Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Sådan misbruges børn i anti-israelsk propaganda

Ny database giver detaljerede oplysninger om hvordan palæstinensiske NGO'er misbruger børn i væbnet kamp mod Israel og får international bistand trods misbruget. (Illustrativt foto fra www.pcsweek.org)
Seniorforsker ved NGO Monitor: - Tages der ikke internationalt ansvar for at stoppe terrorgruppernes misbrug af børn, vil de fortsætte med at rekruttere palæstinensiske børnesoldater/børneterrorister og det vil koste flere israelske børn, kvinder og mænd livet.

Propaganda-krigen mod Israel har stået på i årtier og intet tyder på den stopper – tværimod.

Liora Henig Cohen, der er seniorforsker i det internationalt anerkendte forskningsinstitut NGO Monitor, fortæller i Jerusalem Post om en langvarig og fokuseret anti-israelsk propaganda kampagne, der portræterer Israel som børnerettighedskrænker. Se NGO Monitors database over, hvordan NGO’er misbruger børn som børnesoldater og international bistand i væbnet kamp mod Israel her.

Også internationale medier er med til at sprede grov anti-israelsk propaganda – MIFF har bragt flere absurde eksempler fra danskenorske og amerikanske medier, men det er kun toppen af isbjerget på et meget større problem, der har stået på i årtier. Det er med god grund MIFFs daglige leder Conrad Myrland har skrevet bogen ‘Det falske billede af Israel’ – du kan købe bogen her.

Medierne er en del af propaganda-maskinen – et af de seneste og værste eksempler på grov anti-israelsk propaganda kom fra Storbritanniens statslige medie, British Broadcasting Corporation (BBC), der efterfølgende blev presset til at undskylde, at BBC-journalist Anjana Gadgil under interview med Israels tidligere premierminister Naftali Bennett, blandt andet sagde at: “Israelske styrker er glade for at dræbe børn” som kommentar på Israels forsvarshærs (IDF) seneste anti-terroroperation i byen Jenin i Judæa og Samaria, hvor terrorgrupper har taget over. Jenin hører under de palæstinensiske myndigheder (PA). Men PA har ikke vist vilje eller evne til at stoppe terrorgrupperne i deres selvstyreområder, hvilket PA ellers er forpligtet til, jf. Oslo-aftalerne.

Det seneste år har mindst 52 israelere betalt med livet for palæstinensisk terror – 15 af de dræbte terrorofre, blev dræbt af terrorister fra Jenin.

Et netværk af NGO’er har i årevis arbejdet målrettet for indførelse af sanktioner mod Israel og lobbyet for at Israels forsvarshær (IDF) kommer på en sortliste over væbnede grupper, der krænker børns rettigheder. NGO-netværket anklager Israel for at krænke børns rettigheder og beskylder Israel for bevidst at angribe børn – samtidig ignorerer NGO’erne palæstinensiske terrorgruppers misbrug af børn i deres terror-krig mod Israel.

Hvert år udgiver FN’s Generalsekretær rapporten Children and Armed Conflict (CAAC). En af de alvorlige krænkelser af børns rettigheder er terrorgruppernes rekruttering og misbrug af børn i væbnede konflikter. Det ses eksempelvis i PA-kontrolleret Jenin, hvor palæstinensiske terrororganisationer misbruger børn som terrorister. For nylig blev fire teenage-terrorister, der alle var medlemmer af terrorgrupper dræbt.

Tvivlsomme kilder brugt i FN’s CAAC-rapport – i FN rapporten er der en appendiks, dvs. en “sortliste” med terrorgrupper som ISIS, Boko Haram, Taliban og al-Qaeda. De er alle terrorgrupper som misbruger børn i væbnet konflikt.

En “arbejdsgruppe” organiseret af UNICEF leverede dataen brugt om Israel i CAAC-rapporten. Arbejdsgruppen består af flere af de samme NGO’er, der arbejder for at få IDF sortlistet. Blandt NGO’erne er Defence for Children International-Palestine, der står på Israels terrorliste grundet deres bånd til terrororganisationen Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). I arbejdsgruppen er også boykot (BDS) grupper, der arbejder målrettet med at få Israel boykottet og NGO’er, der lobbyerer for at israelere bringes for Den Internationale Straffedomstol – alle NGO’erne modtager EU-støtte!

Det skal tilføjes at UNICEFs retningslinjer kræver neutralitet, upartiskhed og uafhængighed af deres arbejdsgruppemedlemmer.

Den forsømte sandhed i NGO- og CAAC-rapporter – i årets CAAC-rapport opfordres der til “styrkelse og udvidelse” af arbejdsgruppen, samtidig ignoreres det at NGO’erne i arbejdsgruppen ikke er uafhængige og arbejder målrettet på at fremme anti-israelsk propaganda.

CAAC-rapporterne ignorerer konsekvent opildning af palæstinensiske børn til at deltage i væbnet kamp mod israelere. I den seneste CAAC-rapport offentliggjort 27. juni, havde FN kun registreret rekruttering og misbrug af ét palæstinensisk barn.

Det står i skærende kontrast til NGO Monitors opgørelse, der viste at omkring 90 palæstinensiske børn siden primo 2018, er blevet dræbt i væbnet kamp mod israelere, der inkluderede skud-terrorangreb, kniv-terrorangreb, terrorangreb med sprængstoffer, terrorangreb med molotovcocktails, stenkast-angreb og andre voldelige handlinger. Af de 90 børn, var omkring 40 børn/teenagere tilknyttet terrorgrupper som Hamas, Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ), Fatahs al-Aqsa Martyr Brigader, Lions’ Den, PFLP, Democratic Front for the Liberation of Palestine.

CAAC fordrejer sandheden om krænkelser af børn – CAACs fingerede uvidenhed om palæstinensisk rekruttering og misbrug af palæstinensiske børn er kun en af fordrejningerne i deres rapport om konflikten.

Eksempelvis skriver FN i rapporten at enhver “lemlæstelse” af børn, er en alvorlig krænkelse af børns rettigheder.

Omvendt hævder FN i deres CAAC-rapport for 2023, at omkring 18% af de påståede “alvorlige krænkelser” begået af IDF var tåregas (formodentlig under palæstinensiske optøjer). Ifølge US Center for Disease Control varer symptomerne efter tåregas 15-30 min, dvs. at tåregas ikke giver “permanente” eller “invaliderende” symptomer, som FN skriver i rapporten. Det skal bemærkes at tåregas ikke nævnes i forbindelse med andre konflikter.

Dobbelt standarder afdækket – Et andert eksempel på dobbelte standarder i FN-rapporten er “nægtelse af humanitær adgang.” I CAAC-rapporten om andre konflikter nævnes hændelser som røveri, afpresning, ødelæggelse af ejendom og overfald af humanitært personale, inkl. drab. Når det gælder Israel, refereres der til afslag på ansøgninger fra indbyggere i Hamas-kontrolleret Gaza om lægebehandling i Israel, inkl. Judæa og Samaria (Vestbredden). Den kategori dækker over mere end 60 % af alle israelske “krænkelser”. Israel er ikke forpligtet til at give indbyggere fra Hamas-kontrolleret Gaza tilladelse til at rejse ind i landet for at få medicinsk behandling. Israel er heller ikke forpligtet til at lade andre grupper af ikke-israelere, der ikke lever i Israel rejse ind i landet. Samme regel gælder alle lande, inkl. Danmark.

Det bliver mere absurd – konsekvensen af rapportens “hjemmestrikket” konklusion baseret på data hentet fra NGO’er, der har som mål at dæmonisere og boykotte Israel og har astronomiske beløb i lommen fra EU’s skatteydere og medlemmer af UNICEF’s “arbejdsgruppe”, når frem til at Israel har begået flere krænkelser mod børn end Syrien, Afghanistan og Yemen tilsammen!

Der skal rettes op på fordrejningen – Israel og andre lande må kræve, at de relevante FN-organer, inkl. Sikkerhedsrådet og UNICEF, sikrer, at data fra anti-israelske NGO’er og NGO’er med terrorbånd ikke bruges og indgår i den slags rapporter. NGO-arbejdsgruppen skal opløses, og den slags rapporter skal overholde internationale standarder, som det kræves i alle konflikter.

Bekæmpelse af terrorudnyttelse og beskyttelse af palæstinensiske børn – der er også behov for mere rapportering om misbrug af palæstinensiske børn – eksempelvis opildning af børn til at blive terrorister, oplæring af børn i at dræbe for at blive dræbt og rekruttering/misbrug af børn i terrorgrupper til væbnet-krig mod Israel.

Tages der ikke internationalt ansvar for at stoppe terrorgruppernes misbrug af børn, vil de fortsætte med at rekruttere palæstinensiske børnesoldater/børneterrorister og det vil koste flere israelske børn, kvinder og mænd livet, slutter Liora.,

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem