Digtet opmuntrer palæstinensiske tredjeklasses børn til at «ofre blodet» for at «eliminere magtrøverne» og «udrydde resterne af udlændingene». Til trods for pres fra Norge og EU er digte som det blevet videreført i det nye skoleårs pensum. (Our Beautiful Language, Vol. 2, Grade 3, 2019, p. 66)

Palæstinensiske skolebøger fortsætter med at fremme jihad og modarbejde fred

– Skolebøgerne er fortsat åbent antisemitiske og fortsætter med at opmuntre til vold, jihad og martyrdød. Fred bliver ikke fremstillet som noget ønskeligt - ikke en gang som en mulighed, konkluderer IMPACT-se.

BAGRUND

De palæstinensiske skolebøger taget i brug i skoleåret 2019-2020 var meget mere ekstreme end før. Vold, martyrdød og jihad er tema gennem alle tolv år i den palæstinensiske grundskole, skrev MIFF 10. oktober 2019 – læs artiklen her. Vi oversatte 44 eksempler til dansk som dokumenterede det – læs artiklen her.

Efter IMPACT-se og MIFF informerede stortingspolitikere i Norge om sagen, fulgte Aftenposten op med en artikel på forsiden den 12. november 2019: Norge støtter skolepensum som fremmer jihad. Lederartiklen var også klar i mælet: Palæstinensiske skolebøger modarbejder fred.

5. december 2019 blev en historisk dag: For første gang i historien truede et flertal i Stortinget med at fryse norsk bistand til de palæstinensiske myndigheder (PA), hvis ikke PA ville ændre på pensum i deres skolebøger. I maj fik Norge følge af EU, som udtrykte bekymring «over den fortsatte mangel på effektivt at handle mod hadytringer og vold i skolebøgerne» – læs MIFF’s artikel om det her. Den 4. juni 2020 oplyste den norske udenrigsminister Ine Eriksen Søreide at regeringen har «tilbageholdt mere end halvdelen af den planlagte støtte til palæstinensisk uddannelse».

MIFF opfordrede den danske regering til at følge Norge og EU
Den 5. december 2019 opfordrede MIFF den danske regering til at gå i Norges og EU’s fodspor – læs MIFF’s artikel om det her. Desværre er det ikke sket og danske skattekroner finansierer fortsat oplæring af palæstinensiske børn i had og jihad – læs MIFF’s artikler om det her.

Den 8. september 2020 skrev Naser Khader som er medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti, formand for Forsvarsudvalget, medlem af Beskæftigelsesudvalget, Retsudvalget og Udenrigsudvalget i avisen Kristeligt Dagbladlæs MIFF’s artikel her:

Organisationen IMPACT-SE har de seneste 20 år beskæftiget sig med undervisningsmateriale i Mellemøsten og Nordafrika. Udgangspunktet er, at undervisningsmaterialet er afgørende for at forebygge had, ekstremisme og vold. Erfaringen er, at børn og unge radikaliseres via undervisningsmateriale.

Ifølge organisationens opgørelser er der lande, hvor det går godt med undervisningsmaterialerne, som Jordan, Tunesien, Marokko og Egypten, hvor begreber som forhandling og fred går igen i undervisningsmaterialet.

I Saudi-Arabien, hvor jøder og kristne i tidligere undervisningsmateriale, blev omtalt meget nedsættende, er man ifølge organisationen også begyndt at bevæge sig i den rigtige retning.

Så er der lande, hvor det går den forkerte vej. I Tyrkiet har Erdogans magtfuldkommenhed sat sit præg på undervisningsmaterialet. Antisemitisme, antiIsrael-holdninger og ophøjelsen af fortællingen om tidligere tiders mægtige Osmannerrige dominerer lærebøgerne.

I Iran går det også den forkerte vej. I Syrien har borgerkrigen medført, at baathisme, som er inspireret af 30’ernes fascisme, dominerer lærebøgerne.

Der, hvor det virkelig går skidt, er i de palæstinensiske områder. Omkring år 2006 reviderede man undervisningsmaterialet i en fredeligere retning, men i de senere år, hvor især den islamistiske organisation Hamas’ ideologi har vundet udbredelse, har det sat sit præg på lærebøgerne. Det er for eksempel godt at blive martyr, og at man bliver belønnet med jomfruer. Det, synes jeg, er uendeligt trist.

Men hvad kan man gøre ved det? Amerikanerne forsøger at handle på disse tilbageskridt. I øjeblikket er Kongressen og Det Hvide Hus ved at se på HR-2343, et ”lovforslag” der skal monitorere udviklingen i det palæstinensiske undervisningsmateriale. Og det skal have økonomiske konsekvenser.

SKOLEBØGERNE 2020-2021

De palæstinensiske myndigheder (PA) signalerede i løbet af sommeren til deres bistandslande at de ville reformere deres skolepensum. «Vi oplever at der er en god og tæt dialog med de palæstinensiske uddannelsesmyndigheder om spørgsmålet,» skrev den norske udenrigsminister til Stortinget den 4. juni.

Men nu er sommerferien forbi, skolebøgerne for efteråret 2020 er delt ud til de palæstinensiske elever og gjort tilgængelig online – se mere her, her viser det sig at ændringerne er minimale når det gælder problematisk indhold, og dels til det værre. IMPACT-se, et institut som gransker forskellige landes skolepensum op mod UNESCOs standarder for fred og tolerance i oplæring, opsummerer det således:

  • 65 procent af bøgerne (145 af 222) er totalt UÆNDRET, 2019-versionen er genbrugt i nyt oplag.
  • 82 procent af bøgerne (182 af 222) er UÆNDRET når det gælder problematisk indhold, selv om de eksempelvis indeholder hadformidling, antisemitisme, opildning til vold, vold og opfordring til martyrdød og jihad.
  • I 40 af skolebøgerne har IMPACT-se identificeret i alt 152 ændringer.
  • 102 af ændringerne ændrede ikke på skolebogens promovering af antisemitisme, vold, martyrdød og jihad.
  • 15 af ændringerne indebar en forværring, nyt problematisk indhold som ikke var i skolebogens 2019-udgave.
  • 6 af ændringerne gjorde tidligere neutralt materiale mere problematisk og radikalt.

Flertallet af de få positive ændringer handler om ligestilling. En anden positiv ændring er at eleverne bliver bedt om at finde tre islamiske hadither som handler om at være gode mod sine naboer.

For mere information:MIFF opfordrer igen Danmark til at kræve pensumændringer
Ligesom Norge og EU arbejder USA også på at det skal have økonomiske konsekvenser for PA, så længe de oplærer palæstinensiske børn i had og jihad. Man må spørge sig selv hvorfor Danmark ikke gør det samme? MIFF opfordrer igen den danske regering til at stoppe finansiering af oplæring i had af børn!

Hjælp MIFF med at fortsætte arbejdet med at gøre opmærksom på misbrug af dansk skattebetalt bistand til de palæstinensiske myndigheder
Meld dig ind i MIFF og få GRATIS medlemskab året ud ved betaling for 2021 nu.
Klik HER for at blive medlem.
Klik her for at give MIFF en gave.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp