Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Hvorfor taler tre MF’ere ved konference, hvis agenda er at fjerne Israel?

Den 17. konference for europæiske palæstinesere afholdes i Brøndby Hallen lørda d. 27. april 2019 (Billedet er hentet fra Palæstinensisk Forum i Danmark - Facebook)
Den 17. konference for europæiske palæstinesere afholdes i Brøndby Hallen lørdag d. 27. april 2019 (Billedet er hentet fra Palæstinensisk Forum i Danmark - Facebook)
Mogens Lykketoft (S), Pernille Skipper (EL) og Caroline Magdalene Maier (ALT), taler på lørdag ved konference, hvis arrangør kæmper for at fjerne verdens eneste jødiske stat.

På lørdag den 27. april afholdes konference for europæiske palæstinensere i Brøndby Hallen.

Konferencens fokus er palæstinensernes krav om at vende tilbage til Israel
Konferencens hovedtema er palæstinensernes “hellige” ret til at vende tilbage til “deres” land – dvs. Israel. Nedenfor kan du læse Palæstinensisk Forum i DKs beskrivelse af konferencens tema på deres Facebook side:


Konferencens hjemmeside bliver løbende opdateret: http://www.alawda.eu

MIFF har skrevet en flere artikler om, at måden, hvorpå den “ret” forsøges gennemført, reelt vil betyde en nedlæggelse af Israel som jødernes nationalstat. Det er ikke kun i uoverensstemmelse med intentionerne i FN Generalforsamlingens Resolution 194 (11. december 1984) – §11. Læs eksempelvis også vores artikel “Enhedslistens anti-israelske propaganda fastholder palæstinenserne i en offerrolle“.

Hvem har arrangeret konferencen?
Konferencen er – i følge indbydelsen – arrangeret af flere organisationer:
– Conference of Palestinians in Europe
– Palestinian Return Center (PRC) in London
– Palestinian Forum in Denmark
– Right of Return Committees
– Federation of Palestinian Institutions in Argos [“Argos” er måske en trykfejl for Århus -]
– Palestinian Working Group in Southern Sweden.

Om PRC, deres ideologi, arbejdsmetoder og krav
Hovedarrangøren er The Palestinian Return Centre (PRC). PRC blev etableret i London 1996. PRC arrangerer blandt andet konferencer i Europa. PRC arbejder målrettet på “retten til tilbagevenden” og derfor er de også et center for anti-Israel propaganda. PRCs propaganda er baseret på Hamas og Muslimsk Broderskabs ideologi. Meget tyder også på, at centrale personer i PRC er aktivister for Hamas, som lever skjult i England.

Nedenstående punkter er baseret på en rapport om PRC udarbejdet af The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center i 2011. Senere analyser som bekræfter oplysningerne er foretaget af bl.a. UN Watch og NGO Monitor.

PRC forkaster Oslo aftalerne.

– PRC kræver at alle palæstinensere får ret til at vende tilbage til Israel, til de områder som blev forladt i 1948.

– Ifølge PRC er palæstinensernes ret til at vende tilbage til Israel hellig og er derfor ikke op til diskussion. Antallet af palæstinensere der er tale om er estimeret til ca. 5-6 millioner mennesker. Tallet er baseret på flygtningeagenturet – UNRWA registrering af de oprindelige flygtninge og deres efterkommere.

– PRC bruger deres krav om retten til at vende tilbage til, at sabotere fredsforhandlinger og ændre på den demografiske befolkningssammensætning i Israel. Hvis PRC får gennemført deres krav, vil den jødiske befolkning i landet komme i mindretal og oprettelsen af en islamisk stat i Israel vil blive en realitet.

– PRC lægger stor vægt på at sprede voldsom anti-israelsk propaganda i Europa og andre steder i verden for derved at dæmonisere Israel.

– PRC blev dømt ulovlig i Israel i 2010 – blandt andet fordi de menes at have tilknytning til Hamas.

– PRC har ikke erkendt deres tilknytning til Muslimsk Broderskab og Hamas, men der er mange beviser på at PRC har en tæt tilknytning til begge organisationer.

– Ifølge NGO Monitor, offentliggøre PRC ikke oplysninger om deres donorer eller PRCs økonomi, hvilket afspejler manglende gennemsigtighed og ansvarlighed. Ifølge NGO Monitor oplyser PRC på deres hjemmeside, at de er afhængige af donationer primært fra folk, som tror på deres ideologi. PRC accepterer derfor bidrag fra enhver kilde, så længe der ikke stilles betingelser til gengæld.

Hvem taler ved konferencen i Brøndby Hallen?
Udover forskellige udenlandske talere, deltager også Mogens Lykketoft fra Socialdemokratiet (S), Pernille Skipper fra Enhedslisten (EL) og Caroline Magdalene Maier fra Alternativet (ALT).

MIFF har tidligere skrevet om Lykketofts ensidighed og hadske tone i forhold til Israel. Det er heller ikke første gang Lykketoft holder tale ved arrangementer arrangeret af anti-israelske palæstinensiske organisationer. Lykketoft talte eksempelvis ved en Nakba demonstration den 15. maj 2018, hvor han gav udtryk for sin fulde støtte til palæstinensernes sag inklusiv holdningen om, at skabelsen af den moderne stat Israel 70 år tidligere var en katastrofe; her er et videoklip af hans tale.

MIFF har også skrevet flere artikler om ELs anti-israelske politik, hvor partiet blandt andet arbejder for boykot af israelske varer i Danmark.

Politikernes deltagelse er dybt bekymrende
I MIFF undrer vi os ikke over deltagelse af danske politikere i arrangementer, som støtter palæstinensernes sag. Men det er dybt bekymrende at danske politikere deltager ved et PRC arrangement. Det er PRCs klare mål at tilintetgøre en FN-medlemsstat – som tilmed er en allieret med Danmark og EU. Og PRC har sandsynligvis tætte forbindelser til Hamas og Det Muslimske Broderskab – begge organisationer som også er imod demokrati.

At være MF’er forpligter
Lykketoft, Skipper og Maier repræsenterer ikke kun deres politiske partier, de repræsenterer også Danmark. Derfor har de et skærpet ansvar for at sætte sig ind i, hvad de siger ja til at deltage i.

Enten har de ikke undersøgt, hvad de har sagt ja til. eller også erklærer de sig enige i PRCs arbejde for at udslette Israel.


Lidt om Muslimsk Broderskab og Hamas

Muslim Brotherhood (Muslimsk Broderskab)
Organisationen blev etableret i Egypten i 1928. Den arbejder blandt andet for at skabe islamiske sharia-stater i Egypten, Jordan og “Palæstina”. Gode artikler om MB findes på engelsk på f.eks.
Jewish Virtual Library og Center for Islamic Pluralism.

Hamas
Hamas et palæstinensisk, islamistisk politisk parti i Gazastriben og Vestbredden. Hamas blev oprettet i 1987 og er vokset ud af Muslimsk Broderskab, hvis ideologi Hamas deler. Hamas anses for at være en terrororganisation af USA, EU og Israel. Hamas angriber med jævne mellemrum Israel med eksempelvis selvmordsbomber og raketter. Hamas’ erklærede mål er at udslette Israel og oprette en palæstinensisk stat. Se følgende artikler på miff.dk:

Hamas’ plan om at overtage Vestbredden” (Khaled Abu Toameh – december 2018)
Hamas har fået flere og kraftigere raketter på trods af Gaza-blokaden“(marts 2019)
Og på miff.no kan du læse fundatsen for Hamas, som bl.a. fremlægger linket til Muslim Brotherhood. Derudover kan anbefales “Nei til Islamsk Stat må bety nei til Hamas” (august 2014).


Hjælp MIFF med at kæmpe for retfærdighed for Israel
Vi er så heldige at leve i et demokrati med ytringsfrihed – brug din stemme til at hjælpe os skabe en mere retfærdig debat om Israel.

Meld dig ind i MIFF her.

Vil du henvende dig med bekymringer til partierne S, EL og ALT finder du email adresserne her.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem