Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

MIFF har gravet i Folketingets arkiv – hvor ofte er misbrug af dansk PA-bistand blevet diskuteret?

(Foto: Venstre, folketingets åbning 2016, flickr)
Hvor mange gange tror du misbrug af dansk bistand til de palæstinensiske myndigheder (PA) har været til politisk debat? Få svaret i MIFFs undersøgelse.

I 1993 mundede hemmelige forhandlinger (med norsk hjælp) ud i Oslo-aftalerne mellem Israel og palæstinenserne. Oslo-aftalerne blev underskrevet af Israels daværende premierminister Yitzhak Rabin og PLO leder Yassir Arafat i Washington den 13. september. I aftalerne blev parterne enige om at oprette et palæstinensisk selvstyre og dermed så de palæstinensiske myndigheder (PA) dagens lys. PA har siden modtaget milliarder af skattekroner hvert eneste år fra EU, Danmark, Sverige, Norge og andre donorlande. Igennem årene har PA fået international kritik for at misbruge midlerne til deres terror- og propagandakrig mod Israel.

MIFF har igennem flere år gjort opmærksom på, at PA som de danske skatteydere er med til at finansiere, misbruger bistanden på korruption, nepotisme, jihad skole-pensum, opildning til- og aktiv støtte af terror, der koster israelske liv. Dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden, får livslang terrorløn og terroristernes familier får økonomisk hjælp, ære og hyldest i det palæstinensiske samfund. Terrorister, der bliver dræbt mens de udfører terrorangreb, hyldes som martyrer og deres familier fortæller hvor stolte de er i PA’s medier, som de danske skattekroner også er med til at finansiere. Palæstinenserne indoktrineres til at dyrke en dødskult fra vugge til grav og helt små børnehavebørn/skolebørn oplæres i at hylde døden. Børnene oplæres i, at de er sat i verden for at dø – ikke for at leve eller skabe glæde. Små palæstinensiske børn oplæres i at ofre livet som martyrer.

Manglende gennemsigtighed i, hvor mange penge skatteyderne sender til PA og anti-israelske NGO’er – derfor har MIFF svært ved at få et overblik over, hvor mange penge, der gives til hvad og hvem. I 2022 tog det over 3 måneder, at få svar fra Udenrigsministeriet om, hvor mange millioner 8 anti-israelske NGO’er ville få – mindst en af NGO’erne har terrorforbindelser og flere af NGO’erne opfylder ikke reglerne for økonomisk gennemsigtighed. I ny database kan du fx se, hvordan palæstinensiske NGO’er misbruger international bistand og bruger børnesoldater.

Eksempler på dansk PA, Gaza, UNRWA & NGO bistand
1993 – Udenrigsudvalget meddelte at: “2,5 millioner kr. skal sikre palæstinensiske menneskerettigheder”.
1998 – Finansudvalget gav tilsagn om gavebistand til PA på 100 mio. kr. i 2000-2003
2001 – Oversigt fra Udenrigsministeriet over yderligere DK-bistand til PA, UNRWA og Gaza – se her

2001 – Udenrigsministeriet fik godkendelse fra Finansudvalget på 50 millioner kr. til PA i 2001-2003.

2001 – Udenrigsministeriet meddelte at UNRWA ville få tilført ekstra midler

2001 – På Folketingets hjemmeside viste oversigt, hvor mange milliarder Danmark havde givet PA, inkl. Gaza (før Hamas-kup), NGO’er og UNRWA i 1993-2001

2002 – Udenrigsministeriets oversigt over DK-bistand til PA, Gaza, UNRWA og NGO’er
2021 – Ketil Karlsen, der er DK-repræsentant- og ambassadør i PA’s selvstyreområder, meddelte at Danmark ville give mindst 1,5 milliarder kroner i PA-bistand.

2022 – På Folketingets hjemmeside fremgik det at Danmark i 1994-2021 havde givet PA og FN-agenturet UNRWA 4,37 milliarder krone

30 år efter Oslo-aftalerne, har MIFF gravet i Folketingets arkiv – Danmark er blandt de lande, der har finansieret PA siden de blev etableret. I forbindelse med det snart er 30 år siden Oslo-aftalerne blev indgået, har MIFF gravet i Folketingets arkiv for at se, hvor mange gange PA’s misbrug af midler eller andre problemer omkring dansk PA-bistand har været til debat? Vores gennemgang er ikke udtømmende, der kan gemme sig flere debatter via forskellige søgemuligheder som MIFF ikke har fundet. MIFF’s gennemgang viser, at PA’s misbrug af skatteydernes penge ikke er en hemmelighed – skiftende danske regeringer har kendt til misbruget, der også er blevet dækket af danske- og udenlandske medier.

Her er MIFFs gennemgang af søgning på det palæstinensiske selvstyre på folketinget.dk. MIFF fandt 197 resultater. De ældste er fra 1997-1998, de nyeste er fra 2023:

1. 1997 – efter en artikel i Politiken om at 2 palæstinensere beskyldt for at sælge deres jord til jøder, var blevet henrettet uden rettergang, spurgte Peter Duetoft (CD), ministeren for udviklingsbistand om Danmark, der er en af PA’s største donorlande ville protestere over for PA over indførelse af dødsstraf for salg af jord til jøder. Duetoft pointerede desuden at PA som modtager af danske skattekroner, må overholde menneskerettigheder og PA’s hetz mod omgang med jøder er en hindring mod fred. Læs om PA’s apartheid mod jøder her og her.

2. 1997 – efter rapport afdækkede en korruptionsskandale i PA, bad Folketingets Udenrigsudvalg ministeren for udviklingsbistand om en redegørelse, om dansk bistand var blevet misbrugt og hvilke forholdsregler ministeren ville iværksætte. Se ministerens svar inkl. specifering af midler givet til PA her.

3. 1997 – efter artikel i Information om korruption i PA, bad Finansudvalget om en kommentar fra ministeren for udviklingsbistand. Se ministerens svar her.

4. 1997 – Folketingets Udenrigsudvalg, bad ministeren for udviklingsbistand oplyse, hvorvidt Danmark i lyset af PA’s misbrug af international bistand, ville stramme reglerne for dansk PA-bistand. Ministeren blev også bedt om at oplyse, hvor langt PA var nået i deres arbejde med at udforme en grundlov. Derudover blev ministeren bedt om at redegøre for dansk bistand til PA’s skoler. Se ministerens svar her.

5. 1997 – Formand for Folketingets Udenrigsudvalg, bad ministeren for udviklingsbistand redegøre for regeringens overvejelser om sammenhængen mellem PA-bistand og fredsprocessen. Er det regeringens opfattelse at PA lever op til Oslo-aftalerne? Er det regeringens opfattelse, at Israels regering opfylder Oslo-aftalernes bestemmelse om “safe passage” mellem Gaza og Vestbredden? *MIFF kunne ikke finde ministerens svar.

6. 2000 – Peter Skaarup (DF) spurgte ministeren for udviklingsbistand om regeringen ville betinge dansk PA-bistand med PA’s modtagelse af herboende palæstinensere, således at dansk bistand følger antallet af palæstinensere der har fået repatrieringshjælp fra Danmark eller rejser frivilligt. Se ministerens svar, inkl. længere diskussion mellem ministeren og flere partier samt en debat om herboende palæstinensere, der deltog i meget voldelige demonstrationer foran Christiansborg. Og her.

7. 2001 – Folketingets Finansudvalg, bad statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) redegøre for dansk PLO-bistand, efter statsministeren havde oplyst at Danmark ikke havde ydet direkte/indirekte PLO-bistand siden 1995. Efterfølgende fremgik det af finansloven for 2001, at PLO-ansatte havde fået danske midler – se statsministerens 1. svar her. Se statsministerens 2. svar her.

8. 2001 – folketingsmedlem Jens Hald Madsen (V), spurgte på baggrund af indslag i TV2 om PA’s krænkelser af menneskerettigheder, hvad der skulle til, før det ville få konsekvenser for dansk PA-bistand. Se Udenrigsministeriets svar her.

9. 2001 – Peter Duetoft (CD), bad statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) redergøre for palæstinensiske angreb mod Israel og overtrædelse af Oslo-aftalerne – se statsministerens svar her.

10. 2001 – Efter artikel i Jylllands-Posten blev udviklingsministeren spurgt, hvorfor Danmark fortsat yder bistand til PA-sikkerhedsstyrker trods deres terror og drab. I spørgsmålet lægges der vægt på en palæstinensisk NGO, der understreger at Danmark har et medansvar for PA’s tortur og drab i selvstyreområderne. Se udviklingsministerens svar her.

11. 2001 – Udenrigsudvalget drøftede tortur af palæstinensere under varetægt hos PA’s politi/efterretningstjeneste og udstedelse af dødsattester hos dansk støttet retsmedicinsk institut i Abu Dis/Jerusalem samt problemer med retsmedicinsk personale, der frygter konsekvenserne, hvis de ikke udøver selvcensur – se drøftelserne her.

12. 2001 – Udenrigsministeriet blev bedt om at redegøre for, hvor mange penge Danmark havde givet PA, præcisere hvilke samarbejdspartnere administrerer dansk bistand samt hvorvidt den iransk-støttet terrorgruppe Hamas var involveret i dansk-støttede udviklingsprojekter i PA’s områder – se udenrigsministerens svar, inkl. overigt over, hvor mange milliarder var givet i dansk bistand via forskellige samarbejdspartnere.

13. 2001 – på baggrund af TV2’s indslag om PA’s retssager og flere dødsdomme af indbyggere og en politimand dømt for at samarbejde med Israel, bad Jens Hald Madsen (V) udenrigsminister Mogens Lykketoft kommenterer sagen. Se udenrigsministerens svar her.

14. 2001 – på baggrund af TV2’s indslag om PA’s retssager og flere dødsdomme af indbyggere og en politimand dømt for at samarbejde med Israel, spurgte Jens Hald Madsen (V) udviklingsministeren om Danmark havde advaret PA’s politi, om Danmark ville komme med yderligere advarsler og hvilke konsekvenser det ville få, hvis PA’s politi ikke rettede sig efter Danmarks advarsler. Se udviklingsministerens svar her.

15. 2001 – efter regeringen og udenrigsministeren igennem længere tid havde kritiseret Israel for manglende vilje til at skabe fred med palæstinenserne, spurgte Peter Duetoft (CD) statsministeren, hvilke skridt PA havde taget i løbet af året for at styrke tilliden mellem dem og Israel? Duetoft understregede i sin begrundelse, at der skal to parter til for at skabe fred. Israel havde trukket sig ud af Syd-Libanon. Israel tilbød palæstinenserne 95% af Judæa og Samaria (Vestbredden) og Gaza samt en opdeling af Jerusalem, men PA sagde NEJ (Israel kom med lignende forslag i 2008 – igen sagde PA NEJ). Samtidig havde PA frigivet terrorister og opfordret til terrorangreb mod israelere, PA’s daværende præsident Yasser Arafat og hans nærmeste medarbejdere opildnede til mere vold og terror i deres taler, og PA levede ikke op til deres aftaler med Israel. Se statsminister Nyrups svar her.

16. 2001 – Israel var blevet udsat fra morterangreb fra Gaza – i strid med aftalerne var der tunge våben i enklaven. Statsministeren havde kritiseret Israel for manglende vilje til fred, men havde ikke kritiseret palæstinenserne for at være bevæbnede. På den baggrund spurgte Peter Duetoft (CD) statsministeren, hvorvidt tunge våben i Gaza var i overensstemmelse med de indgåede aftaler om styrkeforholdet mellem Israel og palæstinenserne og om regeringen ville protestere over for PA? Se statsminister Nyrups svar her.

17. 2002 – Peter Skaarup (DF), spurgte udenrigsministeren om han kunne garantere at de 540 mio. kr., som Danmark i 1994-2003 havde givet PA, hverken helt eller delvist var blevet brugt til våbenproduktion i PA-kontrolleret Jenin eller til at udbetale terrorløn til terrorister eller deres familier. Derudover kom Skaarup ind på kritikken fra palæstinensiske Bassem Eid, leder af Palestinian Human Rights Monitoring Group, der i 2001 kritiserede international støtte, brugt til at finansiere de palæstinensiske sikkerhedsstyrker, der »hele tiden overtræder menneskerettighederne«, ved at likvidere og torturere palæstinensere mistænkt for at samarbejde med Israel. Sagen blev bragt i Jyllands-Posten i 2001. SVAR?.

18. 2002 – Peter Skaarup (DF) spurgte udenrigsministeren om Udenrigsministeriet lå inde med oplysninger, der kunne be- eller afkræfter, hvorvidt PA-præsident Yasser Arafat havde 40 mio. bistandskroner stående på en privat konto i Egypten og hvorvidt ministeriet ville undersøge sagen nærmere. Skaarup stillede spørgsmålet på baggrund af en artikel i den norske avis VG, der også skrev at internationale bistandsmidler var blevet brugt af Arafats kone og datter til et luksusliv i Paris og Schweiz. *MIFF kunne ikke finde udenrigsministerens svar.

19. 2002 – Peter Skaarup (DF) spurgte udenrigsministeren på baggrund af artikel i den tyske avis Die Zeit, om EU’s PA-bistand var blevet misbrugt til at finansiere selvmodsangreb mod Israel. Skaarup tilføjede at han i sine tidligere spørgsmål til udenrigsministeren, havde nævnt ritzau og andre internationale medier, der havde dokumenteret at EU-bistand var blevet misbrugt af PA til at finansiere selvmordsangreb. Skaarup bemærkede, at udenrigsministeren i sine besvarelser havde afvist oplysningerne. Derfor ville Skaarup gerne have udenrigsministerens kommentar til det faktum at Die Zeit, der blev redigeret af Tysklands tidligere bundeskansler Helmut Schmidt havde dokumenteret misbruget. *MIFF kunne ikke finde udenrigsministerens svar.

20. 2002 – Peter Skaarup (DF) bad finansministeren oplyse, hvor mange penge Danmark havde givet PA, underorganisationer, institutioner, palæstinensiske foreninger i Danmark, inkl. dansk- palæstinensiske venskabsforeninger og selskaber, kulturforeninger, forlag og lignende, fra forskellige statslige konti i løbet af de seneste 5 år. Skaarup bad også finansministeren oplyse, hvor mange penge, der var blevet givet via forskellige statslige konti i løbet af de seneste 5 år til Israel, israelske organisationer og institutioner, israelske foreninger i Danmark, inkl. dansk-israelske venskabsforeninger og selskaber, kulturforeninger, forlag og lignende. *MIFF kunne ikke finde finansministerens svar.

21. 2003 – efter artikel i Dagbladet Information med information om at EU’s antisvindelenhed (OLAF), var gået i gang med at undersøge PA’s misbrug af de månedlige 10 mio. euro de havde modtaget fra EU (svarende til omkring 74,5 mio. kr pr md.), til terror og misbrug af midler kanaliseret direkte til PA-præsident Yasser Arafat og hans familie, bad Peter Skaarup (DF) udenrigsministeren redegøre for, hvilket mandat OLAF havde til at undersøge PA’s misbrug af midler, hvad der ville indgå i undersøgelsen, om regeringen anså undersøgelsen som tilstrækkelig samt, hvorvidt der bilateralt fortsat blev eller ville blive udbetalt PA-bistand. *MIFF kunne ikke finde udenrigsministerens svar.

22. 2004 – Peter Skaarup (DF) bad udenrigsministeren oplyse, hvorvidt det ville være muligt at gennemføre en revision af PA’s brug af bistand efter danske standarder, således at danske skatteydere kunne være sikre på at deres penge bruges i henhold normerne for god regeringsskik, der er forudsætningen for at give bistand. *MIFF kunne ikke finde udenrigsministerens svar.

23. 2004 – Peter Skaarup (DF) bad udenrigsministeren oplyse, hvorvidt PA var eller ville blive inkluderet i Danmarks nye strategi for demokratisering af den arabiske verden. *MIFF kunne ikke finde udenrigsministerens svar.

24. 2004 – Peter Skaarup (DF) bad om udenrigsministerens forklaring på, hvordan den danske regering kunne afvise, at der er en klar forbindelse mellem selvmordsterror og PA, til trods for at det i flere tilfælde var blevet bevist, at palæstinensiske terrorister har en klar forbindelse til PA. Skaarup bad desuden udenrigsministeren svare på, hvilke konsekvenser det burde have. *MIFF kunne ikke finde udenrigsministerens svar.

25. 2005 – Naser Khader (RV) bad udenrigsministeren oplyse, hvor mange penge Danmark havde givet palæstinensiske NGO’er og PA fordelt på sektorer i 1993-2005. Se udenrigsministerens svar her.

26. 2005 – Søren Espersen (DF) spurgte udenrigsministeren, hvorvidt der efter Israels tilbagetrækning fra Gaza som nu var kommet under PA’s kontrol, fortsat var behov for at FN opretholder flygtningelejre i Gaza. Se udenrigsministerens svar her.

27. 2006 – euobserver.com havde meddelt at EU-Parlamentet havde vedtaget en resolution, der betød at EU fortsat skulle være PA’s største donor. Samtidig stod der også i resolutionen, at betingelsen herfor skulle være, at en fremtidig palæstinensisk regering, ville afvise vold og anerkende staten Israel. Resolutionen opfordrede også terrorgruppen Hamas til at indlede fredelige forhandlinger om en to-stats-løsning i samarbejde med kvartetten EU, FN, USA og Rusland. På den baggrund spurgte Morten Messerschmidt (DF) udenrigsministeren, hvorvidt han var enig i, at det ville være den rigtige vej at gå, hvis EU fortsat ville udbetale flest midler til palæstinenserne, samtidig med ingen vidste, hvad terrorgruppen Hamas ville og hvorvidt udenrigsministeren ville følge den linje, hvis Hamas ville fastholde deres erklærede mål om at udslette Israel. Se udenrigsministerens svar her.

28. 2006 – Udenrigsminister Per Stig Møller (KF) havde i møde med EU’s udenrigsministre accepteret, at sende 895 mio. kr. i ekstraordinær bistand til det Hamas-styret palæstinensiske selvstyre efter Israel havde tilbageholdt skatteindtægter opkrævet i PA’s selvstyreområder for at undgå pengene ville havne i Hamas’ pengekasse. Morten Messerschmidt (DF) mente beslutningen var forkert, fordi EU dermed bidrager økonomisk til en terrorgruppe, der står på EU’s terrorliste, dvs. at EU indirekte er med til at finansiere Hamas’ terrorkrig mod Israel. Messerschmidt bad derfor udenrigsministeren redegøre for, hvorfor han havde tilsluttet sig EU’s beslutning om at støtte Hamas med 895 mio. kr. Se udenrigsministerens svar her.

29. 2006 – I forlængelse af udenrigsminister Per Stig Møllers tilslutning til EU’s beslutning om at støtte terrorgruppen Hamas med 895 mio. kr. (se mere her). Spurgte Morten Messerschmidt (DF) udenrigsministeren, hvilken sikkerhed EU havde for at pengene ikke ville havne i Hamas’ pengekasse. Se udenrigsministerens svar her.

30. 2006 – I forlængelse af udenrigsminister Per Stig Møllers tilslutning til EU’s beslutning om at støtte terrorgruppen Hamas med 895 mio. kr. (se mere her). Spurgte Morten Messerschmidt (DF) udenrigsministeren, hvilken kontrol der ville blive indført for at sikre, at pengene blev brugt til rette formål. Se udenrigsministerens svar her.

31. 2006 – Morten Messerschmidt (DF) skrev til udenrigsminister Per Stig Møller (KF), at den iransk-støttet terrorgruppe Hamas, ifølge Spain Herald, ville vende tilbage til Sevilla i Syd-Spanien. Terrogruppen skrev om det på en af deres hjemmesider, der retter sig mod små børn. Hamas skrev til børnene, at de forlanger at få Sevilla tilbage til »det tabte paradis«. I forlængelse af artiklen spurgte Messerschmidt udenrigsministeren, om han mente det var forsvarligt at give EU-midler til de palæstinensiske selvstyreområder, der styres af Hamas som vil generobre dele af Spanien. Se udenrigsministerens svar her. 

32. 2006  – i forlængelse af EU’s fastfrysning af PA-bistand under henvisning til det nye Hamas-regime i Gaza, spurgte Mogens Lykketoft (S) udenrigsminister Per Stig Møller, hvorvidt han ville bede EU-ministerkredsen om at justere fastfrysning af PA-bistand, for at undgå en humanitære krise. Se udenrigsministerens svar her.

33. 2006 – I forlængelse af artiklen »Hamas og Fatah enige om samlingsregering« i Politiken, hvor der blandt andet stod, at PA ikke havde udbetalt løn til sine offentligt ansatte i 6 mdr. Understregede Morten Messerschmidt (DF), at han fandt det besynderligt, hvis PA’s udbetaling af løn var 100%. afhængig international bistand, og palæstinenserne ikke selv producerede noget. Derfor bad han udenrigsminister Per Stig Møller (KF) belyse, hvor stor en andel af PA’s BNP kom fra international bistand, hvad PA selv producerede og hvor stor en andel egen produktion udgør i PA’s BNP. Se udenrigsministerens svar her. 

34. 2006 – Mogens Lykketoft (S) bad udenrigsministeren redegøre for set i lyset af de ødelæggelser den civile befolkning i Israels nærområder havde lidt redegøre for, hvilke bistandsprojekter Danmark havde eller havde planlagt, til gavn for befolkningerne i Libanon og PA’s selvstyreområde Se udenrigsministerens svar her.

35. 2007/2008 – efter ritzau fortalte at de kristne palæstinensere, der ikke allerede var flygtet fra palæstinensisk chikane, var ved at pakke deres kufferter for at flygte, spurgte Søren Espersen (DF) regeringen, hvordan den ville reagere over for PA’s forfølgelse af de kristne, der i stort tal var flygtet fra PA’s selvstyreområder i Samaria og Judæa. Se udenrigsministeriets svar her.

36. 2007/2008 – I artikel i Jerusalem Post, var der blandt andet information om en plakat godkendt af Fatah, der kontrollerer PA. På plakaten var Israel blevet draperet med et palæstinensisk keffiyeh-tørklæde og en riffel som symbol på deres “væbnet kamp” mod Israel. Plakaten var blevet lagt op på flere Fatah-tilknyttede hjemmesider – plakatens budskab er at Fatah, ligesom terrorgruppen Hamas, ikke anerkender Israels ret til at eksistere. Søren Espersen (DF), understregede at emblemet er i strid med Fatahs erklærede politik om at oprette en uafhængig palæstinensisk stat side om side med Israel – ikke i stedet for Israel. Espersen understregede desuden, at Fatah med inkludering af en riffel på plakaten, sendte et klart budskab til sin befolkning om, at de ikke havde opgivet »væbnet modstand« trods igangværende fredsforhandlinger med Israel. Espersen spugte på den baggrund udenrigsministeren, hvordan han ville reagere overfor PA, efter det var kommet frem, at Fatah, som Danmark støtter økonomisk, havde udsendt ny propagandaplakat, med et kort over »Palæstina« inkl. hele Israel – indsvøbt i et PLO-tørklæde, for at tydeliggøre, at Fatah ikke anerkender Israels ret til at eksistere. Se udenrigsminister Per Stig Møllers svar her.

37. 2009 – Søren Espersen (DF) bad udenrigsminister Per Stig Møllers (KF) oplyse, hvor mange penge Danmark havde givet PA via Danida og private hjælpeorganisationer i 2004-2008. Se udenrigsministerens specificering her

38. 2009 – Søren Espersens (DF) bad udenrigsminister Per Stig Møllers (KF) oplyse den samlede bistand til PA i 2004-2008. Se udenigsministerens svar her.

39. 2009 – i strategisk ramme for dansk-palæstinensisk udviklingsbistand 2010-2012, nævnes flere beløb som Danmark gav i PA-bistand – se specificering her.

40. 2009 – udenrigsministeriet anmodede om Finansudvalgets tilsagn på 50 mio. kr. i støtte til kommunaludvikling i de palæstinensiske områder (Municipal Development Programme – MDP).

41. 2011 – efter PA-præsident Mahmoud Abbas havde opkaldt en fodboldturnering for børn og unge efter den kvindelig selvmordsterrorist Wafa Idris og navngav en plads efter den kvindelige masseterrorist Dalal Al-Mughrabi, der var leder af det værste terrorangreb i Israel som kostede flere små børn livet, bad Søren Espersen (DF), udenrigsminister Lene Espersen (KF) om at få det bekræftet via sine PA-kontakter. Se udenrigsministerens svar her.

42. 2011- Søren Espersen (DF) bad udenrigsminister Lene Espersen (KF) bekræfte/afkræfte informationer om at PA, som de danske skatteydere er med til at finansiere, havde misbrugt 40 mio. kr. til udbetaling af terrorløn til “martyrernes familier” – dvs. familierne til selvmordsterrorister, der havde taget israelske civile med sig i døden. Se udenrigsministerens svar her.

43. 2011 – Efter udenrigsminister Villy Søvndal (SF), havde oplyst at en detaljeret statistik for Gaza ikke var tilgængelig, fordi opgørelsen laves for hele det palæstinensiske selvstyreområde (PA), bad Søren Espersen (DF) om at få oplyst den årlige værdi af varer og pengeoverførsler til PA fra : alle EU-lande (specificeret pr. land), Den Arabiske Liga som organisation, Den Arabiske Liga (specificeret pr. land), USA, Rusland, Norge, Australien, New Zealand, Canada, Brasilien, Indien, Japan og Israel. Se udenrigsministerens svar her.

44. 2011 – Efter henvendelse fra Palestinian Media Watch (PMW), der i årtier har fulgt med i PA og deres propagandakrig mod Israel, bad Udenrigsudvalget udenrigsminister Villy Søvndal (SF) om en redegørelse for PA’s kontrol og ansvar for deres statskontrollerede medier. Se udenrigsministerens svar her.

45. 2011-2012, Per Stig Møller (KF), formand for Udenrigsudvalget, bad minister for udviklingsbistand Christian Friis Bach (RV), redegøre for hvorvidt Danmark er med til at finansiere PA’s statskontrollerede medier. Se ministerens svar her.

46. 2011-2012, Efter henvendelse fra Palestinian Media Watch (PMW), bad Per Stig Møller (KF), formand for Udenrigsudvalget, udenrigsminister Villy Søvndal (SF), redegøre for, hvorvidt der er forskel på presselinjen, der lægges af PA i deres engelsk- og arabisksprogede medier. Se udenrigsministerens svar her.

47. 2011-2012, Søren Espersen (DF), bad gentagende gange udenrigsminister Villy Søvndal (SF) forholde sig til PA-præsident Mahmoud Abbas’ beslutning om ikke at tildele statsborgerskab til palæstinensisk-arabiske flygtninge, der opholder sig i nabolande og mange vestlige lande, i en evt. palæstinensisk stat, således at de vil forblive »statsløse«? Se udenrigsministerens svar her.

48. 2012 – I forbindelse med fælles forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat, spurgte Christian Juhl (EL)Jørgen Arbo-Bæhr (EL)Stine Brix (EL)Per Clausen (EL)Lars Dohn (EL)Henning Hyllested (EL)Rosa Lund (EL)Johanne Schmidt-Nielsen (EL)Pernille Skipper (EL)Finn Sørensen (EL)Nikolaj Villumsen (EL)Frank Aaen (EL) og Sara Olsvig (IA), spurgte de udenrigsminister Villy Søvndal (SF), hvad han ville gøre for at overbevise sine kolleger i EU om, at EU i fællesskab skulle anerkende Palæstinas selvstændighed. Se udenrigsministerens svar her.

49. 2012 – Aktstk. 52 Aktstykke om tilsagn på 45 mio. kr. i støtte til PA blev tiltrådt af et flertal i Finansudvalget (med undtagelse af DF-medlemmer, der stemte imod aktstykket). se mere her.

50. 2012-2013, På bggrund af følgende citater fra Ma’an News Agency: »Jøderne føler sig underlegne i forhold til de nationer og samfund, hvori de lever, fjendtligheden og ondskaben stiger i deres hjerter over for andre og deres planer og konspirationer mod nationerne, som med sikkerhed ved, at jøderne er roden til konflikten i verden, hvor end de bor.« »Jøder er udstødte i alle hjørner af jorden – ikke én eneste nation i verden respekterer dem… men Allahs forbandelse over dem og hans vrede mod dem får dem til at fortsætte med deres overtrædelse.« »Allah har sået frygt i deres hjerter og påbudt ydmygelse og nedværdigelse mod dem indtil dommedag« »Jøder er roden til konflikten i verden, forbandet af Allah og udstødte i hvert hjørne af jorden.« »Jøder er fjendtlige, onde og brutale, planlægger og lægger planer, og Allah har bestemt, at jøder er bestemt til at blive ydmyget.« »Jøder er dødssønner, for feje til at konfrontere en fjende ansigt til ansigt og grebet af frygt og skælven – det skyldes at Allah har sået frygt i deres hjerter og påbudt ydmygelse og fornedrelse over dem indtil dommedag.« »Jøder forårsager stridigheder og problemer overalt, hvor de slår sig ned, og derfor har de været udstødt i alle hjørner af jorden, og ikke en eneste nation i verden respekterer dem. Derfor har jødernes liv altid været krig og kamp.« »På grund af den fjendtlighed og ondskab, der stiger i deres hjerter mod andre og for deres komplotter og planer mod nationerne, er jøderne blevet besejret gennem tiderne og føler sig underlegne i forhold til de nationer og samfund, de lever i. Nationerne ved med sikkerhed, at jøderne er roden til konflikten i verden, uanset hvor de bor.« Spurgte Søren Espersen (DF), udenrigsminister Villy Søvndal (SF), Hvilke skridt regeringen ville tage for at forhindre, at Danmark via dansk PA-bistand til Ma’an News Agency, var med til at finansiere jødehad, forgiftning af børns hjerner til at dræbe jøder, og hvorvidt udenrigsministeren ville kommentere citaterne bragt i spørgsmålet. Ifølge udenrigsministeren, havde Danmark ikke finansieret Ma’an News Agency siden 2009, se mere her.

51. 2013 – Efter det dansk-støttet medie, PA’s officielle medie, Ma’an, publicerede en artikel, hvori der blandt stod at: – Der er ingen basis for påstandene om, hvad der skete med jøderne i Tyskland, inkl. at de blev dræbt i gaskamrene, og senere brændt…. Mange jødiske målsætninger blev nået ved, at det lykkedes at få løgnen spredt i verden…. Ved hjælp af løgnen, skaffede jøderne mange penge fra Europa, efter zionistiske politikere rejste rundt med løgnene. Spurgte Søren Espersen (DF), udenrigsminister Villy Søvndal (SF), hvorvidt han ville protesterer over artiklen. Se udenrigsministerens svar her.

52. 2013 – Efter Palestinian Media Watch (PMW), publicerede interview af hustru til en fængslet palæstinensisk terrorist, der fortalte at PA udbetaler terrorløn til fængslede terrorister, hvilket vil sige at Danmark og EU, er med til at finansiere terrorlønninger til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden, bad Søren Espersen (DF), udenrigsminister Villy Søvndal (SF), bekæfte udsagnet. Se udenrigsministerens svar her.

53. 2013 – Efter Søren Espersen (DF) læste en artikel i Den Korte Avis om tal fra The Jerusalem Institute of Justice om EU’s PA-bistand: »Den EU-støtte, der er givet til Det Palæstinensiske Selvstyre i perioden mellem Oslo-aftalen i 1993 og nu, er 25 gange højere per indbygger end det beløb, som USA gav den europæiske befolkning inden for rammerne af Marshall-planen efter Anden Verdenskrig.« Espersen gjorde opmærksom på at tallet var blevet justeret i forhold til inflationen, dvs. at EU i løbet af 20 år havde givet PA 25 gange det beløb, som USA gav i Marshallhjælp. Espersen tilføjede at det havde været fint, hvis PA-bistanden havde bidraget til noget positivt, men at det jo ikke var tilfældet. Espersen gjorde i sin argumentation også opmærksom på, at ideen var, at der skulle skabes jobs, at palæstinensisk indsutri skulle moderniseres, at der skulle opbygges en bæredygtig økonomi, at kommende generationer skulle uddannes i værdier som tolerance og fredelig sameksistens, og at der skulle være fokus på respekt for menneskeliv- og menneskerettigheder. På den baggrund spurgte Espersen, udenrigsminister Villy Søvndal (SF), om han ikke var betænkelig ved at fortsætte med, at udbetale så store beløb til PA, sammenlignet med, hvad Marshallhjælpen gjorde for Tyskland, Østrig, Italien samt nogle af de lande, der vandt Anden Verdenskrig, og dermed vendte Europas udvikling. Til sammenligning har EU givet 25. gange det beløb pr. palæstinenser – til ingen verdens nytte, skrev Espersen. Se udenrigsministerens svar her.

54. 2013 – Efter det internationalt anerkendte Gatestone Institute skrev at PA-præsident Mahmoud Abbas, under sine officielle besøg kræver »jødefri delegationer« og at det krav også blev rejst da USA’s udenrigsminister, John Kerry skulle besøge PA’s selvstyreområder, spurgte Søren Espersen (DF), udenrigsminister Villy Søvndal (SF), hvorvidt han havde modtaget samme krav til sin planlagte, men udskudte rejse til PA’s selvstyreområder og hvorledes Danmark forholder sig til et sådant krav. Se udenrigsministerens svar her.

55. 2013 – Troels Lund Poulsen (V), bad udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen (RV) redegøre for Danmark og EU-kommissionens årlige PA-bistand i 2011-2013. Se ministerens specificering af PA & UNRWA-bistanden her.

56. 2014 – I forbindelse med behandling af lovforslag om særlige immuniteter og rettigheder til Palæstinas mission i Danmark, bad Søren Pind (V) udenrigsminister Holger K. Nielsen (SF) oplyse, hvilken status PA’s repræsentationer har i EU’s medlemslande og om andre af EU’s medlemmer også planlaægde at opgradere deres status? Se udenrigsministerens svar her.

57. 2014 – Søren Espersen (DF), bad udenrigsministeren forholde sig til at PA, der blandt andet finansieres af dansk bistand, har belønnet 26 mord og terrordømte palæstinensere efter følgende tariffer: 275.000 kr. som et engangsbeløb og efterfølgende livslang terrorløn på 5.000 kr. pr. mdr. Se udenrigsministerens svar.

58. 2014 – Søren Espersen (DF), bad udenrigsministeren forholde sig til at den arabiske terrorist Issa Abd Rabbo, der havde myrdet to israelsk-jødiske blaffere, efter sin løsladelse havde modtaget 330.000 kr. af PA og blev ansat som officer i PAs sikkerhedsstyrker med en løn på 22.000 kr. pr mdr. Se udenrigsministerens svar.

59. 2014 – Søren Espersen (DF), bad udenrigsministeren forholde sig til, at 38% af arbejdsstyrken i Hamas-kontrolleret Gaza og 16% i PA’s selvstyreområder i Judæa og Samaria (Vestbredden) er opført som »offentligt ansatte« og aflønnes derefter af PA. Se udenrigsministerens svar her.

60. 2014 – Efter udenrigsministeren udtalte til Jyllands-Posten at han ville skåne PA for besparelser, da regeringen skulle finde 3,5 mia. kr. i ulandsbistandsrammen, spurgte Kenneth Kristensen Berth (DF), hvordan udenrigsministeren forestillede sig, at det ville påvirke palæstinensisk opinion, at Danmark trods nedskæringer i ulandsbistanden, skånede PA for besparelser samtidig med den iransk-støttet terrorgruppe Hamas havde bortført og dræbt tre unge israelere og affyret raketangreb mod Israel. Se udenrigsministerens svar her.

61. 2015 – Efter Weekendavisens rapport om dom afsagt mod PLO og PA samt at 16% af PA’s budget går til programmer, der har med fangerne at gøre og 8% går direkte til at udbetale terrorløn til dømte terrorister og finansiering af familier, udtalte Søren Espersen (DF): – Tidligere udenrigsminister Villy Søvndal (SF), svarede tilbage i 2013, at Danmark udbetaler økonomisk støtte til pårørende til »familier til palæstinensere, som afsoner fængselsdomme«, af artiklen fremgår det, at dansk PA-bistand går direkte til de fængslede terrorister. Vil udenrigsministeren tage initiativ til, at danske skattekroner ikke længere bruges til at belønne fængslede palæstinensiske terrorister? Se udenrigsministerens svar her.

62. 2015 – Søren Espersen (DF), bad om udenrigsministerens kommentar til, at (PA) havde uddelt fornyede hædersbevisninger og aflønninger til tre fængslede terrorister, dømt for lynchningen i 2000 af to israelske reservister. Espersen bad desuden udenrigsministeren forholde sig til, at dansk PA-bistand går direkte til terrorløn til terrorister. Se udenrigsministerens svar her.

63. 2016 – Folketingets Udenrigsudvalg indkaldte udenrigsministeren i samråd om palæstinensiske lederes retorik. Udenrigsministeren blev bedt om at redegøre for PA’s opildning til vold mod civile, den danske holdning til PA’s hyldest af terrorangreb og udbetaling af terrorløn til terrorister. Udenrigsministeren blev spurgt, hvorvidt han kunne forsikre, at dansk PA-bistand ikke misbruges af PA til at udbetale terrorløn til terrorister, samt om han ville sætte sig i spidsen for et internationalt arbejde for at sikre klausuler i udviklingssamarbejdet med PA, for at sikre at PA ikke misbruger international bistand. Udvalget bad udenrigsministeren oplyse, hvilke kilder han, i lyset af Washington Institute’s “Fatah Central Committee Profiles”, havde lagt til grund for sin svar på spørgsmål 507 & 899 om, at Abbas Zakis ikke repræsenterer Fatah, samt komme med eksempler på centrale palæstinensiske politikere, der på arabisk havde fordømt terrorangreb på israelske civile. Udvalget efterspurgte også udenrigsministerens kommentar til eksempler på Fatah-lederes opildning til- og forherligelse af terrorangreb mod Israel samt svare på, hvorvidt udenrigsministeren i lyset af eksempler fra Palestinian Media Watch (PMW), hvor fremtrædende Fatah-ledere opildnede til- og hyldede terrorangreb mod jøder og civile israelere, fortsat mener, at Fatah, PLO og PA er “moderate kræfter”. Udenrigsministeren blev desuden bedt om at uddybe sin forsikring til Weekendavisen om, at bistand fra Danmark ikke går til at aflønne dømte og fængslede terrorister eller deres familier. Se mere her.

64. 2016 – Kenneth Kristensen Berth (DF), bad udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) forklare, hvorfor EU ikke sanktionerede PA for manglende afholdelse af valg, når EU sanktionerede Den Demokratiske Republik Congo, efter regeringen i DRC ikke overholdte landets forfatning i forhold til rettidig udskrivelse af valg. Berth stillede spørgsmålet som opfølgning på udenrigsministerens forelæggelse for Europaudvalget ultimo 2016. Se udenrigsministerens svar her.

65. 2017 – Kenneth Kristensen Berth (DF), bad udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) redegøre for, på hvilken måde han mente PA konkret viste vilje til fred jf. udenrigsministerens forelæggelse på Europaudvalgets møde primo 2017, hvor han udtalte at den israelske regering manglede vilje til fred og at PA manglede evnen. Se udenrigsministerens svar her.

66. 2017 – § 20-spørgsmål S 630 Om en fredsaftale mellem Israel og Palæstina. Kenneth Kristensen Berth (DF), stillede udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) følgende spørgsmål: – Vil udenrigsministeren forklare, om det fortsat er hans opfattelse, jf. ministerens forelæggelse på Europaudvalgets møde primo 2017, at Israel har evnen, men ikke viljen, samt at PA har viljen, men ikke evnen til at indgå i forhandlinger om en fredsaftale. Se mere her.

67. 2017 – § 20-spørgsmål S 631 Om konflikten mellem Israel. Kenneth Kristensen Berth (DF), bad udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) forklare, hvordan PA’s vilje til at indgå fredsaftale med Israel konkret materialiserede sig, og om udenrigsministeren mente det var klogt, at Danmark så ensidigt tog PA’s parti i konflikten mellem Israel og PA – fx med udtalelsen om, at Israel ikke har vilje til at indgå fred, mens PA har viljen. Se mere her.

68. 2017 – Søren Espersen (DF), bad udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) bekræfte forlydender om, at han under sin personlige samtale med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, ikke orienterede Netanyahu om, at han den efterfølgende dag, ville offentliggøre endnu en enorm millionstøtte til PA, til trods for at en del af samtalen med Netanyahu omhandlede dansk PA-bistand. Udenrigsministeren blev også bedt om at bekræfte, at hans ageren efterfølgende førte til telefonsamtalen mellem den danske – og den israelske premierminister. Se udenrigsministerens svar her.

69. 2017 – 2018 B 55 Forslag til folketingsbeslutning om stop for økonomisk støtte til det palæstinensiske selvstyre (PA) – stillet af: Claus Kvist Hansen (DF), Kenneth Kristensen Berth (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Peter Kofod (DF), Hans Kristian Skibby (DF) og Peter Skaarup (DF). Forslaget blev forkastet – se mere her. Se hvordan partierne stemte her.

70. 2018 – Nick Hækkerup (S), bad udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) oplyse, hvor meget Danmark havde givet PA i hvert af årene 2007 til og med 2017. Se udenrigsministerens specificering her.

71. 2018 – Nick Hækkerup (S), spurgte udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), hvorvidt han havde kendskab til lande eller internationale organisationer, der havde givet PA-støtte, og havde truffet – eller overvejede at træffe beslutning om at stoppe bistanden. Se udenrigsministerens svar her.

72. 2018 – Nick Hækkerup (S), bad udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) oplyse, hvor stor en andel af PA’s økonomi, kommer fra international bistand eller internationale organisationer? Se udenrigsministerens specificering her.

73. 2018 – Nick Hækkerup (S), bad udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) oplyse, hvilke lande og internationale organisationer, inkl. EU giver PA-bistand og bistandens størrelse i 2007 til og med 2017. Se udenrigsministerens specificering her.

74. 2018 – Kenneth Kristensen Berth (DF), bad udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), redegøre for, hvor mange penge Danmark og EU havde givet PA årligt i perioden 2010-17. Se udenrigsministerens specificering her.

75. 2021 – B 251 Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af bistand til det palæstinensiske selvstyre (PA). Med forslaget pålægges regeringen at standse enhver form for økonomisk bistand til PA. Foreslået af Peter Seier Christensen (NB), Lars Boje Mathiesen (NB), Mette Thiesen (NB) og Pernille Vermund (NB).
Under Folketingsdebatten blev MIFFs information om PA’s misbrug af dansk-bistand fremhævet fra talerstolen. Forslaget blev forkastet – se hvordan partierne stemte her.

76. 2021 – Søren Espersen (DF), kom med følgende forslag til vedtagelse: – At Folketinget skulle udtale sin støtte til, at Danmark fortsat ville se positivt på to-statsløsningen mellem Israel og PA. At Folketinget skulle understrege nødvendigheden af genetablering af politiske forhandlinger mellem Israel og PA, uden partyerne vil komme med ultimative krav. At Folketinget skulle se positivt på det tættere samarbejde mellem parterne inden for sundhed, videnskab, kultur, sport, uddannelse, arkæologi, arbejdsmarked, erhvervspolitik og sikkerhed – til gavn for begge befolkninger. At Folketinget skulle udtrykke tilfredshed med Abraham-aftalerne mellem Israel, Emiraterne, Bahrain og Marokko. At Folketinget skulle udtrykke håb om, at Abraham-aftalerne ville blive et forbillede for forholdet mellem Israel og PA. Forslaget bortfaldt – se mere her.

77. 2021 – På baggrund af artiklen i Jerusalem Post »EU study finds incitement in Palestinian textbooks, kept from public« med henvisning til rapporten fra Georg Eckert Institute for International Textbook Research, udarbejdet til Europa-Kommissionen, spurgte Morten Messerschmidt (DF) udenrigsminister Jeppe Kofod, hvorvidt han var bekendt med rapporten som Europa-Kommissionen havde modtoget fra instituttet vedr. EU-finansiering af PA-skolepensum, samt hvad udenrigsministerens holdning var til, at EU betaler lønnen til lærere og udgivere af lærebøger, der opildner til- og hylder vold mod israelere og jøder? Se udenrigsministerens svar her. Se også MIFFs artikler om PA’s jihad-skolepensum som Danmark & EU er med til at finansiere.

78. 2022 – Efter fire medlemmer af terrorcellen, der stod bag bombe-terrorangrebet mod det hebraiske universitet i Jerusalem i 2002, havde siddet 20 år i fængsel, besluttede PA at give terroristerne en lønstigning på 14,29% i deres grund-terrorløn, fra omkring 12.600 kr pr mdr, til omkring 14.450 kr pr mdr. De andre fire terrorister, der belv dømt for deres del i bombe-terrorangrebet som kostede 9 personer livet og sårede over 80, inkl. flere amerikanere, får terrorløn af PA, hvilket fremgår af officielle dokumenter, som Palestinian Media Watch (PMW) dokumenterede i artiklen PA to raise salaries of terrorists who bombed the Hebrew University in Jerusalem, 31. juli 2022. Derfor spurgte Morten Messerschmidt (DF), minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen (S), hvilken betydning PA’s’ forhøjelse af terroristernes terrorløn, ville få for Danmarks samarbejde med- og bistand til PA. Se svaret fra minister for udviklingssamarbejde her.

79. 2023 – På baggrund af MEMRI’s rapporting om “West Bank Kindergarten Students Simulate Clashes with IDF”, den 14. februar 2023, bad Mikkel Bjørn (DF) ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) redegøre for, hvorvidt dansk PA-bistand går til børnehaver eller andre offentlige institutioner i PA’s selvstyreområder, der opdrager børnene til at bære våben, ritualer ved begravelsesprocessioner og generel islamisk martyrkultur? Se svar fra ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik her. Se også MIFF’s gennemgang af sagen her.

80. 2023 – Mikkel Bjørn (DF), bad ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) redegøre for, hvor mange penge Danmark har givet i bistand til PA, terrorgruppen Hamas samt andre palæstinensiske myndigheder og FN-agenturet UNRWA de seneste 30 år? Ministeren blev også bedt om at redegøre for Danmarks bistand til palæstinenserne opgjort per capita, og vurdering af, hvorvidt dansk bistand til palæstinenserne er den højeste overhovedet til nogen befolkning målt per capita? Se ministerens svar her. Se også MIFF’s gennemgang af sagen her.

81. 2023 – Mikkel Bjørn (DF), bad ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) om i forlængelse af sin besvarelse af spørgsmål nr. 12 – URU alm. del – redegøre for, hvorvidt han var bekendt med, at dansk bistand er gået til tvivlsomme organisationers virke i PA’s slvstyreområder eller i Gaza, hvor vold hyldes og børn opdrages i den islamiske martyrkultur, oplæring i våbenkendskab mv. uagtet at terrorgruppen Hamas el. PA ikke blev støttet direkte. Se ministerens svar her. Se eksempler fra MIFF på opildning til terror i PA’s selvstyreområder i Judæa og Samaria og Hamas-kontrolleret Gaza.

82. 2023 – I forlængelse af ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S) besvarelse af spørgsmål nr. 14 – URU alm. del, spurgte Mikkel Bjørn (DF), hvorvidt bistand givet til FN-agenturet UNRWA’s arbejde i Judæa og Samaria, Øst-Jerusalem og Hamas-kontrolleret Gaza, blev kanaliseret til PA og terrorgruppen Hamas. Se ministerens svar her.

83. 2023 – Søren Espersen (DD), spurgte uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M), om hendes holdning til, at Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet deltager i projekter, der via kritisk revision af historien skal medvirke til udvikling af lærebøger og lærermanualer til PA’s skolesystem, der underviser i eksistensen af en særlig palæstinensisk stat og hvorvidt ministeren mener, at projektets formål er på grænsen til historieforfalskning, og dermed er medvirkende til at fastholde en befolkningsgruppe i en falsk virkelighedsopfattelse? Se ministerens svar her. Se også MIFF’s dækning af hvordan PA misbruger international bistand til at udarbejde jihad-skolepensum her.  
Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem