Milliarderne fra USA strømmer igen ind i UNRWA's pengekasse. (Foto: Pierre Marshall, Wikimedia Commons)

USA belønner UNRWA med yderligere 900 millioner kroner

Siden april har USA givet UNRWA over 2 milliarder kroner.

MIFF har skrevet utallige artikler om UNRWAs misbrug af udenlandsk bistand, inkl. dansk bistand – læs mere HER.

Danmark forhøjede bistanden til UNRWA i 2020
Ifølge UNRWAs tal gav Norge 250 mio. kroner, Danmark gav 73 mio. kroner i støtte i 2019 – se UNRWAs oversigt HER og 235 mio. kroner i 2020 – se UNRWAs oversigt HER. Det skal bemærkes at mens Norge valgte at sænke deres bistand til UNRWA i 2020, valgte Danmarks daværende udviklingsminister Rasmus Prehn, at forhøje dansk UNRWA-bistand fra 73 mio. kroner i 2019 til 106 mio. kroner i 2020 – læs MIFFs artikel om det HER.

Rapporten viser at dansk og norsk bistand er med til at finansiere skolepensum som:

  • giver oplæring i had
  • opildner til vold
  • fremmer jihad og martyrdød
  • løfter terrorister til at være rollemodeller
  • opmuntrer børn til at «forsvare moderlandet med blod»
  • omtaler Israel som «Fjenden» og «den zionistiske okkupation»
  • viser kort hvor Israel er udslettet
  • fordømmer israelsk-palæstinensisk samhandel

Skolematerielet fra UNRWA som er blevet analyseret indeholder ikke noget materiale som fremmer fred eller fredsarbejde. I nogle tilfælde er UNRWA-materialet endda mere radikalt end PAs skolebøger.

I alt har IMPACT-se analyseret 122 hæfter udgivet af UNRWA. De anslår at i alt 150-200 hæfter er i brug på nuværende tidspunkt. UNRWA bruger hæfterne som et supplement til PAs skolepensum.

IMPACT-se er et institut som gransker forskellige landes skolepensum op mod UNESCOs standarder for fred og tolerance i undervisningen – læs mere om instituttet HER.

MIFF har i lang tid protesteret mod Norge- og Danmarks ukritiske bistand til UNRWA. Stort misbrug af dine skattepenge: Pumper 125 mio. kroner ind i systemet for at forlænge konflikten – læs mere HER på norsk, skrev MIFF eksempelvis i marts 2020.

Om dansk forhøjelse af bistanden til UNRWA skrev MIFF ligeledes i marts 2020: Stort misbrug af dine skattepenge, regeringen forhøjer bidrag til forlængelse af konflikten. MIFFs protest kom efter Danmark som tidligere nævnt, forhøjede dansk bistand til UNRWA fra 73 mio. kroner i 2019 til 106 mio. kroner i 2020 – læs mere HER.

Kilder:

NU giver USA UNRWA endnu flere milliarder

I april skrev MIFF: USA bør betinge UNRWA bistand med ændringer i jihad skolepensum. – Indoktrinering af palæstinensiske elever skaber ikke kun had mod den jødiske stat, men også mod Golfstaterne, skriver Najat Al-Saied i Israel Hayom.

Alligevel har USA netop overført yderligere 900 millioner til FN’s agentur for palæstinenserne (UNRWA) ud over de 220 millioner kroner de gav UNRWA i maj til genopbygning af Gaza efter den seneste Gaza-krig Operation Guardian of the Walls mellem terrorgruppen Hamas som har haft kontrol over enklaven siden 2007. I løbet af de 11 dage krigen varede angreb den iransk-støttet terrorgruppe Israels civilbefolkning med mere end 3.400 raketter som både kostede flere israelere livet, forårsagede angst og PTSD hos utallige israelere og uoverskuelige skader på boliger. Læs mere om den seneste Gaza-krig HER.

Læs mere om den nazi-inspireret terrorgruppe Hamas HER. Læs mere om Irans støtte til Hamas HER.

Udover ovennævnte beløb, gav USA for få måneder siden knap 1 milliard kroner til “genoprettelse” af USA’s UNRWA-bistand som blev skåret af daværende præsident Trump i 2018.

Uden at være et matematisk geni er let at regne ud, at UNRWAs pengekasse er blevet fyldt godt op af milliarderne fra USA og den fornyede pengestrøm til FN-agenturet er ikke overraskende, skriver Ruthie Blum, israelsk journalist og forfatter i Israel Hayom.

USA’s udenrigsminister Antony Blinken har meddelt at USA’s nye regering vil reparere forholdet til de palæstinensiske myndigheder (PA). Daværende præsident Trump førte en helt anden PA-politik ved at holde dem ansvarlige for deres Pay for Slay politik som belønner dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden med “terrorløn” – se PA’s lønskala her:

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

PA misbruger også dansk bistand til terrorløn – læs HER. PA har også misbrugt dansk bistand til at udarbejde jihadskolepensum som oplærer palæstinensiske skolebørn i at ofre livet i hellig krig og tage israelere med sig i døden – læs HER.

Den 5. maj var der en stor Folketingsdebat om fremtiden af dansk PA-bistand – her blev MIFF information fremhævet. Se debatten HER.

Til trods for at USA er UNRWAs største donor var det først under Trump-administrationen, der blev stillet krav om reformer som betingelse for bistanden. Det “humanitære” organ har ikke blot misbrugt sit oprindelige mandat som smuldrede kort efter UNRWA belv oprettet for mere end 70 år siden, UNRWA har også gjort alt hvad der står i deres magt for at opretholde problemet som de blev sat i verden til at løse, påpeger Blum.

Dr. Mordechai Kedar som er seniorforsker ved Begin-Sadat Center for Strategic Studies og mangeårig ekspert i Mellemøsten, forklarer hvorfor UNRWA er blevet en del af problemet frem for en del af løsningen – læs HER.

UNRWA’s eksistens er baseret på en konstrueret FN-definition af “flygtning” som betyder at flygtningestatus går i arv fra generation til generation. Der kan siges meget om de palæstinensiske flygtninge og deres kontroversielt unikke og privilegeret flygtningestatus (palæstinenserne er den eneste befolkningsgruppe i verden for hvem flygtningestatus går i arv fra generation til generation – læs mere om hvorfor FN-organet UNRWA er blevet en del af problemet i stedet for en del af løsningen HER). De internationale medier- og organisationer har stort set ingen fokus på de knap en million jødiske flygtninge, som efter flere tusind års tilstedeværelse i regionen, i midten af det 20. århundrede blev tvangsforvist fra deres hjem og samfund i Mellemøsten og Nordafrika. Læs om MIFFs mindedage for jødiske flygtninge HER.

Den særlige status som FN har givet palæstinenserne har ført til en absurd situation hvor antallet af palæstinensiske “flygtninge” ikke falder med årene, men stiger eksponentielt. UNRWA fortsætter med at yde “nødhjælp, menneskelig udvikling og beskyttelse” til mennesker som ikke er flygtninge efter nogen definition andet end den som er blevet fabrikeret af FN, understreger Blum.

Alt ovennævnte burde være mere end rigeligt til at lukke UNRWA helt ned. UNRWA støtter også terror, eksempelvis ved at lade Fatah, de iransk-støttet terrorgrupper Hamas og Islamisk Jihad lagre våben i og under UNRWA-skoler (læs HER), for ikke at tale om UNRWA’s jihadskolepensum som tidligere nævnt.

Mange af lærerne på UNRWA’s skoler deler antisemitiske tegnefilm på sociale medier. I tegnefilmene er der blandt andet karikaturer af israelske soldater som begår grusomheder, påstande om at Israel inficerer palæstinensere med Corona og nægter at vaccinere dem.

Biden-administrationen underskrev 7. juli en rammeaftale for UNRWA-samarbejdet. I aftalen “opstilles fælles mål og prioriteter til støtte for humanitær bistand, menneskelig udvikling og beskyttelse af palæstinensiske flygtninge.”

Ifølge UNRWA-generalkommissær Philippe Lazzarini viser ​​aftalen og yderligere økonomisk støtte “at vi igen har en samarbejdspartner i USA som forstår behovet for at yde kritisk hjælp til nogle af regionens mest sårbare flygtninge.”

“Rammer for samarbejde er den traditionelle mekanisme, hvormed USA og internationale agenturer fastlægger fælles mål og prioriteter,” sagde han. “Aftalen mellem UNRWA og USA bekræfter begge parters forpligtelse til FN’s humanitære principper, inkl. neutralitetsprincippet.”

Israelske- og udenlandske medier fremhævede følgende passage i aftalen: “UNRWA forpligter sig til at tage alle mulige foranstaltninger for at sikre at bistand fra USA ikke går til terror eller terrororganisationer. USA og UNRWA uden forbehold alle manifestationer af religiøs eller raceintolerance, tilskyndelse til vold, chikane eller vold mod personer eller samfund baseret på etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning, inkl. antisemitisme, islamofobi, anti-katolicisme, anti-arabisme eller andre former for diskrimination eller racisme mod palæstinensere, israelere eller andre individer eller samfund baseret på etnisk oprindelse eller tro.”

UNRWA’s udtalelse har intet med virkeligheden at gøre, påpeger Blum.

Terrorgruppen Hamas erklærede Matthias Schmale, leder af FNs agentur (UNRWA) i Gaza for persona non grata – uønsket – og at han ikke vil få lov til at vende tilbage Gaza, efter den seneste Gaza-krig i maj 2021.

Årsagen var at FN-lederen udtalte på israelsk TV at de israelske luftangreb under den seneste krig mod Hamas var præcise og ikke var ment til at ramme civile.

– Mit indtryk er at måden hvorpå det israelske militær gennemførte angrebene i løbet af de 11 dage var utrolig sofistikeret, sagde Schmale om de mere end tusind israelske luftangreb mod Hamas’ militære mål i Gaza.

Han udtrykte senere anger over udtalelsen, men det stoppede ikke kritikken mod ham. Hamas omtalte ham blandt andet som «en talsperson for det israelske forsvar». Også Schmales næstleder, David de Bold, blev erklæret uønsket.

Hamas udtalte: – Vi blev chokeret over Matthias Schmale’s udtalelse. Han udnævnte sig til militæranalytiker eller talsmand for besættelseshæren, Tweetede Al-Aqsa TV.

Nogen burde undersøge om Schmale fortsat er i live inden milliarderne igen strømmer ind i UNRWA’s pengekasse, men det lader heller ikke til at stå øverst på USA’s liste, slutter Blum.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp