Search
Arik Agassi, forskningsleder i IMPACT-se, viser nogle af de palæstinensiske skolebøger som fremmer jihad og modarbejder fred. (Foto: IMPACT-se)

EU-rapport bekræfter at palæstinensiske skolebøger indeholder antisemitisme og opildning til vold

- Palæstinensiske børn oplæres i antisemitisk agitation og opildning til vold - finansieret af EU, skriver det tyske magasin Bild. Og finansieret af Danmark, kan vi tilføje.

De palæstinensiske skolebøger som blev taget i brug i skoleåret 2019-2020 var meget mere ekstreme end tidligere. Vold, martyrdød og jihad er tema gennem alle tolv år i palæstinensisk grundskole, skrev MIFF 9. oktober 2019 – læs HER. Vi oversatte også 44 eksempler som dokumenterede det – se HER.

Efter MIFF og IMPACT-se fremlagde informationen for partierne i det norske Storting, blev norsk bistand til palæstinensisk uddannelse tilbageholdt mens en EU-bestilt rapport fra det tyske Georg-Eckert Institute (GEI) for International Textbook Research blev udarbejdet – læs HER. Norske diplomater forsøgte at bruge «konstruktiv dialog» med de palæstinensiske myndigheder, men skolebøgerne for skoleåret 2020-2021 blev ikke bedre – læs HER og HER. Pensumændringerne var minimale – skolepensummet blev faktisk til dels værre – læs HER.

GEI-rapporten har været meget forsinket. I juni 2020 skrev Norges udenrigsminister Ine Marie Eriksen Søreide at GEI “forventer at være færdig med slutrapporten i november/december 2020”. En gang i løbet af de seneste måneder er rapporten blevet afsluttet, men EU-kommissionen har ikke gjort informationen tilgængelig for offentligheden. Det norske udenrigsministerium har heller ikke fremlagt sagen for Stortinget. Først nu, et år senere, begynder indholdet i rapporten at lække. Det tyske magasin Bild var den første avis som gengav indholdet i rapporten 8. juni.

Arbejdet med rapporten om palæstinensiske skolebøger har stået på siden 2019, men EU-kommissionen holder den fortsat bag lås og slå, skriver Bild. Avisen har læst hele rapporten, og konkluderer i overskriften: “Palæstinensiske skolebøger opildner børn til vold og jødehad.”

– Palæstinensiske børn oplæres i antisemitisk agitation og opildning til vold – finansieret af EU, fortsætter Bild. Og finansieret af Danmark og Norge, kan vi tilføje.

GEI har gennemgået 156 palæstinensiske skolebøger og 16 lærervejledninger. Rapporten er på knap 200 sider skriver Bild. Rapporten peger på mange af de problematiske eksempler som MIFF tidligere har fremhævet, som for eksempel hæder af terrorister, brug af fortællinger fra islams første tid til at opflamme had mod jøder og at Israel er slettet fra kortet.

Den israelske side fremstilles i de palæstinensiske skolebøger som homogen og kollektivt voldelig, israelere optræder sjældent som individer og når de gør, er det kun som repræsentanter af negativt fremstillet grupper som bosættere og soldater, opsummerer Bild fra rapporten.

IMPACT-se har også set en kopi af rapporten – GEI-rapporten er en kraftig dom over de palæstinensiske selvstyremyndigheders (PA) systematiske og målbevidste brug af antisemitisme, had og opildning til vold i skolebøgerne. Der er fortsat en del problematisk indhold i skolebøgerne som forskerne [hos GEI, på foranledning af EU] enten har ignoreret over eller undladt at oversætte. Men selv med forskernes mildest talt bizarre metoder, bekræfter rapporten det som IMPACT-se har dokumenteret i fem år, skriver instituttet i en pressemeddelelse 9. juni – læs HER.

Her gengiver vi blot lidt af det som IMPACT-se har gengivet fra GEI-rapporten:

GEI skriver om et kapitel i en skolebog at det “sender et budskab om at jøderne kollektivt er farlige og forræderiske, og dæmoniserer dem. Det skaber en følelse af had mod jøder og (…) må karakteriseres som antisemitisk.”

GEI-rapporten bekræfter at indhold om fredsaftaler, forhandlinger og fredsforslag som tidligere var en del af det palæstinensiske skolepensum er fjernet.

GEI skriver at de palæstinensiske skolebøger “indeholder følelsesladede fremstillinger af israelsk vold som dehumaniserer den israelske fjende”.

MIFF har igennem flere år haft en klar forventning til skiftende norske regeringer: Norge skal presse PA til stanse indoktrinering til hat og hyllest av drap på sivile i skole og offisielle medier. 

MIFF har også en forventning om at den danske regering vil presse PA til at stoppe indoktrinering til had og hyldest af drab på civile i skole og officielle medier. Se nogle af de mange eksempler på hvordan PA opildner til terrorangreb mod israelere og PAs terrorbelønning af dømte terrorister med israelske børn, kvinder og mænd på samvittigheden.

Den 5. maj var der en større debat i Folketinget for og imod dansk bistand til de palæstinensiske selvstyremyndigheder. MIFFs information om hvordan PA misbruger dansk bistand blev fremhævet under debatten – se debatten HER.

Vi håber EU-rapporten vil føre til at MIFFs krav vil blive taget mere alvorligt.

Om IMPACT-se: IMPACT-se er en forskningsinstitut som overvåger og analyserer indholdet i skolebøger verden over. IMPACT-se anvender internationale standarder for fred og tolerance jf. UNESCOs erklæringer og resolutioner – læs mere om instituttet HER.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp