Search
I palæstinensiske skolebøger oplæres eleverne til at ofre livet som martyrer i terrorangreb mod israelere. Nu kræver EU-Parlamentet at EU fastfryser bistand til de palæstinensiske myndigheders skolepensum for at få hadet fjernet fra skolebøgerne. (Illustrativt foto: Kristian Buus, Flickr)

Den tyske regering kræver tilbageholdt EU-rapport om palæstinensisk jihad-skolepensum offentliggjort

- Vi kan ikke tale om at Tyskland vil intensivere kampen mod antisemitisme og ​​samtidigt finansierer skolebøger som opildner til terror mod jøder, siger medlem af Tysklands parlament for FDP, Frank Müller-Rosentritt.

De palæstinensiske skolebøger som blev taget i brug i skoleåret 2019-2020 var meget mere ekstreme end tidligere. Vold, martyrdød og jihad er tema gennem alle tolv år i palæstinensisk grundskole, skrev MIFF 9. oktober 2019 – læs HER. Vi oversatte også 44 eksempler som dokumenterede det – se HER.

Efter MIFF og IMPACT-se fremlagde informationen for partierne i det norske Storting, blev norsk bistand til palæstinensisk uddannelse tilbageholdt mens en EU-bestilt rapport fra det tyske Georg-Eckert Institute (GEI) for International Textbook Research blev udarbejdet – læs HER. Norske diplomater forsøgte at bruge «konstruktiv dialog» med de palæstinensiske myndigheder, men skolebøgerne for skoleåret 2020-2021 blev ikke bedre – læs HER og HER. Pensumændringerne var minimale – skolepensummet blev faktisk til dels værre – læs HER.

GEI-rapporten har været meget forsinket. I juni 2020 skrev Norges udenrigsminister Ine Marie Eriksen Søreide at GEI “forventer at være færdig med slutrapporten i november/december 2020”. En gang i løbet af de seneste måneder er rapporten blevet afsluttet, men EU-kommissionen har ikke gjort informationen tilgængelig for offentligheden. Det norske udenrigsministerium har heller ikke fremlagt sagen for Stortinget. Først nu, et år senere, begynder indholdet i rapporten at lække. Det tyske magasin Bild var den første avis som gengav indholdet i rapporten 8. juni.

Efter det tyske magasin Bilds afsløring af EUs tilbageholdte rapport, kræver den tyske regering nu at EU offentliggør rapporten som dokumenterer oplæring i terror og had i palæstinensiske skolebøger som EU og Danmark er med til at finansiere. EUs daværende udenrigsrepræsentant, Frederica Mogherini bestilte rapporten for mere end to år siden, skriver avisen The Algemeiner.

– Det fremgår tydeligt af rapporten at palæstinensiske skolebørn oplæres i antisemitisk agitation og opfordring til vold – finansieret af EU!, skrev Bild.

En erklæring fra det tyske udenrigsministerium bekræfter, at embedsmænd i Berlin “længe har krævet at EU offentliggør ​​rapporten.” De understreger også at offentliggørelse af ​​rapporten er afgørende for “en faktabaseret diskussion om indholdet i palæstinensiske skolebøger på baggrund af de videnskabelige fund.”

En talsmand for det tyske udenrigsministerium sagde til Bild, at ”et fortroligt udkast til undersøgelsen er tilgængelig. Den tyske regering har flere gange krævet at EU offentliggør rapporten. EU har nu lovet at gøre det.”

Efter kommentarerne fra det tyske udenrigsministerium lød der protester fra flere Europa parlamentarikere over den knap 200 sider lange rapport, udarbejdet af Georg Eckert-institut som specialiserer sig i forskning og overvågning af skolebøger, ikke var blevet delt med dem.

Niclas Herbst, MEP fra Tysklands regerende CDU-parti, fortalte Bild, at “hemmeligholdelsen af rapporten fra ​​EU-Kommissionens side er kontraproduktiv og uforståelig.” Hans holdning blev gentaget af Frank Müller-Rosentritt som er medlem af Tysklands parlament for partiet centrum-højre FDP, han erklærede, at alt andet end rapportens offentliggørelse vil sætte spørgsmålstegn ved den føderale regerings strategi hvad angår bekæmpelse af antisemitisme.

Se protestbrevet over fortsat EU og dansk støtte til palæstinensisk skolepensum fra 5. maj, underskrevet af flere EU-parlamentarikere:

Muller-Rosentritt tilføjede: “Man kan ikke tale i Tyskland om, at man ønsker at intensivere kampen mod antisemitisme, ​​samtidig med at man finansierer produktionen af ​​skolebøger, der opildner til terror mod jøder.”

Herbst som er næstformand for Europa-Parlamentets budgetudvalg tilføjede at EU-Kommissionen ignorerede parlamentets opfordring i april om, at de palæstinensiske skolebøger som bruges nu i palæstinensiske skoler skal fjernes. Han sagde også at fremtidig finansiering af palæstinensiske skolebøger skal betinges af verificerbar overholdelse af standarderne for skolebøger fastsat af UNESCO, det internationale uddannelses- og kulturbureau.

Den 8. april vedtog EU-Parlamentet en resolution mod UNRWAs jihad-skolepensum, i resolutionen blev der givet udtryk for “bekymring over den agitation og vold, der undervises i palæstinensiske skolebøger”, brugt i skoler drevet af FN-agenturet UNRWA – læs HER.

– Europa-Parlamentet kræver, at UNRWA offentliggør alt undervisningsmateriale, der bruges for at sikre, at indholdet svarer til FN’s værdier og ikke tilskynder til had, fortsatte resolutionen.

Bild offentliggjorde flere uddrag fra EU-rapporten, som fremhævede forherligelsen af ​​palæstinensisk terror mod Israel og fremme af ældgamle antisemitiske stereotyper over for palæstinensiske skolebørn.

For eksempel gik en øvelse i religionsundervisning for elever i 5. klasse ud på at diskutere “jødernes forsøg på at dræbe profeten Muhammed.” I en anden øvelse blev eleverne bedt om at overveje ”de palæstinensiske kvinders rolle i jihad og deres vilje til at bringe ofre og standhaftighed over for den jødisk-zionistiske besættelse.”

Forskningsinstituttet IMPACT-se som gennemgår skolebøger i Mellemøsten for racisme, antisemitisme og andre former for had, udtalte onsdag, at EU hurtigst muligt må tage affære i forhold til palæstinensisk skolepensum.

– EUs egen rapport siger, at de palæstinensiske skolebøger fremmer antisemitisme, tilskynder til vold, sletter fredsaftaler og delegitimerer Israel. EU-parlamentet vedtog en beslutning hvori det blev krævet, at finansiel støtte til de palæstinensiske myndigheder blev betinget af, at deres skolebøger overholder standarder for fred og tolerance. Ikke at ville offentliggøre rapporten er tydeligvis ikke en effektiv strategi. EU må handle for at fjerne hadet og kræve at der udarbejdes et skolepensum som fremmer fred for palæstinensiske skolebørn, sagde IMPACT-se’s administrerende direktør, Marcus Sheff, i en erklæring.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp