Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

UN Watch rapport: – UNRWA lærer og ansatte hylder terror og antisemitisme

Ansatte på UNRWA-skoler forgifter skolebarna med hat, ifølge en fersk rapport til UN Watch. (Illustrasjonsfoto: Ridvan Yumlu-Schiessl/Flickr)
UNRWA-lærer forgifter palæstinensiske børns hjerner advarer UN Watch. (Illustrationsfoto: Ridvan Yumlu-Schiessl/Flickr)
Opfordrer donorlande til at stoppe UNRWA-bistand.

MIFF har skrevet utallige artikler om FN-agenturet UNRWA misbruger udenlandsk bistand, inkl. dansk bistand – læs mere HER.

Danmark forhøjede UNRWA-bistand i 2020
Ifølge UNRWAs tal gav Norge 250 mio. kroner, Danmark gav 73 mio. kroner i støtte i 2019 – se UNRWAs oversigt HER og 235 mio. kroner i 2020 – se UNRWAs oversigt HER. Det skal bemærkes at mens Norge valgte at sænke deres bistand til UNRWA i 2020, valgte Danmarks daværende udviklingsminister Rasmus Prehn, at forhøje dansk UNRWA-bistand fra 73 mio. kroner i 2019 til 106 mio. kroner i 2020 – læs MIFFs artikel om det HER.

Rapport udgivet i år viste at dansk og norsk bistand er med til at finansiere skolepensum som:

 • giver oplæring i had
 • opildner til vold
 • fremmer jihad og martyrdød
 • løfter terrorister til at være rollemodeller
 • opmuntrer børn til at «forsvare moderlandet med blod»
 • omtaler Israel som «Fjenden» og «den zionistiske okkupation»
 • viser kort hvor Israel er udslettet
 • fordømmer israelsk-palæstinensisk samhandel

*Læs rapporten HER

MIFF har længe protesteret mod Norge- og Danmarks ukritiske bistand til UNRWA: Stort misbrug af dine skattepenge: Pumper 125 mio. kroner ind i systemet for at forlænge konflikten – læs mere HER på norsk, skrev MIFF i marts 2020.

Om dansk forhøjelse af bistanden til UNRWA skrev MIFF i marts 2020: Stort misbrug af dine skattepenge, regeringen forhøjer bidrag til forlængelse af konflikten. MIFFs protest kom efter Danmark som tidligere nævnt, forhøjede dansk bistand til UNRWA fra 73 mio. kroner i 2019 til 106 mio. kroner i 2020 – læs mere HER.

I april skrev MIFF: USA bør betinge UNRWA bistand med ændringer i jihad skolepensum. – Indoktrinering af palæstinensiske elever skaber ikke kun had mod den jødiske stat, men også mod Golfstaterne, skriver Najat Al-Saied i Israel Hayom.

MIFF skrev også om at EU-parlamentet ultimo april vedtog en kraftig udtalelse mod oplæring i had i palæstinensiske skoler, inklusiv FN-skolerne drevet af UNRWA – læs HER.

Alligevel besluttede USA i juli (læs HER) at give yderligere 900 millioner til FN’s agentur for palæstinenserne (UNRWA) ud over de 220 millioner kroner de gav UNRWA i maj til genopbygning af Gaza efter den seneste Gaza-krig Operation Guardian of the Walls mellem terrorgruppen Hamas som har haft kontrol over enklaven siden 2007. I løbet af de 11 dage krigen varede angreb den iransk-støttet terrorgruppe Israels civilbefolkning med mere end 3.400 raketter som både kostede flere israelere livet, forårsagede angst og PTSD hos utallige israelere og uoverskuelige skader på boliger. Læs mere om den seneste Gaza-krig HER.

Ny UN Watch rapport dokumenterer at UNRWA fortsætter hvor de slap…


Nu risikerer UNRWA at skulle fyre deres medarbejdere som bruger sociale medier til at hylde terrorangreb mod israelere, antisemitisme og Holocaust.

Over 100 UNRWA-lærer og ansatte har hyldet terror, vold, antisemitisme og Holocaust på sociale medier, viser UN Watch’s seneste rapport. Læs UN-Watch seneste rapport HER i PDF. Læs om UN Watch HER.

Rapporten hedder Beyond the Textbooks (Udover skolebøgerne). Rapporten dokumenterer 22 nye tilfælde hvor UNRWA-ansatte åbent hylder terror, antisemitisme, Holocaust og andet på sociale medier. De ansatte overtræder således UNRWA’s egne retningslinjer og erklærede værdier om nultolerance over for racisme, diskrimination og antisemitisme. MIFF tilslutter sig UN Watch opfordring til blandt andet Danmark, EU, USA, Tyskland og Storbritannien – STOP UNRWA-bistand, kræv at UNRWA står til ansvar og overholder egne standarder og forpligtelser.

Rapporten dokumentere at UNRWA-ansatte i Gaza, Judæa og Samaria (Vestbredden), Libanon, Syrien og Jordan åbent hylder terror, antisemitisme og Holocaust. Eksempelvis delte UNRWA-matematiklære i Gaza, Nahed Sharawi videoklip af Adolf Hitler med følgende citater om at Hitler “beriger og oplyser dine tanker og sind.” Husni Masri, UNRWA-lære i Judæa og Samaria (Vestbredden), delte antisemitiske konspirationsteorier om at jøder kontrollerer verden, at jøder står bag Corona-pandemien og forsøger at ødelægge islam.

Rapporten dokumenterer 113 tilfælde hvor UNRWA-ansatte via deres offentligt tilgængelige FB-profiler hylder og fremmer vold – også blandt små børn. UN Watch undersøgte kun et udsnit af FB-brugerne som offentligt tilkendegiver at de er UNRWA-ansatte. UN Watch vurderer at det faktiske antal UNRWA-ansatte som tilskynder til vold og had, omfatter mange flere af FN-agenturets 30.000 ansatte.

Til trods for at UN Watch flere gange har fremlagt sin dokumentation og detaljerede beviser for UNRWA, har FN-agenturet hverken fyret de lærere som opildner til terror og vold eller taget andre skridt for at komme problemet til livs. Ved ikke at at tage affærer gør FN-agenturet UNRWA sig således medskyldig i opildning til- og hyldest af terror, vold, antisemitisme og Holocaust.

UN Watch leder, Hillel Neuer:
– I hele verden fjernes lærer som tilskynder til had og vold, men det får ingen konsekvenser for UNRWA lærer og ansatte – selvom UNRWA har et erklæret mål om nultolerance for opildning til og hyldest at terror og antisemitisme.

– Vi opfordrer UNWRA-donorlande til at tage skridt for at stoppe den onde cirkel af generationer som oplæres i at hade og angribe jøder. Vi kræver at UNRWA tager fat på kerneproblemet og demonstrerer sit ægte engagement i grundlæggende normer for undervisning i deres skoler ved offentligt at fordømme UNWRA-ansatte som tilskynder til terror og antisemitisme, fjerner dem fra deres positioner og skaber en uafhængig og upartisk undersøgelse af alle sine ansatte.

UN-Watch dokumentation af UNRWA-lærer og ansattes hyldest af terror, nazisme og antisemitisme – klik nedenfor:

 1. Nahed Sharawi, UNRWA-matematiklære, har postet videoklip med Hitler  
 2. Ibrahim Sabbagh (Abu Khalil), UNRWA-matematiklære i Syrien, opildner til terror og afviser Israels ret til at eksistere
 3. Shady Shehada, UNRWA-projektingeniør i Gaza, hylder München massakren af israelske atleter i 1972
 4. Ahmad Almasri, UNRWA-laboratoriemedarbejder, hylder terrorist og sletter Israel fra kort
 5. Sarah Mousa, UNRWA-intern ingeniør, hylder terror
 6. Saeed Khalaf Abu Freh, UNRWA-matematiklære i Jordan, opildner til terror
 7. Maya Mahahi, UNRWA-engelsklære, hylder terror
 8. Abdul Salam Muhammad Alimat(Abu Alim), UNRWA-arabisklære, advokerer for terror og antisemitisme
 9. “Allah the Helper”, UNRWA-ansat, hylder vold
 10. Abu Arafa Abu Sorour, UNRW-ansat har postet antisemitisk videoklip
 11. Hossam Ahmed, UNRWA-ansat, hylder nazisternes massemord af jøder under Holocaust
 12. Mohammad Atiyea, UNRWA-instruktør, hylder palæstinensers mord af jøder
 13. Ayat Said, UNRWA-Webudvikler, hylder massakren mod jøder i Heberon i 1929
 14. Esraa Abedalraheem, UNRWA-engelsklære, har postet indhold som oplærer børn i at Israel ikke har ret til at eksistere
 15. Husni Masri, UNRWA-lære i Judæa og Samaria (Vestbredden), spreder konspirationsteori om at jøder står bag Corona-pandemien
 16. Nidal Krayyem, UNRWA-engelsklære, afviser Israels eksistensret og advokerer for vold
 17. Fatima Abu Mufreh, UNRWA-matematiklærer, fremmer terror mod Israel
 18. Fahed Momo, UNRWA-administrativ assistent, citerer Hitler og afviser Israels ret til at eksistere
 19. Mohammed M. Alhourani, UNRWA-leder af sundhedscenter, fremmer antisemitisme
 20. Akram Ayoub, UNRWA-projekt assistent, hylder mordere
 21. Nadim Elhaj, UNRWA-ansat, fremmer antisemitiske konspirationsteorier
 22. Awad Abedallah, UNRWA-skoleleder og lære, har postet kort hvor Israel er slettet

Stop UNRWA bistand!
UN Watch’s rapport dokumenterer systematisk og åbenlys hyldest og opildning til antisemitisme og terror fra lærere, skoleledere og andre UNRWA-ansatte. MIFF tilslutter sig UN Watch’s opfordring til Danmark og øvrige donorlande – eksempelvis EU, USA, Tyskland, Storbritannien om at stoppe deres UNRWA-bistand og holde UNRWA ansvarlig for deres regler og forpligtelser.

Læs UN-Watch rapporten HER i PDF.

Den 7. april 2021 meddelte Biden-administrationen at USA ville give UNRWA omkring 1 millard kroner. I juli 2021 viste rapport at USAs UNRWA-bistand for 2021 steg til over 2,1 milliarder kroner. Læs mere HER

I henhold til bestemmelserne i det amerikanske udenrigsministeriums budget for 2022 skal udenrigsministeriet rapporterer til senatets bevillingsudvalg inden midler gives til UNRWA. Der er således krav om at UNWRA “handler hurtigt for at imødekomme deres personales krænkelser af neutralitet og upartiskhed” og at der tages skridt til at sikre, at indholdet i UNRWAs undervisningsmateriale “er i overensstemmelse med værdierne for menneskerettigheder, værdighed og tolerance og ikke fremmer opildning til terror, vold etc.”

Under høring 8. juni for Senatets Bevillingsudvalg om det foreslåede budget bekræftede udenrigsminister Blinken, at USA er “fast besluttet på at UNRWA forfølger meget nødvendige reformer når det gælder misbrug af systemet som tidligere har fundet sted, ”Især formidling af“ antisemitisk eller anti-israelsk information” i skolepensum.

Ifølge højtstående embedsmand i udenrigsministeriet har “UNWRA understreget deres strikte forpligtelser over for USA om gennemsigtighed, ansvarlighed og neutralitet i alle deres operationer” og tilføjede “neutralitet når det gælder FN er nultolerance over for racisme, diskrimination og antisemitisme.”

UNRWA kom med lignende forpligter i rammen for samarbejdsaftalen med USA, underskrevet 14. juli 2021. I aftalen fordømmer UNRWA tilskyndelse til vold og antisemitisme, forpligter sig til ikke at støtte terror – hverken direkte eller indirekte, bekræfter at UNRWA og deres personale “ikke må parti i fjendtligheder eller deltage i kontroverser af politisk, racemæssig, religiøs eller ideologisk karakter” og lover ”klar, konsekvent og hurtig administrativ handling for personalekrænkelser af UNRWAs neutralitetsramme.”

I modsætning til UNRWAs påstande og forpligtelser, dokumenterer UN Watch imidlertid at UNRWA ikke griber ind når deres lærer og øvrige ansatte via sociale medier spreder opildning til- og hyldest af terror, vold, nazisme og meget andet. UN Watch har i nærværende rapport afsløret at over 100 UNRWA-ansatte via Facebook-profiler og skolers sider, opildner/hylder antisemitisme og terror. UN Watch har dokumenteret det i seks rapporter offentliggjort i perioden 2015-2019.

UN Watch har formidlet rapporterne til UNRWA, alligevel fortsætter FN-agenturet med at ansætte skolelærere, skoleledere og andre som åbent støtter terror og antisemitisme.

De seneste måneder har UNRWA indsamlet meget store beløb til deres uddannelsessystem. UNRWA hævder at deres elever bliver formet til at være “ansvarlige globale borgere som påskønner menneskerettigheder og håb for fremtiden.”

UN Watch seneste rapport dokumenterer imidlertid at over 100 UNRWA-ansatte, inklusiv 22 nye eksempler på UNRWA’s ansatte i Gaza, Judæa og Samaria (Vestbredden), Libanon, Syrien og Jordan, opildner til antisemitisme og terror, hvilket er en grov krænkelse af FN’s og UNRWAs interne politikker om personalens neutralitet og upartiskhed.

Hvis UNRWA selv undersøgte sine medarbejdere – både deres aktiviteter på og uden for sociale medier, ville flere tusind UNRWA-ansatte blive impliceret.


Hvad skal der til før den absurde støtte til UNRWAs terrorhyldest stoppes?


HJÆLP MIFF MED AT FORTSÆTTE ARBEJDET FOR ISRAEL OG DET JØDISKE FOLK

ANBEFAL MIFF/MELD DIG IND HER.

GIV EN GAVE TIL MIFF HER.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem