UN Watch rapport dokumentere at mindst 100 lære Lærere i FN-agenturets UNWRA-skoler spreder glorificering af terror, hyldest af Holocaust og antisemitisme via sociale medier. Nu lover UNRWA at undersøge 10 af deres lærere nærmere. Her ses UNRWA-pigeskolen Dheisheh i Betlehem. (Foto: Miriam Alster/Flash90

UNRWA undersøger anklager om antisemitisme blandt deres ansatte

Sker efter UN Watch rapport dokumentere at over 100 UNRWA-ansatte i FN-agenturet har spredt glorificering af terror, hyldest af Holocaust og antisemitisme via sociale medier.

MIFF har skrevet utallige artikler om FN-agenturet UNRWA misbruger udenlandsk bistand, inkl. dansk bistand – læs mere HER.

Danmark forhøjede UNRWA-bistand i 2020
Ifølge UNRWAs tal gav Norge 250 mio. kroner, Danmark gav 73 mio. kroner i støtte i 2019 – se UNRWAs oversigt HER og 235 mio. kroner i 2020 – se UNRWAs oversigt HER. Det skal bemærkes at mens Norge valgte at sænke deres bistand til UNRWA i 2020, valgte Danmarks daværende udviklingsminister Rasmus Prehn, at forhøje dansk UNRWA-bistand fra 73 mio. kroner i 2019 til 106 mio. kroner i 2020 – læs MIFFs artikel om det HER.

Rapport udgivet i år viste at dansk og norsk bistand er med til at finansiere skolepensum som:

  • giver oplæring i had
  • opildner til vold
  • fremmer jihad og martyrdød
  • løfter terrorister til at være rollemodeller
  • opmuntrer børn til at «forsvare moderlandet med blod»
  • omtaler Israel som «Fjenden» og «den zionistiske okkupation»
  • viser kort hvor Israel er udslettet
  • fordømmer israelsk-palæstinensisk samhandel

*Læs rapporten HER

MIFF har længe protesteret mod Norge- og Danmarks ukritiske bistand til UNRWA: Stort misbrug af dine skattepenge: Pumper 125 mio. kroner ind i systemet for at forlænge konflikten – læs mere HER på norsk, skrev MIFF i marts 2020.

Om dansk forhøjelse af bistanden til UNRWA skrev MIFF i marts 2020: Stort misbrug af dine skattepenge, regeringen forhøjer bidrag til forlængelse af konflikten. MIFFs protest kom efter Danmark som tidligere nævnt, forhøjede dansk bistand til UNRWA fra 73 mio. kroner i 2019 til 106 mio. kroner i 2020 – læs mere HER.

I april skrev MIFF: USA bør betinge UNRWA bistand med ændringer i jihad skolepensum. – Indoktrinering af palæstinensiske elever skaber ikke kun had mod den jødiske stat, men også mod Golfstaterne, skriver Najat Al-Saied i Israel Hayom.

MIFF skrev også om at EU-parlamentet ultimo april vedtog en kraftig udtalelse mod oplæring i had i palæstinensiske skoler, inklusiv FN-skolerne drevet af UNRWA – læs HER.

Alligevel besluttede USA i juli (læs HER) at give yderligere 900 millioner til FN’s agentur for palæstinenserne (UNRWA) ud over de 220 millioner kroner de gav UNRWA i maj til genopbygning af Gaza efter den seneste Gaza-krig Operation Guardian of the Walls mellem terrorgruppen Hamas som har haft kontrol over enklaven siden 2007. I løbet af de 11 dage krigen varede angreb den iransk-støttet terrorgruppe Israels civilbefolkning med mere end 3.400 raketter som både kostede flere israelere livet, forårsagede angst og PTSD hos utallige israelere og uoverskuelige skader på boliger. Læs mere om den seneste Gaza-krig HER.

Den 2. august skrev MIFF: Ny UN Watch rapport dokumenterer at UNRWA fortsætter hvor de slap.

UN Watch rapporten hedder Beyond the Textbooks (Udover skolebøgerne) og dokumenterer 22 nye tilfælde hvor UNRWA-ansatte åbent hylder terror, antisemitisme, Holocaust og andet på sociale medier. De ansatte overtræder således UNRWA’s egne retningslinjer og erklærede værdier om nultolerance over for racisme, diskrimination og antisemitisme. MIFF tilslutter sig UN Watch opfordring til blandt andet Danmark, EU, USA, Tyskland og Storbritannien – STOP UNRWA-bistand, kræv at UNRWA står til ansvar og overholder egne standarder og forpligtelser.

I rapporten dokumenterer UN Watch at over 100 UNRWA-lærer og ansatte har hyldet terror, vold, antisemitisme og Holocaust på sociale medier, viser UN Watch’s seneste rapport. Læs UN-Watch seneste rapport HER i PDF. Læs om UN Watch HER.

UNRWA lover nu at undersøge 10 af sine lære…

Efter UN Watch seneste rapport lover FN-agentur UNRWA at undersøge forholdene blandt ti af deres lærere og ansatte, skriver Israel Hayom.

Se eksempler fra UN Watch rapporten her:

UN Watch med base i Genève har gentagende gange afsløret UNRWA-ansattes glorificering af terror, antisemitisme, jøde-had og andet, til trods for UNRWAs politik om «nultolerance over for had».

Her er nogle eksempler fra UN Watch rapporten:

– Nahed Sharawi er matematiklærer på UNRWA-skole i Gaza, han spredte video via sociale medier med Adolf Hitler og «inspirerende citater som vil berige og oplyse dine tanker».

– Husni Masri, også UNRWA-lærer delte antisemitiske konspirationsteorier om at jøder kontrollerer verden, at de er ansvarlige for Corona-pandemien og vil udslette islam. Dette er lærere som jobber med å lære opp palestinske barn og unge i FN-drevne skoler.

UNRWA anklager UN Watch for at overdrive omfanget af antisemitisme og påstår at blot 10 ud af de 22 UNRWA-lærer og ansatte som UN Watch sætter navn på i rapporten arbejder for FN-agenturet. Ifølge UNRWA har de iværksat «grundig efterforskning for at afklare hvorvidt de ansatte har brudt UNRWA’s regler for brug af sociale medier».

Hillel Neuer som leder UN Watch siger: – Den omstændighed at UNRWAs uddannelsessystem gentagende gange har ansat og indsat lærere som hylder Hitler og spreder had og terror er problemet.

Neuer understeger desuden at UNRWA må tage fat om roden af de grundlæggende problemer som de har inden for egne rækker.

– At slette Facebook-opslag fjerner ikke det had som lærerne har deres hjerter og hoveder. Det løser simpelthen ikke problemet. Palæstinensiske børn fortjener at blive beskyttet mod hat og racisme fra deres lærerer. Nultolerance mod spredning af had i skoler betyder at du fjerner racismen fra klasselokalet, understreger Neuer.

USA belønner UNRWA med yderligere 900 millioner kroner – læs her.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp