Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Jøder

En jøde tilhører både en religion (jødedommen) og det jødiske folk. I egenskab af folk har jøderne automatisk adgang til at flytte til Israel og blive statsborgere der, uanset hvor i verden de lever. Alle hovedretninger i jødedommen er enige om at hvis ens mor er jøde, er man også selv jøde, hvis man ikke har forladt jødedommen ved at konvertere til en anden religion.


image icon

«Når en jøde besøger Jerusalem for første gang, er det ikke første gang, det er som at komme hjem.» Elie Wiesel, Holocaust-overlevende, forfatter og vinder af Nobels fredspris


Hvor mange jøder er der i verden?

Antallet jøder i verden blev i 2020 anslået til at være 14,7 millioner, men tallene varierer afhængigt af hvilken beregningsmetode der bruges. Det er fortsat to millioner færre jøder end antallet af jøder i verden før Anden Verdenskrig, hvor omkring seks millioner jøder blev dræbt under Holocaust. Den største jødiske befolkningen finnes i Israel (6,7 millioner) og USA (5,7 millioner).

Hvor mange jøder var der i verden i 1939 da Anden Verdenskrig brød ud? Ifølge Jewish Virtual Library – læs HER lå tallet på 16,7 millioner. Seks år senere var tallet reduceret til 11 millioner, to tredele af Europas jødiske befolkning blev udryddet i et industrielt massemord. Jødehadet forsvandt ikke efter Holocaust, fra næsten alle lande i Europa kommer der meldinger om en ny bølge af antisemitiske udtryk og voldsangreb hvis sidestykke vi ikke har set siden Anden Verdenskrig. Læs mere HER.

Også efter Anden Verdenskrig er tallet for hvor mange jøder der lever i forskellige land faldet kraftigt i flere europæiske lande og i Mellemøsten. Jøderne blev presset ud af de arabiske lande – læs mere HER, efter 1948. Et stort antal jøder fra tidligere kommunistiske lande flyttede til Israel så snart de fik mulighed for det og i de vestlige lande har presset fra majoriteten i samfundet medført at mange jøder har assimileret sig – læs mere HER. Konsekvensen ved assimileringen er at jøderne mister deres jødiske identitet.

Læs også: Den jødiske befolkning i Europa på sit laveste siden år 1170. Andelen af jøder der i dag identificerer sig som jøder i Europa er faldet med knap 60 procent i løbet af 50 år. I dag bor der 1,3 mio. jøder i Europa mod 3,2 mio. i 1970, ifølge data som dækker EU-medlemslande, Storbritannien, Tyrkiet og Rusland.

Ultimo 2020 viste rapport at: En ud af fire hadforbrydelser begået i Europa i 2019 rettet mod jøder. Rapporten omfatter Europa, Rusland og Centralasien – jøder udgør mindre end en procent af befolkningen i det geografiske område omfattet af rapporten.

Også i Danmark udsættes jøder for stigende antisemitisme – læs eksempelvis:

Anne Sofie Allarp: – Den jødiske minoritet er ikke i efterkrigstiden blevet brandet så negativt i offentligheden. Udvalgte omskæringskommentarer på Simon Emil Ammitzbøll-Billes væg: »omskæring er grov vold,« »lemlæstelse af børn,« »mishandling på grund af overtro,« »middelalderlig,« »mishandle deres drenge,« »de er ikke værd at ødelægge Europa for,« »send dem retur,« »vanvid,« »smit dem med corona.«

Det jødiske samfund i Danmark frygter antisemitismen vil blive mere voldelig. – Det særligt utrygge er, at vi går fra en almindelig verbal diskussion om ikke at kunne lide jøder, den klassiske antisemitisme, til vold, drab og angreb. Det er blevet intensiveret på den voldelige måde, og det er et stort problem, siger formand for Det Jødiske Samfund i Danmark.

Læs mere om antisemitisme i Danmark HER.

Jøder i Israel

Israels land er det historiske og religiøse kerneland for det jødiske folk. Ordet jøde er en afledning af Yehuda på hebraisk eller Judæa, som var navnet på et jødisk kongerige i området efter kongeriget Israel blev delt i to omkring 930 f. Kr. Ifølge jødisk historie var Yehuda en af Jakobs sønner, patriarken som fik navnet Israel for omkring fire tusind år siden. Læs mere om det jødiske folks historie HER i MIFFs tidslinje som giver dig et hurtigt overblik.

Jøder udgør omkring 80 procent af Israels befolkning. Siden 1948 er mere end 3,3 millioner jøder kommet ind i landet som flygtninge eller er flyttet til Israel. Israel har i længere tid været det eneste land i verden hvor den jødiske befolkningen har haft en naturlig befolkningstilvækst. Jøderne i Israel er både sekulære, traditionelle, ortodokse og ultraortodokse, alle hovedkategorier i mange forskellige jødiske strømninger som hver har deres særlige kendetegn.


image icon

I de fleste vestlige lande, inklusiv Danmark og Norge er antallet af jøder faldet i de seneste årtier.


Antal jøder i Danmark og Norge

Både i Danmark og i Norge er det svært at estimere hvor mange jøder der er. Ifølge oplysninger fra Det jødiske samfund i Danmark anslås der at være omkring 6-7.000 jøder, heraf er omkring 1750 medlemmer. Danske jøder består både af religiøse og ikke-religiøse. Medlemstallet i de jødiske menigheder i Danmark falder stødt og tendensen ser ikke ud til at vende, tværtimod. Der findes tre godkendte jødiske menigheder i Danmark. Det jødiske samfund i Danmark er den største af dem som driver den store synagoge i Krystalgade i København. Derudover findes der også den progressive menighed Shir Hatzefon (Nordens Sang) som driver deres egen synagoge samt en mindre og ortodoks menighed som hedder Machsike Hadas (Troens Fastholdere) – også med egen synagoge. I Norge menes der at være omkring 1.500 jøder. De to største jødiske trossamfund i Norge søgte i 2019 statsstøtte for til i alt 830 medlemmer, men der findes også organiserede grupper som er mindre og en hel del norske jøder er ligesom i Danmark, ikke er tilknyttet en religiøs organisation.

Læs også tidslinjen over de danske jøders historie i Danmark HER.

Det er godt at der ikke findes en nøjagtig statisktik over hvor mange jøder der lever i Danmark eller Norge. Både i Danmark og i Norge er der religionsfrihed, derfor føres der ikke et offentligt register over hvem der er af jødisk ophav eller er konverteret til jødedommen. I Danmark bor de fleste jøder i København, der findes dog også grupper af jøder i Århus og Odense. Derudover lever der også jøder spredt ud over landet. I Norge er antallet af jøder organiseret i de to synagoger i Oslo og Trondheim faldet stødt – ligesom det også er tilfældet i Danmark.

Hvor mange jøder levede der i Norge i 1940? Det anslås at omkring 2.100 jøder levede i Norge før Andne Verdenskrig. Holocaust ramte den jødiske minoritet hårdt. Næsten en tredjedel af jøderne i Norge blev brutalt dræbt.

Danske jøder under Anden Verdenskrig: I 1939 pressede ‘Kvindernes Liga for Fred og Frihed’ den danske regering til at lade jødiske børn komme i sikkerhed i Danmark. De skulle opholde sig kort i Danmark og derefter videre til det britiske mandatområde, Palæstina. Krigens udbrød satte en stopper for planerne og 184 børn strandede i Danmark under besættelsen.

Danmark blev besat af Tyskland 9. april 1940. Som en del af Danmarks ‘samarbejdspolitik’ med Tyskland, gik Tyskland med til at de anti-jødiske Nürnberger-love som var blevet indført i Tyskland og andre besatte områder, ikke ville gælde i Danmark. 

Den 1. oktober 1943 satte Tyskland gang i ‘jødeaktionen’ i Danmark. Informationen blev dog lækket og ca. 7000 jøder nåede at flygte til Sverige. ‘Jødeaktionen’ i Danmark resulterede dog i at 472 danske jøder blev deporteret til arbejdslejren Theresienstadt.

Efter Danmarks befrielse i 1945 kunne de danske som var flygtet til Sverige vende hjem. Samme år blev de danske fanger i Theresienstadt bliver reddet ud af nazisternes lejr og kom hjem med ‘de hvide busser’.

De seneste årtier er antallet af jøder i Norge reduceret fordi unge norske jøder flytter til udlandet (Israel, Danmark og andre lande) og fordi den jødiske identitet og tilknytningen ikke videreføres til de nye generationer. Samme mønster ses også i Danmark, flere og flere unge jøder forlader landet til England og Israel eller andre lande. Derudover stifter flere jøder familie med en ikke-jøder og dermed forsvinder den jødiske identitet i takt med at de nye generationer vokser op uden at have deres jødiske identitet tæt inde på livet.

Danske og norske jøder

I Norge står der i regeringens handlingsplan mod antisemitisme for 2021-2021 står der om norske jøder: «En vigtig aktivitet i trodssamfundene er at give børn og unge oplæring i jødedommen og jødisk kultur. Det Mosaiske Trossamfund i Oslo driver også en børnehave og et plejehjem. At minoriteten både er lille og sammensat, kan i flere sammenhænge give særskilte udfordringer. For eksempel kan det være en udfordring at opretholde traditioner og højtider, og eventuelt overholde religiøse regler.»

Til forskel for Norge har den danske regering endnu IKKE udarbejdet en handleplan mod antisemitisme – læs MIFFs artikel om det HER.

Jøderne og Anordningen fra 1814 samt den danske grundlov i 1849

Frem til primo 1800-tallet havde de danske jøder i Danmark ikke lige rettigheder. Det ændrede sig med Anordningen fra 1814, som udgør en vigtig kilde i Danmarks integrationshistorie. Læs mere om Anordningen HER. Og HER.
I henhold til den danske Grundlov har jøder religionsfrihed og stemmeret, på lige fod med alle andre. Læs mere HER.

Jøderne og den norske grundlov 1814

I den norske Grundlov vedtaget 17. maj 1814 står der: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvandrer, som bekender sig til den, er forpligtet til at opdrage deres Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener må ikke tåles. Jøder er fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget..» Bestemmelsen varede frem til 1851.

Hvor bor der flest jøder?

De fleste jøder lever i Israel, herefter USA. Til sammen er Israel og USA hjem for 80 procent af verdens jøder. I Europa er det Frankrig, Rusland og Storbritannien som har de største jødiske samfund. Den jødiske befolkning udenfor Israel omtalte som diaspora-jøder, jøder som ikke lever i deres oprindelige hjemland.


image icon

De fleste jøder lever i Israel, herefter USA. Til sammen er Israel og USA hjem for 80 procent af verdens jøder.


Etiopisk Gutt
En etiopisk jøde i et modtagecenter i Israel. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

Jøder i USA

De fleste jøder i USA har deres baggrund fra central- og øst-Europa. Den største bølge af jødiske indvandrere kom i perioden 1880 til 1925, hvor i alt 2,8 millioner europæiske jøder flyttede over Atlanterhavet. I samme periode skete der også en stor dansk og norsk udvandring til Amerika. Der anslås at leve omkring 6 millioner jøder i USA.

Jøder i New York

Udenfor Israel har New York den højeste koncentration af jøder i en større region. Det anslås at der lever 1,5 til 2 millioner jøder i delstaten New York. Jøder har sat deres præg på kultur, kunst og mad i New York siden den første europæiske bosættelse i området (Nye Amsterdam) i 1654. Grundet den større andel ultraortodokse jøder med høj fødselsrate er antallet af jøder i New York steget en del de seneste årtier.

Etiopiske jøder

Etiopiske jøder (Beta Israel) boede i Etiopien, spredt over et større område i mere end fem hundrede landsbyer. Samfundet havde før 1900-tallet i hovedtræk været uden kontakt med andre jødiske retninger i mere end tusind år. I 1980’erne og 1990’erne fik de etiopiske jøder mulighed for at flytte til Israel. Et stort antal kom gennem store flyoperationer i 1984 og 1991.

Russiske jøder

Jødernes historie i Rusland går mindst 1.500 år tilbage. I slutningen af middelalderen søgte mange jøder østover på flugt fra forfølgelse og diskriminering i Vest-Europa. De sidste århundreder før moderne tid udgjorde russiske jøder den største diaspora i verden. Efter kommunismens fald på 1990’erne flyttede over en million russisk-sprogede jøder til Israel.

Jøder i Europa

Jøder har en over to tusind år lang historie i Europa – klik for at læse mere. Kristendommen blev statsreligion i Romerriget i 300-tallet. I takt med kristendom blev mere og mere udbredt, blev jøderne mere og mere udsat som den eneste religiøse minoritet. I midten af 1900-tallet kulminerede europæisk jødeforfølgelse med det industrielle mord af det jødiske folk under Holocaust – den værste forbrydelse nogensinde begået mod menneskeheden.image icon

Jøder har en over to tusind år lang historie i Europa.


Jodisk hatter
Jøder i Tyskland frarådes at gå med kippah (kallot) for ikke at blive identificeret som jøder. (Illustration: Emily Orpin, flickr.com)

Jøder i Polen

Før Anden Verdenskrig var der 3,5 millioner jøder i Polen. De fleste af dem blev myrdet af nazisterne. De overlevende blev ofte fjendtligt behandlet af polakkerne. I juli 1946, for 60 år siden, blev 40 jøder myrdet i Kielce i Polen, og mange andre blev myrdet eller såret andre steder i Polen. Det førte til at de fleste af de ca. 240.000 jøder som var tilbage i Polen, flygtede fra landet. Læs om 3000 jødiske politiske flygtninge modtaget i Danmark fra Polen i 1969 HER.

Danske jøder

De første jøder kom til Danmark i 1600-tallet. De første jøder i Danmark var anusei Portugal (jøder flygtet fra Portugal) og de talte det særlige judeo-spanske sprog ladino. Desværre forsvandt sproget sammen med dem i Danmark. Læs hvordan Grækenland forsøger at holde sproget ved lige HER. Læs mere om jødernes historie i Danmark HER. De første jøder i Danmark var handelsmænd som fik en særlig tilladelse af kongen til at bosætte sig i landet. Under Anden Verdenskrig omkring 7.000 jøder sejlet fra Danmark til det neutrale Sverige. De fleste danske jøder undgik den forfærdelige skæbne som overgik jøderne i Europa under Holocaust. Læs mere om jøderne i Danmark under Anden Verdenskrig HER. Se også mere om jøder i Danmark på Dansk Jødisk Museums hjemmeside HER.

Jøder i Danmark

Som tidligere nævnt anslås det at der er omkring 6.000 jøder i Danmark. Det jødiske samfund i Danmark har haft en tæt forbindelse med de norske jøder, ikke mindst gennem rabbinere fra Melchior-familien. Efter 1948 er en del danske jøder udvandret til Israel, men der er også kommet en del nye jøder til landet, især grundet flugt fra fornyede forfølgelser i Polen i 1970’erne.

Danske jøder under Anden Verdenskrig

Ikke alle danske jøder overlevede Anden Verdenskrig. I oktober 1943, samtidigt med at omkring 7.000 danske jøder flygtede til Sverige, blev 472 jøder deporteret til koncentrationslejren Theresienstadt. Kun 419 af dem overlevede. De fleste danske jøder som vendte tilbage til Danmark efter befrielsen i 1945 fik deres hjem og indbo tilbage. Der skete ikke organiseret plyndring af jøders ejendomme eller ejendele i Danmark, som det ellers skete i andre europæiske lande.

Jøder i Tyskland


image icon

Vidste du at reformationslederen Martin Luther har skrevet nogle af de mest antisemitiske værker?


konsentrasjonsleir
Dødslejren Auschwitz i Polen. (Foto: Clark & Kim Kays, flickr.com)

Jøder under Anden Verdenskrig

Det anslås at der boede 522.000 jøder i Tyskland, da nazisterne tog magten i januar 1933. Hurtigt stigende forfølgelse og udelukkelse fra samfundet tvang mange jøder på flugt, men omkring 214.000 jøder blev boende i landet ved Anden Verdenskrigs udbrud i 1939. Det anslås at 160.000-180.000 tyske jøder blev myrdet under Holocaust.

For de tyske jøder begyndte forfølgelsen længe for Anden Verdenskrig. I 1936 blev jøderne udelukket fra jobs inden for uddannelse, politik og industri. Den 9.-10. november 1938 kom November-pogrommerne (Krystalnatten). Omkring 90 jøder blev myrdet ved angrebene, endnu flere begik slevmord i fortvivlelse, flere tusind unge jødiske mænd ble sendt i koncentrationslejr, et stort antal af dem døde i løbet af de kommende måneder, flere hundrede synagoger blev brændt og udsat for vandalisme og tusindvis af jødiske forretninger blev ødelagt eller skadet – læs mere HER.

To tredele af Europas jøder blev myrdet under Anden Verdenskrig. Det er sket andre store massedrab i moderne tid, men Holocaust er enestående på minst to måder:
1) Massemordene var industrialiserede mod forsvarsløse mennesker, højt prioriteret på bekostning af kampevne og ressourcer som nazisterne havde brug for militært.
2) Målet var at fjerne en hel menneskerace (tyskerne kaldte jøder for en race og brugte eksempelvis mål af jøders ansigter som argument) helt fra jordens overflade. Historisk set har andre som har ført krig mod jøder givet dem mulighed for at konvertere – eksempelvis under Inkvisitionen i Spanien i 1492 – læs mere HER. Tilbud om konvertering er et “fredstilbud” som radikale islamister fortsat giver jøder.


image icon

Omkring seks millioner jøder blev myrdet under Holocaust.


Hvor mange jøder døde under Anden Verdenskrig?

Ingen ved nøjagtigt hvor mange jøder blev myrdet under Anden Verdenskrig, vurderingen ligger på omkring seks millioner jøder – tallet kan være højere. Holocaust er betegnelsen som bruges om folkemordet. Jøderne bruger det hebraiske ord shoah som betyder katastrofe. Omkring tre millioner jøder blev myrdet i udryddelses- og koncentrationslejre, over 1,6 millioner blev myrdet ved skud og massakrer. Mange jøder døde også af eksempelvis sult og sygdomme i overfyldte ghettoer og under transport/fangevandringer/dødsmarch.

Læs MIFFs seneste artikler om nye oplysninger fundet i børnesko tilhørende nogle af Holocausts mindste ofre – helt små jødiske børn gasset ihjel i Auschwitz HER og HER. Læs også MIFFs seneste artikel om nye oplysninger fundet af medarbejdere i Auschwitz museet om flere tusind navneløse Holocaust-ofre HER.

De første koncentrationslejre blev etableret kort efter nazisterne tog magten i Tyskland. I første omgang blev virkelige og indbildte politiske nazi-modstandere interneret, med tiden blev alle jøder, inklusiv kvinder, børn og ældre samlet sammen i koncentrationslejrene. Nogle koncentrationslejre blev med tiden omdannet til udryddelseslejre, andre blev til arbejdslejre med hårdt tvangsarbejde.

Allerede før Første Verdenskrig talte Adolf Hitler om at han ikke kunne lide jøder. Efter krigen udviklede Hitler en radikal antisemitisme som han gjorde til det bærende element i sin nazistiske bevægelse. Det «ultimative mål må definitivt være at jøderne fjernes helt», skrev Hitler 16. september 1919.

Parallelt med det blomstrende jødehad i Tyskland i 1920’erne og 1930’erne, var der mange i den arabiske verden som lå på linje med Hitler i deres syn på jøderne. Jødehadet var udbredt og dødelig længe før den moderne stat Israel blev oprettet. Den arabiske antisemitismen, som også var ekstrem stærk i det palæstinensiske mandatområde, motiverede jøderne til at sikre deres egen stat og afvise alle løsninger hvor de kom til at være under arabisk dominans.


image icon

«Jagten på kundskab for dens egen skyld, en næsten fanatisk kærlighed til retfærdighed og driften efter personlig uafhængighed – det er de dele af jødisk tradition som gør at jeg takker mine stjerner for at jeg tilhører den.» Albert Einstein, videnskabsmand


Mange jøder døde under Anden Verdenskrig fordi de ikke havde en jødisk nationalstat at flygte til. Europa – inkl. Danmark burde have meget dårlig samvittighed over at Israel ikke blev oprettet tidligere, således at jøderne kunne have haft en nødhavn. Europa viste ingen vilje til at give jødiske flygtninge et værdigt liv i Europa efter krigen. Det er en falsk påstand at Europa oprettede Israel fordi de havde årlig samvittighed over Holocaust – læs mere HER.

Polske jøder

Det har levet jøder i Polen i over tusind år. I 1500-tallet var Polen i stor grad centrum for den jødiske verden, og da Anden Verdenskrig brød ud var det fortsat det land i verden med næstflest jøder. Polen havde omkring tre millioner jøder, det tidligere Sovjetunionen havde knap fem millioner jøder. Polske jøder blev ekstra hårdt ramt under Holocaust, mere end 90 procent blev myrdet. I dag er der kun få tusind jøder tilbage i Polen og det jødiske samfund forsøger at rejse sig fra støvet igen.

Russiske jøder under Anden Verdenskrig

Det anslås at over to millioner sovjetiske jøder, de fleste af dem russisk-talende, blev myrdet under Anden Verdenskrig. Flere af de største massakre mod jøder i Sovjet, Babi Yar (33.771), Ponary (100.000) Drobnitzky Yar (20.000) og Odessa (36.000), Rumbula (25.000) og Simferopol (10.000).

Det kan varmt anbefales at se filmatiseringen af Fiddler on the Roof, skrevet af Sholem Aleichem i 19-tallet. Historien fortæller den rørende historie om mælkemanden Tevye og hans familie i en lille jødisk shtetl (lille by på yiddish) i skyggen af fattigdom, antisemitisme, progrommer og flugt i Rusland under tsaren (før den russiske revolution). Se kort klip fra filmen HER.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.