Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Alternativet åbner op for “løsning” som vil betyde at verdens eneste jødiske stat forsvinder

Alternativet. (Billede er taget fra partiets Facebookside)
Alternativet (ALT) hopper også med på vognen i sin ensidige kritik af Israel - uden at stille krav til palæstinenserne.

Alternativets historie
I 2013 meldte daværende kulturminister, Uffe Elbæk sig ud af Radikale Venstre (RV). Elbæk var med til at stifte Alternativet (ALT), som han nu er leder af. Partiets overordnede mål er at ændre måden vores samfund fungerer på – eksempelvis ved indførelse af borgerløn og 4 dags-arbejdsuge. Partiet vægter også fokus på miljø, klima, bæredygtighed og økologi.


På partiets hjemmeside, kan du læse nedenstående i: “En anden verden, Alternativets bud på et globalt kursskifte” (Side 14-15):

6: OPGØR MED ÅRTIERS FASTLÅST UDENRIGSPOLITIK I ISRAEL/PALÆSTINA
Den israelske besættelse af Vestbredden, Gaza og Østjerusalem har nu varet i mere end 50 år. I mange årtier har den palæstinensiske befolkning været statsløse, fordrevne eller har levet under besættelse. Det er uretfærdigt og udgør en humanitær såvel som politisk katastrofe. Samtidig er det en kilde til permanent ustabilitet.

Palæstinenserne har ligesom alle andre ret til et liv i frihed, værdighed og med national selvbestemmelse. Begge folk – israelere og palæstinensere – har ret til et liv i tryghed og frihed fra krig og konflikt. Der findes ikke nogen militær løsning på konflikten – kun en politisk løsning, som kan sikre begge folk deres rettigheder. Det kan ikke ske, så længe den ene part holder den anden part besat. En ændring af status quo kræver handling nu. Og det kræver, at vi viser mod til at nytænke vores tilgang til konflikten.

Naturligvis bør Danmark og et samlet EU straks anerkende Palæstina som selvstændig stat. Men det er kun første skridt. Danmark skal sammen med andre progressive EU-lande presse på for at skabe et nyt rammeværk for en diplomatisk proces, hvor befolkningernes rettigheder sættes i centrum for løsningen af konflikten. Det er en forudsætning for en politisk løsning, at al besættelse og bosættelse stopper, at palæstinenserne opnår lige rettigheder i praksis, og at begge parter stopper brugen af voldelige metoder. Om løsningen bliver én demokratisk stat eller to stater, der lever side om side, er mindre relevant, så længe alle borgere – israelere og palæstinensere, herunder flygtninge – får opfyldt deres rettigheder og ret til national selvbestemmelse.

Alternativet er ikke afvisende over for at støtte op om en en-statsløsning, hvis ideen får endnu mere momentum blandt parterne. Anerkendelse af Palæstina inden for rammerne af en to-statsløsning betyder ikke, at vi ikke også samtidig kan udvide paletten af politiske løsningsmuligheder. Grundessensen er, at vi på alle stadier i løsningen af denne konflikt skal gøre alt, hvad vi kan, for at støtte palæstinenserne i deres ret til national selvbestemmelse på lige fod med israelernes.

Samtidig skal vi tage flere værktøjer fra den diplomatiske værktøjskasse i brug for at lægge pres på Israel som besættelsesmagt. Gode diplomatiske relationer kræver god opførsel. Derfor skal EU afvikle hele sin fordelagtige handelsaftale med Israel, så længe Israel opretholder sin besættelse af Palæstina og begår systematiske brud på folkeretten. Danmark og EU skal sideløbende afvikle al økonomisk engagement med israelske aktører og enheder på besat territorium, særligt bosættelser. Vi må fra dansk og europæisk hold ikke være aktivt medvirkende til at opretholde den israelske besættelse og udbygningen af de ulovlige bosættelser. Besættelsesmagter bør ikke belønnes med særlig adgang til de europæiske markeder. Ligesom import af bosættervarer til Danmark og EU helt skal forbydes.”


ALT har ikke de historiske fakta med i sit program
ALT hævder at den palæstinensiske befolkning har levet under besættelse i “mange årtier”. Men, det giver et helt fejlagtigt billede. Efter mere end 50 år med israelsk besættelse er den arabiske-palæstinensiske befolkning mere end nogensinde tættere på at få sin egen stat. Jøder og arabere i området har tidligere været besat i flere århundrede, af englænderne, tyrkerne og andre.

ALT pakker ensidig kritik og boykot ind i “smukke” hensigter
Partiet bruger subtile vendinger i deres ensidige kritik af Israel. Men, når der læses mellem linjerne er budskabet det samme, som eksempelvis hos Enhedslisten (EL) og Socialistisk Folkeparti (SF).

I lighed med Enhedslisten (EL) og Socialistisk Folkeparti (SF), som vi tidligere har skrevet om, mener ALT også at fred kun kan opnås ved at stoppe “besættelsen” og “bosættelserne”, ved at anerkende en palæstinensisk stat og ved at boykotte Israel.

Partiet anerkender på den ene side, at konflikten består af to parter:
“… begge parter stopper brugen af voldelige metoder.”

På den anden side mener partiet også at: “Naturligvis bør Danmark og et samlet EU straks anerkende Palæstina som selvstændig stat.” Partiet støtter både en én stats løsning og en to statsløsning: “så længe alle borgere – israelere og palæstinensere, herunder flygtninge – får opfyldt deres rettigheder og ret til national selvbestemmelse.”

Partiet mener altså ikke, at gældende international lov som fastlår, at der skal foreligge en fredsaftale mellem Israel og en anerkendt palæstinensisk leder, før en palæstinensisk stat anerkendes. Det betyder i parksis, at Israel ikke får en garanti for sikkerhed og palæstinenserne får en stat uden der stilles krav om fredelig sameksistens med Israel. Derfor klinger det både hult og useriøst, når partiet samtidigt påstår, at israelernes rettigheder og ret til national selvbestemmelse også skal overholdes.

Hvordan har ALT tænkt sig, at israelernes rettigheder kan håndhæves når der ikke stilles internationale krav om, at betingelsen for at anerkende en palæstinensisk stat er en garanti for, at Israels eksistensret ikke kan diskuteres?

Partiet mener også at flygtningenes rettigheder og national selvbestemmelse skal opfyldes. Det specificeres ikke, hvilke flygtninge der er tale om, men vi må gå ud fra, at der menes palæstinensiske flygtninge. Vi har tidligere skrevet om palæstinensernes krav om, at vende tilbage til det nuværende Israel. Vi kommer nærmere ind på problemstillingen i de kommende afsnit.


ALT udnytter de sociale medier til ensidig kritik af Israel
Vi har skrevet flere artikler om urolighederne i Gaza. Nedenfor er to tweets, som partiet skrev i maj 2018. Det første tweet er skrevet af partiets tidligere politiske chef, Leila Stockmarr. Det andet tweet er skrevet af partiet efter de sammen med EL og SF havde indkaldt udenrigsminister, Anders Samuelsen i samråd om Gaza urolighederne (se også artikel i Berlingske Tidende om indkaldelse af udenrigsministeren i samråd).

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er QFAhDFKvic1gl0yexuazJjM5GKwEqd3asHhuEQIzzCxIZad_-wx4bx2TabbtPbE3kMcpqP8hpyNioJlAd1oOIn8Aixp_E-XPUvk_5PK_3XzFixoZF-QesUgnAyMIMYi5w52uoL6nMIFF har skrevet flere artikler om den ofte ensidige og mangelfulde dækning af Gaza urolighederne.

I maj 2018 skrev vi blandt andet om, at Hamas styre urolighederne og forsøger at bruge dem til at trænge ind i Israel, hvor de kan angribe den israelske hær og civile israelere. Hamas udgør således en sikkerhedstrussel mod Israel, som landet forsøger at forsvare sig imod.

Det er veldokumenteret, at Hamas eksempelvis har betalt børn for, at blive såret under urolighederne langs grænsen til Israel. Hamas udnytter med andre ord den palæstinensiske befolkning i sin kamp mod Israel uden moralske skrupler.

Hamas derimod påstår at de afholder fredelige demonstrationer, og at de kræver efterlevelse af FNs generalforsamlings ikke bindende resolution nr. 194 §11 fra 1948. Resolutionen lagde op til, at palæstinensere som var flygtet fra landet i forbindelse med Israels oprettelse i 1948 kunne vende tilbage under forudsætning af, at de ville leve i fred med deres israelske naboer. Dengang blev resolutionen afvist af de arabiske lande og intet tyder på, at palæstinenserne er interesserede i at leve i fred med deres israelske naboer. Derudover bliver dagens palæstinensere fastholdt i en offerrolle, fordi FN systemet fortsat definerer dem som flygtninge.

I dag er der ca 6 millioner palæstinensere og det er ikke realistisk at de kan vende tilbage til det nuværende Israel, hvis areal er på størrelse med Jylland. Efter knap 71 år med flygtningestatus er det på tide, at FN hjælper palæstinenserne med at finde en fornuftig og holdbar løsning, som ikke bringer Israels sikkerhed og eksistens i fare.


ALT fortæller kun den halve historie
Stockmarr påstår at Israel har tabt sit moralske kompas. Som ekspert i Mellemøsten burde hun vide, at selv en flad pandekage har to sider – det samme gælder i allerhøjeste grad også konflikten mellem israelerne og palæstinenserne.

Stockmarr kritiserer Israel, men nævner intet om, at Hamas overskrider alle moralske hensyn i deres kamp mod Israel. Hamas vægter ikke hensynet til menneskeliv – tværtimod tjener deres mål om at udslette Israel alle midler. Derfor bruger Hamas voksne og børn som skjold ved grænsen til Israel – noget som giver “gode billeder” i pressen og får den israelske hær til at fremstå i et dårligt lys. På den måde formår Hamas at flytte det internationale samfunds opmærksomhed fra deres terroristiske og anti- israelske aktiviteter, som udgør en reel trussel mod Israels sikkerhed. Et blandt mange eksempler på Hamas’ strategi var vores artikel fra maj 2018, hvor vi fortalte om Hamas’ embedsmand, Salah Bardaweel, som pralede over at 50 af de 62 martyrer fra urolighederne d. 14-15 maj var Hamas medlemmer.

Hamas lægger ikke skjul på kynisk strategi
ALT, EL og SF indkaldte udenrigsministeren i samråd over “Israels massakre på civile” selvom dokumentationen for Hamas styring af urolighederne er overvældende og Hamas selv lægger ikke skjul på deres kampstrategi. Det er tankevækkende at tre politiske partier, som har alle muligheder for at faktatjekke, ikke gør det før de indkalder til samråd.

I samme tweet skriver ALT desuden, at: “Hvis et andet land skød over 1000 civile + dræbte 58 på én dag, ville vi protestere højlydt.” Igen stemmer påstanden ikke overens med de faktiske forhold. Som tidligere nævnt, skjuler Hamas ikke sin strategi med at betale civile – herunder også børn for at tage hen til grænsen med Israel, velvidende at det bringer civile liv i fare.


Saglig kritik er altid velkommen
Naturligvis skal Israel kritiseres, hvis der er en rimelig grund til det. Men, det er der ikke tale om her. Den omstændighed at ALT, EL og SF hopper med på vognen, sammen med andre anti-israelske stemmer ændre ikke på fakta. Det forekommer som useriøst politisk arbejde, at partierne ikke sætter sig ind i, hvad der reelt er sket under urolighederne ved grænsen mellem Gaza og Israel, inden de sætter gang i det politiske apparat. Måske, skyldes partiernes fremfærd en subjektiv holdning til Israel frem for saglige argumenter baseret på fakta?


ALT udmærker sig med sit interne rod
Partiet har haft flere øv sager at kæmpe med. Sagen om Mohammad Sabah Ahmad, som i 2016 var partiets folketingskandidat i Østjylland er blot ét eksempel på en øv sag.

I 2016 skrev Berlingske Tidende om Ahmad efter han var inde og ude af partiet.

Ahmad har en broget fortid bag sig. Han har eksempelvis indgivet en bombetrussel mod sit tidligere universitet, han har sammenlignet Israel med Hitler og været talsmand for Grimhøj-moskéen i tre dage.

Berlingske Tidende fortæller endvidere, at Ahmad i 2014 skrev på sin blog, at flerkoneri er bedre for samfundet end utroskab eller flerkæresteri. Han skrev også, at »Danmark, Vesten, USA og alle de tavse stemmer i disse lande, er lige så meget terrorister, som Hamas er.«

Til Berlingske Tidende sagde Rasmus Nordquist, at partiet går ind for at bygge bro og inklusion af det muslimske mindretal i Danmark.

Ahmad har senere hen sagt, at han har lagt sine tidligere holdninger bag sig og modtaget dødstrusler.

TV2 Østjylland skrev i 2016, at Ahmad blev fravalgt som opstillingsberettiget til folketingsvalget grundet en procedurefejl – men ikke på grund af hans fortid eller ytringer.

Sidebemærkning til vores læsere – om Conference of Palestinians in Europe
Som mange af jer sikkert ved – afholdte palæstinensere i Europa, konference i Brøndby Hallen i lørdags. Konferencens arrangør arbejder for at fjerne Israel og anser palæstinensernes ret til at vende tilbage til det nuværende Israel for at være hellig.

Ved konferencen deltog Mogens Lykketoft fra Socialdemokratiet (S), Pernille Skipper fra Enhedslisten (EL) og Caroline Magdalene Maier (ALT).


Du kan læse tidligere artikler om konferencen her:
* Hvorfor taler tre MF’ere ved konference, hvis agenda er at fjerne Israel?
* Send din protest til Socialdemokratiet mod Lykketofts deltagelse på Israel-fjendtlig konference!
* Ingen applaus for Lykketoft da han gav støtte til Israels ret til at eksistere
* Hr. Mogens Lykketofts deltagelse på Conference of Palestinians in Europe (Olg Groth-Andersen)
* Kære Enhedslisten – Går I ind for ophævelsen af staten Israel? (Henrik Chievitz – formand Fælleskomiteen for Israel; Ella Chievitz – bestyrelsesmedlem Dansk Israelsk Forening – DIF Århus)


Hjælp MIFF med at kæmpe for retfærdighed for Israel
Brug din stemme til at hjælpe os skabe en mere retfærdig debat om Israel.

Meld dig ind i MIFF her.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem