Kristne-israelere trives og er i vækst i Israel. Det står i skærende kontrast til kristne mindretal i resten af Mellemøsten. Her ses kristen kvinde under bøn i kirke i det kristne kvarter i Israels hovedstad, Jerusalem. (Foto: Elaine Liebenbaum, flickr)

Årlig julerapport viser Israels kristne befolkning er vokset til 185.000

Verdens eneste jødiske stat passer godt på sin kristne minoritet.

Mens de kristne i Mellemøsten forfølges og myrdes for deres religion, er verdens eneste jødiske stat et lys i mørket som viser vejen i regionen.

Israels Central Bureau of Statistics årsrapport viser at det kristne samfund i landet voksede med 2% i 2021 til 185.000 israelske-kristne, svarende til 1,9% af landets samlede befolkning, skriver Times of Israel.

Rapporten offentliggjot juledag viser også at over tre fjerdedele af Israels kristne befolkning var arabere, svarende til knap 7 % af landets israelsk-arabiske befolkning.

Størstedelen af de israelske-kristne (70%) lever i Nord-Israel, overvejende i Nazareth og Haifa. Omkring 13.000 israelske-kristne lever i Jerusalem.

Rapporten viser desuden at 52,9 % Israels arabisk-kristne befolkning og 31,2 % af Israels ikke-arabiske kristne gennemfører en videregående uddannelse efter endt gymnasiel uddannelse, hvilket er en større andel end Israels arabisk-muslimske minoritet (31,2 %) og Israels jødiske befolkning (48,2 %).

På universitetet var Israels kristen-arabiske minoritet overrepræsenteret inden for fag som samfundsvidenskab, jura, matematik, statistik og datalogi, men var underrepræsenteret inden for fag som uddannelse, erhvervs- og ledelsesvidenskab samt paramedicinske videnskaber.

Årsrapporten udgivet af Israels Central Bureau of Statistics bemærker desuden at: – Den samlede fertilitetsrate for en kristen kvinde [i 2021] var i gennemsnit 1,77 børn pr. kvinde, [sammenlignet med] 1,8 i 2019. Antallet af børn pr. arabisk kristen kvinde var stadig lavere med 1,68 børn pr. kvinde

Den gennemsnitlige størrelse af en kristen husstand lå på 3,06 personer, hvilket er på niveau med en jødisk husstand (3,05), men lavere end en muslimsk husstand (4,46).

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp