Danmarks nuværende udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen. (Foto: Steen Brogaard)

Ny rapport: Danmark betaler for FN-skolemateriale som fremmer jihad og sletter Israel fra kortet

FN-skolerne på Vestbredden og Gaza-striben ser ikke ud til at lægge en dæmper på jihad-skolebøgerne fra de palæstinensiske myndigheder (PA).

De palæstinensiske skolebøger som blev taget i brug i skoleåret 2019-2020 var meget mere ekstreme end tidligere. Vold, martyrdød og jihad er et gennemgående tema under alle tolv års skolegang i palæstinensiske grundskoler, skrev MIFF 10. oktober 2019 – læs mere HER. Vi oversatte også 44 eksempler til norsk og dansk som dokumenterede det – læs mere HER.

Norge tilbageholdte bistand
Til trods for at Norge holdt bistand tilbage – læs mere HER på norsk og forsøgte med «konstruktiv dialog», blev de palæstinensiske skolebøger for skoleåret 2020-2021 ikke bedre – læs mere HER. Ændringerne i det problematiske indhold var minimale, og blev dels til det værre – læs mere HER.

MIFF opfordrer igen Danmark til at kræve pensumændringer
Ligesom Norge og EU arbejder USA også på at det skal have økonomiske konsekvenser for PA, så længe de oplærer palæstinensiske børn i had og jihad – læs mere HER. Man må spørge sig selv hvorfor Danmark ikke gør det samme? MIFF opfordrer igen den danske regering til at stoppe finansiering af oplæring i had af børn! Læs også hvorfor Naser Khader er bekymret over palæstinensisk skolepensum HER.

UNRWA-drevet skoler
En større andel af palæstinensiske børn går på skoler drevet af FN-organisationen UNRWA. FN-skolerne bruger de palæstinensiske myndigheders (PA) skolepensum, men det er blevet hævdet i debatten at FN-skolerne tilpasser deres undervisning og luger ud i det mest problematiske indhold.

Fersk rapport fra IMPACT-se slår den 13. januar benene væk under den påstand. Rapporten dokumentere at UNRWAs eget undervisningsmateriale også er yderst problematisk og meget bekymrende. Læs IMPACT-se rapporten HER på engelsk.

Pengene strømmer i UNRWAs-lommer trods ekstremt skolepensum
UNRWA får også midler fra andre lande udover Norge og Danmark. I 2020 var Jerusalems viceborgmester til møde i House of Lords (det britiske parlament) efter Storbritannien i 2020 bevilligede 65,5 mio. pund (svarende til 543 mio. kroner) til UNRWA for 2019-2020. Viceborgmesteren påpegede at Holland, Schweiz, New Zealand og Belgien havde suspenderet deres donationer til UNRWA på grund af deres korruption og tilskyndelse til had i deres skolepensum.

Danmark forhøjede bistanden til UNRWA i 2020
Ifølge UNRWAs tal gav Norge 250 mio. kroner, Danmark gav 73 mio. kroner i støtte i 2019 – se UNRWAs oversigt HER og 235 mio. kroner i 2020 – se UNRWAs oversigt HER. Det skal bemærkes at mens Norge valgte at sænke deres bistand til UNRWA i 2020, valgte Danmarks daværende udviklingsminister Rasmus Prehn, at forhøje dansk bistand til UNRWA fra 73 mio. kroner i 2019 til 106 mio. kroner i 2020 – læs MIFFs artikel om det HER.

Rapporten viser at dansk og norsk bistand er med til at finansiere skolepensum som:

  • giver oplæring i had
  • opildner til vold
  • fremmer jihad og martyrdød
  • løfter terrorister til at være rollemodeller
  • opmuntrer børn til at «forsvare moderlandet med blod»
  • omtaler Israel som «Fjenden» og «den zionistiske okkupation»
  • viser kort hvor Israel er udslettet
  • fordømmer israelsk-palæstinensisk samhandel

Skolematerielet fra UNRWA som er blevet analyseret indeholder ikke noget materiale som fremmer fred eller fredsarbejde. I nogle tilfælde er UNRWA-materialet endda mere radikalt end PAs skolebøger.

I alt har IMPACT-se analyseret 122 hæfter udgivet af UNRWA. De anslår at i alt 150-200 hæfter er i brug på nuværende tidspunkt. UNRWA bruger hæfterne som et supplement til PAs skolepensum.

IMPACT-se er et institut som gransker forskellige landes skolepensum op mod UNESCOs standarder for fred og tolerance i undervisningen – læs mere om instituttet HER.

MIFF har i lang tid protesteret mod Norge- og Danmarks ukritiske bistand til UNRWA. Stort misbrug af dine skattepenge: Pumper 125 mio. kroner ind i systemet for at forlænge konflikten – læs mere HER på norsk, skrev MIFF eksempelvis i marts 2020.

Om dansk forhøjelse af bistanden til UNRWA skrev MIFF ligeledes i marts 2020: Stort misbrug af dine skattepenge, regeringen forhøjer bidrag til forlængelse af konflikten. MIFFs protest kom efter Danmark som tidligere nævnt, forhøjede dansk bistand til UNRWA fra 73 mio. kroner i 2019 til 106 mio. kroner i 2020 – læs mere HER.

Kilder:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp