Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Ny undersøgelse viser en ud af fire europæere har antisemitiske holdninger

Dan Harder: - Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) har en lang tradition for at huse mellemøstforskere, der har meget svært ved at holde sig til sandheden. Problemet med uredelige mellemøsteksperter begrænser sig ikke kun til DIIS, men gennemsyrer store dele af den danske universitetsverden. (Foto: Ted Eytan, 11. july 2021, flickr)
I Østeuropa er tallet faldet til en ud af tre og er fortsat højere end i Vesteuropa.

Ny undersøgelse viser at omkring en ud af fire i Vesteuropa har antisemitiske holdninger, skriver Jerusalem Post.

I Østeuropa er antisemitismeindekset faldet – i Ukraine (46 % til 29 %), Polen (48 % til 35 %), Ungarn (42 % til 37 %) og Rusland (31 % til 26 %). Alligevel er antisemitismeindekset fortsat højere i Østeuropa sammenlignet med Vesteuropa, og overstiger hver tredje respondent i Ungarn og Polen.

Anti-Defamation League (ADL) står bag undersøgelsen – ADL Global 100: An Index of Antisemitism. Den første undersøgelsen blev gennemført i 2014. Undersøgelsen omfatter 102 lande og territorier og er den mest omfattende meningsmåling om globale antisemitiske holdninger.

Europa og Danmark langt fra målet om at komme antisemitisme til livs Se ADL’s undersøgelser i Danmark (2014, 2015 og 2019). Se MIFF gennemgang af ADL-undersøgelsen i Danmark her.

Statistikkerne er dyster læsning – trods nedgang i antisemitiske holdninger i nogle lande, er antisemitisme fortsat dybt rodfæstet i Europa. Det er dybt bekymrende at en ud af fire europæere har antisemitiske holdninger. Europa, inkl. Danmark er langt fra målet med at komme jøde-had til livs.

Ser vi på tallene fra Rigspolitiet i Danmark og fra Slesvig-Holsten, viser de at antisemitismen er stigende og at mange ikke tør anmelde hændelserne. I Danmark fik vi først en handleplan mod antisemitisme primo 2022 og en ny kortlægning viser at der stort set ikke forskes i antisemitisme i det akademiske miljø her i landet. EU har også en handleplan mod jøde-had som kritiseres for at være useriøs.

ADl’s nye undersøgelse viser også, at flere fordomme om jøder er dybt rodfæstet i 10 europæiske lande og en ud af tre adspurgte i seks vesteuropæiske lande mener, at jøder er mere loyale over for Israel end deres hjemlande. I Spanien tror en ud af fire på klassiske antisemitisk had – især at jøder er grådige og at de kontrollerer regeringen.

I tråd med ADL’s tidligere undersøgelser i seks vesteuropæiske lande, ligger Spanien fortsat i toppen med 26%, efterfulgt af Belgien med 24%, Frankrig 17%, Tyskland 12, Storbritannien 10%. Holland ligger lavest ud af 10 adspurgte lande i antisemitismeindekset med 6%.

I Østeuropa er antisemitiske holdninger endnu dybere rodfæstet. Selv efter et fald i de fire adspurgte lande, er niveauet fortsat meget højt – 37% i Ungarn, 35% i Polen og 26% i Rusland.

Dramatisk fald i Ukraine. I Ukraine ses et dramatisk fald i andelen af den voksne befolkning med antisemitiske holdninger fra 46% i 2019 til 29% i 2023. Faldet kan eventuelt forklares med populariteten af deres jødiske præsident, Volodymyr Zelensky. Præsidentens popularitet steg dramatisk efter Ruslands invasion.

– Det dramatiske fald i antisemitiske holdninger i Ukraine ser ud til at være forbundet med populariteten af præsident Zelensky, en leder, der både er en stolt jøde og ikke skjuler sin baggrund, udtaler Jonathan Greenblatt, ADL CEO og national direktør. Greenblatt tilføjer: – Selvom undersøgelsens resultater ikke direkte adresserer spørgsmål om kausalitet, er der ingen tvivl om, at det at have en jødisk præsident, der roses for sin håndtering af Ruslands invasion, ser ud til at have påvirket opfattelsen af jøder blandt almindelige ukrainske indbyggere, konkluderer Greenblatt.

Undersøgelsen viser også at Rusland og Spanien topper listen med den største andel af indbyggere, der tror på klassisk antisemitisme. I Rusland tror 30 millioner indbyggere ud af en voksen befolkning på 115 millioner indbyggere på klassisk antisemitisme. I Spanien ligger tallet på 10 millioner indbyggere ud af en voksen befolkning på 39 millioner indbyggere.

I Vesteuropa er jødehad baseret på dobbelt loyalitet det største problem, dvs. jødehad baseret på fordommen om at jøder er mere loyale over for Israel end deres hjemland. Samme fordom var også den mest fremtrædende blandt de danske respondenter i ADL’s 2019 undersøgelser.

I Spanien tror langt over halvdelen af spanierne (56%) at jøder er mere loyale over for Israel end deres hjemland, i Belgien ligger tallet på 46%, 38% i Holland, 37% i Frankrig og 34% i Storbritannien.

I Østeuropa er tallet helt oppe på 62% i Polen, 48% i Ungarn, 38% i Ukraine og 36% i Rusland.

Bevidstheden omHolocaust er stort set universel i hele Europa, men Holocaust-benægtelse er markant højere i Østeuropa. I Ungarn og Ukraine ligger det på 19% blandt de adspurgte. I Rusland ligger det på 17%, i Polen 15%. Tyskland ligger i bunden med 5%, Holland 4%.

Selv i lande, hvor andelen af indbyggere med antisemitiske holdninger er lav, er troen på anti-jødiske stereotyper fortsat foruroligende høj. Eksempelvis i Holland som ligger lavest med 6%, er 18% af de adspurgtet enige i at: “jøder har for meget magt i erhvervslivet”, mens 38% mener, at “jøder er mere loyale over for Israel end over for deres hjemland.” I Frankrig mener 28% at jøder har for meget magt i erhvervslivet, og 37% mener at jøder er mere loyale over for Israel end deres hjemland.

Undersøgelsen viser desuden at en større bekymring over højreorienteret vold korrelerer med lavere niveauer af antisemitisme i Europa. I lande, hvor bekymringen over vold fra højrefløjen (Frankrig, Tyskland, Holland og Storbritannien) har en tendens lavere antisemitismeindeksscore end lande, hvor bekymringen over vold fra højrefløjen er lavere (Ungarn, Polen og Spanien).

De fleste europæere er imod boykot af Israel

Undersøgelsen viser at de fleste europæere er imod boykot af Israel (BDS). Selvom mange i Vesteuropa udtaler, at de sympatiserer mere med palæstinensere end israelere, er BDS-støtten ekstrem lav.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem