Et stort rødt skilt advarer om at det er forbudt for israelske borgere at bevæge sig ind i Område A i Judæa og Samaria (Vestbredden), hvor de palæstinensiske myndigheder har fuld kontrol. Det er livsfarligt for jøder at køre ind i Område A. (Foto: Garrett Mills/Flash 90)

‘Jøder forbudt’ – i butikker i Område A i Judæa og Samaria

I Salfit i Område A i Judæa og Samaria har guvernøren udstedt flere love som minder om "jøder forbudt" i Nazityskland.

Fakta om Judæa og Samaria:
Jf. Oslo-aftalerne fra primo 1990’erne blev Judæa og Samaria (Vestbredden) opdelt i 3 områder:
Område A er under de palæstinensiske myndigheders (PA) kontrol.
I Område B er PA og Israel forpligtede til at samarbejde om sikkerhedsanliggender.
Område C er under fuld israelsk kontrol og det er også her de israelske bosættelser ligger, der jf. folkeretten er lovlige.
Det er derimod ulovligt for PA at bygge i Område C og ulovligt for Danmark og EU at finansiere byggeriet – alligevel sker det.
Mens palæstinensere fra PA’s områder må rejse og færdes i Israel, er det forbudt for jøder at færdes i PA’s områder.
Der har været flere forsøg på lynch af jøder som ved fejl er kørt ind i områderne.
I 2000 blev to israelske mænd brutalt lynchet ihjel og deres lig skændes efter de var kørt forkert og ved fejl havnede i Område A – den tragiske hændelse chokerede verden over.

I Salfit beliggende i Område A i Judæa og Samaria som hører under de palæstinensiske myndigheder (PA) og modtager millioner og atter millioner af danske skattekroner via dansk PA-bistand, har distriktsguvernør Abdallah Kamil “udstedt flere regler”, der minder om “jøder forbudt” i Nazityskland.

Det er “forbudt” for palæstinensiske virksomheder at “modtage enhver bosætter” – dvs. israelere/jøder. Ved overtrædelse risikerer ejeren at få lukket sin virksomhed af PA’s sikkerhedsstyrker:

  1. Der er et fuldstændigt forbud mod forretningsforbindelser med bosætterne i henhold til lov nr. 4 af 2010. Det er forbudt at modtage enhver bosætter i vores forretninger. Vi har givet klare instruktioner til de relevante [PA] sikkerhedsstyrker om at lukke enhver butik, der overtræder loven og stille ejeren for retten.
  2. Alle skilte skrevet på hebraisk placeret ved forretninger og værksteder skal fjernes senest om en uge. Det vil få juridiske konsekvenser for dem som ikke adlyder.
  3. Vi understreger at det er forbudt at sælge jord, og specifikt i område C [Område C er under fuld israelsk administration, jf. Oslo-aftalerne], uden forudgående sikkerhedstilladelse fra distriktet. [Officiel PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, 28. august 2022]


Beslutningen truffet i Salfit-distriktet i det nordvestlige Judæa og Samaria har som mål at forhindre enhver form for fredsopbygning mellem palæstinensere og israelere/jøder, skriver The Algemeiner.

De palæstinensiske ledere vil “bekæmpe bosættelsesvirksomhed og forholdet til bosætterne i distriktet.” Distriktsguvernør Kamil tilføjer, at det palæstinensiske folk “ikke vil gå med til nogen form for sameksistens eller normalisering med bosætterne.” PA refererer til HELE Israel som “besat Palæstina”, og ALLE israelere som “bosættere”.

Du kan læse en mere detaljeret gennemgang af PA’s love hos Palestinian Media Watch (PMW) som igennem årtier har fulgt med i hvordan PA modarbejder enhver fredelig sameksistens med Israel og jøder.

Jf. PA’s lov er det forbudt at sælge jord til “fjenden” – dvs. israelere/jøder. Loven er blevet forstærket af et religiøst forbud, dvs. en fatwa – udstedt af PA’s Supreme Fatwa Council, ledet af PA Grand Mufti og det øverste Fatwa Councils formand, Sheikh Muhammad Hussein.

Udover de seneste love indført i Salfit-distriktet, er ethvert spor af Israels eksistens blevet slettet i PA-skoler, og der er “ingen israelske produkter og produkter fra bosættelserne i skolekioskerne.”
Det blev bekræftet af PA’s premierminister Muhammad Shtayyeh, der sammen med viceministre og generaldirektører for Undervisningsministeriet “undersøgte forberedelserne og beredskabet af [PA] Undervisningsministeriet til starten af ​​skoleåret. ” [Officiel PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, 29. august 2022]

Den danske senioranalytiker i PMW, Nan Jacques Zilberdik slutter således: – Det er den egentlige årsag til manglende fred i Mellemøsten – og den sande diskrimination i regionen.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp