Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Løgnanklagerne mod Israel om folkemord og etnisk udrensning

Israel er gentagende gange blevet anklaget for folkemord mod palæstinenserne og mange ser konflikten mellem Israel og palæstinenserne som vigtigste kilde til vold i verden.

Flere millioner mennesker er blevet dræbt i forskellige konflikter efter Anden Verdenskrig. Over 10 millioner af de dræbte, døde i den arabiske og muslimske verden og Israels «bidrag» til den triste statistik er mininal

Under besøget af de palæstinensiske myndigheders (PA) præsident, 86-årige Mahmoud Abbas i Tyskland i august 2022, anklagede han Israel for at have «begået 50 Holocausts» mod palæstinenserne. Under Holocaust blev to tredjedele af Europas jøder myrdet af nazisterne. Som kontrast er antallet er arabiske indbyggere i Gaza og Judæa og Samaria (Vestbredden) steget med 400% siden 1948! Befolkningstilvæksten skød i vejret efter Israel fik kontrol over områderne i 1967.

Ifølge FN’s statistik levede der i 1948, 1,01 millioner palæstinensere i Judæa og Samaria samt Gaza. Befolkningstilvæksten steg langsomt og lå ifølge en anden FN-rapport på 1,23-1,35 millioner i 1967. I løbet af de næste 30 år steg den palæstinensiske befolkning til mere end det dobbelte under israelsk styre. Palæstinensernes egen statistik fra 1997, viser at der levede 2,78 millioner palæstinensere i Judæa og Samaria og Gaza. Den hurtige befolkningstilvækst er siden fortsat – PA’s opgørelse lyder på 5,35 millioner. Ser vi på befolkningstilvæksten i Israel af israelske-arabere, ser vi også en meget stor stigning – fra 160.000 i 1948 til 1.975.200 i 2022. I dag udøgr antallet af israelske-arabere omkring 20% af Israels befolkning.

Alle palæstinensiske statistikker afliver myten om israelsk «Holocaust» og etnisk udrensning. I 2007-2020 blev der født 1,7 millioner palæstinensere, det er 10 gange mere end antal dødsfald på 167.886, skriver Palestinian Media Watch.

Skærmdump, Lindmo, NRK, 15. marts 2019.

Palæstinenserne i Gaza og i Judæa og Samaria (Vestbredden) ligger på en 119. plads ud af 189 lande som FN har rangeret i deres leve i sin levekårsindeks for 2018. I 1914 levede der omkring 600.000 arabere i landområdet Palæstina, under Det Osmanniske Rige. I dag lever der i samme område, i landet Israel (i Gaza samt Judæa og Samaria) 6.000.000 arabere – de fleste af dem definerer sig som palæstinensere.  Den palæstinensisks befolkning, araberne som i dag lever i Gaza, Judæa og Samaria samt Israel er de seneste hundrede år øget med en faktor på ti [10]. Til sammenligning er befolkningen i Norge steget med en faktor på to [2] de seneste hunderede år. I Danmark var 3 millioner i indbyggere i 1918, i 1944 4 millioner, i 1972 5 millioner og i dag er der 5,831 millioner indbyggere i Danmark.

Palæstinensernes befolkningstilvækst er ikke faldet – tværtimod steg den efter Israels oprettelse i 1948 og efter Israel erobrede kontrollen over Gaza fra Egypten (Israel trak sig ud af Gaza i 2005. Siden 2007 har enklaven været under den iransk-støttet terrorgruppe Hamas‘ kontrol) samt Judæa og Samaria fra Jordan i 1967.

I Danmark har undersøgelse vist at omkring 50% af de danske muslimer vil have Israel fjernet fra landkortet.

Megafon-måling under Gaza-krigen i 2014 viste at 28% af de adspurgte danskere havde sympati for palæstinenserne, mens kun 21% havde sympati for Israel.

I 2014 skrev DR om at danske jøder blev chikaneret og truet. Danske jøder modtog truende beskeder som:

– Der er ingen døde jøder desværre: Det laver vi om på i Danmark

– Jeg håber du og dine zionistiske venner brænder i helvede og oplever en endnu mere smertefuld død end alle de børn i Gaza, der er blevet dræbt.

I Norge siger 50% af de norske muslimer at: «Israel behandler palæstinenserne som jøderne blev behandlet under Anden Verdenskrig». Genrelt i den norske befolkning ligger tallet på 32%. 25% af de norske muslimer mener at «så længe staten Israel eksistere, vil der ikke komme fred». 21 procent af den generelle norske befolkningen siger det samme.

I Norge blev der i NRK-programmet Lindmo givet platform til Sofian og «Jailhouse». Dermed er NRK (svarende til DR) med til at sprede endnu mere fake news om Israel. NRK er således både med til at skabe mere had mod Israel og jøderNordmændenes holdning til jøder påvirkes i højere grad end blandt andre europæere af Israels handlinger. Nordmændene er det folkeslag i Europa, der i højeste grad kobler vold mod jøder med anti-israelske holdninger.

Budskabet i programmet Lindmo på NRK er livsfarligt – især for norske jøder, 12% af Norges befolkning mener at chikane og vold mod norske jøder er ok med tanke på hvordan Israel behandler palæstinenserne. 21% af de norske muslimer er enige.

Løgnbilleder af hvordan Israel behandler palæstinenserne bespiser trollene som vil bruge vold som middel mod de norske jøder.

Også i Danmark har løgnbilleder af Israel og anti-israelsk propaganda konsekvenser.

Det jødiske samfund i Danmark har igennem flere år advaret om at jødisk liv her i landet er truet.

I 2019 undersøgte Anti Defamation League (ADL) danskernes holdning til jøder, eksempelvis svarede 41% af de danske respondenter, at jøder er mere loyale over for Israel end over for [dette land/over for de lande, de bor i], 19% af respondenterne mente at danske jøder har for meget magt i erhvervslivet, 19% mente også at folk hader jøder på grund af den måde de opfører sig på – se flere data fra undersøgelsen og anitsemitiske angreb mod jøder i Danmark her.

I 2020 fortalte en dansk jøde om den antisemitisme som hun oplever i sin dagligdag. Eksempelvis blev hun spurgt hvor mange palæstinensere hun havde smurt på maden – læs mere om flere af de antisemitiske hændelser hun blev udsat for her.

I 2020 advarede det jødiske samfund i Danmark om frygten for at antisemitisme her i landet vil blive mere voldelig.

I 2020 kunne MIFF berete om at antallet af jøder i Europa lå på det laveste i 1.000 år!

I 2021 udtalte det jødiske samfund i Danmark, at jødisk liv her i landet var blevet presset til det yderste.

I 2022 kunne MIFF berette om at PET på syvårsdagen for terrorangrebet mod synagogen i København, advarede om at terrortruslen mod jødsike mål er høj. PET skrev blandt andet i rapporten at: Ifølge Rigspolitiets registreringer udgjorde hadforbrydelser mod jøder i 2020 hele 41 procent af det samlede antal religiøst motiverede hadforbrydelser på trods af, at der er meget færre jøder end for eksempel muslimer. En EU-undersøgelse har også vist, at det reelle problem kan være en del større, idet otte ud af ti danske jøder vælger ikke at indrapportere de alvorligste antisemitiske hændelser, de har oplevet. Det forsøger vi sammen med myndighederne at ændre på. Vi glæder os i den forbindelse over, at regeringen har valgt at støtte Det Jødiske Samfunds arbejde med dokumentation af antisemitiske hændelser og støtte til dem, der oplever antisemitisme. Læs mere her.

I Norge spreder Fagforbundet løgn om etnisk udrensning 

I 2019 publicerede Fagforbundets hovedbestyrelse (i Norge) en resolution hvor overskriften lød således: Regeringen må tage afstand fra Israels etniske udrensing«Israel okkuperede Øst-Jerusalem efter Seksdageskrigen i 1967, og annekterede byen i 1980. Siden har Israel gjort livet for palæstinenserne i Øst-Jerusalem sværer og sværer. Målet ser ud til at være fordrivelse af palæstinenserne fra byen, for at opnå mindst 70% jødiske indbyggere i Jerusalem,» indleder fagforeningslederne.

«Landsstyret i Fagforbundet kræver at den norske regering arbejder internationalt for at stoppe den etniske udrensning af Øst-Jerusalem, og at den foreslår internationale, økonomiske straffetiltag mod Israel hvis de gennemfører valgløftet om annektering af Jordandalen og områdene med ulovlige bosættelser på Vestbredden,» konkluderer resolutionen.

I Danmark beskylder 3F Israel for statsterrorisme

I 2020 kunne MIFF fortælle om 3F’s anti-israelske kampagne i Danmark. Formand for 3F København, John Ekebjærg Jakobsen udtalte: – Når Benjamin Netanyahu beskriver annekteringen af Vestbredden som »opfyldelsen af den zionistiske drøm«, så viser han sit sande ansigt. Han er ligeglad med menneskerettigheder og international lov og det kan beskrives med et ord; “Statsterrorisme”.


Folkekirkens Nødhjælp finansierer løgn-kampagne om at Israel begår etnisk udrensning i Jerusalem

I 2022 kunne MIFF fortælle at en partner af Folkekirkens Nødhjælp sidestillede palæstinenserne med Jesus og anklagede Israel for etnisk udrensning af de kristne i Jerusalem.

Om etnisk udrensning skriver det danske leksikon: Etnisk udrensning, fordrivelse eller fysisk udslettelse af bestemte etniske grupper fra en stats eller andre etniske gruppers side.

Israel vandt kontrol over hele Jerusalem under Seksdagskrigen i 1967. Der levede 67.609 muslimer og kristne i byen. Vi vælger her at betegne dem alle som arabere/palæstinensere, til trods for at der er israelske muslimer- og kristne der ikke definerer sig som arabere (eksempelvis armenere, kurdere, tyrkere, tjerkessere og andre minoriteter). 28 år senere var antallet af arabiske/palæstinensiske indbyggere steget til 196.800, dvs. knap en tredobling. 48 år senere var det arabiske/palæstinensiske indbyggertal i Israels hovedstad steget 319.700, dvs. knap en femdobling. Det er altså hvad Fagforbundets hovedbestyrelse i Norge kaæder for «etnisk udrensing». Tro løgnen den som vil.

Siden starten på Anden Intifada i 1987 er omkring 12.000 palæstinensere – bevæbnede og civile, blevet dræbt af Israels forsvarshær (IDF). Det svarer til omkring én person i døgnet. Efter Anden Verdenskrig er antallet af muslimer dræbt i væbnet konflikt over 450 per døgn (svarende til over 11 millioner dræbte). Grafen viser at hovedparten af de muslimske dødsofre blev dræbt i konflikter med andre muslimer, eller med stormagter som Sovjet/ Rusland, Frankrig og USA.

Forskningsbaseret overslag af antal dødsofre for vold, 1945-2014.

Den israelske veteran journalist Ben-DrorYemini bruger det meste af sin tid på at tilbagevise løgne fra dem som fremstiller den jødiske stat som en historisk fejl og beskylder Israel for etnisk udrensning, folkedrab, apartheid og børnemord. Hver eneste løgn bliver knust med hårde fakta og gode sammenligninger. Hans forsvar af Israel som et nationalt hjemland for det jødiske folk er meget overbevisende. 

Derfor valgte MIFF i 2015 at udgive hans bog Løgnindustrien på norsk – Du kan downloade bogen gratis her.

Yemini længes efter fred med palæstinenserne og hilser kritik af Israel velkommen. Han er selv kritisk overfor mange aspekter af Israels handlinger, ikke mindst forposterne og bosættelserne som er bygget dybt inde i Judæa og Samaria (Vestbredden). Det er ikke kritik af Israel, som forfatteren ønsker at komme til livs med sin bog, det er de ondsidnede og dæmoniserende løgne. Det er skræmmende at se den rødgrønne alliance Yemini afklæder – socialister (rød) og islamister (grønne) som forenes i kampen om en fremtid uden Israel.

I bogens afsluttende sætning står der:

”Hvis viden er magt, og hvis løgne kan bekæmpes, er denne bog et lille bidrag til det. For palæstinenserne og muslimerne, jøderne og israelerne for fred og forsoning i Mellemøsten, for en retfærdig løsning – sandheden skal sejre.”

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.