Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

I 1994-2021 gav Danmark PA og UNRWA 4,37 milliarder kroner

Se svaret fra minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) på hvor mange penge de danske skatteydere har sendt til PA og UNRWA siden 1994. (Foto: Howard Lake, flickr)
Se specificering fra minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik om dansk bistand til PA og UNRWA i 1994-2021.

MIFF har skrevet utallige artikler om at dansk bistand til de palæstinensiske myndigheder (PA) misbruges af PA til at opildne til- og støtte terror. Eksempelvis oplærer PA i sine skolebøger børn i at ofre livet som terrorister (PA’s skolebøger bruges også FN-agenturet UNRWA). PA belønner terrorister for at myrde israelske børn, kvinder og mænd med terrorløn (Pay for Slay). PA er også ved at bygger et luksus kvarter i Samaria til dømte terrorister som har siddet mindst 5 år i fængsel.

Danmark har ydet bistand til PA siden de blev oprettet i forbindelse med Oslo-aftalerne. I 2021 førte PA’s misbrug af dansk bistand til stor debat i Folketinget, alligevel valgte et flertal at lade misbruget fortsætte.

Dansk UNRWA-bistand misbruges også til at oplære børn i at blive terrorister med samme skolebøger som udgives af PA. Gentagende internationale rapporter har desuden vist at UNRWA-lærere hylder Hitler, Holocaust og terrorangreb mod israelere. Alligevel fortsætter danskernes skattekroner også med at strømme ind i FN-agenturets pengekasse.

Den 3. marts stillede medlem af Folketinget Mikkel Bjørn (DF) nedenstående spørgsmål til minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S):

Her er ministerens svar fra 31. marts:

Dansk udviklingsbistand til Palæstina i perioden 1994-2021 plus multilaterale kernebidrag til FN’s Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) udgør i alt 4.370,5 mio. kr, hvilket også inkluderer humanitær bistand. Tallene er baseret på data fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings Udviklingskomité (OECD-DAC), som er den officielle datakilde vedrørende Danmarks udviklingsbistand. Beløbet er opgjort på baggrund af løbende priser omregnet fra USD til DKK med årsspecifikke valutakurser.

Det Palæstinensiske Selvstyre blev oprettet i 1994. Siden da er data for de besatte palæstinensiske områder (Vestbredden, inkl. Østjerusalem, og Gaza) blevet opgjort under samme landekode, hvilket gør det muligt at udtrække tidsseriedata tilbage til 1994. Data for 2022 er endnu ikke endeligt opgjort, hvorfor de nyeste tal, der er tilgængelige fra OECDDAC, er fra 2021.

Multilaterale kernebidrag til UNRWA dækker over støtte til organisationens aktiviteter for Palæstina-flygtninge i Jordan, Libanon, Syrien, Vestbredden, inkl. Østjerusalem, og Gaza. Danmark yder ikke
direkte støtte til Det Palæstinensiske Selvstyre og støtter ikke Hamas, som er på EU’s terrorliste.

I 2021 var Palæstina (Vestbredden, inkl. Østjerusalem, og Gaza) den tredjestørste modtager af dansk udviklingsbistand målt per capita. Målt i absolutte tal var Palæstina samme år den 16. største modtager af dansk udviklingsbistand.

MIFFs kommentarer på ministerens svar (se ord i kursiv) om: Palæstina & den iransk-støttet terrorgruppe Hamas. Palæstina er en geografisk betegnelse på et område langs østbredden af Middelhavet. Der har aldrig eksisteret en stat som hedder Palæstina, alligevel har flere lande anekendt “Palæstina” som stat. Det til trods for at de ikke opfylder folkerettens krav til at blive anerkendt som stat. Det skyldes at deres grænser ikke er afklaret, at der er to rivaliserende regeringer (den iransk-støttet terrorgruppe Hamas i Gaza siden 2007) og PA i Område A & B i Judæa og Samaria og en lovgivende myndighed som ikke hænger sammen . Palæstinensiske ledere har gentagende gange afvist alle tilbud om en arabisk-muslimsk stat. Det skyldes at de ikke vil acceptere at være naboer til en jødisk stat. Allerede før briterne delte landområdet op i 1921, fra romersk tid og frem til europæiske landkort i 1800-tallet, er dele af hvad der er i dag hedder Jordan, altid blevet anset for at være en del af landområdet Palæstina. Det skal bemærkes at Israel hverken besætter PA’s områder (Område A og B i Judæa og Samaria) eller Gaza hvor Hamas tog kontrollen efter blodigt kup mod Fatah i 2007.

UNRWA – blev etableret i 1949 for at yde sundhedspleje, humanitær bistand, uddannelse og andre offentlige tjenester i Gaza, Judæa og Samaria, Jordan, Syrien og Libanon. I dag betjener UNRWA omkring 5,6 millioner palæstinensere. Ingen andre flygtningegrupper i verden har deres eget FN-agentur. Palæstinenserne er også den eneste befolkningsgruppe hvor deres flygtningestatus går i arv – uanset hvor i verden de lever. UNRWA er blevet en del af problemet frem for en del af løsningen og er med til at fastholde palæstinenserne i deres problemer, i stedet for at hjælpe dem med at løse dem. Til sammenligning blev omkring 1 millioner jøder efter flere tusind år fordrevet fra den arabiske verden, de er aldrig blevet anerkendt som flygtninge af FN og har aldrig fået hjælp fra FN.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem