Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

Se hvordan palæstinensiske myndigheder spytter Folketinget og regeringen i ansigtet

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S) (Foto: Socialdemokratiet)
De palæstinensiske skolebøger er ikke blevet bedre - de er blevet værre!

De palæstinensiske skolebøger taget i brug i skoleåret 2019-2020 var meget mere ekstreme end før. Vold, martyrdød og jihad er et gennemgående tema i løbet af alle tolv år i den palæstinensiske grundskole, skrev MIFF 10. oktober 2019 – læs artiklen her. Vi oversatte også 44 eksempler til dansk som dokumenterede det – læs artiklen her.

Efter IMPACT-se og MIFF informerede stortingspolitikere i Norge om sagen, fulgte Aftenposten op med en forsideartikel den 12. november 2019: Norge støtter skolepensum som fremmer jihad. Lederartiklen var også klar i mælet: Palæstinensiske skolebøger modarbejder fred.

Den 5. december 2019 blev en historisk dag: For første gang i historien truede et flertal i Stortinget med at fryse norsk bistand til de palæstinensiske myndigheder (PA), hvis ikke PA ville ændre på pensum i deres skolebøger. I maj fik Norge følge af EU, som udtrykte bekymring «over den fortsatte mangel på effektivt at handle mod hadytringer og vold i skolebøgerne» – læs MIFF’s artikel om det her. Den 4. juni 2020 oplyste den norske udenrigsminister Ine Eriksen Søreide at regeringen har «tilbageholdt mere end halvdelen af den planlagte støtte til palæstinensisk uddannelse».

MIFF opfordrede den danske regering til at følge Norge og EU
Den 5. december 2019 opfordrede MIFF den danske regering til at gå i Norges og EU’s fodspor – læs MIFF’s artikel om det her. Desværre er det ikke sket og danske skattekroner finansierer fortsat oplæring af palæstinensiske børn i had og jihad – læs MIFF’s artikler om det her.

Pengestrømmen fra Danmark fortsatte.

Den 8. september 2020 skrev Naser Khader som er medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti, formand for Forsvarsudvalget, medlem af Beskæftigelsesudvalget, Retsudvalget og Udenrigsudvalget i avisen Kristeligt Dagblad:

Organisationen IMPACT-SE har de seneste 20 år beskæftiget sig med undervisningsmateriale i Mellemøsten og Nordafrika. Udgangspunktet er, at undervisningsmaterialet er afgørende for at forebygge had, ekstremisme og vold. Erfaringen er, at børn og unge radikaliseres via undervisningsmateriale.

Ifølge organisationens opgørelser er der lande, hvor det går godt med undervisningsmaterialerne, som Jordan, Tunesien, Marokko og Egypten, hvor begreber som forhandling og fred går igen i undervisningsmaterialet.

I Saudi-Arabien, hvor jøder og kristne i tidligere undervisningsmateriale, blev omtalt meget nedsættende, er man ifølge organisationen også begyndt at bevæge sig i den rigtige retning.

Så er der lande, hvor det går den forkerte vej. I Tyrkiet har Erdogans magtfuldkommenhed sat sit præg på undervisningsmaterialet. Antisemitisme, antiIsrael-holdninger og ophøjelsen af fortællingen om tidligere tiders mægtige Osmannerrige dominerer lærebøgerne.

I Iran går det også den forkerte vej. I Syrien har borgerkrigen medført, at baathisme, som er inspireret af 30’ernes fascisme, dominerer lærebøgerne.

Der, hvor det virkelig går skidt, er i de palæstinensiske områder. Omkring år 2006 reviderede man undervisningsmaterialet i en fredeligere retning, men i de senere år, hvor især den islamistiske organisation Hamas’ ideologi har vundet udbredelse, har det sat sit præg på lærebøgerne. Det er for eksempel godt at blive martyr, og at man bliver belønnet med jomfruer. Det, synes jeg, er uendeligt trist.

Men hvad kan man gøre ved det? Amerikanerne forsøger at handle på disse tilbageskridt. I øjeblikket er Kongressen og Det Hvide Hus ved at se på HR-2343, et ”lovforslag” der skal monitorere udviklingen i det palæstinensiske undervisningsmateriale. Og det skal have økonomiske konsekvenser.

SKOLEBØGERNE 2020-2021

De palæstinensiske myndigheder signalerede i løbet af sommeren til deres bistandslande at de ville reformere deres skolepensum. «Vi oplever at der er en god og tæt dialog med de palæstinensiske uddannelsesmyndigheder om spørgsmålet,» skrev den norske udenrigsminister til Stortinget den 4. juni.

Men nu er sommerferien forbi, skolebøgerne for efteråret 2020 er delt ud til de palæstinensiske elever og gjort tilgængelig online – se mere her, her viser det sig at ændringerne er minimale når det gælder problematisk indhold, og til dels også til det værre. IMPACT-se, et institut som gransker forskellige landes skolepensum op mod UNESCOs standarder for fred og tolerance i oplæring, konkluderer blandt andet:

– Det palæstinensiske skolepensum har bevæget sig længere væk fra UNESCO-standarder og de nylig udgivet bøger er endnu mere radikale end tidligere, skriver IMPACT-se.

«Vold, martyrdød og jihad er inkluderet i alle klassetrin og alle fag. Ekstrem nationalisme og islamistiske ideologier er udbredt i pensum, inklusiv naturfag- og matematikbøger.

Muligheden for fred med Israel bliver afvist. Enhver historisk jødisk tilstedeværelse i de nuværende territorier i Israel og i de palæstinensiske selvstyremyndigheder er fuldstændig udeladt fra skolebøgerne.»

Norge reagerede på Impact-se rapport
En samlet udenrigskomité i det norske Storting udtalte i december 2019 at «det er nødvendig at sikre at norske midler støtter undervisning som er etisk forsvarlig og danner grundlag for fredelig sameksistens og tolerance for fremtidige generationer i regionen, og mener regeringen må benytte tilgængelige virkemidler for at opnå det». Flertallet, medlemmer fra partiet Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, gik endnu længere og truede med at reducere eller indfryse norsk bistand. De bad også den norske regering om at informere de palæstinensiske myndigheder.

IMPACT-ses rapport viser at de palæstinensiske myndigheder har valgt fuldstændig at ignorere advarslerne. Her er eksempler på hvordan PA spytter det norske Storting, det danske Folketing og regeringer i ansigtet:

SKOLEBØGERNE AFVISER FRED

Der er ingen promovering af tolerance, sameksistens, forståelse eller samarbejde med den jødisk-israelske «anden» i nogen skolebog i skoleåret 2020-21 i nogle af de tolv klassetrin.

Tostat-løsningen, fred og sameksistens med Israel bliver ikke promoveret i skolebøgerne. Der er ingen antydninger af muligheden for, at konflikten med Israel kan løses fredeligt.

Fredsaftaler, topmøder om fredsforhandlinger og fredsforslag med Israel efter Oslo-aftalen i 1993 er tidligere blevet nævnt i palæstinensiske skolebøger. Nu er de helt fjernet. Oslo-processen nævnes blot én gang som et neutralt historisk faktum.

Eleverne bliver oplært i at være kritiske over for Egyptens fredsaftale med Israel.

Et kapitel som fremhæver fred som et universelt ideal i en skolebog i 2018 blev fjernet i 2019, og er ikke tilbage i 2020.

SKOLEBØGERNE INDEHOLDER ANTISEMITISME

Skolebøgerne fortæller palæstinensiske elever at jøderne er korrupte og kontrollerer finans, media og politik. Et eksempel på en antisemitisk illustration er en arm med en davidstjerne som holder en globus.

Khalil al-Sakakini, en velkendt antisemit og nazi-sympatisør som støttede terrorangreb mod civile jøder, bliver beskrevet som en palæstinensisk helt og rollemodel. Sakakini hævdede at jøderne kontrollerede media og at Hitler åbnede verdens øjne for jødernes magt.

Jøder bliver omtalt som «fjender af islam» som prøvede at dræbe profeten Muhammed. Den sidste anklage bliver for det meste afvist i mainstream islam og nævnes ikke i Koranen.

Jøder bliver anklaget for at vanære gravene af muslimske ledere.

SKOLEBØGERNE HAR FJERNET ISRAEL FRA LANDKORTET

Israels eksistens er fuldstændig censureret væk i regionale landkort. I de mere end 200 landkort i skolebøgerne, er der ikke et eneste som nævner navnet «Israel».

Området som er betegnet som «Palæstina», er området «fra floden til havet».

Arabiske byer og regioner i Israel bliver præsenteret som palæstinensiske og under palæstinensiske suverænitet.

SKOLEBØGERNE OPFORDRER TIL MARTYRDØD OG JIHAD

I tredjeklasse bliver niårige skolebørn opfordret til at ofre deres blod for at fjerne fjenden og «udrydde resterne af udlændingene».

I femteklasse, i et kapitel som forherliger palæstinensiske martyrer, hævdes der at det er bedre at dø end at leve. De som ønsker at leve meningsfulde, fredelige liv i stedet for at blive martyrer bliver kritiseret.

Jihad «for befrielsen af Palæstina» bliver præsenteret som «en personlig pligt for enhver muslim».

Børn bliver opmuntret til jihad for hjemlandet og drive fjenden tilbage, fordi børn er «sikkerhedsventilen i samfundet».

At dø på slagmarken i jihad vil føre til «løn». Der bliver ikke givet nogen anden tolkning af jihad end væbnet kamp.

I arabisk grammatikk bliver jihad præsenteret som «en af portene til paradis».

Eleverne lære at de som dør som martyrer mens de dræber vantro (kristne, jøder, polyteister) vil komme til paradis hvor Allah vil rejse statuer af dem. Der fristes også med seksuel belønning med smukke jomfruer.

Piger bliver opmuntret til at dræbe og blive dræbt i et kapitel som beskriver kvinders rolle i begyndelsen af islams historie og de første kvinder som blev martyrer i islams navn. Eleverne bliver bedt om at diskutere hvad palæstinensiske kvinder kan ofre for at bekæmpe den «jødisk-zionistiske okkupation».

SKOLEBØGERNE GLOFICERER TERROR

Arabisk sprog bliver undervist med en voldelig og grusom historie som fremmer selvmordsbombere.

Kapring af civile fly bliver åbent støttet og beskrevet som «operationer mod zionistiske mål».

1972-massakren under OL i München hvor israelske atleter blev myrdet, støttes helt åbent som et angreb mod «zionistiske interesser i udlandet».

Terrorister bliver hyldet. For eksempel bliver Dalal Mughrabi, som ledede det dødeligste terrorangreb mod Israel nogensinde i 1978 (38 israelere blev dræbt under angrebet, 13 af dem var børn), hyldes som «nationens krone».

Væbnet modstand bliver beskrevet som en naturlig ret. Billeder som viser voldelige konfrontationer med slynger og våben bliver beskrevet som ikke voldelige, blandt andet oprørene i 1929, som inkluderede Hebron-massakren hvor 69 civile jøder blev dræbt.

Martyrdød bliver opmuntret og beskrevet positivt som «drivkraften som drev intifadaen og gav den kraft til at fortsætte». Det høje antal dræbte og sårede beskrives som nøglen til succes for den nationale frigørelsesbevægelse.

SKOLEBØGERNE BRUGER VOLDSEKSEMPLER I NATURFAG OG MATEMATIK

Fjerdeklasses-elever får matematikopgaver om martyrer.

Newtons anden lov bliver undervist med eksempel på en person som skyder med slynge mod soldater.

Fart og acceleration bliver også undervist med slyngeskud.

En sandsynlighedsopgave inkluderer «en bosætter som skyder mod ti biler».

Ligninger bliver undervist med at regne på martyrer og skade efter en massakre.

Statistik bliver undervist med en tabel over martyrer.

SKOLEBØGERNE INDEHOLDER FARLIGE KONSPIRATIONSANKLAGER

Eleverne kan læse at «zionisterne» forsøgte at brænde al-Aqsa moskéen ned i 1969. Men det var en mentalt forstyrret mand fra Australien, Denis Rohan, som var ansvarlig for angrebet.

Eleverne får fortalt at Israel forsøger at få al-Aqsa moskéen til at falde sammen med underjordiske udgravninger. Den løgn-anklage har tidligere været årsag til store konflikter.

Eleverne får fortalt at Israel med overlæg slipper vildsvin ud for at ødelægge palæstinensiske afgrøder og ødelægge palæstinensisk miljø med specialaffald.

Eleverne får fortalt at Israel forsøger at holde palæstinenserne nede og ødelægge palæstinensisk uddannelse.

Eleverne får fortalt at Israel torturerer palæstinensiske kvinder og børn så de dør, får kroniske sygdomme eller varige handicap.

Eleverne får fortalt at Israel dømmer syge palæstinensiske fanger til døden og nægter dem medicinsk hjælp.

SKOLEBØGERNE DEHUMANISERER OG DÆMONISERER ISRAELERE

Arabisk digt og billede viser en fireårig palæstinensisk pige. Digtet hævder at israelske soldater «brændte hendes smilehul» og «bombede hendes smil». Eleverne bliver bedt om at hænge billeder og navne af babyer dræbt af Israel «i koldt blod» på klassevægen.

I et kapitel fremstilles israelske soldater som «ler» mens de dræber palæstinensere, og fremstiller israelere som «kriminelle mordere» som ser ud som «dødens ansigt».

I arabisk læseforståelse undervises der blandt andet med historien om en palæstinensisk dreng som med overlæg bliver skudt i øjet af en israelsk skarpskytter.

Tiendeklasses elever lærer at Jerusalem vil «spytte skummet ud af udlændingene». Jødisk historie og tilknytning bliver fremstillet som forfalskninger.

Israels eksistens bliver beskrevet som racistisk. Israel blev etableret af «zionistiske bander» og etableringen var en form for racistisk diskriminering af palæstinenserne.

Israel bliver fremstillet som ansvarlig for vold internt i det palæstinensiske samfund.

SKOLEBØGERNE DELEGITIMIERER JØDISK SELVRÅDERET OG HISTORIE

Tidligere blev jødernes historiske tilknytning til området nævnt. Det er nu helt væk. Jødiske hellige steder bliver fremstillet som muslimske områder røvet af zionisterne. Jødernes historiske kobling til Jerusalem og jødiske kongedømmer i oldtiden bliver ikke nævnt.

Jødisk tilstedeværelse i dagens Israel bliver fremstillet som en aggression mod den palæstinensiske og arabiske karakter i regionen. Jøder bliver beskrevet som kolonialistiske okkupanter.

Navnet «Israel» og «israelsk okkupation» er blevet erstattet af «zionistisk okkupation». Nogle gange bliver ordet «Israel» sat i parentes, for at indikere at navnet ikke er noget som uddannelsesmyndighederne anerkender.

For mere information:

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem