Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Nye palæstinensiske skolebøger er endnu mere ekstreme end før

Også i Øst-Jerusalem bliver skolebørn oplært i at hade Israel. (Foto: Peter Biro, EU, flickr)
Vold, martyrdød og jihad har været en del af undervisningen i de elleve års skolegang i den palæstinensiske folkeskole. - Ekstreme nationalistiske og islamistiske ideer får mere plads end før, inklusiv matematik og videnskab, antyder en ny rapport.

IMPACT-se er et institut, som gransker forskellige landes skolepensum op mod UNESCOs standarder for fred og tolerance i uddannelse. For kort tid siden offentliggjorde IMPACT-se en ny rapport med hundrede eksempler på nye palæstinensiske lærebøger. I alt har de undersøgt 202 bøger for klasse 1 til 11. Skolebøgerne udkom mellem 2016 og 2019 og er den anden største opdatering af palæstinensiske skolebøger, efter selvstyret blev oprettet. Før Oslo-aftalerne blev skolebørn på Vestbredden og Øst-Jerusalem undervist i jordansk pensum, mens skolebørn i Gaza blev undervist efter egyptisk pensum.

Palæstinensisk undervisningspensum er tidligere blevet kritiseret bredt.

-Det var forventet, at det nye pensum ville være mere moderat end det der blev brugt mellem 2000 og 2016. Men desværre viser vores analyse, at de nye skolebøger er endnu mere radikale end før, med en klar forringelse af indholdet i forhold til UNESCOs standarder, skriver IMPACT-se.

Deres resume er dyster: ”Vold, martyrdød og jihad er systematisk inkluderet i alle årstrin og fag på en mere omfattende og sofistikeret måde, inklusiv hele spektret af ekstreme nationalistiske ideer og islamistiske ideologier, der går ind i undervisningen i selv matematik og videnskab som fysik, kemi og biologi.

Muligheden for fred med Israel afvises. Det er helt fraværende i bøgerne at give legitimitet til den historiske jødiske tilstedeværelse i det, der i dag er Israel og de palæstinensiske selvstyreområder, eller til dagens jødiske tilstedeværelse i Israel.”

Fred afvises
Fredsarbejde med Israel har tidligere været et tema i nogle palæstinensiske skolebøger. Dette er nu helt væk. Oslo-processen fra 1993 bliver kun omtalt én gang og derefter som et neutralt datapunkt. Tidligere har pensum gengivet mere fuldstændigt fra brevet, som Yassir Arafat skrev til Yitzhak Rabin i 1993, men nu er nogle citater som tidligere blev brugt udeladt – ikke mindst Arafats erklæring om, at det var “en historisk begivenhed, der åbner op for en ny æra med sameksistens, fri fra vold og alle andre handlinger, der bringer fred og stabilitet i fare.”

Al omtale af fredsforhandlinger siden Oslo-aftalerne er fjernet fra det nye pensum. “Der er ingen antydning af muligheden for at løse konflikten med Israel på fredelig vis.”

Jødisk historie i landområdet mellem Middelhavet og Jordan-floden fremstilles som en forfalskning af historien, og jødiske hellige steder er afbilledet som muslimske områder udnyttet af zionisterne.

Øget radikalisering
De nye skolebøger “indoktrinerer til død og martyrdød, og de bruger forskellige redskaber til at overbevise børn om at risikere deres liv som martyrer.” Gennem årene understreges behovet for at fortsætte kampen – med ord som revolution, oprør, ribat og jihad. Tidlig islamisk historie, da arabiske hære erobrede store dele af Mellemøsten og Nordafrika, bruges som inspiration i den “nationale kamp”. Eleverne mindes om, at slaget vil blive belønnet i paradis med 72 jomfruer at gifte sig med. De, der arbejder for personlig succes og karriere, fremstilles som krigere.

Budskabet om, at målet er at “vende tilbage” til selve Israel (inden for våbenhvile-linjerne fra 1949) er “dramatisk forstærket” i de nye lærebøger. Læsepensum lærer børnene, at kampen for frigørelse ikke ender med Vestbredden og Gaza – hele Israel bliver Palæstina. I et digt antydes det, hvilken skæbne venter jøderne, der bor i Israel: “udrydde resterne af udlændinge” efter “magtudøverne er udryddet”.

Jøder og Israel dæmoniseres i større grad end før. Antisemitisme er mere udbredt. Staten Israel beskrives i vid udstrækning som “den zionistiske besættelse” i hele læsepensum. Når navnet “Israel” bruges, er det ofte forsynet med citat-tegn for at deliegitimere staten Israel.

Teksterne i skolebøgerne karakteriserer alt som er israelsk som kriminelt. Der bliver brugt krænkende udtryk i beskrivelser af Israel og jøder. Den jødiske/israelske “anden” bliver præsenteret med undertoner af fremmedgørelse og trusler. Jøderne bliver sværtet til helt tilbage fra den politiske rivalisering med islams profet. Der gives ingen objektiv information om Israel eller jøder, som kan være en modvægt når de palæstinensiske børns tanker formes. “Kort sagt, der er ingen uddannelse i sameksistens.”

Så hvad har det at gøre med dig?
Palæstinensisk læsepensum og uddannelse finansieres af dine skattepenge. Både Danmark og Norge giver store summer i bistand til de palæstinensiske myndigheder (PA). MIFF har inviteret repræsentanter fra IMPACT-se til Norge for at præsentere deres rapport for stortingspolitikere og Udenrigsministeriet.

Hvis du gerne vil støtte MIFFs informationskampagne om de nye ekstreme palæstinensiske skolebøger – beder vi dig om at blive medlem af MIFF eller sende en gave:
Bankkonto 5290 9020945009
Mobile Pay 49739

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem