Digtet opmuntrer palæstinensiske tredjeklasses børn til at «ofre blodet» for at «eliminere magtrøverne» og «udrydde resterne af udlændingene». Til trods for pres fra Norge og EU er digte som det blevet videreført i det nye skoleårs pensum. (Our Beautiful Language, Vol. 2, Grade 3, 2019, p. 66)

Over 20 EU-parlamentarikere i åbent brev til EU: – Stop finansiering af PA jihad-skolebøger

Efter flere års tornerosesøvn i EU ser det ud til de er ved at vågne. Hvornår vil EU smække pengekassen og kræve at PA stopper forgiftningen af palæstinensiske skolebørns hjerner?

Diskussionen om palæstinensiske jihad-skolebøger som opfordrer palæstinensiske børn til at sprænge sig selv i luften, blive martyrer og myrde israelere har stået på igennem flere år. MIFF har gentagene gange gjort opmærksom på at skolebøgerne bliver mere og mere ekstreme, alligevel er blandt andet Danmark fortsat med at sende flere mio. danske skattekroner til de palæstinensiske myndigheder (PA), som uforstyrret kunne fortsætte med at forgifte de palæstinensiske børns hjerner. Nu ser det ud til at IMPACT-se rapporterne er ved at få EU til at vågne. Her er baggrunden:

Den 23. september 2020 skrev MIFF følgende

De palæstinensiske skolebøger taget i brug i skoleåret 2019-2020 var meget mere ekstreme end før. Vold, martyrdød og jihad er tema gennem alle tolv år i den palæstinensiske grundskole, skrev MIFF 10. oktober 2019 – læs artiklen her. Vi oversatte 44 eksempler til dansk som dokumenterede det – læs artiklen her.

Efter IMPACT-se og MIFF informerede stortingspolitikere i Norge om sagen, fulgte Aftenposten op med en artikel på forsiden den 12. november 2019: Norge støtter skolepensum som fremmer jihad. Lederartiklen var også klar i mælet: Palæstinensiske skolebøger modarbejder fred.

5. december 2019 blev en historisk dag: For første gang i historien truede et flertal i Stortinget med at fryse norsk bistand til de palæstinensiske myndigheder (PA), hvis ikke PA ville ændre på pensum i deres skolebøger. I maj fik Norge følge af EU, som udtrykte bekymring «over den fortsatte mangel på effektivt at handle mod hadytringer og vold i skolebøgerne» – læs MIFF’s artikel om det her. Den 4. juni 2020 oplyste den norske udenrigsminister Ine Eriksen Søreide at regeringen har «tilbageholdt mere end halvdelen af den planlagte støtte til palæstinensisk uddannelse».

MIFF opfordrede den danske regering til at følge Norge og EU
Den 5. december 2019 opfordrede MIFF den danske regering til at gå i Norges og EU’s fodspor – læs MIFF’s artikel om det her. Desværre er det ikke sket og danske skattekroner finansierer fortsat oplæring af palæstinensiske børn i had og jihad – læs MIFF’s artikler om det her.

PA skolebøger i 2020-2021
De palæstinensiske myndigheder (PA) signalerede i løbet af sommeren til deres bistandslande at de ville reformere deres skolepensum. «Vi oplever at der er en god og tæt dialog med de palæstinensiske uddannelsesmyndigheder om spørgsmålet,» skrev den norske udenrigsminister til Stortinget den 4. juni.

Men nu er sommerferien forbi, skolebøgerne for efteråret 2020 er delt ud til de palæstinensiske elever og gjort tilgængelig online – se mere her, her viser det sig at ændringerne er minimale når det gælder problematisk indhold, og dels til det værre. IMPACT-se, et institut som gransker forskellige landes skolepensum op mod UNESCOs standarder for fred og tolerance i oplæring, opsummerer det således:

  • 65 procent af bøgerne (145 af 222) er totalt UÆNDRET, 2019-versionen er genbrugt i nyt oplag.
  • 82 procent af bøgerne (182 af 222) er UÆNDRET når det gælder problematisk indhold, selv om de eksempelvis indeholder hadformidling, antisemitisme, opildning til vold, vold og opfordring til martyrdød og jihad.
  • I 40 af skolebøgerne har IMPACT-se identificeret i alt 152 ændringer.
  • 102 af ændringerne ændrede ikke på skolebogens promovering af antisemitisme, vold, martyrdød og jihad.
  • 15 af ændringerne indebar en forværring, nyt problematisk indhold som ikke var i skolebogens 2019-udgave.
  • 6 af ændringerne gjorde tidligere neutralt materiale mere problematisk og radikalt.

Flertallet af de få positive ændringer handler om ligestilling. En anden positiv ændring er at eleverne bliver bedt om at finde tre islamiske hadither som handler om at være gode mod sine naboer.

For mere information:


Nu ser det endelig ud til EU er ved at vågne!

Den 7. oktober 2020 opfordrede over 20 medlemmer af Europa-Parlamentet fra 15 lande EU til delvis tilbageholdelse af finansiering til de palæstinensiske myndigheders (PA) skolebøger, så længe PA bruger skolesystemet til at få palæstinensiske skolebørn til at blive terrorister, sprænge sig selv i luften, blive martyrer og myrde israelere. Læs hele brevet til EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand for EU kommissionen Josep Borrell Fontelles og EU’s Kommissær for naboskab og udvidelse Oliver Varhelyi.

I brevet henviser EU-parlamentarikerne til IMPACT-se’s seneste rapport (se længere oppe i artiklen for mere info). EU-parlamentarikerne er tilknyttet den interparlamentariske gruppe Transatlantic Friends of Israel (TFI). I det åbne brev har de bedt EU’s udøvende magt om at afbryde samarbejdet med Georg Eckert Institute. Det tyske institut fik i 2019 til opgave at analysere de palæstinensiske skolebøger, men deres rapport indeholder flere alvorlige fejl. Rapporten som har kostet over 220.000 euro, roste fejlagtigt PA for forbedringer i skolebøgerne til fred og tolerance. Fejlen skete fordi instituttet havde inkluderet skolebøger fra Jerusalems Kommune i rapporten. Forskerne havde med andre ord fejlagtigt inkluderet israelske skolebøger som om de var PA’s palæstinensiske skolebøger. Den indledende gennemgang af palæstinensisk skolepensum, blev også udført af Georg Eckert Institute. Rapporten var gennemsyret af oversættelsesfejl fra arabisk og viste en klar manglende indsigt og forståelse af palæstinensisk kultur.

I brevet til EU lægger EU-parlamentarikerne vægt på IMPACT-se’s rapport, hvor der blandt andet står:
– De palæstinensiske myndigheders (PA) skolebøger er gennemsyret af foruroligende antisemitisk indhold og billedsprog, hadefuld tale og opfordring til vold, martyrium og jihad på tværs af alle klassetrin og fag. Skolebøgerne er udarbejdet af- og bliver brugt af embedsmænd og lærere i uddannelsessystemet – deres løn finansieres af EUs PEGASE-instrument. De overtræder ALLE UNESCOs standarder for fred, tolerance og sameksistens i skolesystemet. Af hensyn til fremme af fred og stop for skadelig tilskyndelse til vold og terror foreslår vi, at Kommissionen tilbageholder 5 procent af bistanden til palæstinenserne, indtil PA foretager væsentlige positive ændringer i deres skolebøger.

Den østrigske EU-parlamentariker Lukas Mandl som også er TFI’s formand i Europa-Parlamentet sagde:
– Det er uacceptabelt at EU finansierer palæstinensiske skolebøger som forherliger terror og opfordrer til antisemitisme. Opfordringen til terror fra de palæstinensiske myndigheder (PA) er en stor hindring for at nå vores fælles mål om at få forhandlet to-statsløsning på plads. Ved at sætte et midlertidigt, delvist stop for bistanden til PA, vil PA forhåbentligt forstå budskabet om at EU er seriøs i kampen mod forherligelse af terror, vold og alle former for antisemitisme.

Den tyske EU-parlamentariker Niclas Herbst som også er TFI-medlem og næstformand for Europa-Parlamentets budgetudvalg skrev:
– Europa-Parlamentet gjorde det i 2018 og igen i år meget klart at vi ikke længere ønsker, at europæiske skatteydere skal finansiere undervisning som forherliger antisemitisme, had eller tilskynder til terror og vold i palæstinensiske skolebøger. Palæstinensiske børn fortjener bedre. Vi er yderst bekymrede over at der fortsat ikke var foretaget ændringer i de nye skolebøger i september 2020. Vi er også bekymrede over, at der i præsentationen af ​​EU’s foreløbige rapport om palæstinensisk skolepensum blev brugt forkerte skolebøger, at det antisemitiske indhold blev ignoreret og at terror blev retfærdiggjort. Noget er gået helt galt i forskningsprocessen og det skal bringes i orden.

Efter vedvarende pres fra IMPACT-se og MIFF i Norge, meddelte den norske regering (en af PA’s store donorlande) tidligere på året de palæstinensiske myndigheder (PA), at de ville tilbageholde halvdelen af ​​deres udbetaling til Ramallahs uddannelsessektor – til PA’s jihad-skolebøger var ændret til det bedre. I maj 2019 fordømte Europa-Parlamentet også Ramallahs manglende handling for at ændre indholdet i deres jihad-skolebøger og Kommissionens dechargebetænkning insisterede i 2018 på at Kommissionen skulle sikrer, at EU-midler kun går til at fremme fred og tolerance i palæstinensiske skoler.

Daniel Schwammenthal som leder AJC’s EU-kontor i Bruxelles, AJC Transatlantic Institute og TFI’s generalsekretær tilføjede:
– Et EU som står for en fredelig to-statsløsning skal også tage klar afstand fra at EU-midler misbruges til at forgifte palæstinensiske børns hjerner.

Hvad angår Europa-Kommissionens samarbejde med Georg Eckert-instituttet sagde lovgivere fra fire større politiske grupper, herunder de tre største:
– I lyset af Georg Eckert-instituttets dybt bekymrende og fejlagtige foreløbige gennemgang af de palæstinensiske skolebøger er det utænkeligt, at instituttets endelige rapport som offentliggøres til december på nogen måde kan afspejle en seriøs og videnskabelig vurdering af skolebøgerne.

Som tidligere nævnt viste IMPACT-se’s seneste rapport om de palæstinensiske myndigheders (PA) nyeste skolebøger for 2020-2021, at der stort set ikke var foretaget positive ændringer i skolepensum – til trods for at den palæstinensiske premierminister og uddannelsesminister havde forpligtet sig til at foretage væsentlige ændringer i palæstinensiske børns læsepensum.

Marcus Sheff som administrerende direktør i IMPACT-se siger om brevet:
– Initiativet har kun samlet nogle af de flere hundrede medlemmer i Europa-Parlamentet som med stort flertal tilbage i april stemte for at fordømme hadet, antisemitismen og opfordringen til terror og vold i palæstinensiske skolebøger.

Lønningerne til lærerne som skriver og underviser ud fra de skolebøger, bliver betalt af de europæiske skatteydere. Så det er ikke så underligt at lovgiverne er frustrerede, når forskere ved et institut som har udarbejdet en meget dyr kommissionsrapport om palæstinensiske skolebøger, ignorerer indholdet af antisemitisme, terror og vold og i stedet beskriver terror som ‘modstand’ og bruger israelske skolebøger til at rose palæstinensisk læsepensum.

Det sidste ord om de palæstinensiske myndigheders (PA) fuldstændig ignorance af de ​​europæiske embedsmænd som kræver, at indholdet i skolebøgerne ændres er ikke sagt endnu. EU blev lovet der ville ske ændringer i pensum. Efterfølgende har det vist at det nye læsepensum er lige så gennemsyret af had som tidligere.

Se også MIFF interview af Marcus Sheff 24. september 2020:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp