Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Socialistisk Folkeparti kræver indrømmelser af Israel, men stiller ingen krav til palæstinenserne

SFs formand, Pia Olsen Dyhr sammen med SF politikere. (Foto: Pia Olsen Dyhrs Twitter konto, 25. november 2014)
Socialistisk Folkeparti (SF) og deres ungdomsorganisation SF Ungdom (SFU) bidrager til venstrefløjens anti-israelske politik.

Vi har tidligere skrevet om Socialistisk Folkepartis (SFs) samarbejde med andre venstrefløjspartier om at presse Israel og fremme boykot, læs artiklerne her:

SFs offentlige møde på Holbæk Bibliotek i samarbejde med Socialistisk Ungdomsfront (SUF), Enhedslisten (EL) og Socialdemokratiet (S), hvor Israels 70 års fødselsdag blev markeret som palæstinensernes Nakba.

Alternativet (AL), Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre (RV) fælles indlæg, hvor partierne vil have Danmark til, at lægge pres på Israel i FNs Menneskerettighedsråd.

 

I det følgende bringer vi nogle eksempler på SFs og SF Ungdoms (SFU) Israels politik.

 

Socialistisk Folkeparti (SF)
SF er et grønt venstrefløjsparti – et folkeligt socialistisk parti stiftet i 1959. Ifølge SF skal alle mennesker have frihed til og mulighed for at realisere det liv, de ønsker, med respekt for andres frihed, samfundet og naturen.

SFs slogan “Anerkend Palæstina”

Pia Olsen Dyhr blev SFs formand i 2014. Samme år brugte partiet sloganet “Anerkend Palæstina”. På artiklens billede ses Olsen Dyhr og flere af partiets kendte ansigter som holder banneret “Anerkend Palæstina”.

 

Video – Socialistisk Folkepartis slogan “Anerkend Palæstina”

(Videoklip er hentet fra YouTube, offentliggjort af SF d. 11 december 2014)

 

“Anerkend Palæstina” er meget mere end et slogan. På hjemmesiden uddyber partiet, hvorfor de mener Danmark bør anerkende Palæstina som stat:

“SF mener, at Danmark skal anerkende Palæstina som stat. Derfor bør EU også leve op til sit ansvar som handelspartner og ramme den israelske eksport ved at suspendere associeringsaftalen med Israel, så længe Israel ikke overholder menneskerettigheder og fortsætter bebyggelsen af de ulovlige bosættelser.”

Citatet udgør blot en del af de krav, som SF har stillet i samarbejde med Enhedslisten (EL) og Alternativet (AL).

Sloganet er ikke så uskyldigt som man måske skulle tro. Partiet kræver indrømmelser og kompromiser af Israel, men stiller ingen krav til palæstinenserne. Hvis Danmark anerkender Palæstina uden den palæstinensiske ledelse anerkender Israels ret til at eksistere i fred, kan der ikke forhandles fred.

Palæstina er allerede blevet anerkendt som stat af 137 lande, men det har ikke stoppet blodudgydelserne – tværtimod. Derfor vil Danmarks anerkendelse af Palæstina kun forværre situationen yderligere. De palæstinensiske terrorgrupper vil fortsætte med at angribe Israel og Israel vil fortsætte med at forsvare sig mod dem. Derfor løser SFs udmelding ikke problemerne i Mellemøsten og bringer ikke de stridende parter tættere på en fredelig sameksistens.

SF Ungdom (SFU)
SFU kalder sig for Danmarks aktivistiske ungdomsorganisation, som kæmper for at rykke Danmark og verden i en mere socialistisk og grønnere retning. SFU vil rykke holdninger, organiserer folk via kampagner og arbejde for at fremme deres politik i byråd, regionsråd og Folketinget.

Ligesom SF, bruger SFU også sloganet “Anerkend Palæstina“:

SFU (Foto: taget fra SFU’s hjemmeside)

 

Ungdomsorganisationen bruger en del energi på at sprede deres anti-israelske politik. I videoklippet nedenfor demonstrerer SFU foran den israelske ambassade i Hellerup. SFU protesterer mod Israels vedtagelse af den nye “grundlæggende lov” i juli 2018.


Videoklip SFU – foran den israelske ambassade

https://www.facebook.com/sfungdom/videos/10156249345227535/

(video fra SFUs Facebook side)


Lidt om Israels grundlæggende lov om nationalstaten Israel
Israel har ikke en forfatning, med derimod nogle grundlæggende love (basic laws), som tager udgangspunkt i Israels Uafhængighedserklæring fra 1948 (læs uddrag i vores artikel her).

I den nye grundlæggende lov stadfæstes Israel som en jødisk stat og Israel forpligter sig til, at støtte de jødiske menigheder ude i verden. Den nye lov er blevet vedtaget som en konsekvens af flere års angreb på landets jødiske identitet. Den nye lov hænger også sammen med Uafhængighedserklæringen, som fx sikrer minoriteternes rettigheder og garanterer alle religioners frie adgang til de hellige steder i landet.

Den nye lov har skabt en del debat i både Israel og udlandet. Nogle har fejlagtigt påstået at den er diskriminerende mod minoriteter. Men den nye lov er egentlig en fremstrakt hånd til landets minoriteter. I den nye lov stadfæstes det arabiske sprog stadfæstes (der står desuden at det sker “uden ændringer i forhold til tidligere”). Jødiske hvile- og helligdage er statens faste hvile- og helligdage, mens ikke-jødiske hvile- og helligdage stadfæstes.

SFU udnytter debatten om Israels nye grundlæggende lov til at stille op foran den israelske ambassade med det palæstinensiske flag og bannere med: “Stop apartheid” og “Frit Palæstina”. Videoklippet indeholder ingen saglige argumenter – kun de samme slidte påstande om, at Israel er en apartheid stat som skal boykottes og isoleres økonomisk, politisk og kulturelt.

Noget for noget princippet gælder også i Mellemøsten
Desværre ser SF og SFU ikke det store billede. For at Israel kan forhandle fred kræver det både at modparten acceptere Israels eksistensret og at de har et klart mandat til, at forhandle på vegne af alle palæstinensere. Derudover kræver fredsforhandlinger, at Israel har noget at forhandle om.

Hvis Israel eksempelvis opgiver bosættelserne har de færre muligheder for at forhandle fred med palæstinenserneVestbreddens samlede areal er 5640 kvartrat kilometer, hvoraf bosættelserne udgør 93 kvadratkilometer – dvs. ca 2,7% af arealet efter ca 50 års israelsk byggeaktivitet. At forhandle fred på baggrund af et areal på 2,7% er ikke meget, men det giver Israel en mulighed for at stille krav til palæstinenserne under eventuelle forhandlinger.

Uden en garanti for reel fred kommer vi ikke videre
MIFF har flere gange skrevet om bosættelserne og fredsforhandlingerne. Det er både naivt og farligt at tro, at opgivelse af de jødiske bosættelser vil fremme fredsprocessen eller få palæstinenserne til at anerkende Israels eksistensret. Derudover er SFs og andre venstrefløjspartiers Israels politik mere skadelig for palæstinenserne end den er for Israel.

Ingen reel politisk vilje til at hjælpe palæstinenserne
SF og SFU bekymrer sig tilsyneladende ikke om, at palæstinenserne i de arabiske stater lever under kummerlige vilkår. Så vidt vi ved, udtaler de sig ikke om de overgreb som, Israel-venlige palæstinensere og kritiske journalister udsættes for af egne ledere. Det lader heller ikke til de bekymrer sig om, at boykot af Israel fx vil ramme den palæstinensiske økonomi og dermed forlænge palæstinensernes lidelser i det uendelige.

I stedet for at holde fast i at dæmonisere Israel burde SF og SFU stille tre krav:
– At de arabiske stater lever op til deres ansvar overfor deres palæstinensiske mindretal.
– At de palæstinensiske ledere i Det Palæstinensiske Selvstyre overholder basale menneskerettigheder og anerkender palæstinensernes ret til ytringsfrihed og fri presse.
– At “anti-normalisering” bekæmpes og i stedet støtte økonomisk, politisk og kulturelt samarbejde mellem de forskellige befolkningsgrupper i Israel, palæstinenserne og de arabiske lande. 

SF og SFU bør tage deres ansvar for de unge vælgere seriøst
Hadet til jøder og Israel er udbredt og dybt rodfæstet i mange dele af verden. Den franske præsident, Emmanuel Macron og USAs udenrigsminister, Mike Pompeo er blandt flere, som har kaldt den moderne antizionisme for antisemitisme.

Holdninger har konsekvenser og ord er ikke kun ord, når de kommer fra en ungdomsorganisation som SFU, som har politisk indflydelse på unge vælgere – det gælder både førstegangsvælgere og dem som endnu ikke har stemmeret. SFU burde være sit ansvar voksen og indse, at deres anti-israelske propaganda forværre situationen i Mellemøsten og fremmer antisemitisme.

Dialog er vejen frem
Selvom Özlem Cekic ikke er SF politikere længere er hun fortsat et kendt ansigt. I dag er Cekic rådgiver, holder foredrag, samarbejder med Danmarks tidligere overrabbiner, Bent Melchior, om fælles foredrag og brobygning mellem religioner samt forkvinde for Brobyggerne. Siden 2010 har Cekic afholdt Dialog-Kaffe møder med mennesker som har sendt hende hademails – en ide som Cekic også har lanceret internationalt. I 2017 udtalte Cekic i JyskeVestkysten, at hun var blevet oplært i at hade jøder siden sin barndom. Men, at det ændrede sig efter hun mødte Dan Uzans forældre i synagogen (læs vores artikel om terrorattentatet mod Danmark her).

Gid flere kendte ansigter i Danmark turde gøre som Cekic og erkende at had til jøder ikke er vejen frem!

Den eneste måde, hvorpå vi kan skabe en mere nuanceret debat og modarbejde fordomme mod jøder og Israel er ved at tale åbent om problemet. Selvom det er sørgeligt at Cekic i 2014 lod sig fotografere med et “Anerkend Palæstina” banner, er det glædeligt at hun i dag erkender, at hun – sagt med egne ord selv har været racist.

Dialog og gensidig respekt mellem Israel og palæstinenserne er afgørende for at bygge bro og skabe fred. Israelerne siger ofte at uanset, hvad Israel gør kritiseres de for at træffe de forkerte beslutninger. Derfor mener en del israelere, at Israel ikke bør tage sig af verdenssamfundets meninger. SF og SFU burde stå fast på, at de vil støtte op om begge parter og anerkende at fred ikke kan dikteres eller presses ned over Israel samtidigt med israelernes eksistens er truet.

Stop anti-israelsk propaganda nu!
Vi støder dagligt på anti-israelsk og politisk motiveret propaganda, som spiller på vores følelser. MIFF afslører gang på gang, hvordan propagandaen bruges på forskellige måder til, at manipulere og fordreje sandheden.

Sammen med os kan du gøre noget for at vende den bekymrende udvikling. Meld dig ind i MIFF, giv os et praj når du støder på anti-israelsk propaganda. Vi tager slæbet, men vi vil også opfordre dig til at reagere, til at skrive, til at dele dine oplevelser med dit netværk og familie – udnyt de sociale medier til at sprede det gode budskab.

Sammen er vi stærke!

 

 

Hjælp MIFF med at kæmpe for Israels sag
Vi er så heldige at leve i et demokrati med ytringsfrihed – brug din stemme til at hjælpe os med at skabe en mere konstruktiv debat om Israel. Meld dig ind i MIFF
her.

 

 

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem