I palæstinensiske skolebøger oplæres eleverne til at ofre livet i jihad som martyr. Deres skolebøger er nu værre end dem i Saudi-Arabien, Emiraterne og Qatar. (Illustrativt foto: Kristian Buus, Flickr)

– Fortsæt EU-finansiering af PA jihad-skolebøger eller kræv ændringer!

- Vil EU fortsætte finansiering af palæstinensiske myndigheders (PA) oplæring i had eller sætte foden ned og kræve fredsplan for palæstinensiske skolebørn? Spørger administrerende direktør i IMPACT-se, Marcus Sheff.

Marcus Sheff er administrerende direktør i IMPACT-se som gennemgår skolepensum verden i henhold til UNESCO standarder for fred og tolerance i henhold til internationale erklæringer og resolutioner – læs mere HER.

Her er hans kommentarer i avisen Times of Israel vedrørende EU-finansiering af de palæstinensiske myndigheders (PA) jihad-skolepensum:

I april 2019 meddelte EU’s udenrigspolitiske chef Federica Mogherini, at EU ville undersøge PA’s jihad-skolepensum som blandt andet hylder terrorister der har myrdet israelske børn, kvinder og mænd og opildner børnene til at ofre deres liv i jihad. Lærerne som forgifter de palæstinensiske skolebørns hjerner, får betalt deres løn af EU – dvs. dine og vores skattekroner. EU-undersøgelsen blev indledt efter Europa-Parlamentet krævede handling og med rette protesterede mod, at EU finansierer oplæring af mere end 1 million børn til at hade og blive terrorister.

Sheff understreger at EU’s delrapport om PA’s jihadpensum var decideret pinlig og meget mangelfuld. I juni 2021, kom den længe ventet endelige undersøgelse fra Georg Eckert Institute (GEI). Indholdet i undersøgelsen stemte ifølge Sheff, generelt med tidligere undersøgelser foretaget af IMPACT- se og andre.

EU-bestilt rapport viser at de palæstinensiske myndigheders (PA) skolepensum opildner skolebørn til at blive terrorister og hylder terrorister som har myrdet israelske børn, kvinder og mænd som helte. Klik HER: EU-rapport bekræfter at palæstinensiske skolebøger indeholder antisemitisme og opildning til vold. – Palæstinensiske børn oplæres i antisemitisk agitation og opildning til vold – finansieret af EU, skriver det tyske magasin Bild. Og finansieret af Danmark, kan vi tilføje.

I EU-rapporten bemærkes det blandt andet af ​​voldeligt materiale, forherligelse af terrorister, martyrium og indoktrinering af had og antisemitisme, er gennemgående. I rapporten påpeges det også at enhver hyldest af fredelig konfliktløsning var blevet fjernet fra PA’s skolepensum.

I EU-rapporten påpeges det også at de ældgamle antisemitiske frodomme som eksempelvis forræderi og grådighed, i skolebøgerne var blevet flettet ind i en moderne kontekst. Ligeledes var enhver jødisk tilknytning til landet Israel fjernet og jøderne blev desuden beskyldt for at fabrikere arkæologiske fund som underbygger det jødiske folks historiske tilknytning til deres nationale hjemland, Israel. Terrorister som eksempelvis Dalal al-Mughrabi hyldes og præsenteres som en rollemodel der bør efterlignes, at hun myrdede voksne og børn beskrives som “trods og heltemod og gjorde hendes hukommelse udødelig i vores hjerter og sind.”

Læs: EU hylder palæstinensisk terrorstøtter – du er med til at betale. Med dit EU-bidrag hylder EU under hashtagget #InspiredBy Ramallahs guvernør, Laila Ghannam som lovpriser terrorister med flere israelske liv på samvittigheden.

I den EU-bestilt rapport står der at vold mod civile er central i fortællingen om historisk palæstinensisk nationalopbygning, som den er repræsenteret i skolebøgerne og instituttet som stør bag rapporten understreger at indholdet i skolebøgerne på ingen måde “er foreneligt med UNESCO-standarderne.”

Det bør i den forbindelse bemærkes at PA’s udnyttelse af ​​palæstinensiske skolebørn til at fremme vold og had, resulterede i at Europa-Parlamentet fordømte PA i 2018, 2020 og 2021. Norge tog konsekvensen og frøs nogle af sine PA-midler og betingede genoptagelse af norsk PA-bistand med ændringer i PA’s skolepensum. Læs: Vigtigt gennembrud for MIFF i 2020: 30 millioner NOK i nedskæringer lægger pres på palæstinenserne. Budgetforliget mellem regeringen og FrP har resulteret i historisk nedskæring af bistanden til de palæstinensiske myndigheder.

Sheff påpeger at det også er årsagen til at FN’s udvalg for afskaffelse af racediskrimination (CERD) offentliggjorde en rapport, hvori antisemitisk materiale og hadefulde ytringer i PA’s skolebøger blev gennemgået og krævet fjernet. Det er også derfor USA’s lovforslag, HR 2374 går igennem det amerikanske kongres for at sikre at amerikanernes skattepenge ikke er med til at finansiere skolepensum som står i skarp kontrast til USA’s værdier om inklusion, tolerance og fred.

Læs: MIFFs information fremhævet i Folketinget. Den 5. maj var der en større debat i Folketinget for og imod dansk bistand til de palæstinensiske selvstyremyndigheder. Alligevel fortsætter Danmark med at finansiere PA…

Sheff ser det som både bizart og uforklarligt, skrev det tyske institut bage EU-rapporten et sted at PA’s skolepensum lever op til UNESCO-standarder. Instituttets selvmodsigelse er baseret på undersøgelse af undervisning i menneskerettigheder, minutiøst beskrevet af anmeldere. Instituttets bemærkning lader til at være baseret på at inddragelse af noget materiale opfylder vestlige standarder, modsiger flere hundrede sider som fremmer ideer som er fundamentalt imod menneskerettigheder.

Men ved nærmere gennemgang, viser det sig at teksten tegner et helt andet billede og afslører, at PA’s skolebøger “ikke bruger de standarder om Israel”. Der undervises således udelukkende i krænkelser af palæstinensiske rettigheder med “israelere som hovedpersoner”. Materialet afslører også en uhyggelig tilgang til menneskerettigheder og det fremgår at skolepensummet at der er “potentiale til at dehumanisere den (israelske) side.” Selv de steder, hvori de palæstinensiske skolebøger stræber efter at overholde UNESCOs standarder, overvinder hadet til jøder og Israel.

Alligevel har det taget mere end to år at skrive rapporten som kun dækker 43% af PA’s skolebøger i 2016-2020 og kun 15 ud af de bøger er inkluderet i PA’s nuværende skolepensum. EU’s skatteydere har betalt over 1,7 millioner kroner for rapporten som heller ikke nævner problematisk indhold i materiale som forskere formåede at gennemgå. Den EU-finansieret rapport “overså” eksempelvis omfattede antisemitiske karakterinstruktioner som vejleder lærerne at give lavere karakter til elever som ikke “forbinder zionistiske massakrer til jødisk religiøs tanke”, fordomme om jøder; at de kontrollerer medierne, finansverden og politik og en retfærdiggørelse af München massakren i 1972 hvor palæstinensiske terrorister myrdede israelske atleter som “Angreb mod zionistiske interesser i udlandet”.

Chokerende er det også at rapporten retfærdiggør systemisk og tydelig antisemitisme i skolebøgerne. I rapporten berettiges antisemitismen med det argument at Israel definerer sig selv som en jødisk stat. Rapporten betragtede kort hvor Israel er slettet berettiget fordi de fungerer som “et vigtigt samlende symbol på palæstinensisk identitet.” Men allermest chokerende er det, at en grusom beskrivelse af afbrænding af jødiske-israelere på en bus med molotovcocktails, beskrevet som en “grillfest”, ifølge forskerne ikke kan tolkes som “en direkte opfordring til vold.”

Rapporten bemærker at ​​et matematisk eksempel på hvordan “martyrer” beregnes er blevet fjernet, men nævner ikke de steder hvor lignende matematiske udregninger ikke er blevet fjernet. Rapporten drager sågar konklusioner om positive ændringer i skolepensummet, baseret på bøger som forskerne selv indrømmer aldrig blevet brugt i undervisningen derfor ikke var en del af undersøgelsen.

Sheff bemærker at rapporten reflekterer EU’s og EU’s kommissær Oliver Varhelyi’s PA-tilgang. Varhelyi er ansvarlig for tilsyn med både PA-bistand og UNRWA-bistand. Varhelyi’s afdeling er desuden dem som har bestilt GEI-rapporten). Varhelyi har meddelte i erklæring, at EU’s PA-bistand til uddannelse skulle betinges af “fuld overholdelse af UNESCOs standarder for fred, tolerance, sameksistens og ikke-vold” samt at der er “behov for en palæstinensisk uddannelsesreform.”

USA’s udenrigsminister Antony Blinken har anerkendt at der er antisemitisk og voldeligt indhold i PA’s skolebøger som er blevet brugt af UNRWA. Udenrigsminister Blinken understregede desuden at USA’s fornyelse af UNRWA-bistand betinges af, at PA sørger for en gennemgribende reformering af sit skolepensum. Storbritanniens statssekretær James Duddridge udtalte at “rapporten har påvist at der fortsat er anti-Israel og antisemitisk indhold” i PA’s skolebøger. Han sagde desuden det skolepensum som omtales i rapporten, “ikke er acceptabelt for det britiske parlament og den engelske regering.” Den danske og norske regering udtrykte ligeledes bekymring over rapportens resultater.

Trods meget klar kritik fra nogle af sine mest loyale allierede, er PA fortsat fredet. PAs premierminister Mohammad Shtayyeh, citeres i Asharq Al-Awsat for at gennemgangens konklusioner og sagde at: “Palæstinensisk skolepensum kan ikke bedømmes ud fra standarder som ligger langt væk fra vores folks historie og kultur.”

Præmissen som i første omgang ophæver begrundelsen bag en undersøgelse af PA’s pensum i henhold til internationale standarder, efterlader ikke ingen tvivl om hvor det palæstinensiske uddannelsessystem er på vej hen… Skolebørn vil fortsat blive radikaliseret hver eneste dag, antisemitisme vil fortsat blive spredt i klasseværelserne, og martyrer vil fortsat være den rollemodel som palæstinensiske skolebørn vil stræber efter at blive. Fremtidens terrorister vil fortsat blive udklækket i palæstinensiske skoler.

Spørgsmålet som EU’s politiske beslutningstagere må tage stilling til i dag (2. september), hvor fremtiden af EU’s PA-bistand til uddannelsessystemet diskuteres, er hvorvidt Bruxelles vil sætte foden ned og insistere på en fredsplan for palæstinensiske børn eller fortsætte med at finansiere hade-festen i PA’s skolepensum.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp