Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Sådan spreder SF-formand det falske billede af Israel

Pinligt at Pia Olsen Dyhr (SF's formand) føjer sig til en lang liste af danske politiker, der spreder anti-israelsk propaganda uden hold i virkeligheden. (Foto: Chrissie Sternschnuppe, Folketingsvalgeet 2015, flickr)
Tragisk at Pia Olsen Dyhr ikke har styr på fakta om Israel!

Den 7. september gav SF’s formand Pia Olsen Dyhr interview til Altinget. I interviewet kom hun ind på regeringens forbud mod koranafbrændinger, partiets uenighed med regeringens strategiske partnerskab med Kina og partiets støtte til dansk køb af militærudstyr fra israelske Elbit.

 • I 2015 blokerede partiet for dansk køb af Elbits artilleri, Olsen Dyhr forklarer: – Fordi producenterne producerer til det israelske militær, og derudover er der alle mulige problemer med menneskerettigheder. Derfor blokerede vi dengang, og det synes vi sådan set stadigvæk.
  MIFFs kommentarer: 1. Uanset Olsen Dyhrs påstande, er det et faktum, at israelerne tvinges ud i konstant krig/terrorkrig og fjenderne står i kå for at ramme verdens eneste jødiske stat og Mellemøstens eneste demokrati, hvor alle indbyggere har lige rettigheder uanset religion, etnicitet eller køn. Det dækkes ikke af vores medier og har ikke politisk interesse. Olsen Dyhr skriver sig ind i historien som endnu en dansk politiker, der sammen med vores medier, skaber et falsk billede af Israel. Faktum er at Israels krige er mindre brutale end fx NATO’s krige var i Afghanistan, Irak, Libyen og andre lande. Israel bruger kun den magt, der er nødvendig for at stoppe angrebene mod sin stat og sine indbyggere, hvilket Israel jf. international lov har ret og pligt til.
  2. Sammenlignes Israel med sine naboer og andre lande, giver det et helt andet perspektiv. Seniorforsker Cecilie Hellestveit udtalte fx om Gaza-krigen i 2008-2009, at Israel fulgte de internationale krigsregler “langt over gennemsnittet”.
  Den britiske oberst Tim Collins, konkluderede efter sit besøg i Gaza på vegne af BBC: – Ødelæggelserne er omfattende, men ikke så omfattende som de var i irakiske byer, der blev erobret af amerikanske og britiske styrker.
  Den britiske oberst Richard Kemp, der var øverstkommanderende for de britiske styrker i Afghanistan i 2003, udtalte til BBC under Gaza-krigen i 2009: – Jeg erindrer ikke andre tilfælde i krigshistorien, hvor en hær har gjort mere for at reducere civile tab og dødsfald blandt uskyldige mennesker end Israels forsvarshær gjorde i Gaza.
  Efter Gaza-krigen i 2021 udtalte Kemp: – IDF gør mere end nogen anden hær for at sikre civilbefolkningen i en kampzone.
  3. Seniorforsker Cecilie Hellestveit påpeger, at Israel holdes op imod en højere standard når det gælder international lov end andre lande. Krigens konventioner er gentagne gange blevet skærpet fordomsfuldt i forhold til Israel. Der var ingen reaktion, da vestlige lande brugte klusterbomber og hvid fosfor. Det var først efter Israel brugte dem, der kom en reaktion.
  4. Hellestveits beskriver Israel som en stat, der styres af retsstatsprincippet: – Israel er et af verdens mest lovorienterede samfund. (…) Israels højesteret (…) behandler sager om palæstinensiske rettigheder i de besatte områder. Intet andet land har en sådan juridisk konstruktion. Israels højesteret har behandlet flere tusind sager om palæstinensiske rettigheder. Den juridiske funktion fungerer også som en slags civil kontrol af IDF.

 • Spurgt ind til hvorfor SF besluttede at stemme ja til Danmarks indkøb af Elbits artilleri, svarede Olsen Dyhr: – Det er heller ikke med begejstring. Vores udfordring var, at Ellemann lovede ukrainerne vores Caesar-artilleri, og det skulle gå rigtigt stærkt. I den forbindelse fik vi at vide, at vi havde meget kort svarfrist, hvis vi skulle erstatte det artilleri, og den eneste mulighed overhovedet var Elbit. Uden det kunne vi risikere et dansk forsvar, der gik op i hat og briller. Det var så – som Altinget har afdækket – vildledning af Folketinget. Men det var med den pistol for tindingen, at vi sagde ja til at købe fra Elbit.

 • I forbindelse med partierne stemte ja til forsvarsforliget, opgav de deres vetoret, dvs. at et parti ikke kan blokere for købet, hertil tilføjede Olsen Dyhr: – Vi kommer til at tage den diskussion, når det er. Det er ikke sådan, at SF synes, det er en god idé at købe israelske våben. Det er rigtigt, at vi ikke kan blokere det, men det er ikke det samme, som at vi skal støtte det. Vi kommer til at diskutere det. Vi er ikke der endnu.

 • Spurgt ind til hvordan partiet eksempelvis ville reagere, hvis der blev truffet beslutning om at købe Israels missilforsvar Iron Dome, svarede Olsen Dyhr: – Hvis og hvis og hvis. Jeg synes, vi skal tage processen, som den er. Og vi er også optaget af, at dansk forsvar, har det, det har brug for, men jeg vil være sikker på, at det foregår på de rigtige præmisser. Den proces vil jeg ikke forcere. Så jeg kan ikke sige til dig, hvad vi vil gøre. Vi er kritiske over for Elbit. Vi synes, det er en rigtig dårlig ide at købe israelske våben, og det tror jeg ikke er nogen hemmelighed.

 • Til trods for at palæstinenserne ikke opfylder folkerettens krav til at blive anerkendt som stat, vil SF have at Danmark anerkender Palæstina som en selvstændig stat. Partiet vil også have, at EU indføre embargo mod israelsk eksport fra de israelske bosættelser, hertil tilføjer Olsen Dyhr: – Jeg vil bare sige, at vi vil kigge på det konkrete køb, og at vi er meget kritiske overfor køb af israelske våben. Fordi de bliver brugt til at undertrykke menneskerettigheder, og det er tydeligt det, der foregår i Israel lige nu. Men i forhold til hvad vi køber af våben, er den diskussion stadig udestående.
  MIFFs kommentarer: 1. Olsen Dyhr påstår at Elbit bruges til at undertrykke menneskerettigheder, hvad baseres den påstand på? Hvor er de valide kilder der underbygger hendes udtalelse? Det er dybt problematisk, når danske politikere ikke baserer deres udtalelser på valide kilder! 2. Olsen Dyhr burde grave i Folketingets arkiv, som MIFF har gjort. Vores undersøgelse har vist, at de palæstinensiske myndigheders korruption, misbrug af dansk bistand, apartheid-love mod israelske-jøder, dødstraf til palæstinensere der sælger deres jord til israelske-jøder og grove krænkelser af basale menneskerettigheder, er blevet diskuteret utallige gange. Det samme er truslen mod Israel fra terrorgruppen Hamas i Gaza, politisk bekymring over Hamas’ misbrug af danske midler, opildning til terror og terrorangreb mod israelere. Som veteran politiker, er det Olsen Dyhrs ansvar at sætte sig ind i den slags, inden hun udtaler sig om Israel til medierne.

 • Olsen Dyhr fortsætter: – Vi støtter ikke den israelske hær. Vi støtter Elbit. Vi var meget kritiske over for det køb, men vores udfordring var, at der var blevet givet urigtige oplysninger til Folketinget omkring Elbit-kanonerne. Havde vi haft de oplysninger, Altinget har gravet frem – og gud ske tak og lov for det – havde situationen set anderledes ud. Jeg tager ikke forskud på den diskussion. Men det er rigtigt, at vi ikke har muligheden for at blokere.

 • Spurgt ind til om partiet ikke er gået på kompromis med sine værdier, svarede Olsen Dyhr: – Nej, for Danmark kan sådan set stadig indføre en embargo mod israelske varer produceret på Vestbredden eller Gaza uanset forsvarsforliget, og det mener vi stadig, vi bør gøre. Det er et problem, at israelerne eksporterer frugt og grønt fra bosættelserne i de besatte områder og dermed understøtter de bosættelser.
  MIFF’s kommentarer: 1. Det er tragisk at Olsen Dyhr efter årtier i politik ikke har styr på basal fakta om Israel. Hun burde vide, at israelske bosættelser jf. folkeretten IKKE er ulovlige. Det er et faktum, at Israel trak sig helt ud af Gaza i 2005 og at den iransk-støttet terrorgruppe Hamas i 2007 begik et blodigt kup mod Fatah som kontrollerer PA i Gaza. Siden da har Gaza været Hamas-land, hvorfra flere terrorgrupper truer Israel. MIFF har gravet i Folketringets arkiv og fundet frem til, at partierne i årtier har diskuteret PA og Hamas’ menneskerettighedskrænkelser, misbrug af international bistand, terroraktiviteter og meget andet – alligevel har det ikke haft konsekvenser for dansk bistand. Hvorfor slår Olsen Dyhr ikke ned på, at skatteydernes penge ikke må finansiere terrorangreb mod israelse børn, kvinder og mænd? Hvorfor tager Olsen Dyhr ikke politisk initiativ til at stoppe dansk bistand kanaliseret til terrorgrupper som PFLP. Jf. dansk- og EU lovgivning, er det ulovligt at sende skatteydernes penge til organisationer, der direkte eller indirekte støtter terror, hvorfor vil SF ikke stoppe det?
  2. Skiftende danske regeringer har i årtier påstået at Israels bosættelsespolitik er «ulovlig i henhold til folkeretten». Spurgt ind til grundlaget for deres påstand, henviser udenrigsministeriet til FN sikkerhedsrådetss resolutioner 465 og 2334 – begge resolutioner er vedtaget efter kapitel VI i FN-charteret. Derfor er de IKKE bindende og er IKKE folkeret. Mange FN-resolutioner bunder i politiske studehandler af værste skuffe, hvor arabiske og muslimske stater sammen med deres allierede, kan vedtage lige hvad de vil. Resultatet er blot meningsytringer – IKKE folkeret, hvilket Olsen Dyhr burde vide efter årtier i politik!
  3. Hvorfor ved Olsen Dyhr ikke, at San Remo-konferencen i 1920 gav Storbritannien til opgave at etablere et nationalt hjemland for det jødiske folk i det geografiske område Palæstina. Et enstemmigt Folkeforbund gav anerkendelse til det jødiske folks historiske forbindelse til området. Briterne fik besked om at de skulle opmuntre til tæt jødisk bosættelse i området, der i dag omfatter Israel, Gaza og Judæa og Samaria (Vestbredden). FNs charter bekræfter de folkeretlige bestemmelser i art. 80.
  4. Olsen Dyhr burde også vide at de palæstinensiske myndigheder (PA) har haft selvstyre i Område A og B i Judæa og Samaria siden medio 1990’erne. PA kan bygge som de vil i deres områder, alligevel bygger de ulovligt i Område C, der hører under Israel med massiv international bistand fra Danmark, EU og andre donorer. Sjovt nok bekymrer Danmarks ulovlige økonomiske aktiviteter i Område C ikke SF’s formand, hvorfor mon? Gad vide om Olsen Dyhr ved at EU i flere år har haft en hemmelig plan om at bygge sig til en palæstinensisk stat på israelsk territorie i Område C?

  MIFFs afsluttende kommentarer: Det er skræmmende at en veteran politiker som Olsen Dyhr ikke baserer sine udtalelser på fakta. Det er pinligt at hun bevidst spreder propaganda og misinformation om verdens eneste jødiske stat og Mellemøstens eneste demokrati. Dermed har hun føjet sig til den enedeløse række af danske politikere, journalister og andre, der ser Israel som årsagen til verdens problemer. I virkeligheden er Israel løsningen for Mellemøsten – ikke problemet. Forhåbentligt vil Olsen Dyhr og hendes politiske kollegaer blive klogere og takke Israel for sin indsats mod terror, krig og ustabilitet i verden.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem