Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Her er Danmarks handleplan mod antisemitisme

Den 6. april 2022, rejste justistsminister Nick Hækkerup for første gang til Israel. (Skærmdump, Facebook)
MIFF har samlet nogle af de vigtigste punkter i handleplanen - se også handleplanen i detaljeret gennemgang.

I dag kl. 08:30 blev dansk handleplan mod antisemitisme præsenteret i Det Jødiske Hus i København.

Handleplanen blev præsenteret af justistsminister Nick Hækkerup, kulturminister- og kirkeminister Anne Halsboe-Jørgensen og formand for Det Jødiske Samfund i Danmark Henri Goldstein.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil kunne ikke deltage grundet Corona i nærmeste familie.

Pressemødet blev Live streamet på Facebook – se det HER.

Her er nogle af de vigtige punkter præsenteret under pressemødet:

Justistministeren understregede blandt andet at truslen mod det jødiske samfund i Danmark er en reel trussel. Det viste attentatet mod synagogen den 14-15 februar 2015 viste med al tydelighed og sagde blandt andet:

– Der har været to attentater mod synagogen i København på 30 år.

– EU’s undersøgelser af antisemitisme har vist at en stor andel af de danske jøder ikke tør vise deres jødiske identitet i det offentlige rum.

– Seneste tal fra rigspolitiet har vist at hadforbrydelser mod jøder er et stigende problem.

– Danske jøder har været en del af det danske samfund i 400 år og skal kunne færdes trygt i vores samfund. Derfor er der blevet udarbejdet en handleplan med 15 punkter og 7 ministerieområder – planen favner bredt for at kunne komme problemet til livs.

– Der skal blandt andet forskes i hvor farlig antisemitisme er.

– Holocaust-undervisning bliver obligatorisk i skole- og gymnasieundervisningen, lærerne skal desuden klædes bedre på for at kunne undervise i emnet så det gøres aktuelt.

– Poilitiet skal også blive klædt bedre på til at forstå og tackle antisemitisk motiverede hadforbrydelser.

Formand for Det Jødiske Samfund i Danmark understregede at der tages kraftig afstand fra enhver form for racisme. Antisemitisme er den ældste form for racisme som har eksisteret i flere tusind år. Handleplanen sigter på at skabe langsigtede ændringer som forhåbentligt vil vise sig i årene fremover.

Antisemitisme startede ikke med Holocaust, understregede Goldstein: – For os er antisemitisme ikke en akademisk desciplin, vi oplever antisemitismen i vores hverdag. Derfor er det afgørende at handleplanen mod antisemitisme gøres relevant for nutiden så vi også kan få den unge genaration med.

Kultur- og kirkeminister understregede at antisemitisme ikke kun drejer sig om Holocaust, det er også en del af vores hverdag. Derfor skal vi have udbredt kendskab og forståelse for jødisk kultur i Danmark: – DR’s program for nogle år siden om hvordan en ung jødisk kvinde levede med daglig frygt for at blive chikaneret fordi hun er jøde, gjorde et stort indtryk på mig. Vi kan ikke leve med at børn og unge i Danmark ikke kan være sig selv – det er ikke det Danmark vi er, understregede kultur- og kirkeministeren.

Og tilføjede: – Vi vil have at flere museer og bilblioteker samarbejder med Dansk Jødisk Museum om fælles intiativer som vil øge kendskabet til jødisk historie, kultur og liv i Danmark. Vi vil også have at kendskabet til jødisk liv i Danmark i højere grad kommer ud til højskoler, skoler og andre ungdomsinstitutioner.

– Vi skal også formidle vores fælles historie via kulturen hvor vi møde på kryds og tværs i samfundet,understregede ministeren.

Formand for Dansk Jødisk Samfund i Danmark udtrykte stor taknemmelighed for at politiet står foran synagogen og jødiske institutioner og dermed beskytter jødisk liv som ellers ikke ville kunne bestå i Danmark: – Danske jøder ville ikke turde komme i synagogen eller deltage i jødiske arrangementer, hvis ikke der var konstant beskyttelse, understregede Goldstein.

Justistsministeren understregede desuden at terrortruslen mod Danmark og mod danske jøder er høj og at det er noget som PET følger tæt.

Det Jødiske Samfunds formand understregede at det er vigtigt at danske børn lærer om terrorangrebet mod synagogen så de forstår at antisemitisme også er aktuelt i dag – også i Danmark.

Kultur- og kirkeministeren understregede at vi ikke kan leve med at jødiske børn og unge er bange for at være sig selv og derfor skal der undervises på skolerne forskellighed og tolerance.

Læs handleplanen nedenfor i grå boks:

Læs hele handlingsplanen her (28 sider).

Regeringen præsenterer i dag 15 initiativer, som skal sætte bredt ind mod antisemitisme. Der afsættes bl.a. midler til obligatorisk undervisning i Holocaust i skolen, formidling af dansk-jødisk kulturhistorie, styrket undervisning af politifolk i forebyggelse af radikalisering, mere målrettet forskning i antisemitisme og øget fokus på miljøer, hvor antisemitisme er særligt udbredt.

På baggrund af omfattende hærværk mod jødiske gravpladser flere steder i landet bekendtgjorde justitsminister Nick Hækkerup, at regeringen ville udarbejde en national handlingsplan til bekæmpelse af antisemitisme.

Handlingsplanen er nu færdig og indeholder i alt 15 initiativer. Planens formål er at forhindre, at antisemitismen slår rødder i Danmark.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Antisemitisme er desværre blevet et større problem i Danmark over de seneste år. Vi ved fra europæiske undersøgelser, at nogle danske jøder undgår at bære genstande, der kan identificere dem som jøder, og at nogle oplever at blive chikaneret i skolen og på arbejdet, alene fordi de er jøder. Det kan og vil vi ikke acceptere. Derfor lancerer regeringen nu en handlingsplan, der skal forhindre, at antisemitismen slår rødder i Danmark. Handlingsplanen indebærer bl.a. fortsatte sikkerhedsindsatser for at beskytte danske jøder, en styrkelse af uddannelsen af vores politibetjente, mere forskning i antisemitisme og fokus på vejledning i forbindelse med antisemitiske hændelser på skoler og arbejdspladser.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil siger:

”Antisemitisme er helt uacceptabelt og hører ingen steder hjemme. Vi har i nyere tid for eksempel også oplevet, at der var hærværk mod en jødisk gravplads. Det er vigtigt, at alle generationer lærer af historien, så den ikke gentager sig. Skolen er naturligvis det oplagte sted at starte.”

Kirkeminister og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

“Kendskabet til dansk-jødisk historie og kultur er et afgørende redskab til at sikre, at antisemitismen ikke får lov til at gro og slå rødder iblandt os. Kulturlivet skaber fællesskaber, der bygger bro imellem os. Derfor kan det spille en vigtig rolle i at skabe større indsigt og forståelse for religiøse mindretal og vores fælles historie.”

Handlingsplanen lægger op til at styrke forskningen og monitoreringen på området for på et oplyst grundlag at kunne bekæmpe antisemitisme.

Der afsættes desuden midler til obligatorisk undervisning om Holocaust og andre folkedrab i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser. På kulturområdet afsættes bl.a. midler til, at Dansk Jødisk Museum i samarbejde med landets museer og biblioteker planlægger, opsætter og gennemfører udstillinger og debatarrangementer om dansk-jødisk kulturhistorie.

Derudover indeholder planen en række målrettede indsatser over for miljøer, hvor antisemitisme er særlig udbredt samt initiativer rettet mod myndighedernes håndtering af antisemitiske hændelser, bl.a. bedre støtte til ofre.

Endelig indeholder handlingsplanen et initiativ om at sikre den fortsatte opretholdelse af de fornødne sikkerhedsindsatser til beskyttelse af jøder og jødiske institutioner samt et initiativ om et styrket udenrigspolitisk fokus på bekæmpelse af antisemitisme.

Læs hele handlingsplanen her (28 sider).

Handlingsplanens 15 initiativer:

Mere forskning om antisemitisme

1. Styrket monitorering af antisemitiske hændelser i Danmark, bl.a. på internettet

2. Kortlægning af viden om og forskning i antisemitisme

Børn og unge skal kende til Holocaust og antisemitisme

3. Obligatorisk undervisning om Holocaust i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser

4. Undervisning og erindring om Holocaust og andre folkedrab skal fremmes

5. Lærere skal klædes på til at undgå eksklusion i skolen

6. Ung-til-ung dialog mellem trosretninger skal udbredes

7. Mere oplysning om jødisk liv og kultur i Danmark

Forebyggelse af antisemitisme i særlige miljøer

8. Specialiserede rådgivningsforløb om antisemitisme og forebyggelse

9. Styrket uddannelse til politiet i forebyggelse af radikalisering og antisemitisme

Beskyttelse af danske jøder og jødiske institutioner

10. Opretholdelse af fornødne sikkerhedsindsatser til beskyttelse af jøder og jødiske institutioner

Styrket fokus på bedre vejledning i forbindelse med antisemitiske hændelser på skoler og arbejdspladser

11. Udpegning af national koordinator til bekæmpelse af antisemitisme

12. Oprustning af tilsynsførende i Arbejdstilsynet om antisemitisme og krænkende handlinger over for andre religiøse minoriteter på arbejdspladsen

Udenrigspolitisk fokus på bekæmpelse af antisemitisme

13. Øget fokus på antisemitisme gennem i dialog med andre lande

14. Øget dansk engagement i IHRA-samarbejdet

15. International markering af 80-året for redning af de danske jøder

Relevante links:

Rigspolitiets rapport om hadforbrydelser 2020

Experiences and perceptions of antisemitism/Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU (europa.eu):

Baggrund:

Handlingsplanen er udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Handlingsplanen er desuden blevet til på baggrund af drøftelser med Det Jødiske Samfund og Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), ligesom der er indhentet erfaringer fra en række lande, forskere og organisationer.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem