Arik Agassi, forskningsleder i IMPACT-se, viser nogle af de palæstinensiske skolebøger som fremmer jihad og modarbejder fred. (Foto: IMPACT-se)

Oplæring i jihad og jødehad fortsætter med uformindsket styrke i palæstinensiske skoler

Trods løfter til Norge, Danmark og andre lande, fortsætter de palæstinensiske myndigheder (PA) med at bruge de samme skolebøger som fremmer jihad og jødehad. I indeværende skoleår har PA tilmed udgivet skolehæfter med et mindst lige så slemt indhold.


Norge støtter skolepensum som fremmer jihad, skrev Aftenposten på forsiden 12. november 2019. Lederartiklen to dage senere var meget tydelig i sit budskab: Palæstinensiske skolebøger modarbejder fred. Allerede en måned forinden havde MIFF publiceret 44 eksempler fra palæstinensiske skole oversat til norsk og dansk som tydeligt dokumenterede at vold, martyrdød og jihad er et fast tema op igennem alle 12 års grundskole i palæstinensiske skoler – læs norsk oversættelse HER. Læs dansk oversættelse HER.

Hvordan reagerede Norge? Norge tilbageholdte norsk PA-bistand til PA’s uddannelsessystem, men kørt før Norges udenrigsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) gik af (oktober 2021), blev den norske pengekasse åbnet igen. MIFF opsummerede det i artiklen: Hvordan Udenrigsministeriet vendte tilbage til at støtte oplæring i jihad og viser foragt for fortallet i Stortinget.

Hvordan reagerede Danmark?
Norges beslutning om i første omgang at tilbageholde norsk PA-bistand fik ikke konsekvenser for dansk PA-bistand. Det til trods for at MIFFs information blev fremhævet i Folketingsdebat afholt 5. maj 2021 og trods omfattende PA-misbrug af dansk bistand til eksempelvis opildning til terror og terrorløn, valgte et politisk flertal at det ikke skulle få konsekvenser – se Folketingsdebatten HER. Trods vedvarende og overvældende beviser for PA’s misbrug af bistand betalt af skatteyderne i Danmark, Norge, EU og andre lande, kom der ikke en reaktion fra dansk side og dansk PA bistand fortsatte som hidtil. Trods flere års advarsler og detaljeret gennemgang fra internationale forskningsinstitutter som igen og igen dokumenterede at problemet med oplæring i jihad i PA’s skolebøger er alvorligt, besluttede EU at bruge astronomiske summer – betalt af EU’s inkl. Danmarks skatteydere på endnu en rapport. Rapporten viste sig at være mangelfuld og blev ikke udgivet så offentligheden kunne se den. Blandt andet Norge krævede rapporten som trods manglerne viste hvad tidligere rapporter havde advaret om igennem flere år – PA misbruger international bistand til at oplære palæstinensiske skolebørn i jihad. Der kom først en reaktion fra Udenrigsminister Jeppe Kofod efter Medlem af Folketinget, Morten Messerschmidt (DF) den 11. juni 2021 spurgte hvad Danmark havde tænkt sig at gøre ved problemet? Se svaret HER.

Som nævnt udkom den EU-bestilt rapport i juni 2021 om PA’s skolebøger. Trods længerevarende forsinkelse af rapporten og de bisarre metoder som var blevet brugt, var rapportens dom over PA’s systematiske og målbeviste brug af antisemitisme, had opfordring til jihad og vold i deres skolebøger klar. Alligevel fortsatte PA i samme spor og brugte de samme skolebøger i skoleåret 2021/2022.

Derudoverbruger PA i indeværende skoleår også mere skolemateriale, studiehæfter med et mindst ligeså ekstremt indhold som skolebøgerne. MIFF kom med flere eksempler hentet fra studiehæfterne tilbage i november 2021. Nu kommer vi med en mere omfattende gennemgan.

Her er nogle eksempler på indholdet i studiehæfterne

Eksemplerne vi bringer her er hentet fra PA’s studiehæfter udarbejdet og udgivet af PA for skoleåret 2021-2022. Bemærk at PA har indkluderet det dybt problematiske indhold i studiehæfdterne trods europæisk pres for at fjerne det.

The Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se) har samlet eksemplerne. For flere eksempler og en mere fuldstændig engelsk oversættelse a de arabisksprogede faksimilier – se IMPACT-se rapport, januar 2022 (PDF, 71 sider – klik HER). Bemærk desuden at IMPACT-se arbejder ud fra UNESCO deklarationer og resolutioner om krav til indhold i skolemateriale – læs HER. Her gennemgår MIFF omkring 30 eksempler på norsk og dansk ud af 62 eksempler med problematisk indhold.

Hvor mange penge giver Danmark i PA bistand? I 2019 fik MIFF oplyst af Udenrigsministeriets pressevagt, at Danmark i perioden 2016-2020 havde givet 445 millioner kroner til PA. Læs mere HER.

Den 23. september 2021 Tweetede PA’s premierminister Mohamed Shatayyeh at Danmark i perioden 2021-2025 giver PA 72 millioner dollars (svarende til omkring 478 millioner kroner). Læs mere HER.

Den 24. september 2021 Tweetede Ketil Karlsen at Danmark i perioden 2021-2025 giver PA 154 millioner dollars (svarende til mere end 1 milliard kroner). Læs mere HER.

Her er noget af det, de danske skatteydere “fik” for milliarderne vi har givet PA:

Opildning og hyldest af vold, jihad og martyrdøden

Islamic Education, Grade 9, Card 1, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 1.

Dem der dør som martyrer mens de dræber de vantro (kristne, jøder, andre ikke-muslimer) vil blive rigt belønnet af Allah

Niendeklasseselever lærer at dem der dør som martyrer mens de dræber de vantro (kristne, jøder, polyteister) både vil blive benådet og modtage rig belønning. Eleverne gives ikke en historisk kontekst eller en alternativ fortolkning, eleverne sidder således tilbage med en forståelse af at det er et gældende religiøst påbud og løfte.

Islamic Education, Grade 5, Card 11, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 19, 26.

Femteklasseselver opfordres direkte til at begå vold og bliver indstrueret i at begå jihad mod israelere og dø som martyrer for at frigive al-Aqsa moskéen. I tekststykket spredes der også konspirationsteori og at «den zionistiske okkupation» graver under moskéen for at ødelægge den.

Islamic Education, Grade 10, Card 11, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 19.

Jihad for frigørelsen af Palæstina «er en individuel pligt for alle muslimer»

Det nye studiehæfte henviser til skolebog fra 2020 hvor elevene får spørgsmålet: «I hvilke tilfælde bliver jihad for Allahs sag for frigørelsen af Palæstina en individuel pligt for alle muslimer?»

. Social Studies, Grade 9, Card 7, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 20.

Dalal Mughrai hædres som en modig «kvindelig arabisk jihad-kriger»

Dalal Mughrabi var terroristen som ledede Kystmassakren i 1978, der kostede 38 israelere livet – heraf 12 børn.

Social Studies, Grade 9, Cards 6–7, Quarter 1, Semester 1, 2021–22.

Væbnet modstand er en «naturlig ret»

Niendeklasseselever får fortalt at væbnet modstand er en «naturlig ret» og en «lovlig» måde at «bekæmpe okkupationen».

Geography and Modern History of Palestine, Grade 10, Card 8, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 20.

Terroristen al-Qassam fremhæves som helt

Izz al-Din al-Qassam var palæstinensisk jihad-leder i 1930’erne. Den iransksrtøttet terrorgruppe Hamas’ væbnede styrker er opkaldt efter ham. I et nyligt udgivet skolehæfte til tiendeklaseselever afbilledes al-Qassam i baggrunden med et rødt hjerte, og eleverne får til opgave at samle information om ham, inkl. datoen hvor han blev «martyr».

Israel er djævlen

I nyt skolehæfte for 11-klasseselever sammenlignes Israel med djævlen. Det er fortolkningen hentet fra digt som også blev gengivet i skolebog fra 2020 – i bogen nævnes der ikke noget om djævlen. Det er således et eksempel på at skolehæfterne er blevet endnu mere ekstreme end skolebøgerne.

Arabic Language, Grade 6, Card 16, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, pp. 12, 45.

Pligt at «frigøre moderlandet (…) med blod og ejendom»

Sjetteklasseselever lærer at det er deres pligt at frigøre moderlandet «med blod og ejendom». De lærer også at «der er ikke er noget godt i dem som forlader» moderlandet.

Arabic Language, Grade 5, Card 4, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 10–11.

Femteklasseelever oplæres i at «ofre deres liv»

I digt af Tawfiq Ziad er der citater som «Jeg bar mit blod i hånden» og «Jeg ofrede mit liv for dit».

Antisemitisme og antizionisme

History, Grade 11 (Literature, Sharia Branches), Card 30, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 27.

Fornægtelse af at jøder udgør et folk

I skolehæftet lærer eleverne at etableringen af staten Israel byggede på tre falske præmisser, blandet dem at jøderne udgør en national gruppe. 

Social Studies, Grade 9, Card 1, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 5, 23.

Jøderne selvstyre beskrives som «kolonialistisk konspiration»

Folkeretsdokumenter som Balfour-erklæringen og San Remo-konferencen beskrives som «kolonialistiske konspirationer der bidrog til den politiske opdeling af det arabiske moderland».

History, Grade 11 (Literature, Sharia Branches), Card 30, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 26.

Den jødiske stat er baseret på «racistisk ideologi»

«Sandheden er at der ikke findes zionisme uden koloniasering, og der er ikke en jødisk stat uden fordrivelse af araberne, konfiskering og indhegning af deres land.» Eleverne lærer også at Israel er bygget på den «racistiske ideologi», at de «andre» ikke accepteres og at det er zionisternes mål at «tvinge det palæstinensiske folk til at emigrere».

Islamic Education, Grade 9, Card 6, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 27.

Jøderne beskrives som kollektivt forræderiske og fjendtlige

I et skolehæfte om islams historie bliver jøderne fremstillet som udspekulerede, forræderiske og fjendtlige. Eleverne bliver bedt om at «nævne nogle af jødernes karakteristika» og «være beviste om betydningen af jihad for Allahs sag».

History, Vol. 1, Grade 11, Card 5, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 11.

Klassisk antisemitisme: Jøderne kontrollerer verden

I et skolehæfte henvises eleverne til en skolebog indeholdende klassiske antisemitiske forestillinger om at jøder kontrollerer verden.

Geography and History of Palestine, Grade 10, Card 15, Quarter 1, Semester 1, 2021– 22, p. 33.

Israel er et resultat af kolonialisme

Skoleeleverne lærer at Israel er et produkt af kolonialismen og en del af en plan om at dele den arabiske verden og adskille Asien fra Afrika.

«Jøderne er udlændinge i dette land»

Skoleelverne bliver bedt om at diskutere sætningen: «Jøderne er udlændinge i dette land, og Palæstina er for den arabisk-muslimske befolkning.»

Had, intolerance og dehumanisering

Israel er Satans medhjælper

Syvendeklasseselever henvises til skolebog fra 2020 hvor Israel omtales som Satans medhjælper og eleverne opildnes til at frigjøre al-Aqsa med vold.

Social Studies, Grade 9, Card 5, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 14.

Israels påståede forbrydelser

Billeder af døde mennesker bliver brugt til at undervise om om Israels «undertrykkende tiltag» og «kollektiv afstraffelse».

Islamic Belief, Grade 11 (Sharia Branch), Quarter 1, Semester 1, 2021–22, Card 4, p. 9.

De vantro skal frastødes med had og fjendskab

I skolehæfte til 11 klasseselever undervises eleverne i islam:

«1. En muslim skal hengive sig til Allah, Hans profet, og de troende med kærlighed og støtte, og frastøde de vantro med had og fjenskab.

  1. At alliere sig med vantro og støtte dem med ord, handlinger eller intentioner anses for at være et brud med troen.»
History, Grade 11, Card 5, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 11–12

«Organiseret massemord»

Eleverne bliver bedt om at sammenligne Israels politik overfor palæstinenserne med europæiske kolonistater. «Organiseret massemord», «manglende sundhedsmsorg» og «mental, fysisk og kulturel skade» er blandt de ord der nævnes som stikord.

Social Studies, Grade 9, Card 2, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, p. 12.

Israel har mestret «drab, tortur, ødelæggelse»

Kolonialismen bygger på «undertrykkelse, underkastelse, vold, overgreb, drab, ødelæggelse og tortur». Det er noget af det «den israelske okkupation» har mestret og brugt mod det palæstinensiske folk.

Arabic Language, Grade 10, Card 22, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, pp. 31–32.

Vær som et glasskår i Israels hals

Eleverne bliver bedt om at være som et glasskår i Israels hals. I et digt i skolehæftet opildnes der til «intifada og oprør mod okkupanten». Digtet handler om at palæstinenserne skal returnere til israelske byer og regioner som Lod, Ramla og Galilea.

Arabic Language, Grade 7, Card 16, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 31–33.

Tilbagevendelse med «alle typer krigsføring»

I et skolehæfte står der i et digt fra skolebog fra 2020. «Retten til at vende tilbage» vil ske gennem «alle typer krigsføring», for at redde landet fra «den beskidte okkupation». Horisonten til «at vende tilbage» beskrives som «malet med martyrenes blod». Digtet i sig selv indeholder ikke nødvendigvis den slags fortolkninger, i digtet nævnes ikke en voldelig tilbagevendelse.  

Science and Life, Grade 8, Card 16, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, pp. 10, 12, 46.

Dæmonisering i naturfagsbogen

I naturfagsbogen for ottendeklasseselever står der at Israels sikkerhetsbarriere er et «racistisk annekterings- og ekspantionshegn».

Social Studies, Grade 7, Card 26, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, pp. 19–20, 37.

Palæstinensiske børn har pligt til at «frigøre» Jerusalem «på forskellige måder»

Israel anklages for at «jødificere» Jerusalem og slette byens arabiske og muslimske identitet. Eleverne oplæres i at det er deres pligt at «frigøre» Jerusalem og andre palæstinensiske byer «på forskellige måder», hvilket indikere at væbnet kamp er et alternativ. I skolehæftet antydes det også at Grædemuren ikke har forbindelse til jødedommen, i skolehæftet nævnes det at zionisterne «omdannede Buraq—væggen til Grædemuren».

Arabic Language, Grade 8, Card 3, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 15–16, 31, 35, 42.

«Okkupationen» udførte «de mest forfærdelige massakrer»

Ottendeklasseselever opildnes i arabisk litteratur via et digt til at beskytte deres land mod «okkupation», som desuden anklages for at have udført «de mest forfærdelige massakrer».

Islamiske påbud for kvinder

Islamic Education, Grade 9, Card 4, Quarter 1, Semester 1, 2021–22, pp. 15, 22.

Kvinder som ikke bruger hijab er årsag til «ondskab, fristelse og korruption»

I niende klasse lærer eleverne at kvinder som ikke bruger hijab er årsag til «ondskab, fristelse og korruption», samt at de er årsag til «det moralske forfald blandt unge mænd».

Islamic Education, Grade 7, Card 14, Quarter 2, Semester 1, 2021–22, p. 22.

Kvinder kan ikke vise deres hår hår eller nakke til andre end deres ægtemand og nære slægtninge

I syvende klasse lærer eleverne at kvinder ikke må gå klædt eller tale så de virker attraktive på mænd. Kvinder må ikke afdække deres hår eller nakke over for andre end deres ægtemand eller nære slægtninge.

Udslettelse og delegitimering af Israel

Zionister i Jerusalem i 1856?

I skolehæftet påstås det fejlagtigt, at den nye jødiske bydel som blev anlagt udenfor Jerusalems gamle bydel i 1856 blev «etableret af zionistbevægelsen». Afsnittet fortier fuldstændigt at Gaza samt Judæa og Samaria (Vestbredden) var okkuperet af Egypten og Jordan i 1948-1967.

Geography and History of Palestine, Grade 10, Card 1, Quarter 1, Semester 1, 2021– 22, p. 3.

Israel slettet fra landkortet

På landkort henvendt til tiendeklasseselever er Israel utslettet, israelske byer beskrives som palæstinensiske, Tel Aviv nævnes ikke og Eilat har fået et arabisk navn.

Der er mange lignende eksempler i de nye skolehæfter. Eksempelvis bliver dale, sletter og bjerge som ligger i Israel også omtalt som palæstinensiske. 

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp