Palæstinensiske myndigheder gav mindst 1 milliard kroner i belønning til terrorister

Her er tallene som de palæstinensiske myndigheder (PA) har forsøgt at skjule. Se hvor mange penge du har været med til at betale til terrorister med israelske liv på samvittigheden.
Palæstinensiske fanger i israelske fængsler modtager høje månedlige lønninger fra PA. Mange af dem er dømt for terror.
Vis din støtte - klik her for at blive medlem af MIFF nu eller give en gave til informationsarbejdet. Du kan også sende SMS med kodeord MIFF til 1245 (200 kr).

* Beløb angives i israelske shekel, ved omregning til danske kroner ganges beløbet med 2.

* Ifølge oplysninger fra israelske nyheder (kanal KAN), faldt PA-bistanden fra donorlandene med 20%. Bistanden lå på omkring en halv milliard dollars i 2020. Arbejdsløsheden blandt palæstinenserne i PAs områder er stigende og flere palæstinensere lever under fattigdomsgrænsen.

Alt det hindrer ikke PA i at misbruge de mange mio. kroner som årligt strømmer ind i deres pengekasse fra danske skatteydere til terrorudbetalinger til dømte palæstinensiske terrorister med israelske liv på samvittigheden.

Siden primo ​​2020 har de palæstinensiske myndigheder (PA) forsøgt at skjule deres udbetalinger til fængslede og løsladte palæstinensiske terrorister. I 2018 og 2019 anførte PA deres månedlige budgetresultatrapporter med udgifter til “Ministeriet for fængselsanliggender”, som primært var betalinger til fængslede terrorister, henholdsvis 502 og 517 millioner shekel. I 2020 blev budgetkategorien “Ministeriet for fængselsanliggender” fjernet. Imidlertid bekræftede flere erklæringer fra PA og PLO embedsmænd i 2020, at PA fortsatte med at udbetale flere hundrede millioner shekel om året i terrorløn. PA udbetalte terrorløn til terroristerne i et lukket system således at udbetalingerne ikke kunne ses i deres budget, skriver Palestinian Media Watch (PMW) som i flere år har holdt øje med hvad der foregår i palæstinensiske medier.

PMW har undersøgt PA’s økonomiske rapporter for 2020 og har fundet ud af hvor terrorudbetalingerne skjules. PMW har også fundet ud af at PAs udbetaling af terrorlønninger i 2020 lå på mindst 512 millioner shekel.Læs: PA-propaganda var med til at dræbe Esther. De palæstinensiske myndigheders (PA) opildning til terror mod israelere medvirkede til at koste mor til seks livet. Alligevel strømmer dansk bistand fortsat til PA.


Læs: Dansk bistand havnet i lommen på terrorister bag mordet på Rina. I perioden 2016-2020 bidrog danske skatteydere med 70 mio. kroner – trods dansk regulering mod støtte til terrorgruppen PFLP eller NGO’er med terrorforbindelser.

Terrorlønningerne som PA udbetalte til terrorister i 2019 via ministeriet/kommissionen for fængselsanliggender, blev udbetalt i 2020 gennem PLO. Under budgetlisten over PLO’s “overførselsudgifter” steg PA’s betalinger gennem PLO med mere end 300% i 2020 fra 161 millioner shekel til 673 million shekel! De ekstra udgifter på 512 millioner shekel, svarer til hvad PA som minimum udbetalte til fængslede og frigivet terrorister i 2020, beløbet kan være endnu højere.

Læs om hvordan PA misbruger dansk bistand til palæstinenserne HER.

Sådan forsøgte PA at skjule lønudbetaling til terrorister
Som modtager af international bistand SKAL PA udvise fuld gennemsigtighed og offentliggøre ALLE deres udgifter. PLO derimod, står ikke til internationalt ansvar for hvordan de bruger deres penge.

Læs: Vigtigt gennembrud for MIFF: 30 millioner NOK i nedskæringer lægger pres på palæstinenserne. Budgetforliget mellem regeringen og FrP har resulteret i historisk nedskæring af bistanden til de palæstinensiske myndigheder.

Læs: Den palæstinensiske premierminister nægter at bøje af for norsk pres. Mohammad Shtayyeh vil fortsætte udbetaling af belønning til terrorister og hadundervisning i skolen, selv om Norge har skåret i bistanden.


PA forsøgte at hindre det internationale samfund i at se lister som den vist nedenfor i deres “budgetpræstationsrapport” fra 2019. Rapporten viser at 517 millioner shekel blev udbetalt i løn til fængslede terrorister, der er opført under “Kommissionen for tilbageholdte anliggender”. (Bemærk: de 517 millioner shekel i højre kolonne er lønninger til terrorister, mens de 619 millioner shekel i venstre kolonne er Kommissionens fulde budget for 2019.)

Ikke første gang PA forsøger at skjule udgifter for donorlande
Det er ikke første gang PA forsøger at skjule lønudbetalinger til fængslede terrorister. I 2014 talte PMW ved flere lejligheder i europæiske parlamenter og holdt møder i USAs kongres. PMWs afsløringer fik flere donorlande til at true med at stoppe PA-bistand. PA stoppede herefter med at udbetale direkte løn til palæstinensiske terrorister. PA lukkede sit ministerium for fængselsanliggender og overførte i stedet terrorudbetalingerne til en ny PLO-kommission for fængselsanliggender. PMWs rapport afslørede efterfølgende PAs snyd med flere milliarder dollars. PA forsøgte at bedrage verden ved en kosmetisk ændring for at skjulte lønudbetalinger til terrorister. Afsløringen vakte fordømmelse og oprør blandt flere donorlande.

Læs: Abbas’ seneste joke – udnævner dømte terrorister til at bekæmpe terror – du betaler gildet via skatten. De palæstinensiske myndigheder vil have løsladte terrorister ind i deres sikkerhedsstyrker, regering og ministerier. Pengene kommer fra international bistand – også Danmark, du betaler via skatten.

Nedenstående oversigt viser PA-ministeriet for fængselsanliggender og PLO’s “overførselsudgifter”, dvs. deres udbetalinger til fængslede terrorister i perioden 2014-2020. Hver gang PA lukkede ministeriet for fængselsanliggender (orange søjler), steg PLO’s udgifter (blå søjler) med samme beløb som lønudbetalingerne til terroristerne.

Se de blå søjler i 2015-2020, som inkluderer løn til terrorister:

I 2020 udbetalte PA igen løn til terrorister gennem PLO – ikke direkte, i perioden steg de årlige “overførselsudgifter” for “PLO-institutionerne” fra 161 millioner shekel i 2019 til knap 674 million shekel i 2020 – det er en stigning på 300%!

Yderligere bevis for at PA-udbetalingerne til PLO inkluderer betalinger til fængslede terrorister, fremgår af PAs månedlige budgetrapporter om PLO’s “overførselsudgifter” for 2020.

Som det fremgår af diagrammet nedenfor, var de månedlige “overførselsudgifter” som inkluderer lønninger til terrorister, ens fra januar til november 2020. I december steg udgifterne imidlertid pludseligt, svarende til PA’s meddelelse om at de ville udbetalte løn til fængslede terrorister for 3 måneder.

Det var nødvendigt, fordi israelsk antiterrorlov trådte i kraft 30. december 2020. Loven forbyder blandt andet alle banktransaktioner som har til formål at udbetale løn for terrorhandling. Det betød, at PA ikke længere kunne bruge de banker, der opererer i PAs selvstyreområder til udbetaling af terrorlønninger.

Af frygt for ikke at kunne udbetale terrorløn til de fængslede terrorister i kommende måneder, meddelte PA at de ville udbetale terrorløn for december, januar og februar på èn gang. Det kan også ses i PLO-institutionernes stigende pengeoverførsler i december 2020.

PLO-institutionernes budget

I henhold til PAs budgetrapport overførte PA i 2020 over 1 milliard shekel til “PLO-institutioner.”

PA har ikke rapporteret hvad pengene blev brugt til af institutionerne. PA’s brug af “PLO-institutionerne” som et middel til at undgå økonomisk gennemsigtighed bør få de røde lys til at blinke hos alle lande som sender penge til PA!

PMW har ved tidligere lejligheder dokumenteret at en del af PA’s finansiering til “PLO-institutionerne” går direkte til finansiering af terrrororganisationer som står på EUs og USAs terrorliste – eksempelvis Popular Front for Liberation of Palestine (PFLP), en af deres terrorceller stod bag terrorangrebet hvor den 17-årige israelske pige Rina Shnerb døde på stedet og hendes bror og far blev hårdt såret. Læs hvordan dansk bistand, trods dansk lovgivning som forbyder økonomisk støtte til terrororganisationer havnede direkte i lommerne på Rinas mordere HER. Danske skatteydere har været med til at belønne mordet på 17-årige Rina!

Det vides ikke hvilke andre “institutioner” der finansieres eller hvorfor PA finansierer dem.

Mange donorlande og internationale organer som EU og FN så positivt på PA’s bøn om økonomisk bistand i 2020. På trods af den globale finansielle ustabilitet forårsaget af Corona-krisen, donerede de hvad der svarer til beløb svarende til flere hundrede millioner shekel.

Læs: Dansk Corona-bistand gik til terrortilknyttede palæstinensiske organisationer. Mange millioner kroner gik fra FN til organisationer med tilknytning til terror.

Det burde være en selvfølge at PA overholder sin forpligtelse over for donorlandene om økonomisk gennemsigtighed. PAs manglende finansielle gennemsigtighed var imidlertid på sit højeste i 2020. PA rapporterede at deres samlede budgetudgifter i 2020 lå på knap 16 milliarder Shekel. Ifølge PA rapporterede gik mere end 1 milliard shekel til “PLO-institutionerne”. Det vil sige at mere end 6,25% af PAs budget gik til PAs ikke-gennemsigtige “PLO-institutioner”.

Læs: FN til verdenssamfundet: -Ignorér PA’s terrorfinansiering og send flere penge. Trods PA’s misbrug af midler og terrorfinansiering fejrede FN den internationale neutralitetsdag med at bede verdenssamfundet grave dybt ned i skatteydernes lommer igen.

PMW understreger at de i deres seneste rapport har skrevet at PAs udbetalinger af terrorløn til fængslede terrorister lå på “mindst 512 millioner shekel”. Det skyldes at ikke alle PA-udbetalinger udbetales via PA-ministeriet/ Kommissionen for fængselsanliggender og er skjult under forskellige budgetposter. I henhold til PA-forordningen (afsnit 2, stk. 2, i PA-regeringsbeslutning nr. 23 af 2010 “vedrørende regulering af udbetaling af månedlig løn til fangen”), hvis terroristen blev arresteret mens vedkommende var ansat i PAs “Regeringsafdelinger, officielle institutioner, og semi-officielle institutioner,” er de pågældende organer forpligtet til at udbetale terrorløn til deres terroransatte mens de er i fængsel. Derudover finansierer PA mange andre fordele for fængslede terrorister, løsladede fanger, sårede og familier af “martyrer” – eksempelvis gratis uddannelse, gratis forsikring, gratis lægehjælp osv.

PA fortsætter med at belønne terrorister med israelske liv på samvittigheden
PA fortsatte med at udbetale terrorløn til fængslede terrorister i 2020. PA skjulte lønudbetalingerne under “PLO-institutionernes” budgetpost. De samlede udbetalinger i 2020 til fængslede terrorister og løsladte terrorister var mindst 512 millioner shekel.

Kære Danmark, stop finansiering af terror mod israelske børn, kvinder og mænd!
Så længe Danmark og andre donorlande fortsætter udbetaling til PA og tillader at PA skjuler stor en andel af deres budget under ikke-gennemsigtige “PLO-institutioner”, støtter vi indirekte terrorangreb mod israelske børn, kvinder og mænd – det må stoppe nu! I henhold til dansk lovgivning er det forbudt at støtte terrororganisationer eller NGO’er med terrorforbindelser. Alligevel gik 70 millioner kroner betalt af de danske skatteydere i perioden 2016-2020 til terrororganisationen PFLP!

Danmark må stille strenge krav til PA eller lukke pengekassen!
Den eneste måde donorlandene kan vide hvad PA bruger deres bistandsmidler til, er ved at kræve at PA detaljeret specificerer i deres “udgiftsrapporter”, hvad PLO bruger pengene på.

Dansk bistand burde gå til at hjælpe de palæstinensiske indbyggere i PAs selvstyreområder. I stedet bruger PA astronomiske beløb på at dyrke deres dødskult som koster israelske og palæstinensiske menneskeliv.

Dansk bistand er i årevis blevet misbrugt af PA til terrorstøtte og det må stoppe

MIFF har i flere år påpeget at bistand til terror – hvad end der er tale om direkte eller indirekte støtte må stoppe. Mens Norge har nedsat sin PA-bistand for 2021 med 30 millioner norske kroner, fortsætter dansk bistand med at strømme uhindret i PAs pengekasse, uden at Danmark stiller krav. Det er på tide at den danske regering overholder egen regulering som forbyder at give midler til PFLP eller NGO’er med terrorforbindelser.

Hjælp MIFF med at stå op for Israel ved at blive MIFF-medlem – klik HER for at blive medlem!


Du er velkommen til at kommentere på artiklen!

I vores kommentarfelt har Med Israel For Fred (MIFF) givet ytringsfrihed for medlemmer og modstandere siden 2001. Skriv dit indlæg med dit rigtige navn og hold dig til sagen. Chikane er uacceptabelt. Undgå alle former for spam. Brud på retningslinjerne medfører, at kommentarer bliver slettet eller at du bliver blokeret.

Bliv fast giver for MIFF Danmark med sms
Send FASTMIFF til 1245 (der vil blive opkrævet et fast månedligt beløb på 100 kroner på din mobilregning + alm. sms-takst). For opsigelse: Send FASTMIFF STOP til 1245. Udbyder: Med Israel for fred, Muldvad 7, 2800 Kongens Lyngby, tlf. 93 87 86 74
Giv en gave til MIFF Danmark  med sms
Send MIFF til 1245 (der vil blive opkrævet et engangsbeløb på 200 kroner på din næste mobilregning + alm. sms-takst)


Tidligere artikelArabisk borgermester: – Netanyahu det bedste valg for araberne i Israel
Næste artikelHjælp os med at hverve flere MIFF-medlemmer – del med familie og venner
Avatar
Rika Greenberg (født 1969 i København) har en BA i hebraisk og mellemøstlige forhold samt en kandidatgrad i strategisk kommunikation. Derudover er hun uddannet i klassisk kunst og grafisk design. Rika har bred international erfaring fra fx reklamebranchen, medicinalbranchen og internationale vikrsomheder. Hun er vokset op i Israel, men bosatte sig igen i Danmark som voksen, hvor hendes to nu voksne børn også er født. Fra 1. feb. 2019 er Rika Greenberg blevet ansat i en 80% stilling som marketingsansvarlig og journalist i MIFF Danmark.

Ingen indlæg at vise