opmærksomhed, og lægger maksimalt pres på Netanyahus fascistisk prægede regering.

Håbet er også, at de hundredtusindvis af israelske borgere, der vedvarende demonstrerer mod Netanyahus forsøg på at stække landets Højesteret og reelt indføre et autoritært styre, også tager i deres mund at kræve menneskerettigheder for palæstinenserne. MIFFs afsluttende kommentarer: Ingen ord – Lykketoft burde vide bedre! Det er virkelig pinligt at en veteran politiker som Lykketoft, bevidst vælger at sprede propaganda og misinformation om verdens eneste jødiske stat og Mellemøstens eneste demokrati. Lykketoft har føjet sig af den enedeløse liste af politikere, journalister og andre, der ser Israel som årsagen til verdens problemer. I virkeligheden er Israel løsningen for Mellemøsten – ikke problemet. Forhåbentligt vil Lykketoft og co. blive klogere og en dag og takke Israel for deres indsats mod terror, krig og ustabilitet.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem