Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

– Nyt lavpunkt i FN’s antisemitisme

Miloon Kothari har fået til opgave at efterforske Israel for menneskerettighedsbrud. Samtidig spreder han antisemitisme. (Foto: FN)
USA og flere demokratiske lande inkl. Norge har allerede fordømt grove antisemitiske udtalelser fra et medlem af Pillay-kommisionen. MIFF venter fortsat på at Danmark også fordømmer!

Lige som du troede, at FN ikke kunne synke lavere i deres grove antisemitisme, har de nået et nyt lavpunkt med absurde antisemitiske udsagn fremsat af en embedsmand fra FN’s Menneskerettighedsråd som påstod, at “den jødiske lobby” kontrollerer sociale medier, skriver menneskerettighedsadvokat Arsen Ostrovsky i Newsweek.

Miloon Kothari som kom med de antisemitiske udtalelser, er en ud af de ​​tre personer, der i 2021 blev udpeget til ‘undersøgelseskommissionen’ ledet af Navi Pillay mod Israel.

Undersøgelseskommissionen skulle undersøge Gaza-krigen i 2021 mellem den iransk-støttet terrorgruppe Hamas og Israel. Resolutionen om oprettelse af kommissionen nævner ikke engang Hamas – en terrorgruppe der blandt andet står på USA’s og EU’s terrorliste. Hamas har som erklæret mål at udslette Israel. Under Gaza-krigen i 2021 angreb Hamas flere israelske byer med knap 4.500 raketter.

Det stod hurtigt klart at kommissionen kun havde til formål at dæmonisere Israel, skriver Ostrovsky.

Kothari har en lang historie med antisemitisme og har tidligere anklaget verdens eneste jødiske stat for “etnisk udrensning” og “massakrer”.

This kind of blind bias is a direct and flagrant violation of the UN’s very own Rules and Guidelines on Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions, which state that “Members should, in all cases, have a proven record of independence and impartiality.”

Den form for blind forudindfattede holdninger er en åbenlys overtrædelse af FN’s regler og retningslinjer for undersøgelseskommissioner og faktasøgningsmissioner om at: – Medlemmer altid skal kunne dokumentere uafhængighed og upartiskhed.

Kothari skulle aldrig have været med i undersøgelseskommissionen, skriver Ostrovsky.

I alle demokratiske domstole ville en dommer, der udviser så åbenlys mangel på upartiskhed, aldrig være blevet udpeget i første omgang. Men hos FN lader det til, at du bliver forfremmet og belønnet for antisemitiske udtalelser og fjendtlighed over for Israel, påpeger Ostrovsky.

Under et interview i sidste uge, sagde Kothari: – Den jødiske lobby kontrollerer sociale medier og der bliver brugt mange penge i forsøget på at miskreditere os.

Den slags ældgamle antisemitiske angreb er som taget ud af ‘Protocols of the Elders of Zion‘ og en åbenlys krænkelse af International Holocaust Remembrance Alliances arbejdsdefinition af antisemitisme IHRA), vedtaget af USA’s udenrigsministerium og over 35 lande.

Herefter satte Kothari spørgsmålstegn ved Israels FN-medlemskab.

I stedet for at vise lederskab og sige offentligt fra over for Kotharis utilgivelige kommentarer, blev han forsvaret af kommissionens formand, Pillay som tilmed lagde skylden på Israel, skriver Ostrovsky.

Pillay selv har igennem længere tid offentligt luftet sin partiskhed og tydelige fjendtlighed over for Israel. Hun har allerede anklaget den jødiske stat for ‘apartheid’ og udtrykt støtte til den racistiske organisation BDS.

Tilbage i januar under sin tale i forbindelse med den internationale Holocaust-mindedag, udtrykte FN’s generalsekretær Antonio Guterres sin store bekymring over “bekymrende tendens med konspirationsteorier som udvikler sig til afskyelige antisemitiske angreb.” Alligevel er generalsekretæren fuldstændig tavs mens en af hans embedsmænd spreder konspirationsteorier med rod i jødehad og en anden af hans embedsmænd forsvarer dem.

I stedet for at sende en klar besked om at FN ikke vil tolerere antisemitisme, udsender FN i stedet besked om, at de ikke vil tolerere jøder, skriver Ostrovsky.

USA gik i spidsen og fordømte Kotharis antisemitiske udtalelser, det samme gjorde flere demokratiske lande inkl. Norge (MIFF venter fortsat på at Danmark også fordømmer)!

Selvom fordømmelser er vigtige, kan de ikke stå alene, skriver Ostrovsky.

Kotharis antisemitiske udsagn er fyldt med ældgamle antisemitiske anklager og Pillays skamfulde forsvar af ham, understreger blot kommissionens grove illegitimitet og partiskhed mod Israel – kommissionen bør straks blive opløst permanent.

USA’s kongress bør vedtage en lovgivning som sikrer at amerikansk finansiering ikke går til kommissioner som denne. Der er faktisk allerede blevet fremsat en topartslovgivning om at tilbageholde 7,3 millioner kroner i finansiering, svarende til USA’s andel af kommissionens budget. Kommissionsmedlemmerne bør også blive nægtet visumindrejse til USA, hvor de vil forsøge at lobbyere over for kongressen for at få støtte og fremme deres racistiske mål.

Ved at genindtræde i FN’s Menneskerettighedsråd forsøgte Biden-administrationen på en beundringsværdig måde at reformere organet indefra. Et år senere sidder verdens værste menneskerettighedskrænkere som Kina, Cuba og Venezuela i rådet og deres patologiske besættelse med Israel og jødehad er kun blevet værre, skriver Ostrovsky.

Derfor må man spørge sig selv, om ikke det er på tide at forkaste forestillingen om, at USA eller nogle andre kan påvirke rådet til det bedre, og trække sig tilbage fra den uafvendeligt antisemitiske, antidemokratiske gruppe af had, slutter Ostrovsky

* Arsen Ostrovsky er en international menneskerettighedsadvokat og administrerende direktør i The International Legal Forum. Du kan følge ham på Twitter her: @Ostrov_A

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem