Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

IDF giver kvinder mulighed for at aftjene værnepligt i elitekommando-enheder

Kvindelige kampsoldater i den israelske hær (IDF) under træning i Negev ørkenen. (Foto: IDF, flickr)
Israel er et af de eneste lande i verden, hvor kvinder har værnepligt.

Israelsk-jødiske kvinder har haft værnepligt i Israels forsvarshær (IDF) på lige fod med israelsk-jødiske mænd siden 1948.

Israelske minoriteter har ikke værnepligt (med undtagelse af de fleste drusiske- og tjekesiske mænd). Minoritetskvinder har ikke værnepligt, ud af respekt for traditionerne i deres samfund. Minoritetskvinder– og mænd kan melde sig frivilligt ind i IDF. Flere unge israelere med minoritetsbaggrund melder sig frivilligt, men betaler ofte en høj personlig pris for deres beslutning. Flere IDF-frivillige med minoritetsbaggrund mister kontakten med familie og venner, der ser dem som forræddere.

I Danmark er der ikke værnepligt for kvinder, men emnet er blevet diskuteret.

I marts argumenterede Anette Vainer, der er direktør i Fortinet Danmark for, hvorfor danske kvinder bør få værnepligt. Vainer brugte Israel som eksempel på, at når kvinder har værnepligt, påvirker det også andelen af kvinder, der efterfølgende arbejder inden for cybersikkerhed som er en stigende trussel mod Danmark.

Nu har Israel besluttet at kvinder fra 2024, vil kunne søge om at blive kampsoldater i IDF’s prestigefyldte Generalstabens Efterretningsenhed (Sayeret Matkal), skriver Jewish News Syndicate (JNS).

Som en del af pilotprojektet, vil to andre elitekampenheder også åbne op for kvinder.

IDF traf beslutningen efter fire kvindelige rekrutter havde klaget til Israels Højesteret, og krævet adgang til at søg om optagelse i IDF’s kampenheder, der hidtil var forbeholdt mænd.

– Efter klager indgivet til Højesteret om at give kvinder adgang kampfunktioner, gennemførte IDF omfattende og grundige undersøgelser. Efterfølgende besluttede vi, at udvælgelsesprocessen for kvinder og mænd skulle være den samme. Dermed udvider vi mulighederne for kvinder og deres adgang til IDF’s kampfunktioner, udtaler IDF-chef Herzi Halevi.

Israel er et af de få lande i verden, hvor militærtjeneste er obligatorisk for kvinder. Israelsk-jødiske kvinder i alderen 18-26 år skal aftjene to år i IDF, medmindre de eksempelvis er gravide. I dag aftjener kvinder allerede i de fleste af IDF’s kampfunktioner – ofte sammen med mænd.

Baseret på IDF’s nuværende pilotordning, der giver kvinder adgang til at aftjene i 669-enheden (luftvåbnets kamp- og redningsenhed) samt i Yahalom-enheden (specialoperationskampingeniørenhed), har IDF vurderet, at et tilstrækkeligt antal kvindelige rekrutter, vil kunne bestå prøverne for Generalstabens Efterretningsenhed og 5515-enheden, som specialiserer sig i transport og redning af specialstyrker i ekstremt terræn og i aktive kampzoner.

Premierminister Benjamin Netanyahu og hans to brødre, tidligere premierminister Naftali Bennett, tidligere premierminister Ehud Barak og IDF-chef Herzi Halevi, gjorde alle tjeneste i Sayeret Matkal.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem