Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

– Danmark burde lære af Israels implementering af digitale sundhedsløsninger

Jannik Zeuthen og Jesper Grønbæk, der hhv. er stifter og head of policy i Health Tech Hub Copenhagen, peger blandt andet på at mens danske og udenlandske iværksættere oplever for mange barrierer med at tilbyde deres digitale løsninger til det danske sundhedsvæsen, er Israel blandt de lande som er nået meget længere på den front. På billedet ses israelsk-jødisk mor og dreng hos israelsk-arabisk sygeplejeske hos Clalit, hvis digitale løsninger fremhæves som eksempel til dansk efterfølgelse. (Foto: media.tps.co.il, Eitan Elhadez-Barak/TPS)
Jannik Zeuthen og Jesper Grønbæk, der hhv. er stifter og head of policy i Health Tech Hub Copenhagen, fortæller hvordan Danmarks hårdt presset sundhedsvæsen, velfærds- og omsorgssektor, kan få gavn af Israels digitale løsninger på området.

MIFF har tidligere påpeget det kæmpe potentiale for samarbejde mellem Danmark og Israel, der ikke udnyttes. Det gælder ikke mindst inden for sundhed og de udfordringer som sundhedsvæsenet står over med for få hænder, stigende problemer med livsstilsygdomme, flere ældre og stigende levealder.

Desværre er det kun sjældent gode nyheder om dansk-israelsk samarbejde får spalteplads i danske medier, derfor er det altid en festdag når MIFF endelig kan finde gode nyheder at dele.

Her er tidligere eksempler:

Tilbage i september 2022, skrev MIFF om et dansk studie som sammenlignede det danske med det israelske sundhedsvæsen og de forskellige udfordringer de står over. I studiet blev faktorer som kost og alkoholforbrug undersøgt og hvordan de har indflydelse på effektiviteten i de to sundhedssystemer.

Tilbage i august 2022, skrev MIFF om at Israels sundhedsminister, Nitzan Horowitz var på officielt besøg i Danmark, hvor han blandt andet udtalte at: – Vi deler samme verdenssyn om lige sundhed til alle. Vi er sande allierede.

I september 2022, kunne MIFF fortælle at Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen deltog i Stort internationalt WHO-møde i Tel Aviv og så nytænkning på Mellemøstens største skadestue i Tel Aviv.

I dag kom Jannik Zeuthen og Jesper Grønbæk, der hhv. er stifter og head of policy i Health Tech Hub Copenhagen med deres bud på hvordan det hårdt presset danske sundhedsvæsen, velfærds- og omsorgssektoren, kan få gavn af Israels erfaringer med digitale sundhedsløsninger i Altinget.

MIFF bringer her Zeuthen og Grønbæks forslag til hvad Danmark kan lærer af Israel:

Det er ikke let at udvikle digitale sundhedsløsninger af høj kvalitet og arbejdskraftsbesparende effekt. Derfor bør vi som land prioritere en national udrulning af de løsninger, som viser positive resultater.  

For selvom vi i dag har mange gode digitale sundhedsløsninger, som kan afhjælpe den kæmpe arbejdskraftsmangel i velfærds- og omsorgssektoren med tusinder af jobs, oplever digitale entreprenører og udviklere fra både det offentlige og private, at deres løsninger strander lokalt og ikke udrulles.

Vi får gang på gang at vide gennem vores arbejde med at støtte health tech-iværksættere og ansatte, at det opleves som et forhindringsløb at udrulle selv den bedste sundhedsteknologi i Danmark, endda teknologi, som ofte er udviklet med penge fra offentlige puljer og fonde. Resultatet er, at iværksættere søger til udlandet for at udbrede deres løsninger, og vi må arbejde for at fastholde lysten til at forsøge at få teknologien ud til danske patienter også. 

Vi går glip af gevinsten 
Det er et kæmpe tab, for de bedste af teknologierne har et stort potentiale. Næstved Kommune har eksempelvis netop modtaget en innovationspris for at bruge Teton.ai’s løsning. Deres teknologi med sensorer skaber tryghed på plejehjem og sengeafsnit ved at automatisere tilsyn og sikre hurtig indgriben i tilfælde af fald og ulykker, når ældre og patienter er alene.

Løsningen er indtil videre kun i brug i to mellemstore kommuner og på ét hospital, men har et estimeret potentiale til at spare tusindvis af årsværk ved landsdækkende udrulning. 

Vi har kendskab til mange teknologier med lignende potentiale.

Også udenlandske løsninger møder barrierer, når de skal ud og virke på danske hospitaler og i plejesektoren. Feedbacken går på, at Danmark er et lille land med et særligt sprog og et fragmenteret system. 

Det betyder i praksis, at Danmark går glip af hele gevinsten ved den nye teknologi, vi har investeret i at udvikle, og vi går glip af de bedste udenlandske løsninger. 

Forhindringsløb for iværksættere
Fra vores dialog med iværksættere, hospitaler, kommuner og andre aktører, kan vi se, at der er særligt tre store barrierer, som samlet skaber oplevelsen af et “forhindringsløb”: 

  1. Kulturelt og beslutningsmæssigt støder man på en “ikke-udviklet-her” mentalitet i det offentlige system. Og innovation får mere ros og sceneplads end implementering og udbredelse.
  2. Finansielt er stramme årsopdelte og sektoropdelte budgetter med til, at man ikke investerer i teknologi, der kan spare årsværk året efter, eller hvor gevinsten tilfalder andre dele af en sektor. Budgetter til begrænsning og udbredelse er også begrænsede sammenlignet med dem til innovation.
  3. Strukturelt er der på tværs af Danmark vidt forskellige juridiske fortolkninger og tekniske opbygninger i systemet, så hver ny region, hospital eller kommune virker som et nyt land at udbrede i. 

Vi taler med både offentlige og private parter, der fortæller, at når de skal udbrede en løsning i den ene eller den anden region eller kommune, oplever de et landskab med forskellige systemer og arbejdsgange, og forskellige organisationsdiagrammer med atter forskellige indgange til hvem, der har beslutningskompetence. 

Det fører til et ønske om, at personer og IT-systemer på tværs af sundhedssektoren i Danmark kunne tale bedre sammen, så man ikke eksempelvis kan opleve juridiske barrierer for implementering af en løsning ét sted, som man ikke ser som en barriere et andet.

Byg motorveje for sundhedsløsninger
Men hvordan kommer vi så uden om barriererne?  

I Health Tech Hub vil vi gerne opfordre til, at vi ligesom i andre europæiske lande får bygget motorveje for udbredelse af de gode digitale sundhedsløsninger: 

England, Tyskland og Frankrig er langt fremme med at bygge systemer til udvælgelse og udbredelse af validerede digitale løsninger, som ”udskrives” til patienter på linje med medicin. 

De systemer er så veludviklede, at det tiltrækker de bedste løsninger fra hele Europa inklusiv Danmark, og hvis vi havde ambitionen om at følge med udviklingen, kunne Danmark også blive frontløber. 

I Israel har en centraliseret enhed i Clalit-regionen særlige kompetencer til at vurdere og udfordre digitale sundhedsløsninger samt styre programmer og lede forandringsprocesser, som aktivt og effektivt kan støtte lokale hospitaler i udbredelsen til landets 4,6 millioner mennesker i regionen.  

Nationalt styrede organer
Danmark har gjort det før. Bare se på Smittestop-app’en, som vi udrullede på rekordtid. Men det kræver dedikation og indsats fra myndighed til sundhedsprofessionel. Og bedre strukturer, incitamenter, samarbejde og processer end vi har i dag.  

I Danmark kunne vi med fordel oprette eller styrke lignende organer som i Clalit – eksempelvis styrke Regionernes Innovationsboard på hospitalsområdet: Giv dem stærke faglige kompetencer og mandat til at tage nationale beslutninger om valg og udrulning af digital sundhedsteknologi. Og opstil nationalt standardiserede kliniske, sundhedsøkonomiske og juridiske krav og kriterier for valg af sundhedsløsninger til udrulning.  

Vi bør gøre det til standard for alle ledelser at scanne Danmark og Norden for eksisterende og validerede løsninger, før man går i gang med at udvikle nye lokalt – og vi kunne øge incitamenterne for offentlige ledere til at prioritere at anvende andres gode løsninger. 

På vegne af iværksættere, læger, sygeplejersker og andre vigtige personer, som arbejder med digital sundhed, kommer vi her med en klar opfordring: Prioritér bedre og hurtigere implementering og national udbredelse af de digitale sundhedsløsninger, som allerede har vist sit værd mindst ét sted i landet.  

Det bør indgå i arbejdet med sundhedsstrukturkommissionen, sundhedsfonden, akutpakker, nationale handlingsplaner, og i strategier hos myndigheder, hospitaler og kommuner. Få lande har lige så gode forudsætninger som Danmark til at gøre det, men vi skal i gang nu. 

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem