Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Venstrefløjens samarbejde om anti-israelsk propaganda

Publikum til panel-diskussion af bl.a. "Naqba"/"Nakba" bliver hypnotiseret ved hjælp af den ikoniske misvisende kortserie om "Det forsvindende Palæstina"
Publikum til panel-diskussion af bl.a. "Naqba"/"Nakba" bliver hypnotiseret ved hjælp af den ikoniske misvisende kortserie om "Det forsvindende Palæstina". På billedet ses Holger K. Nielsen (SF), Naja Borad (SUF) og Christian Juhl (EL) (foto: Dina Grossman 2018-05-17)
Partierne på venstrefløjen samarbejder om dæmonisering af Israel og spreder anti-israelsk propaganda. Partierne påstår de ønsker at fremme fred mellem israelerne og palæstinenserne. I virkeligheden fremmer de had mod Israel og antisemitisme.

For nylig skrev vi om samarbejdet mellem Enhedslisten (EL), Alternativet (ALT), Radikale Venstre (R) og Socialistisk Folkeparti (SF) for at få Danmark til at bruge sin plads i FNs Menneskerettighedsråd til at intensivere hetzen mod Israel. Det er ikke første gang partierne samarbejder om at dæmonisere Israel og sprede anti-israelsk propaganda. Led lidt på internettet og du vil finde et hav af eksempler på det.

Vi har også skrevet om Enhedslistens besættelse af Israel og palæstinenserne. I nærværende artikel gennemgår vi ét slående eksempel på samarbejdet mellem tre af partierne og organisationen Socialistisk Ungdomsfront (SUF), som også var hoved-arrangør af demonstrationen i Herning til støtte for boykot af 2019 Eurovision i Israel.

“En retfærdig fred” – Holbæk Bibliotek den 17. marts 2018
Ved det offentlige møde under overskriften “En retfærdig fred“, deltog Christian Juhl (medlem af Folketinget for EL), Holger K. Nielsen (medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti – SF) of Naja Broad (repræsentant for Socialistisk Ungdomsfront (SUF) i Holbæk-Odsherred). Mødet var arrangeret af EL, SF og Socialdemokratiet (S) i Holbæk kommune samt SUF Holbæk-Odsherred.

Arrangørerne skrev:
“Hvad er en retfærdig fred i Israel-Palæstinakonflikten?
Det er hovedspørgsmålet for et offentligt møde på Holbæk Bibliotek torsdag den 17. maj 2018 kl 19. Tre indledere, Christian Juhl, Holger K Nielsen og Naja Broad, der er henholdsvis udviklingsordfører for EL, udenrigsordfører for SF og repræsentant for SUF Holbæk-Odsherred, vil endvidere komme ind på spørgsmålene:

* Hvad ville jeg gøre som udenrigsminister?
* Hvad kan en kommunalbestyrelse gøre?
* Hvad kan vi borgere i Danmark hjælpe med?

Anledningen til mødet er, at det i år er 70 år siden, zionisterne oprettede staten Israel. 750.000 palæstinensere blev samtidig gjort til flygtninge, da deres 531 landsbyer blev jævnet med jorden. For palæstinenserne var det en katastrofe. I dag lever flere millioner statsløse palæstinensere stadig i flygtningelejre i nærområderne Libanon, Syrien og Jordan. Andre millioner palæstinensere lever som andenrangsborgere i Israel eller i områder, besat af Israels militær.”

Visuel fremstilling af påstået stjålet land
Nedenfor ses kortserien “Palæstinensernes tabte land 1946-2010” som både blev brugt til annoncering af mødet og under mødet. Kortet og overskriften fremstiller Israel som en ekspanderende stat som har taget landet fra palæstinenserne – og giver indtrykket af, at det kun er et spørgsmål om tid inden de sidste landbidder også stjæles.

Billedet er hentet fra Holbæk Biblioteks hjemmeside.


Kritisk analyse af arrangørernes påstande

Kortserien
Vi kender kortserien som “løgnkortene” i propagandakrigen mod Israel. Ser vi på nedenstående kortserie får vi en helt anden fortælling om, hvad de forskellige områder betyder:

Uden Israel intet palæstinensisk selvstyre - fremvæksten af palæstinsensisk selvstyre 1917-2008
Uden Israel intet palæstinensisk selvstyre – fremvæksten af palæstinsensisk selvstyre 1917-2008 – MIFF.DK

Brugen af løgnkortene som “argument” bruges flittigt i anti-israelske sammenhænge – det er en effektiv og nem måde at overbevise folk om at løgnen er sand. Se Løgnkort om “Det forsvindende Palæstina” – tilbagevisninger – og alternative fortællinger“.

Påstanden om palæstinensernes lidelser
Var der mange arabere i det britiske mandat Palæstina (måske op til 750.000) der mistede deres hjem under Uafhængighedskrigen i 1948? Ja, men giver det mening at kæde palæstinensernes nuværende problemer direkte sammen med oprettelsen af den israelske stat? Nej.

I 1948 vedtog FNs generalforsamling resolution 194 som gav de palæstinensiske flygtninge lov til at vende tilbage til Israel hvis de jvf. paragraf 11, ville leve i fred med deres naboer. Resolutionen er som alle andre resolutioner vedtaget i generalforsamlingen, IKKE bindende og den blev desuden afvist af araberne. Men, det afgørende her er at der aldrig har været en realistisk udsigt til, at tilbagevendende flygtninge og deres efterkommere – havde eller har viljen til at leve i fred med deres naboer.

Siden 1948 er 750.000 palæstinensiske flygtninge vokset til omkring 7 millioner registrerede flygtninge og efterkommere. Det skyldes at de arabiske stater og UNRWA har fastholdt flere generationer af palæstinensere som flygtninge. Alligevel bruges resolutionen efter 72 år fortsat som argument for at presse Israel og kræve at de påtager sig ansvaret for problemer, som de ikke har skabt.

Hvis de politiske partier der siger at de bekymre sig om palæstinenserne virkelig havde et reelt ønske om at hjælpe dem ville de arbejde for at gøre det uden at det udgør en trussel mod Israels ret til at eksistere og leve i fred.

Svar på mødets spørgsmål
Der findes ikke et offentligt tilgængeligt referat. En af deltagerne ved mødet har fortalt os at svarene på alle tre spørgsmål lød på boykot og sanktioner (BDS). Private personer blev opfordret til et totalt boykot af Israel, fordi det ikke kun er Vestbredden der betragtes som ulovlig besat. Kommunale indkøbere og investorer blev opfordret til at undgå enhver samhandel eller kulturelt samarbejde med Israel – både direkte og indirekte.

Udenrigsministeren blev opfordret til at få EU og FN til at indføre vidtgående sanktioner og stoppe alle former for samarbejde med Israel. Holger K. Nielsen (SF) var mere moderat i sine udtalelser end Christian Juhl (EL) og Naja Broad (SUF) og nogle af mødedeltagerne. Flere mente at Israel er en illegitim stat, hvilket Christian Juhl var tæt på at erklære sig enig i. Dog sagde Christian Juhl at så længe hans palæstinensiske samarbejdspartnere gik ind for en to-statløsning ville han ikke gå ind for en en-statløsning som ville betyde, at Israel ikke længere ville være en jødisk stat.

MIFF har skrevet mange artikler om boykot bevægelsen (BDS) og vi har blandt andet påpeget at der ikke er tale om et fredeligt pressions-middel i forhold til Vestbredden. Tværtimod bygger BDS på løgnagtige anklager mod Israel, BDS holder desuden konflikten mellem parterne i kog, derfor er BDS i vejen for at skabe en fredelig løsning.

Ved mødet på Holbæk Bibliotek gik Holger K. Nielsen, Christian Juhl og Naja Broad trods alt ikke så vidt som Enhedslisten (EL), Alternativet (ALT) og Socialistisk Folkeparti (SF) gjorde i 2017 i en protest publiceret i Globalnyt mod 50 års israelsk tilstedeværelse i territorierne uden for “den grønne linje” (“1967-grænsen”, våbentilstandslinjerne fra 1949).

I Globalnyt skrev partierne blandt andet:

“Efter 50 års israelsk besættelse af Palæstina er det på tide, at Danmark omsætter sine klokkeklare udenrigspolitiske principper til konkret handling, mener Enhedslisten, Alternativet og SF. Derfor præsenterer de tre partier nu otte tiltag, som Danmark bør arbejde for – for at få både Israel og Danmark til at leve op til vores egen udenrigspolitik og forpligtelser. ….. De otte forslag er:

1. Forbud mod import af bosættervarer

2. Udenrigsministeren skal sikre, at dansk udenrigspolitik i praksis er i overensstemmelse med gældende resolutioner

3. Den danske stat og kommuner må ikke købe varer og ydelser fra israelske bosættelser

4. Den danske stat og kommuner skal stoppe offentlige investeringer i virksomheder, der opererer i bosættelser

5. Udenrigsministeriet bør aktivt rådgive danske virksomheder og pensions- og investeringsfonde og advare om risici forbundet med at være engageret i og investere i israelske bosættelser

6. Danmark bør anerkende Palæstina som selvstændig stat

7. Suspendering af EU-Israel associeringsaftalen

8. Dansk våbenembargo over for Israel”

Til trods for tiltag 1, 3, 4, og 5 kun henviser til territorierne uden for den “grønne linje”, rækker de øvrige tiltag langt videre, fordi en ført politik ofte ikke kan begrænses til kun at ramme territorierne uden også at ramme resten af Israel.


Når troen på det gode skader mere end den gavner
Konflikten mellem israelerne og palæstinenserne løses ikke ved at dæmonisere Israel eller sprede løgne som kun fører til mere had mod Israel og jøder

De politiske partier som går på barrikaderne for at fremme palæstinensernes sag skader mere end de gavner ved at blande sig. For nylig udgav MIFF artiklen Palæstinenserne: Hvem kærer sig egentlig om dem?. I artiklen kommer vi blandt andet ind på det internationale samfunds hykleri i forhold til palæstinensernes lidelser i libanesiske flygtningelejre. Mens Israel udsættes for hetz og hadefulde angreb, lever palæstinenserne i Libanon under kummerlige vilkår – hvor er den internationale fordømmelse henne over det? Desværre udebliver den fordi fokus ligger på Israel – det er lettere end at adressere de reelle problemer.

Mødet på Holbæk Bibliotek er ingen undtagelse. EL, SF, SUF og S bruger deres kræfter og ressourcer på at holde et møde med det ene formål at miskreditere og dæmonisere Israel.

Hvis partierne brugte lige så mange kræfter på at adressere palæstinensernes problemer uden at lægge skylden på Israel ville de bidrage til, at danskerne fik en nuanceret forståelse af ansvaret og opfordrer det internationale samfund til at hjælpe palæstinenserne med at få løst deres flygtningeproblem i de arabiske lande, hos de palæstinensiske myndigheder (PA) og terrorgruppen Hamas som styrer Gaza.

Hjælp MIFF med at kæmpe for retfærdighed for Israel
Vi er så heldige at leve i et demokrati med ytringsfrihed – brug din stemme til at hjælpe os fremme en mere retfærdig debat om Israel.
Meld dig ind i MIFF her.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem