Skærmdmup, Ekstra Bladet, 2. november 2022. (Foto: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/situationen-kan-spidse-til/9496101)

Ekstra Bladet går i DR’s fodspor – bruger samme RUC-forsker der underskrev anti-israelsk opråb som kilde

Ekstra Bladet har åbenbart ikke læst konklusionen fra lytternes og seernes redaktør i DR, som slår fast at læserne har krav på at vide kilden der bruges har underskrevet anti-israelsk opråb.

MIFF har dækket det femte valg i Israel i løbet af blot 3 år og 7 måneder, afholdt 1. november.

Danske medier har også haft en vis interesse i valget, desværre viser det sig igen at deres dækning ikke er neutral, det vender vi tilbage til.

Den 26. september skrev MIFF blandt andet: Den 7. august klagede en seer over DR’s dækning af Israel i forbindelse med den iransk-støttet terrrorgruppe Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ)i Gaza primo august 2022, angreb flere israelske byer med over 1.100 raketter.

Seeren fik medhold i sin klage til DR, som du kan læse mere om her.

Da kampene rasede mellem Israel og den iransk-støttet terrorgruppe Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ) i Gaza primo august, interviewede Danmark Radio (DR) Mellemøst-forskeren Sune Haugbølle fra Roskilde Universitet (RUC) til en artikel publiceret på dr.dk.

En læser som havde læst DR-artiklen, sendte DR en klage på artikelindholdet. Klagerens hovedargument er at DR fremstillede Haugbølle som en neutral ekspert. DR undlod eksempelvis at nævne, at Haugbølle var blandt de RUC-forskere der den. 25 maj 2021 skrev under på et opråb i Politiken. I opråbet havde haugbølle og hans kollegaer underskrevet solidaritetserklæring med palæstinenserne og krav om våbenembargo af Israel. Derudover dæmoniserede forskerne Israel som en apartheidstat. På Christiansborg blev de knap 40 RUC-forskere kritiseret for at være aktivister – ikke forskere.

Lytternes og seernes redaktør i DR (LSR) gav klageren fuld medhold. Opråbet «har et så stærk politisk indhold og tager så klar stilling, at DR burde gøre læserne opmærksomme på at forskeren utvetydigt har udtrykt sin sympati for Gaza og palæstinenserne vendt mod staten Israel. Når DR benytter ham som kilde i dækningen af den samme konflikt som forskeren har udtrykt sin personlige, politiske opfattelse af, har læserne også krav på at kende til den opfattelse når de skal tage stilling til forskerens udtalelser om konflikten», skriver Jesper Termansen. DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, har erklæret sig enig i det – læs mere her.

Alle danske, svenske og norske redaktioner bør skrive sig ovennævnte bag ørene!

Brud på god presseskik af den karakter sker fortsat i de største medier.

Jesper Termansen (LSR) skriver videre: «DR har som fundamental etisk værdi at DR forholder sig kritisk over for alle kilder. Derudover står der i DRs etik at DR ikke har skjulte dagsordener. Forskere bør naturligvis i lighed med alle andre have lov til at ytre deres personlige holdninger i medier/sociale medier. Men så har DR samtidig pligt til at undersøge og gøre rede for forskerens personlige holdninger i det omfang der er mistanke om at det kan påvirke deres faglige bedømmelse. Det er ikke noget forskerne bestemmer. Det gør DR hvis mistanken opstår. Det kan føre til at DR benytter kilden, men samtidig oplyser om kildens private holdninger, sådan som det er sket i det her tilfælde.»

LSR afslutter med en retningslinje som burde gælde for alle journalister i Norden: «DR bør ikke have holdninger til konflikten mellem Israel og palæstinenserne, men som nævnt i ovenstående afdække alle relevante aspekter af konflikten med en kritisk indstilling over for alle parter.» Er det for meget at bede om?

Det var åbenbart for meget at bede om: I går skrev Victor Pedersen i Ekstra Bladet om Israels valg med kommentarer fra den samme forsker – Sune Haugbølle. Du kan læse hele artiklen her.

Vi bringer her Haugbølles kommentarer i artiklen:

– For Sune Haugbølle, der er mellemøstenekspert og forsker på Roskilde Universitet, er det tætte valg et godt udtryk for den store splittelse, som præger Isreal.

Samtidig forstår han dog godt, hvorfor flertallet igen læner sig mod deres tidligere leder.

– Med Benjamin Netanyahu ved borgerne, hvad de får. Han har en aura af at være en stærk leder, som er god på den internationale scene.

Hvis eks-premierministeren får magten igen, vil det ifølge Sune Haugbølle hurtigt kunne få betydning.

Netanyahu har nemlig blandt andet under valgkampen sagt, at han vil ophæve en ny gasfeltsaftale mellem Israel og Libanon, og så kan situationen på Vestbredden også spidse mere til.

– Det er en såkaldt ‘low-conflict-war’, som er i gang på Vestbredden, hvor det israelske militær er i gang med at afvæbne og angribe lokale grupper. Netanyahu er endnu mere konfrontatorisk og aggressiv i sin stil, end tilfældet er nu, siger han.

Ekstra Bladet skriver at Sune Haugbølle er Mellemøsteekspert og RUC-forsker, men nævner intet om at han var blandt de RUC-forskere der den. 25 maj 2021 skrev under på et opråb i Politiken. I opråbet havde Haugbølle og hans kollegaer underskrevet solidaritetserklæring med palæstinenserne og krav om våbenembargo af Israel. Derudover dæmoniserede forskerne Israel som en apartheidstat. På Christiansborg blev de knap 40 RUC-forskere kritiseret for at være aktivister – ikke forskere.

I artiklen beskriver Haugbølle Israels længerevarende anti-terroraktioner mod terrorgrupper i Judæa og Samaria (Vestbredden) således: – Det er en såkaldt ‘low-conflict-war’, som er i gang på Vestbredden, hvor det israelske militær er i gang med at afvæbne og angribe lokale grupper. Netanyahu er endnu mere konfrontatorisk og aggressiv i sin stil, end tilfældet er nu.

Her er noget af det som Ekstra Bladet og Haugbølle ikke fortæller om stiuationen i Judæa og Samaria

Den 25. oktober kunne MIFF fortælle at en leder af den nye terrorgruppe «Løvernes hule» (Lions’ Den), sammen med 4 andre af deres højtstående terrormedlemmer var belvet dræbt under kampe med israelske specialsoldaters raid i byen Nablus beliggende i Judæa og Samaria (Vestbredden).

Ifølge IDF står Lions’ Den bag flere skud-terrorangreb mod IDF-soldater og israelske civile de seneste måneder. Terrorgruppen planlagde også et større terrorangreb i Tel Aviv. Terrorangrebet blev afværget takket være to israelske politimænd som fattede mistanke.

Den nye terrorgruppe står bag flere terrorangreb mod israelske civile og soldater. Terrorgruppen dræbte blandt andet 18-årige Noa Lazar og 21-årige Ido Baruch.

Af frygt for deres liv har flere Lions’ Den terrorister overgivet sig PA som blandt andet har tilbudt dem jobs i deres sikkerhedsstyrker.

Nablus hører under de palæstinensiske myndigheders (PA) kontrol, som ikke kan/vil sørge for at holde ro og orden i byen. Derfor er Israel nødsaget at bekæmpe terrortruslen der udgår fra Nablus mod sine indbyggere.

Samme problem ses også i Jenin hvor terrorgrupper sætter dagsordnen og PA ikke formår eller vil stoppe dem. Jenin er blevet en terrorredde som udklækker mange terrorister, der begår terror i Israel.

Israel har været ramt af en terrorbølge siden 22. marts, der frem til 5. maj kostede terrorbølgen 19 personer livet. Israelske soldater har gennemført mange raids mod mistænkte terrorister i Judæa og Samaria (især i Jenin og Nablus). Som tidligere nævnt har PA stort set mistet kontrollen over byerne og givet terroristerne frit spil.

Hvis PA sørgede for at holde ro og orden i byer som Jenin, ville Israel ikke være nødsaget til at gennemføre anti-terroraktioner der for at stoppe terrorister i at begå terrorangreb i Israel. Ved den seneste terrorbølge som har ramt Israel i år, kom de fleste terrorister fra Jenin. Terrorbølgen har kostet 19 personer livet.

Tal fra Israels interne sikkerhedstjeneste, Shin Bet viser at der var 34 skudangreb i september i Judæa og Samaria (Vestbredden) og Jerusalem, svarende til en stigning på 47% i forhold til august, hvor der var 23 skudangreb. I forhold til juli er det en stigning på 126% hvor der var 15 skudangreb.

Intet af det nævnes af Ekstra Bladet eller Haugbølle som kalder terrorgrupperne for “lokale grupper”.

Ekstra Bladet og Haugbølle har åbenbart heller ikke sat sig ind i definitionen af en terrorgruppe: En terrorgruppe defineres som en gruppe mennesker der udøver terrorvirksomhed (for at opnå et politisk mål).

Uanset om der er tale den nye terrorgruppe Lions’ Den, bestående af terrorister fra flere terrorgrupper –eksempelvis Fatah, PFLP, de iransk-støttede terrorgrupper Hamas og Palæstinensisk Islamisk Jihad, eller andre terrorgrupper, har de alle som erklæret mål at udslette Israel.

Ekstra Bladet og i særdeleshed Sune Haugbølle, har pligt til at kalde terrorgrupper ved rette navn. Israel har både ret og pligt til at beskytte sin befolkning mod terror og krig – er det for meget at bede om at danske medier husker det i deres Israel-dækning?

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp