Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

– EU’s handleplan mod antisemitisme er useriøs

Antisemitisk graffiti i byen Klaipeda i Litauen. (Foto: Beny Shlevich, flickr.com).
Siger jødiske ledere i EU om EU's plan for at bekæmpe stigende antisemitisme i 2021-2030.

MIFF har skrevet utallige artikler om stigende antisemitisme i Europa og Danmark. I Danmark har den jødiske menighed i årevis advaret myndigheder og politikere om stigende antisemitisme. Danske jøder har i årevis levet med flere og flere sikkerhedsforanstaltninger, men hvor er den politiske vilje til at gøre noget ved årsagerne til at jødisk liv i Danmark foregår bag pigtråd, skudsikkert glas, bevæbnet politi og militær. Danske politikere har igennem flere år lovet Det Jødiske Samfund i Danmark at en handleplan mod antisemitisme er på vej – vi venter fortsat. Læs HER

Den 8. februar 2020 skrev MIFF; Undersøgelse viser en femtedel af europæerne mener hemmeligt jødisk netværk styrer verden. Ny undersøgelse af europæernes holdning til jøder er nedslående og meget bekymrende. Læs HER.

I oktober kom EU-kommissionen med første strategi nogensinde i kampen mod stigende antisemitisme i EU. Medlemslandene skal erklære sig enige i strategien og sørge for at gøre noget ved problemet. Ifølge EU-Kommissionen overvejer 38% af jøderne at emigrere, fordi de ikke føler sig trygge i EU.

Ni ud af ti jøder i EU siger at antisemitismen er steget i deres hjemland, 85% af europæiske jøder mener at antisemitisme er et alvorligt problem – læs mere HER. og HER

Nu klager jødiske ledere i EU over at EU ikke har en seriøs plan for at komme stigende antisemitisme i Europa til livs, fortæller talsmand til skriver Jerusalem Post. Problemet understreges af at EU nægter at forbyde alle fløje af den iransk-støttet terrororganisation Hizbollah som reelt kontrollerer Libanon og udgør en reel trussel mod Israel, som terrororganisation har et erklæret mål om at udslette. EU nægter også at sige at den islamiske republik Iran er et antisemitisk regime – til trods for at Iran i årevis har erklæret at de har som mål at udslette Israel. Læs om terrororganisationen Hizbollah HER. Læs om Irans rolle HER. Læs også – flere lande har besluttet at forbyde Hizbollah helt.

Jerusalem Post bad Europa-Kommissionens koordinator for bekæmpelse af antisemitisme og fremme af jødisk liv, Katharina von Schnurbein om en kommentar, hun gik videre med spørgsmålet til sine EU-overordnede.

EU’s talsmand for udenrigspolitik, Peter Stano udtaler; “Hizbollahs militære fløj er allerede på EU’s terrorliste. Eventuelle ændringer i arten og omfanget af den eksisterende notering er op til EU-medlemsstaterne at drøfte og beslutte med enstemmighed.”

Efter Hizbollah-agenter sprængte en israelsk turistbus i luften i 2012 i Burgas, Bulgarien, og myrdede fem israelere og deres bulgarske muslimske buschauffør, forbød EU kun Hizbollahs militære fløj – ikke deres politiske fløj.

Hizbollah anser sin terrororganisation for at være en samlet terrororganisation som ikke kan opdeles i en militær og en politisk fløj.

Det delvise forbud terrororganisationen fik i 2013 deres talsmand Ibrahim Mousawi til at gentage, hvad andre topembedsmænd i terrororganisationen har udtalt gennem årene: “Hizbollah er en, stor organisation. Vi har ingen fløje adskilt fra hinanden.”

Da Stano blev spurgt, om Den Islamiske Republik Iran som også er terrororganisationens hovedsponsor og strategiske allieret – er et antisemitisk regime, sagde Stano, at “EU har været meget tydelig i sin fordømmelse af antisemitisme generelt og af opfordringerne til at udslette Israel.”

ADL’s administrerende direktør, Jonathan Greenblatt, vidnede for husets underudvalg for efterretning og terrorbekæmpelse i 2020 og sagde ved høringen, at Irans regime er den øverste statssponsor for holocaust-benægtelse og antisemitisme.

Ultimo juni skrev Greenblatt i Newsweek, at “Den iranske præsident, Ebrahim Raisi, spillede en praktisk rolle i at promovere The Protocols of the Elders of Zion som en del af Irans løbende kampagne for at dæmonisere og delegitimere det jødiske folk.” The Protocols of the Elders of Zion var “en forfalskning fra det 19. århundrede skrevet af russiske efterretningstjenester… hensigten var at gøre jøderne til syndebukke for til at syndebukke jøder for det russiske imperiums fejl.” Læs om The Protocols of the Elders of Zion HER.

Flere grunde til, at EU-kommissionen ikke vil erklære Iran for et antisemitisk regime, kan forklares med forsøg på ikke at forstyrre de gejstlige ledere i Teheran for at få en aftale om Irans atomprogram på plads.

EU’s medlemslande er også animeret af iranske markeder og handelsaftaler – inklusiv Irans enorme olie- og gasproduktionsproces.

På spørgsmålet om, hvorvidt EU vil fordømme det iranske regimes dødelige antisemitisme og Holocaust-benægtelse, sagde talsmanden: “Vi gør det hver gang, vi bliver konfronteret med den slags udtalelser, ikke kun når det drejer sig om Iran.”

Christian Wigand, EU-Kommissionens talsmand for retfærdighed, sagde til Jerusalem Post, at “Europa-Kommissionen bekræfter sin faste og utvetydige forpligtelse til den globale kamp mod antisemitisme. Enhver form for antisemitisme, tilskyndelse til had og vold er uacceptabel og uforenelig med EU og medlemslandenes værdier og mål. Det skal løses gennem formelle handlinger, både på europæisk og nationalt plan. Principperne er ikke til forhandling for europæeren.”

Hizbollah betragtes bredt som en dybt antisemitisk terrororganisation, det skyldes terrororganisationens terror som er rettet mod jøder og et erklæret mål om at udslette den jødiske stat, Israel. Tyskland, Storbritannien, USA, Holland, Den Arabiske Liga, Japan, Canada og mange andre europæiske og latinamerikanske lande har forbudt ALLE Hizbollahs fløje og erklæret dem alle for en terrororganisation.

Det er meget usædvanligt at EU’s kommissær for bekæmpelse af antisemitisme, Katharina von Schnurbein, afviser at give sit syn på, hvorvidt EU bør forbyde verdens mest dødbringende antisemitiske terrororganisation.

Til Jerusalem Post udtaler hun: “Tak for jeres svar. Jeg henviser hermed til det svar I modtog i går fra EU-Kommissionens talsmandstjeneste. Send venligst fremtidige spørgsmål til mine kollegaer som er ansvarlige for pressespørgsmål.”

Den 13. oktober rapporterede Cnaan Liphshiz i Jewish Telegraphic Agency (JTA), at jødiske ledere i EU havde udtalt at “EU’s plan for at bekæmpe antisemitisme i 2021-2030 ‘ikke er seriøs’,”. Artiklen omhandlede hovedsageligt den manglende religionsfrihed for jøder, som er skitseret i EU-planen.

EU’s 26 -siders lange plan for at bekæmpe antisemitisme hedder EU’s strategi for bekæmpelse af antisemitisme og fremme af jødisk liv i 2021-2030. I planen nævnes hverken terrororganisationen Hizbollah eller Den Islamiske Republik Iran. Irans regime har udført overvågning af jøder, israelere og organisationer, planlagt terrorangreb og opildnet til dødelig antisemitisme i hele Europa under deres årlige Al-Quds (Jerusalem på arabisk) møder og march i europæiske hovedstæder. Al-Quds-arrangementerne fremmer udslettelse af den jødiske stat.

Irans islamiske revolutionsgarde, udpeget af USA som en terrororganisation, betalte en pakistansk mand, Haider Syed Mustafa for at udføre et terrorangreb mod en europæisk jøde, overvåge jødiske-og israelske organisationer og enkeltpersoner i Tyskland og Frankrig.

Mustafa spionerede mod den fransk-israelske professor David Rouach som underviser på Ecole Supérieure de Commerce de Paris og fungerede som leder af det fransk-israelske handelskammer, og ifølge tyske myndigheder var hans handlinger “en klar indikation af et mordforsøg.”

I 2017 dømte en tysk domstol Mustafa for at indsamle efterretninger om den tidligere direktør af det tysk-israelske venskabsselskab og om en fransk-israelsk professor fra et økonomisk universitet i Paris. Mustafa blev idømt fire år og tre måneders fængsel.

Den amerikanske regering har under både demokratiske og republikanske præsidenter klassificeret Irans regime som verdens værste statssponsor af terror.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem