Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Hamas’ rekruttering af børnesoldater fortsætter – hvor er fordømmelsen?

120.000 gutter og jenter har deltatt på Hamas´ omstridte sommerskoler i år. (Foto: The Israel Project/Flickr)
Terrorgruppen Hamas reklamerer stolt med sit misbrug af børn som børnesoldater mens verden ser til (Foto: The Israel Project/Flickr)
MIFF har skrevet utalige artikler om hvordan terrorgruppen Hamas misbruger børn som børnesoldater. Har du hørt om palæstinensiske børnesoldater i Danmark?

MIFF har skrevet utalige artikler om hvordan terrorgruppen Hamas misbruger børn som børnesoldater. Det lader dog ikke til at forstyrre danske politikere eller mediernes nattesøvn, har du hørt om palæstinensiske børnesoldater i Danmark?

Også i år holder Hamas sine berygtede sommerlejre hvor de rekrutterer børnesoldater. Hamas militære fløj forklarede sågar på engelsk på sociale medier at de gør en: “indsats for at forberede de unge” i år og forbereder dem til “træningslejre” opkaldt efter Sword of al-Quds battle (al-Quds-kampens sværd) er navnet terrorgruppen bruger om deres seneste krig mod Israel. Hamas tilføjede at de har organiseret træningslejre for børnesoldater i fem år.

Terrorgruppen forklarede at børnene skal være klar til at bringe “ofre” (ordet der bruges til at beskrive, at børnene rekrutteres for at dø i væbnet kamp). I militærlejrene udsættes børnene for religiøs indoktrinering og “sikkerheds” uddannelse. Ifølge den israelsk-arabiske journalist Khaled Abu Toameh er omkring 50.000 børn tilmeldt lejrene, skriver avisen Jerusalem Post.

Under den seneste Gaza-krig mellem Hamas og Israel i sidste måned, var mindst et af de børn, som myndighederne i Gaza sagde var blevet dræbt i kampene, et Hamas-medlem.

Ifølge Jerusalem Post har terrorgrupper i Gaza offentliggjort billeder af deres børnesoldater som alle lader til at være under 18 år.

Rapport offentliggjort af Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, bekræftet af Joe Truzman som er forskningsanalytiker ved Foundation for Defense of Democracy’s Long War Journal med fokus på terrorgrupper i Gaza og i ​​Mellemøsten, kunne dokumentere at mindst et af børnene på listen over dræbte under kampene ved den seneste Gaza-krig, var medlem af en terrorgruppe. Børnene som blev dræbt ved de seneste kampe fik større opmærksomhed i år efter The New York Times havde billeder af børnene på forsiden.

Da de blev offentligt kendt at terrorgruppen Hamas rekruttererer børnesoldater til væbnet kamp, blev børnesoldaternes skæbne knap så interessant for udenlandske journalister. I stedet forsøgte journalister at lægge skylden for børnenes død i kamp på Israel. At terrorgrupper som Hamas rekrutterer tusindvis af børnesoldater er ikke interessant – det er ikke forsidestof!

Ifølge FN-agenturet UNICEF som har ansvar for at yde børn humanitær bistand, er rekruttering af børn en overtrædelse af international humanitær lov. UNICEF skriver på sin hjemmeside at ”tusindvis af børn rekrutteres og bruges i væbnede konflikter over hele verden. Ofte omtalt som ‘børnesoldater’ – de drenge og piger lider under omfattende former for udnyttelse og misbrug.

– Krigende parter bruger børn som soldater, spejdere, kokke, bærere, vagter, budbringere og meget andet. Mange, især piger, udsættes også for seksuelle overgreb, skriver UNICEF.

– Børn bliver en del af en væbnet styrke eller gruppe af forskellige årsager. Nogle bliver bortført, truet, tvunget eller manipuleret af væbnede aktører. Andre er drevet af fattigdom, tvunget til at generere indkomst til deres familier. Atter andre forbinder sig for at overleve eller for at beskytte deres samfund. Uanset deres involvering er væbnede styrkers rekruttering og brug af børn en alvorlig krænkelse af børns rettigheder og international humanitær lov, påpeger UNICEF.

Søgning på UNICEFs hjemmeside viser 0 artikler om terrorgruppers rekruttering af børn i Gaza. UNICEF har artikler om de 28 lokale centre i Gaza de samarbejder med. UNICEF påpeger at familier ofte sender børn på arbejde, og at mange børn tvinges ind i børneægteskaber, 29% af pigerne er gift før de er 18 år.

– En anden vigtig del af UNICEF-projektet er at ændre praksis, der opretholder ad hoc-håndtering af misbrug. Traditionelt forsøgte nogle personer i Gaza at løse problemer med seksuelt misbrug af børn ved hjælp af uformelle mekanismer for retfærdighed i stedet for at indbringe sager for retten eller forsøgte at retfærdiggøre vold i hjemmet ved eksempelvis at bruge religion som argument, skrev UNICEF blandt andet i en 2016 rapport.

Fem ministerier, internationale og nationale organisationer havde på det tidspunkt underskrevet en plan som skulle beskytte børn. Det er uklart hvorvidt den beskyttelse også fokuserede på at hjælpe med at holde børn væk fra våben og væbnet konflikter.

Det er kendt, at UNICEF og FN’s Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) har lavet programmer for børn og unge som tidligere blev rekrutteret til krig, skriver Seth J. Frantzman i Jerusalem Post og henviser til sin tid i Jordan i 2016 på et FN-kontor, hvor plakater på væggen viste et barn i en flygtningelejr kigge i spejlet og se sig selv i uniform. Beskeden var klart: Børn skulle ikke bruges i kamp i Syrien.

Hvert år er der en international dag viet til kampen mod brug af ​​børnesoldater. MIFF sætter også hvert år fokus på palæstinensiske børnesoldater – både dem som misbruges af terrororganisationer i Gaza og af de palæstinensiske myndigheder:

Læs: Ny film sætter fokus på islamisters brug af børnesoldater. Både de palæstinensiske myndigheder som Danmark årligt støtter med flere millioner og terrorgrupper rekrutterer mindreårige.

Læs: Misbrug af palæstinensiske børn som børnesoldater må stoppe! Børn helt ned til 9-årsalderen bruges som palæstinensiske børnesoldater.

Læs: Fatah hylder brugen af børnesoldater. Beder deres følgere på Facebook om at dele en video af børnesoldaten Amir.

I februar sagde EU’s højtstående repræsentant for udenrigspolitik Josep Borrell og den særlige repræsentant Virginia Gamba som har til opgave at overvåge børn og væbnede konflikter, følgende: – Trods globale forpligtelser og indsats lider børn overalt i verden fortsat under konsekvenserne af konflikter og bruges stadig som børnesoldater.

Ifølge kontoret for den særlige repræsentant for generalsekretæren om børn og væbnede konflikter rekrutteres titusindvis af børn og bruges i konflikt. I 2000 vedtog FNs generalforsamling den valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter for at beskytte børn mod rekruttering og anvendelse i fjendtligheder; den trådte i kraft i 2002.

Protokollen som Hamas ikke har underskrevet forpligter stater til ikke at rekruttere børn under 18 år til væbnet konflikter. Den bemærker også, at “væbnede grupper, der adskiller sig fra et lands væbnede styrker, under ingen omstændigheder må rekruttere eller bruge unge under 18 år i væbnet konflikter. Menneskerettighedsloven erklærer 18 år som den laveste år hvor unge lovligt kan rekrutteres til væbnet konflikter.

– At rekruttere og bruge børn under 15 år som soldater er forbudt i henhold til international humanitær lov – både som traktat og som skik – og er defineret som en krigsforbrydelse af Den Internationale Straffedomstol. Stridende parter som rekrutterer og bruger børn i væbnet konflikt, er registreret af generalsekretæren i bilagene i hans årsrapport om børn og væbnet konflikt, står der på den særlige repræsentants hjemmeside.

I henhold til sektionen om Israel og “Palæstina” er der fokus på at børn bliver skadet i konflikten samt at der har været: “to hændelser med børn rekrutteret af al-Qassam Brigader. Fortsatte beskyldninger om forsøg på at rekruttere tilbageholdte palæstinensiske børn som informanter. [og et] stort antal dræbte og lemlæstede børn, herunder ved brug af levende ammunition under retshåndhævelsesoperatione.”

Det lader til at der i første afsnit refereres til børn rekrutteret af terrorgruppen Hamas, men der nævnes kun to hændelser – intet om de titusindvis af børn som sendes i terrorgruppernes militære sommerlejre.

Repræsentanten anbefaler al-Qassam Brigaderne at indstille rekrutteringen og brugen af ​​børn og at overholde sine nationale og internationale retlige forpligtelser. Palæstinensiske væbnede grupper skal beskytte børn ved at forhindre at de udsættes for risiko for vold og undlade indoktrinering af børn til militære og politiske formål; alle parter bør engagere sig med FN, også på landsplan, for at afslutte og forhindre alvorlige krænkelser af børn og for bedre at beskytte børn og respektere international humanitær lov og international menneskerettighedslov.

Terrorgruppen Hamas er således blevet nævnt mindst èn gang, til trods for at ordet “Hamas” er skjult bag “Qassam Brigaderne”, som er terrorgruppens militære gren. Når FN refererer til lande, bebrejder FN ikke hæren for rekruttering af børnesoldater, men derimod landet. Terrorgruppen Hamas har siden 2007 haft den fulde kontrol over Gaza bær derfor også det fulde ansvar for alt der sker i enklaven – også rekruttering af børnesoldater. Derfor er det uklart, hvorfor FN kun nævner Hamas’ militære gren.

Der er også andre generelle erklæringer på repræsentantens hjemmeside om beskyttelse af børn. I 2020 blev der lagt pres på for at øge fokus på palæstinensiske terrorgruppers rekruttering af børnesoldater. Men der lader ikke til at være fokus på det i år. Hamas og andre palæstinensiske terrorgrupper kan dermed fortsætte deres rekruttering og misbrug af palæstinensiske børn som børnesoldater, uden det vækker international harme eller får konsekvenser.Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem