Fra EU-parlamentet under møde, januar 2020. (Foto: EU – EP, flickr)

EU: FN-skoler bruger palæstinensiske skolebøger med had og vold

EU-parlamentet kræver at oplæring i had og vold fjernes med det samme fra FN-skoler for palæstinensiske børn.

EU-parlamentet har i dag vedtaget kraftig udtalelse mod oplæring i had i palæstinensiske skoler, inklusiv FN-skolerne som drives af UNRWA.

EU-parlamentet «er bekymret over hadytringer og vold undervist i palæstinensiske skolebøger og brugt i UNRWA-skoler», hedder det i udtalelsen (se hele teksten nederst). EU-parlamentet beder om at «alt skole materiale» som ikke opfylder FN-værdier «fjernes med det samme» og insisterer på at øremærkede EU-midler til den palæstinensiske uddannelsessektor udelukkende gives hvis palæstinensiske skolebøger i fremtiden «opfylder UNESCO-standarder for fred, tolerance, sameksistens og ikke-vold».

Venstrefløjen i EU forsøgte at fjerne udtalelsen, eller erstatte den med meget mere neutralt sprogbrug. Til trods for intens lobbyarbejde fra UNRWA og palæstinensiske myndigheder (PA), inklusiv PAs premierminister Mohammed Shtayyeh personligt, blev udtalelsen vedtaget med stort flertal, oplyser IMPACT-se i pressemeddelelse – læs HER.

De palæstinensiske skolebøger som ble taget i brug i skoleåret 2019-2020 var meget mere ekstreme end tidligere. Vold, martyrdød og jihad er tema gennem alle tolv år i palæstinensisk grundskole – læs HER, skrev MIFF 9. oktober 2019. Vi oversatte også 44 eksempler til norsk og dansk som dokumenterede det – læs HER.

Dansk PA bistand fortsatte – Norge stillede spørgsmålstegn

Mens dansk PA-bistand fortsatte trods PAs forgiftning af palæstinensiske skolebørns hjerner, valgte Norge at tilbageholdte PA bistand – læs HER på norsk og forsøgte med «konstruktiv dialog», alligevel blev de palæstinensiske skolebøger for skoleåret 2020-2021 ikke bedre – læs HER på norsk. Ændringerne i det problematiske indhold var minimale, og blev dels endnu værre – læs HER.

En større andel af palæstinensiske børn går på skoler drevet af FN-organisationen UNRWA. FN-skolerne bruger PAs skolepensum, det er blevet hævdet at FN-skolerne tilpasser deres undervisning og luger det mest problematiske indhold væk det er ikke korrekt!

I januar kom IMPACT-se med en rapport som viste at UNRWAs egenproduceret undervisningsmateriale oplærer børn i:

  • oplæring i had
  • opildner til vold
  • fremmer jihad og martyrdød
  • løfter terrorister til rollemodeller
  • opmuntrer børn til at «forsvare moderlandet med blod»
  • omtaler Israel som «Fjenden» og «den zionistiske okkupation»
  • viser kort hvor Israel er udslettet
  • fordømmer israelsk-palæstinensisk samhandel

I direkte sending 22. januar viste MIFF konkrete eksempler fra rapporten og interview med Arik Agassi, som er forsker ved IMPACT-se – læs HER. I februar kunne IMPACT-se også dokumentere at der ikke var hold i UNRWAs løfter om at de havde taget hånd om det problematiske indhold i deres skolepensum – læs HER.

Danmark forhøjede UNRWA bistand til 105 millioner kroner

I marts 2020 kunne MIFF fortælle at Danmark havde besluttet at forhøje dansk UNRW bistand fra 70 millioner kroner til 105 millioner kroner – læs HER. Danmark giver samme beløb i 2021, dermed ignoreres alle advarsler om UNRWAs misbrug af dansk bistand – tallene er offentligt tilgængeligt på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Vi ser desværre samme mønster hos Norge – her besluttede regeringen at sende 125 millioner kroner til UNRWA. MIFF i Norge kom med kraftig protest – læs her på Norsk. 

Derfor ser vi i MIFF med stor tilfredshed på den omstændighed at et flertal i EU-parlamentet endelig sender klar besked til UNRWA om at danske, EU og norske midler ikke må gå til oplæring af børn i jihad.

Så længe UNRWA fortsætter med deres nuværende agenda, bør al dansk bistand stoppe med det samme. Her er fem grunde til hvorfor det vil være det eneste rigtige at gøre – læs HER på norsk.

Det er desuden også blevet afsløret at UNRWA opererer med ekstremt opblæste tal – læs mere HER på norsk.

Stop pengestrømmen til UNRWA-ansattes jødehad, skrev MIFF i 2015 – læs HER på norsk.

MIFF forventer at den danske regering lægger økonomisk pres på UNRWA således at de vil omlægge deres arbejde og bidrage til en løsning på konflikten og en løsning for efterkommerne af palæstinensiske flyktninge. Antisemitisme og Israel-had må og skal ud af UNRWAs skoler – læs mere HER. Læs også hvorfor UNRWA er blevet en del af problemet, frem for en del af løsningen HER.

Her er hele teksten vedtaget af EU-parlamentet 28. april 2021:

Is concerned about the hate speech and violence taught in Palestinian school textbooks and used in schools by UNRWA; is concerned about the effectiveness of UNRWA’s mechanisms of adherence to UN values in educational materials used and taught by UNRWA staff in its schools, which contain hate speech and incitement to violence; insists that UNRWA acts in full transparency and publishes in an open-source platform all its educational materials for teachers and students, as well as its reviews of host country textbooks used to ensure that content adheres to UN values and does not encourage hatred; requests that all school material, which is not in compliance with these standards be removed immediately; insists that the earmarking of EU funding such as PEGASE for salaries paid to teachers and public servants in the education sector must be made conditional on educational material and course content complying with UNESCO standards of peace, tolerance, coexistence, and non-violence, as was decided upon by Union education ministers in Paris on 17 March 2015.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp