Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

Nyt studie har undersøgt forskelle og ligheder i Israels og Danmarks sundhedsvæsen

Her ses israelske læger vinke med flag da luftvåbenet flyver forbi som tak for indsatsen under Corona-krisen i 2020 i forbindelse med Israels 72 års fødselsdag. (Foto: Israels forsvarshær, IDF, 29. april 2020, flickr)
Nyt studie har blandt andet undersøgt om faktorer som kost og alkoholforbrug har indflydelse på effektiviteten i de to sundhedssystemer.

Det er ikke en hemmelighed at Danmark ser mod Israel for at finde inspiration til et bedre sundhedsvæsen – eksempelvis når det gælder hurtigere adgang til specialelæger og bedre behandling af patienter med flere kroniske lidelser som ofte falder mellem to stole fordi de bliver behandlet på flere afdelinger samtidigt.

I dag kunne MIFF fortælle at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm for nylig deltog i stort international WHO-møde i Tel Aviv og besøgte Mellemøstens største skadestue i Israel for at se hvordan innovation, nytænkning og teknologi går hånd i hånd med pleje af patienter.

Tilbage i august kunne MIFF fortælle at Israels sundhedsminister havde været på besøg i Danmark. Her udtalte han blandt andet at: – Vi deler samme verdenssyn om lige sundhed til alle. Vi er sande allierede.

Nu kan MIFF fortælle om et interessant studie publiceret i Ugeskrift for Læger ultimo marts 2022. I studiet bliver det israelske og det danske sundhedsvæsen sammenlignet

MIFF bringer her et referat af studiet. I bunden er der linket til hele studiet på engelsk:

Et nyt studie sammenligner to velfungerende sundhedssystemer: det danske og det israelske. Forfatterne bruger tilgængelige datakilder fra WHO og OECD og sammenligner udgifterne med effektparametre som middellevetid, mortalitet i forskellige aldersgrupper og tabte leveår. De prøver samtidig at korrigere for forskellene imellem de to befolkningers levevaner, herunder rygning, alkoholforbrug og indtagelse af frugt og grønt. De konkluderer, at selvom det ser ud til, at det israelske sundhedsvæsen er mere kosteffektivt, reduceres forskellen betydeligt efter korrektion for forskellige faktorer, herunder afregning af udgifter til behandling af kroniske sygdomme. De postulerer, at danskernes høje alkoholforbrug kan være en meget væsentlig faktor, som forklarer forskellene.

Tidligere hospitalsvicedirektør og formand for Lungeforeningen, Torben Mogensen, kommenterer: »At sammenligne sundhedssystemer har altid været yndet sport. Men som forfatterne beskriver i den fremragende artikel, er det ikke nemt. Kan man være sikker på årsagssammenhæng? For nogle år siden var det Israel, der var målet for danske delegationer, der skulle ud i verden og lære. Det er uklart, hvad man lærte, men nogen store ændringer har det ikke ført med sig. Men der er forskelle, som vi kan lære af. Der er meget lettere adgang til specialister fra sekundærsektoren uden for hospitalerne. Noget vi snakker meget om, men endnu ikke er slået helt igennem. Artiklen indeholder en lang række interessante og tankevækkende data. Kosten er væsentlig sundere i Israel. Israelerne indtager 50% flere grøntsager, næsten 50% mindre sukker og dobbelt så meget frugt. Trods dette er antal overvægtige og dødsfald på grund af hjertesygdom næsten det samme som i Danmark. Alkoholforbruget er tre gange så stort i Danmark. Forfatternes konklusion, at alkohol er hovedårsagen til det dyrere danske sundhedsvæsen, giver anledning til eftertanke. Specielt når vi taler forebyggelse«.

Kilde:
Rotenberg DK, Stewart‑Freedman B, Søgaard J et al. Similarities and differences between two well‑performing healthcare systems: a comparison between the Israeli and the Danish healthcare systems. Isr J Health Policy Res. 2022;11(1):14.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem