Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Hovedpunkterne i Trump-planen på dansk

USAs præsident Donald Trump. (Foto: Isac Nóbrega / PR, flickr)
Hvad siger Trump-planen egentlig?

Trump-planen blev offentliggjort af Det Hvide Hus om aftenen tirsdag den 29. januar. Inden for få timer blev planen fordømt af et antal norske politikere, før de kunne have læst planen detaljeret.

Her gengiver MIFF nøglepunkter fra den første del af planen – som skitserer hvordan der kan være en politisk fredsløsning mellem israelere og palæstinensere.

Se kortene i fredsplanen her.

Trump-planen ønsker at give palæstinensere “enhver mulighed for at styre sig selv, men ikke evnen til at true Israel.” ”Det er meningen at folk skal læse visionen, forstå og forestille sig hvordan dens koncepter faktisk og dramatisk vil forbedre deres liv. Vi mener begge sider vinder mere end de giver.” Forfatterne ønsker at planen skal ses som ”holistisk.” “Visionen præsenterer en pakke med kompromiser som begge parter bør overveje, for at bevæge sig frem og søge mod en bedre fremtid som vil tjene begge parter og andre i regionen.”

Trump-planen slår fast at det er “israelere og palæstinensere selv som må træffe valget om at skabe varig fred sammen”. “De endelige, specifikke detaljer i en israelsk-palæstinensisk fredsaftale må blive udarbejdet direkte mellem parterne.”

Trump-planen afviser begrænsede rammeaftaler og vage forslag. “Denne vision ser på alle vigtige spørgsmål i et forsøg på virkelig at løse konflikten.”

Trump-planen er tydelig hvad angår palæstinensernes største problem: ”Gaza styres af Hamas, en terrororganisation som har affyret tusindvis af raketter mod Israel og dræbt hundredevis af israelere. På Vestbredden er de palæstinensiske myndigheder (PA) plaget af mislykkede institutioner og udbredt korruption. Deres love giver incitamenter til terror og PA-kontrollerede medier og skoler fremmer en oprørskultur. Det er på grund af manglende ansvarlighed og dårlig styring af milliarder af dollars der er blevet sløset væk og investeringer der ikke kan strømme ind i områderne så palæstinensere kan få det godt. Palæstinenserne fortjener en bedre fremtid og denne vision kan hjælpe dem med at opnå det i fremtiden.

Trump-planen opfordrer palæstinensiske ledere ”til at omfavne fred ved at anerkende Israel som en jødisk stat, afvise terror i alle former, muliggøre særlige tilpasninger der dækker Israel og regionens vitale sikkerhedsbehov, opbygge effektive institutioner og vælge pragmatiske løsninger. Hvis disse skridt tages og kriterierne i denne vision er opfyldt vil USA støtte oprettelsen af ​​en palæstinensisk stat.”

Hvis Trump-planen implementeres vil den også skabe mange positive økonomiske virkninger i regionen. “Det kan føre til direkte flyvninger mellem staten Israel og dets naboer, transport af mennesker, handel og nye muligheder for millioner af mennesker til at besøge steder der er hellige for deres religion.”

Amerikanske myndigheder estimerer at realiseringen af ​​Trump-planen vil fordoble det palæstinensiske BNP i løbet af ti år, skabe over en million nye job, reducere arbejdsløsheden til under ti procent og reducere andelen af ​​fattige med 50 procent.

Trump-planen slår fast at resolutioner fra FNs generalforsamling eller sikkerhedsrådet ikke vil løse konflikten. Siden 1946 har der været næsten 700 resolutioner fra generalforsamlingen om konflikten og over hundrede fra sikkerhedsrådet, uden det har bidraget til en løsning.

Trump-planen påpeger at “palæstinenserne aldrig har haft en stat, men at de har et legitimt ønske om at styre sig selv og bestemme deres egen skæbne.” Samtidig siger den at “Israel har et legitimt ønske om at være det jødiske folks nationalstat og at denne status skal anerkendes i verden.” Målet er at parterne anerkender hinanden – Israel som nationstat for det jødiske folk, staten Palæstina som nationalstat for det palæstinensiske folk – “i begge tilfælde med lige borgerrettigheder for alle borgere i hver stat”.

”Overgangen til at blive en stat er kompleks, og der er store faldgruber. Regionen kan ikke absorbere endnu en mislykket stat, endnu en stat som ikke er forpligtet til menneskerettigheder og lov.”

For at få amerikansk og israelsk anerkendelse skal en palæstinensisk stat:

  1. Sikre pressefrihed, frie og retfærdige valg, respekt for borgernes menneskerettigheder, beskyttelse af religionsfrihed og et retfærdigt og uafhængigt retssystem.
  2. Indføre gode økonomiske rutiner som opfylder internationale krav.
  3. “… have afsluttet alle programmer, inklusiv skoleplaner og lærebøger, som bliver brugt til at tilskynde eller fremme had og fjendskab mod dets naboer, og som kompenserer eller giver incitament til kriminel eller voldelig aktivitet.”
  4. “… opnå civil og politi kontrol over hele dets territorium og demilitarisering af dens befolkning.”
  5. “… har opfyldt alle de andre betingelser i denne vision.”

Trump-planen opfordrer palæstinenserne til at få “mest mulig selvbestemmelse”, men er åben for at de ikke nødvendigvis vil opfylde alle definitionerne af en suveræn stat. “At suverænitet er en statisk størrelse og en bestemt betegnelse har været en unødvendig snublesten i tidligere forhandlinger.”

Trump-planen påpeger at hvis Vestbredden får et regime der ligner Hamas-regimet i Gaza, “vil det udgøre en eksistentiel trussel for staten Israel.” ”USA vil kun bede Israel om at indgå kompromiser som vi tror vil gøre staten Israel og Israels folk mere sikre på både kort og lang sigt. Denne vision blev designet i denne ånd. Alle andre lande bør have samme tilgang.”

Alligevel fastslår Trump-planen at staten Israel må indgå “betydelige kompromiser når det gælder landområder.” ”At trække sig tilbage fra landområder der er vundet i en forsvarskrig er sjældent set historisk. Det skal påpeges at staten Israel allerede har trukket sig tilbage fra mindst 88 procent af landområderne de erobrede i 1967. Denne vision foreslår overførsel af store landområder fra staten Israel – landområder som Israel mener at have lovelig og historisk ret til og som er en del af det jødiske folks gamle hjemland – hvilket må betragtes som et betydeligt kompromis.”

USA mener at Israel ikke er lovligt forpligtet til at give palæstinensere 100 procent af Vestbredden og Gaza (“hvilket er i overensstemmelse med FN’s sikkerhedsråds resolution 242”). ”Denne vision er et retfærdigt kompromis, som ser for sig en palæstinensisk stat der omfatter landområder der sammenlignet i størrelse svarer til Vestbredden og Gaza før 1967. (Planen lægger på til at Israel opgiver landområder i Negev.)

Trump-planen tager afstand fra at flytte folk – hverken arabere eller jøder skal flyttes vfra deres hjem. “En sådan løsning som sandsynligvis vil forårsage uroligheder er i modstrid går imod ideen om sameksistens.”

Trump-planen minder om at konflikten har skabt både et palæstinensisk og et jødisk flygtninge problem. ”Der skal ikke være nogen ret til tilbagevenden eller absorption af nogen palæstinensiske flygtninge til staten Israel.” Løsningen vil være absorption i staten Palæstina, i landene hvor flygtningene (og deres efterkommere) bor i nu eller i andre muslimske lande. USA vil arbejde for at muslimske lande modtager fem tusind palæstinensiske flygtninge hvert år i en periode på ti år. “Når en israelsk-palæstinensisk fredsaftale underskrives, skal palæstinensisk flygtningestatus slutte med at eksistere og UNRWA vil blive afsluttet og deres ansvar overført til relevante regeringer.”

“En retfærdig løsning for de jødiske flygtninge skal implementeres gennem en passende international mekanisme adskilt fra den israelsk-palæstinensiske fredsaftale.”

Hvis parterne indgår en aftale, vil USA ikke forvente at Israel overholder sine forpligtelser, før palæstinensiske selvstyre myndigheder, eller en anden enhed der kan accepteres af Israel, har fuld kontrol over Gaza, Gazas terrororganisationer er afvæbnet og Gaza er fuldstændigt demilitariseret. ”Betydelig forbedring for folket i Gaza vil ikke ske før der er en våbenhvile med Israel, fuld demilitarisering af Gaza og en regeringsstruktur som tillader det internationale samfund sikkert og nemt at investere nye penge i investeringer som ikke vil blive ødelagt af forventede fremtidige konflikter.”

Trump-planen lægger op til en højhastighedsforbindelse mellem Vestbredden og Gazastriben, og gode ordninger for import og eksport til staten Palæstina gennem israelske havne. På sigt, fem år efter at en fredsaftale har fungeret tilfredsstillende, kan der også etableres en separat havn på en kunstig ø udenfor Gaza.

”Staten Israel vil drage fordel af at have sikre og anerkendte grænser. De behøver ikke at flytte nogen bosættelser, og vil indlemme langt de fleste israelske bosættelser i sammenhængende israelsk territorium. Israelske enklaver som ligger inde i sammenhængende palæstinensiske landområder vil blive en del af staten Israel og blive knyttet til det gennem et effektivt transportsystem.”

Som fordelingen af ​​landområder der lægges op til i Trump-planen, vil 97 procent af israelerne på Vestbredden blive boende på landområder der tilhører israelsk territorium. 97 procent af palæstinenserne på Vestbredden vil blive boende på landområder som bliver en del af palæstinensisk territorium. De få som bliver boende i enklaver vil blive sikret adgangsveje og sikkerhed. “Førsteklasses infrastrukturløsninger (inklusiv tunneler og overgange) vil blive bygget for at sikre uhindret bevægelse mellem begge stater og mellem stater og deres respektive enklaver.”

”Jordandalen, som er kritisk for Israels nationale sikkerhed, vil være under israelsk suverænitet.” Trump-planen beder Israel om at forhandle med palæstinenserne for at sikre at nuværende landbrugsaktiviteter ejet eller kontrolleret af palæstinensere kan fortsætte uden forstyrrelser eller diskriminering.

Trump-planen åbner op for at den såkaldte Triangle of Israel, et område med et antal arabiske byer inden for våbenhvile-linjerne fra 1949, bliver overført til en fremtidig palæstinensisk stat.

”Sikkerhedsbarrieren fjernes for at imødekomme de nye grænser. Nye, moderne og effektive grænsestationer vil blive bygget.”

“Tilgangen til denne vision er at holde Jerusalem samlet, gøre den tilgængelig for alle og anerkende dets hellighed for alle på en måde som er respektfuld for alle.”

“I modsætning til mange andre tidligere magter som regerede over Jerusalem og ødelagde de hellige steder for andre religioner, bør staten Israel have ros for at beskytte de hellige steder for alle og opretholde en religiøs status quo.” Trump-planen lægger op til at de hellige steder fortsat styres same de bliver i dag. ”Navnlig bør status quo på Tempelpladsen/Haram al-Sharin fortsætte uhindret.” Samtidig slår planen fast at ”folk fra enhver religion skal have lov til at bede på Tempelpladsen/Haram al-Sharif”.

Trump-planen lægger op til at sikkerhedsbarrieren i Jerusalem bliver grænselinjen gennem byen. ”Hovedstaden i staten Palæstina bør være i den del af Øst-Jerusalem som ligger øst og nord for den eksisterende sikkerhedsbarriere, inklusiv Kafr Aqab, den østlige del af Shuafat og Abu Dis, og kan blive kaldt Al Quds (Jerusalem på arabisk) eller et andet navn som staten Palæstina beslutter sig for.”

Trump-planen lægger op til at arabere som bor inden for sikkerhedsbarrieren i Øst-Jerusalem kan blive statsborgere i staten Israel, men de kan også vælge statsborgerskab i en palæstinensisk stat eller have en anden politisk identitet.

Nord for den gamle bydel lægger Trump-planen op til at udvikle en turistzone i staten Palæstina i bydelen Atarot. Herfra skal der etableres højhastighedsforbindelser til de muslimske hellige steder i den gamle bydel.

Trump-planen foreslår en økonomisk støttepakke til det palæstinensiske samfund på op til ca 300 mia. danske kroner over ti år. Der skal blandt andet etableres en frihandelszone mellem Palæstina og Jordan, hvor producerede varer kan eksporteres via en lufthavn i Jordan. Israel vil tillade palæstinenserne at udvikle et turistområde langs kysten af ​​den nordlige del af Det Døde Hav. USA vil forhandle om en frihandelsaftale med Palæstina, og håber at de europæiske lande vil gøre det samme.

”Hvert land bruger et betydeligt beløb på forsvar mod eksterne trusler. Staten Palæstina vil ikke blive belastet af sådanne omkostninger, fordi disse vil blive båret af staten Israel. Det er en betydelig fordel for økonomien i staten Palæstina, da penge der ellers ville blive brugt på forsvar i stedet kan gå til sundhed, uddannelse, infrastruktur og andre spørgsmål, der forbedrer palæstinensiske levevilkår.”

”Staten Palæstina skal være fuldstændigt demilitariseret og forblive sådan. Staten Palæstina vil have sikkerhedsstyrker som kan opretholde den interne sikkerhed og forhindre terrorangreb mod staten Palæstina, staten Israel, Jordan og Egypten.” Trump-planen læger op til at de palæstinensiske myndigheder gradvist kan overtage sikkerhedskontrollen over områder af Vestbredden. ”Hvis staten Palæstina ikke til enhver tid opfylder sikkerhedskriterierne, har staten Israel ret til at tilbagekalde ovenfor beskrevet proces.”

Hvis der underskrives en fredsaftale vil palæstinensiske fanger blive frigivet, med undtagelse af dem der er dømt for mord, mordforsøg, terrorplaner og dem der er israelske statsborgere. Fanger som vil blive løsladt skal underskrive et løfte om at fremme sameksistens mellem israelere og palæstinensere. Ingen palæstinensiske fanger vil blive løsladt medmindre israelske fanger eller jordiske rester af israelere returneres til Israel.

Trump-planen understreger behovet for at skabe en kultur for fred, afslutte optøjer, forherligelse af vold, terror og martyrdød. ”Der skal være et forbud mod fjendtlig propaganda såvel som lærebøger, læseplaner og beslægtet materiale som går imod målet om en israelsk-palæstinensisk aftale, det gælder også benægtelse af den andens ret til at eksistere.” Der vil blive oprettet en fælles “kommission for accept og tolerance.”

Trump-planen lægger op til at fredsaftalen også inkluderer andre arabiske stater. ”USA opfordre på det kraftigste de arabiske lande til at begynde at normalisere deres forbindelser med staten Israel og forhandle om varige fredsaftaler.” Trump-planen beder USA og staten Palæstina om at stoppe anti-israelske initiativer hos FN og andre internationale organisationer. De arabiske lande skal stoppe med at støtte delegitimering af Israel og BDS. “USA betragter BDS-bevægelsen som destruktiv for freden og vil modsætte sig enhver aktivitet, der fremmer BDS eller andre restriktive handelstiltag som rammer Israel.”

”Revisionistiske initiativer stiller spørgsmålstegn ved det jødiske folks autentiske rødder i staten Israel må ophøre. Disse initiativer er ikke kun i konflikt med jødisk og kristen historie, men også islamisk historie. Et vigtigt mål med denne vision er at staten Israel skal behandles som en legitim del af det internationale samfund.”

”Staten Israel er overhovedet ikke en trussel mod regionen. De økonomiske forhold og Irans ondartede aktiviteter udgør imidlertid en eksistentiel trussel mod flere af regionens stater. At integrere Israel ind i regionen vil gøre at den kan eksistere i et vidt spekter af økonomiske udfordringer og også stå op mod truslen fra Iran.”

Under forhandlingsperioden

Israel må ikke bygge nye bosættelser i områder som Trump-planen ikke lægger op til skal være en del af Israel. Israel må heller ikke udvide enklaverne uden for deres nuværende områder og stoppe ulovligt byggeri.

PLO og PA må ikke forsøge at blive medlem af nogen international organisation uden samtykke fra Israel, standse alle handlinger mod Israel / israelere og USA / Amerikanere ved internationale domstole og Interpol, stoppe belønningssystemet for terrorister og udvikle institutioner der er nødvendige for statsdannelse.

USA vil genåbne PLO’s repræsentationskontor, åbne et repræsentationskontor i de palæstinensiske myndigheder, åbne for at genoptage bistanden til Vestbredden og Gaza og arbejde for at fremme internationale hjælpeprojekter.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem