Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

Københavns Kommune: Boykot af israelske bosættelser er ulovlig

Lawyers in the City of Copenhagen say, what MIFF has said for years: - A boycott of Israeli settlements is illegal. (Photo: Chris Yunker)
Boykot af varer og tjenester fra israelske bosættelser vil være i strid med dansk lov og EUs retslige principper, slår jurister i København fast.

En række norske kommuner og amter har de seneste år vedtaget boykot af varer og tjenester fra israelske bosættelser. MIFF har forklaret – eksempelvis i brev til Oslo og Viken, at en sådan boykot vil være et brud på både norsk- og europæisk lov om offentlige anskaffelser. Allerede da Trondheim var først ude med en vedtagelse i november 2016, slog MIFF fast at vedtagelsen var ulovlig og diskriminerende.

Juristerne i kommuneadministrationen i København frem til samme konklusion.

Her er deres hovedkonklusioner:

Udenrigspolitik er en statslig opgave. En kommune kan derfor som udgangspunkt ikke blande sig i og/eller anvende sine økonomiske midler til formål af udenrigspolitisk karakter.

En kommune kan ikke uden særlig hjemmel boykotte varer, produkter og virksomheder fra et andet land af udenrigspolitiske årsager.

Dansk udbudslov giver kommuner adgang til at stille krav til leverandørens generelle egnethed og/eller til leverandørens konkrete udførelse af gældende kontrakt, men ikke til at boykotte på et politisk grundlag. «Det er derfor i henhold til udbudsloven ikke muligt at opstille en generel egnethedsbetingelse om, at virksomheden ikke har produktion i de ulovlige israelske bosættelser,» skriver kommunens jurister. «Kravet om ligebehandling udelukker forskelsbehandling af leverandører alene på baggrund af en vares oprindelse fra et bestemt land eller område.»

En boykot af israelske bosættelser er i strid med EU-reglerne. «Derudover må en sådan generel boykot antages at være i strid med almindelige EU-retslige principper,» skriver Københavns jurister. I 2018 sagde Danmarks daværende udenrigsminister at et forbud mod import af bosættelsesvarer «alene kunne gennemføres – i retslig og praktisk forstand – i fællesskab i EU-regi».

Indstillingen fra kommuneadministrationen vil blive behandlet ved Økonomiudvalgets møde 16. marts. Administrationen anbefaler at udtalelsen tages til efterretning, og at forslag om boykot (tidligere rejst i 2015) lægges i graven.

I Norge har Statens indkøbscenter for nylig gennemført en «anskaffelsesjuridisk vurdering». Også deres konklusion stemmer med MIFFs juridiske vurdering: En offentlig indkøber har «hverken ret eller pligt til at afvise» selskaber med aktivitet i israelske bosættelser.

Aarhus: Boykot vil være ulovlig:

I august 2017 vedtog byrådet i Aarhus at afvise forslag om boykot af israelske bosættelser. «Kommunen […] kan ikke uden særlig lovhjemmel boykotte varer fra et andet land eller område. Da en sådan lovhjemmel ikke foreligger, skal kommunen handle indenfor udbudsreglerne. Det er vurderingen, at det næppe er foreneligt med udbudsreglerne at gennemføre en beslutning om at kommunen ikke i almindelighed indkøber varer produceret i ulovlige israelske bosættelser i okkuperede palæstinensiske områder,» skrev Aarhus kommune, ifølge København kommunes bilag.

I 2011 slog advokatfirmaet Lett fast, på vegne af Københavns kommune, at «en kommune ikke uden særlig lovhjemmel kan boykotte varer, produkter og virksomheder fra et andet land eller område.

Mere om boykot-aktioner mod Israel i Danmark:

I 2019 skrev MIFF flere artikler om at en hæderspris til BDS-aktivister blev uddelt på Københavns Rådhus, her er et par stykker af dem:
Bag hædersprisen uddelt til boykot-aktivisterne på Københavns Rådhus står en politiker som er tidligere dømt for terrorstøtte. I 2009 blev han dømt i Højesteret for terrorstøtte. I 2019 belønner han boykottaktivister på København rådhus.

Miljø- og teknik borgmester overrakte hæderspris til provokatører som dæmoniserer og boykotter Israel. Læs om hvad der sker på Københavns Rådhus og hvorfor det skader Israel og fredsprocessen

Læs om andre boykotaktioner mod Israel i Danmark her:

Kærlighed til Israel kan være smitsom. Vi er stærke sammen i vores kærlighed til retfærdigheden, til Israel og det jødiske folk. – NY VIDEO’ER TILFØJET – Jane Hoffmann forklarer… og deltagere fortæller om hvorfor de kom!

27 procent af københavnerne støtter boykot af Israel. Ny israelsk meningsmåling viser at 27 procent af indbyggerne i København støtter boykot, deinvesteringer og sanktioner (BDS) mod Israel.

Lars Aslan Rasmussen til BDS: -Tak for at minde mig om at købe israelsk rødvin. Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) i Danmark opfordrede folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen til at boykotte Israel. Svaret er ikke til at tage fejl af…

Lad Israel-haderne lede dig derhen hvor du finder god israelsk vin i København. Vinforhandler i København udsat for grov chikane og boykotaktioner fordi han forhandler israelsk vin. MIFF opfordrer alle Israel-venner til at tage et smut forbi Store Kongensgade og fylde poserne med israelsk vin! God jul og L’chaim!

Venstrefløjens samarbejde om anti-israelsk propaganda. Partierne på venstrefløjen samarbejder om dæmonisering af Israel og spreder anti-israelsk propaganda. Partierne påstår de ønsker at fremme fred mellem israelerne og palæstinenserne. I virkeligheden fremmer de had mod Israel og antisemitisme.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem