Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Krigen mod Hamas koster Israel over 450 milliarder

Sådan så et hjem ud i kibbutz Be'eri efter 7. oktober-massakren mod Israel. (Foto: Flash90)
Den værste massakre mod jøder siden Holocaust har alvorlige konsekvenser for verdens eneste jødiske stat med israelske flygtninge i Danmark, PTSD, selvmord og soldater som vender hjem i kister.

Israels forsvarsudgifter ligger på over 216 milliarder kr. Til sammenligning anslås det, at Israels igangværende krig mod terrorgruppen Hamas, vil koste over 450 milliarder kr i forsvarsudgifter, udgifter til civile behov og tabte skatteindtægter frem til 2025. Det oplyser Israels centralbankchef Amir Yaron.

Chefen for Israels centralbank advarer om, at de civile og militære udgifter til krigen både er enorme og udfordrende. Det forventes også, at Israels fremtidige forsvarsbudget vil stige permanent – alt sammen noget som vil få konsekvenser for landets økonomi.

Samtidig advarer han mod at give Israels forsvarshær (IDF) en «blankocheck».

Centralbankens chef tilføjer: – En velstående økonomi har brug for sikkerhed, og sikkerhed kræver en velstående økonomi. Derfor må krigen ikke munde ud i, at IDF får en blankocheck til permanente forsvarsudgifter. Vi må finde den rette balance.

De seneste skøn over krigens økonomiske omkostninger viser, at knap halvdelen af ​​udgifterne, svarende til omkring 216 milliarder kr, er nødvendige for at kunne dække landets forsvarsbehov. Omkring 65 millioner kr skal gå til civile formål, som eksempelvis evakuering af israelere i krigsområder og midlertidige boliger til evakuerede israelere.

Centralbanken forventer yderligere 100 milliarder NOK i tabte skatteindtægter og 65 milliarder NOK til at kompensere for skaderne fra krigen. Hamas’ angreb den 7. oktober forårsagede store ødelæggelser i det sydlige Israel.

Den værste massakre mod jøder siden Holocaust – israelske flygtninge i Danmark, PTSD, selvmord og soldater som vender hjem i kister Omkring en halv million israelere er flygtet fra deres land. Flere af dem er flygtet til Danmark – hvor er dansk hjælp til israelske flygtninge? Omkring en fjerdel af alle israelere lider af PTSD. Tallet kan være endnu højere, da ikke alle har overskud til at søge hjælp. Der er også kommet meldinger om at overlevende af 7. oktober-massakren mod Israel har begået selvmord. Antallet af selvmord forventes at stige i takt med omfanget af den værste massakre mod jøder siden Holocaust ser dagens lys. Dertil skal lægges de psykiske konsekvenser for israelske mødre – set dagligt føjes flere israelske forældre til listen over dem, hvis børn vender hjem i en kiste efter de gav deres liv for Israel i kampen mod Hamas i Gaza.

De fysiske, psykiske og økonomiske konsekvenser for verdens eneste jødiske stat vil vokse i løbet af de kommende år.

Hvis der nogensinde var en tid, hvor din stemme er afgørende – er tiden nu!
Israel har mere end nogensinde brug for din støtte – meld dig ind i MIFF nu!

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem