Her ses en UNRWA-skole i Rafah i Hamas-kontrolleret Gaza, 29. november 2021. (Foto: Flash90)

EU har skåret i UNRWA-bistand på grund af jihad skolepensum – Danmark betaler som hidtil

Mens EU sender klart signal til FN agenturet UNRWA om at nok er nok, fortsætter Danmark med at sende 105 millioner danske skattekroner i UNRWA's lommer om året.

I budgettet for 2022-2024 har EU skåret over 582 millioner kroner i deres årlige støtte til FN-agenturet UNRWA som udelukkende tager sig af hvad de kalder for palæstinensiske flygtninge. Palæstinenserne er den eneste befolkningsgruppe hvor flygtningestatus er noget der går i arv, dvs at uanset hvor i verden de bor eller hvilke vilkår de lever under, vil alle efterkommere til al evig tid blive registreret som flygtninge. På den måde holder UNRWA flygtningetallet kunstigt højt i stedet for at hjælpe palæstinenserne med at blive integreret i de lande som de lever i – som man har gjort med alle andre flygtninge igennem årtier. UNRWA er således blevet en del af problemet i stedet for at være en del af løsningen. Til sammenligning er de knap 1 million jødiske flygtninge fra arsbiske lande og Nordafrika der før, under og efter Israels oprettelse blev fordrevet eller myrdet, aldrig blevet anerkednt som flygtninge og har aldrig fået hjælp eller støtte fra FN eller andre internationale organer. De jødiske flygtninge mistede alt og måtte starte helt forfra – de fleste af dem fandt en nødhavn i spæde Israel. I dag har mindst 70% af jødiske israelere rødder i Mellemøsten og Nordafrika.

UNRWA står nu over for et alvorligt problem med at få penge nok i kassen efter der igennem længere tid har været kritik af at palæstinensiske børn i UNRWA’s skoler oplæres i at blive terrorister, vold og had mod israelere og jøder. Se eksempelvis UN Watch rapport her om at UNRWA lærer glorificerer terror, Hitler og Holocaust.

EU’s nedjustering af UNRWA-bistanden udgør en nedgang på 40% i forhold til den foregående ti-års periode, hvor den årlige støtte til UNRWA lå på mere end 1 milliard kroner.

Yderligere 105,66 millioner kroner blev bevilliget til UNRWA via EUs madprogram, for at sikre madsikkerheden i området som følge af Ukraine-krigen.

Dagen før EU’s budget blev offentliggjort bekræftede Mathias Burchard, som leder UNRWAS EU-kontor, at de havde mistet meget støtte fra EU.

I april 2021 fordømte EU-parlamentet UNRWA over deres jihad skole-pensum som oplærere palæstinensiske børn i at blive terrorister, vold og had mod israelere og jøder. EU’s fordømmelse skete efter IMPACT-se havde afdækket hvad der foregår i UNRWA skolerne. EU krævede efterfølgende ændringer i UNRWA’s skolepensum som betingelse for at få økonomisk støtte af EU.

EUs kommissær meddelte allerede sidste år at EU ville nedjusterer støtten til UNRWA, efter EU- parlamentet kom med kraftige fordømmelse af UNRWA’s skolepensum samt at EU vil bekæmpe antisemitisme og at bistanden til UNRWA bør betinges med at det følger UNESCOs standard om at der skal undervises i fred og tolerence i skolebøgerne.

I januar 2021 viste rapport at UNRWA’s skoler:

  • oplærer i had
  • opildner til vold
  • fremmer jihad og martyrdød
  • glorificerer terrorister som rollemodeller
  • opiildner børn til at «forsvare moderlandet med blod»
  • omtaler Israel som «Fjenden» og «den zionistiske okkupation»
  • viser skolebørnene kort hvor Israel er udslettet
  • fordømmer israelsk-palæstinensisk samhandel

En ny rapport dokumenterede at UNRWA ikke har foretaget de nødvendige ændringer i deres skolepensum. Omkring 60% af UNRWAs budget går til uddannelse.

Primo 2022 lancerede UNRWA global kampange efter de i deres interne undersøgelse påstod at problemet ikke skyldes deres jihad skolepensum, men derimod deres image. EU og UNRWA støttepartnere er ikke enige i UNRWA’s konklusion.

Flere lande har de seneste år skåret i deres UNRWA-bistand. I 2021 besluttede Storbritannien at skære over halvdelen af deres UNRWA-bistand. Saudiarabien gav over 204 millioner kroner i 2020, i 2021 var de ikke på listen over lande som gav over 58 millioner kroner til UNRWA. I 2020 skar Emiraterne i deres UNRWA-støtte fra knap en halv milliard kroner i støtte til blot 10 millioner kroner i 2020, svarende til en nedgang på 98%.

Også USA har krævet at UNRWA ændre deres skolepensum. I juli 2021 underskrev USA og UNRWA en aftale som kræver at UNRWA gennemfører reformer, bekæmper opildning til terror og antisemitisme i deres skolepemsum.

USA er den desidert største donoren til UNRWA.

Hvad gør Danmark mens mange andre lande og EU giver UNRWA klar besked om at grænsen er nået?Af Finansministeriets Forslag til finanslov for finansåret 2022 fremgår det at Danmark årligt giver UNRWA 105 millioner skattekroner. I 2019 lå dansk UNRWA bistand på 70 millioner kroner, bistanden blev hævet til 105 millioner kroner i 2020 og som du kan se af skærmdumpet nedenfor, er der allerede budgetteret med det beløb skal fortsætte frem til og med 2025. Du kan læse mere her.

Af skærmdumpet nedenfor fremgår det at der løbende kan tilføres flere midler efter behov:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp