UN Watch nye rapport viser at UNRWA lærer fortsat hylder terror, antisemitisme og opfrodrer til at dræbe jøder og israelere. Trods flere krav om at fyre UNRWA-lærerne, har UNRWA ikke fjernet dem - du betaler til forgiftning af palæstinensiske børns hjerner via dansk UNRWA-bistand. Her ses UNRWA-pigeskolen Dheisheh i Betlehem. (Foto: Miriam Alster/Flash90

Ny UN Watch rapport: – UNRWA lærer glorificerer fortsat terror og antisemitisme

Trods flere krav om at UNRWA fjerner lærer og ansatte som hylder terror, antisemitisme og drab på israelere og jøder, har UNRWA intet gjort. Du er med til at støtte forgiftning af palæstinensiske børns hjerner via dansk UNRWA-bistand.

MIFF har skrevet utallige artikler om at dansk UNRWA-bistand finansieret af de danske skatteydere, midbruges til at oplære palæstinensiske børn i at blive terrorister og glorificerer terror, antisemitisme og Holocaust.

Læs om misbrug af dansk UNRWA-bistand her.

UN-Watch som overvåger hvad der sker i FN har udgivet endnu en rapport som afslører UNRWA-lærere ansat og betalt af FN-agneturet UNRWA fortsætter med at dele antisemitiske opslag på sociale medier, trods lovning fra UNRWA og USA om at antisemitisme, vold og terror ikke støttes af UNRWA-institutioner, skriver Jerusalem Post.

UN-Watch senete rapport udkommer samtidig med USA og andre vestlige lande samledes for at blive enige om fortsat UNRWA-bistand.

I UN Watch nye rapport er der 20 nye eksempler på UNRWA-lærere og -medarbejdere i Judæa og Samaria (Vestbredden), Libanon og Jordan som udtrykker støtte til terrorgrupper, vold mod jøder og israelere og antisemitisme.

Et af de nye eksempler i UN Watch-rapporten er Nihaya Awad, hun er computerlærer for UNRWA i Judæa og Samaria. Hun har lagt et oplsag op på sociale medier med et billede af en Hamas-terrorist ved siden af et barn iført Hamas-militæruniform, ledsaget af en rosende tekst til Hamas:

“Vi vidner ved Allah, at du har demonstreret din trofasthed… og overbragt budskabet… og har vundet for din Al-Aqsa… og har brækket din fjendes næse… og har genoplivet håbet i din tro… må Allah acceptere din lydighed… og hæve dit mål,” skriver Awad i sin opslag.

Hendes oplsag er ikke fjernet endnu.

UN Watch skriver i rapporten: Hun “støtter Hamas og tilskynder børn til vold” og “opfordrer til udnyttelse af børn som børnesoldater, det er børnemishandling og en krænkelse af international lov.”

I et andet eksempel opfordrer UNRWA-læren Elham Mansour fra Libanon i sit opslag til vold mod jøder og israelere: “Hvis Allah vil det, i stedet for at de ofrer ofringer i Al-Aqsa-moskeen, vil modstandsmændene og Murabitun slagte hver og en af ​​jer og kaste jer i affaldet fordi I er beskidte, og I forurener ethvert land I lever i, I zionister, I skurke, I terrorister, må Allah hævne sig mod jer.”

I et andet opslag skriver Mansour om israelere og opfordre til at “bekæmpe dem og dræbe dem, jage dem hvorend de er, i hvert et hjørne, hver en gade, vores største fjende er Israel, død og ødelæggelse over dig – liv, frihed og retfærdighed for vores folk.”

I endnu et indlæg skriver Mansour: “enhver, der underskriver fredsaftaler, våbenhvile eller andet” med Israel “fortjener at blive henrettet.”

Også de opslag florerer fortsat på sociale medier.

Hana’a Daoud er UNRWA-lærer i Jordan, i sit opslag på sociale meider opfordrer han til at dræbe jøder:

“Den sidste time kommer ikke, før muslimerne kæmper mod jøderne, før en jøde vil gemme sig bag en sten eller et træ, og stenen eller træet vil sige: O muslim, der er en jøde bag mig. Kom og dræb ham. Det er, hvad Allah har lovet os, og sejren er vores, og Jerusalem er vores, og Gaza er vores.”

Opslaget er fortsat at se på sociale medier.

I UN Wtach rapporten er desuden en liste med over 113 UNRWA-ansatte som UN Watch kan se har delt opslag der støtter vold, antisemitisme og terror. Listen inkluderer deres navne, deres holdninger, deres overtrædelser af UNRWA’s politik og et link til en side, der beskriver deres overtrædelser.

i UN Watchs seneste rapport er kun medtaget Facebook-opslag vist på offentlige Facebook-profiler, der specifikt identificerer sig selv som UNRWA-ansatte. NGO’en understreger i rapporten mange Facebook-brugere begrænser visning af deres opslag, derfor kunne Un Watch ikke få adgang til alle UNRWA ansattes FB-profiler.

UN Watch tilføjer at trods gentagende henvendelser og detaljerede beviser for UNRWA-ansattes overtrædelser, har UNRWA ikke fyret lærere som deler hadefulde og voldelige opslag: “UNRWA bør derfor betragtes som medskyldig i sine medarbejderes uredelighed,” siger UN Watchs administrerende direktør Hillel Neuer. Og tilføjer:

»I resten af verden fjernes pædagoger/lærer hvis de opildner til had og vold. Til trods for at UNRWA siger de har ‘nultolerance’ for opildning til terror og vold, har de ansatte der systematisk glorificerer antisemitisme, had og terror. Vi opfordrer regeringerne som finansierer UNRWA, når de samles i FN for at drøfte UNRWA-bistand, at de vil stoppe med at støtte et system, der lærer nye generationer af palæstinensere at hade og myrde jøder.”

“USA, EU, Tyskland, Storbritannien, Canada og andre donorstater kan moralsk ikke sende flere penge til UNRWA, før de viser en ægte forpligtelse til grundlæggende normer for uddannelse i deres skoler. Det betyder, at FN-agenturet offentligt skal fordømme UNRWA-ansatte, der opfordrer til terror og antisemitisme, fjerne dem fra deres stillinger og skabe en uafhængig og upartisk efterforskning af alle deres ansatte.”

Israels ambassadør ved FN, Gilad Erdan, opfordrer UNRWA donorlande til at indefryse deres bistand til , UNRWA-lærere, der støtter terror er fyret.

“Ikke alene har UNRWA ikke taget ordentligt fat om problemet med hyldest af antisemitisme blandt sine ansatte, nu ser vi at problemet er vokset yderligere og flere UNRWA-ansatte åbenlyst opfordrer til at dræbe jøder, mens FN og UNRWA intet gør. FN skal stilles til ansvar for FN-finansieret opildning til terror og had. UNRWA hjælper ikke med at fremme en løsning på konflikten – tværtimod spreder UNRWA falske palæstinensiske fortællinger og lukker øjnene for tilskyndelse til at myrde israelere og åbenlys antisemitisme. Kan UNRWA synke dybere?” skriver Israels FN-ambassadør Erdan.

William Deere, fungerende direktør for UNRWA’s repræsentationskontor i Washington, DC skriver om UN Watch rapporten: “Den velkendte politisk motiveret organisation forsøger igen at underminere agenturets vitale humanitære og menneskelige udviklingsarbejde.” Og tilføjer:

“UNRWA er forpligtet til at opretholde FN’s principper og værdier og har nultolerance over for hadefulde ytringer og tilskyndelse til diskrimination, fjendtlighed eller vold. Som vi har sagt mange gange før, tager UNRWA alle den slags påstande alvorligt og ser også på de seneste påstande. Vi bemærker at de ikke var blevet delt med UNRWA, før de blev offentliggjort.”

“Agenturets juridiske rammer giver en proces til at efterforske og handle på potentielle sager om hadefulde ytringer, tilskyndelse til diskrimination, fjendtlighed eller vold i overensstemmelse med FN’s værdier og principper. Skulle der konstateres uredelighed, vil UNRWA træffe disciplinære foranstaltninger og agenturets Den rådgivende kommission for værter og donorer vil blive underrettet om resultaterne,” tilføjede UNRWA-embedsmanden.

Ifølge UN Watch er omfanget af brud på UNRWA’s politik fra lærere og ansatte meget større end det, der afspejles i de 20 sager præsenteret i rapporten. UN Watch vurderer at flere tusind UNRWA-ansatte ville blive impliceret, hvis UNRWA rent faktisk ville undersøge sine ansatte.

UN Watch anbefaler UNRWA-donorlande til at kræve, at UNRWA vedtager en nultolerancepolitik over for ansatte, der opfordrer til racisme eller mord, kræver fordømmelse af opildende oplsag postet af FN-ledere, kræve grundig undersøgelse af deres faciliteter for at sætte en stopper for hyldest af antisemitisme eller terror og kræve indførelse af effektiv overvågning og kontrol for at sikre neutralitet hos ​​UNRWA’s faciliteter og personale.

Det er ikke første gang UNRWA kritiseres fordi deres ansatte deler hyldest af antisemitisme og terror.

Tilbage i august 2021 lovede UNRWA at efterforske 10 af deres ansatte for anti-israelske og hadefulde ytringer efter en UN Watch-rapport med 97 eksempler afslørede problemer med 22 UNRWA-ansatte som havde glorificeret terror, nægtede Israels ret til at eksistere, hyldest af Hitler og vold.

UNRWA har anklaget UN Watch og andre organisationer, der har rejst problemet med hyldest af antisemitisme og terror blandt UNRWA-ansatte for at angrib dem af politiske årsager. Læs mere om UNRWAs anklager mod UN Watch og andre organisationer her.

Tilbage i juli 2021 underskrev Biden-administrationen en aftale om at genoptage deres UNRWA-bistand, efter UNRWA gik med til at inkludere en mere ekspansiv fordømmelse af antisemitisme i deres samarbejdsaftale med USA. UNRWA lovede også at sikre, at midler ikke ville blive overført til personer, der er involveret i terror eller bruges til at støtte terror.

Terrorhyldest i UNRWA-skolebøger: rapport fra januar 2021 fra IMPACT-se, viste at UNRWA’s skolebøger som bruges sammen de palæstinensiske myndigheders (PA) skoler, eksempelvis indeholdt hyldest af kendte terrorister, konspirationsteorier mod Israel og kort hvor Israel var blevet fjernet. Også det er du med til at betale for via dansk PA-bistand – læs mere her.

I skolebøgerne omtales terroristerne Izz al-Din al-Qassam og Dalal Mughrabi, der står bag terrorangreb som kostede mange israelere livet som “helte” i UNRWA’s skolebøger. I et eksempel fra et øvelseshæfte til 3. klasseselever, skal eleverne vælge det korrekte antal martyrer i den første intifada fra en liste med mulige svar.

Udover det supplerende studiemateriale producerer UNRWA ikke eget skolepensum – i stedet bruger del det lokale uddannelsessystems skolebøger. Flere rapporter viser at PAs skolebøger som bruges i UNRWAs skoler, opildner til vold, terror og antisemitisme.

Tilbage i februar 2021 rejste Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg spørgsmålet om det problematiske undervisningsmateriale brugt af UNRWA – der er ikke sket forberinger i skolebøgerne.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp