Hvorfor udbetaler PA ikke fuld løn til sine ansatte?

EU fortsætter (inkl. DK) med at give de palæstinensiske myndigheder (PA) flere og flere penge og PA fortsætter med at misbruge flere og flere penge til terrorlønninger på bekostning af deres ansatte.

De palæstinensiske myndigheder (PA) klager igen over økonomisk krise og har igennem flere måneder kun udbetalt 70%-80% af sine ansattes løn. Som sædvanlig fritager PA sig selv fra ethvert ansvar og bebrejder i stedet Israel, skriver Palestinian Media Watch (PMW).

Den 31. juli 2022 besluttede Israels sikkerhedskabinet at implementere anti Pay for Slay politik (præventiv lov for at stoppe PA’s terrorløn til terrorister med israelske liv på samvittigheden). Jf. Oslo-aftalerne fra primo 1990’erne, er Israel forpligtet til at inddvrive skat på vegne af PA og efterfølgende udbetale dem til PA. Israel har således besluttet at implementere loven som betyder at PA’s udbetaling af terrorlønninger trækkes fra det beløb som Israel udbetaler til PA.

Det fik PA’s premierminister Muhammad Shtayyeh til at reagere: – Den israelske regerings beslutning om at trække et beløb på 600 millioner shekel (svarende til omkring 1,3 milliarder kroner) fra de palæstinensiske skattepenge er vilkårlig og ulovlig. Det er som pirater og vil forværre vores finansielle krise. Men vi vil fortsætte vores forpligtelser over for fangernes og martyrernes familier[udbetaling af terrorløn til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden]. [PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, 2. august 2022]

Her er hvad PA’s premierminister ikke nævner:

Israels beslutning er ikke “vilkårlig” eller “ulovlig” – Israels sikkerhedskabinet gennemgik rapport fra Israels forsvarsminister som fastslog, at PA i 2021 havde brugt omkring 600 millioner shekel (svarende til omkring 1,3 milliarder kroner) på terrorløn (Pay for Slay løn) til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden. Ifølge Israels Anti-Pay-for-Slay-lov bliver et tilsvarende beløb trukket fra deres skatteudbetalinger til PA.

Israel er som sagt forpligtet til at inddrive på vegne af PA og overfører dem efterfølgende til PA jf. Oslo-aftalerne. Der er ikke tale om PA-skatter, som palæstinenserne hævder, men derimod israelske skatter, der er frafaldet til fordel for PA. Skatterne gives ikke som en gratis gave. Forventningen er derimod, at ligeoms Israel opkræver og overfører skatterne til PA jf. Oslo-aftalerne, vil PA opfylde sine forpligtelser i Oslo-aftalerne – blandt andet at bekæmpe terror.

I stedet for at bruge pengene efter hensigten, bruger PA dem til at opildne, fremme og belønne terror med terrorlønninger. PA’s afvisning af at opgive sin Pay-for-Slay-politik har derfor tvunget Israel til at indføre en lov som straffer PA for for sine terrorløn udbetalinger.

I henhold til Israels Anti-Pay-for-Slay-lov forelægger Israels finansminister ved udgangen af ​​hvert år en rapport til det israelske sikkerhedskabinet. I rapporten ses det beløb, som PA (direkte eller indirekte gennem PLO) har udbetalt til terroristerne. Efter godkendelse af rapportens indhold, “fastfryses” et tilsvarende beløb.

De indefrosne midler indsættes på en særlig konto og jf. israelsk lov, vil PA få udbetalt nogle eller alle midlerne, hvis de stopper med at udbetale terrorløn.

En analyse af PA’s finansielle rapporter viser rekord høj skatteindtjening i første halvdel af 2022. Det gælder både skatter inddrevet på vegne af PA af Israel og skatter som PA selv inddriver. Sammenlignet med samme periode i de foregående år er PA’s indtægter steget med over 1,3 milliarder shekel (svarende til over 2,8 milliarder kroner) sammenlignet med 2017. Heraf kommer 900 millioner shekel (svarende til mere end 1,9 milliarder kroner) af stigningen fra skatter som Israel har opkrævet og overføret til PA.

Ifølge PA’s økonomiske rapporter var PA’s skatteindtægter ultimo juni højere end forventet og dækkede 52% af PA’s 2022-budget.

Siden primo 2022 PA har taget aktive skridt for at skjule sine budgetresultatrapporter. Alligevel har PMW fået fat i PA’s resultater for juni 2022 som vises her:


Selv hvis der ses bort fra PA’s indtægter via israelsk inddrevet skatter, ændrer det ikke væsentligt på resultatet efter Israel implementerede deres Anti-Pay-for-Slay lov. PA’s finansielle rapporter viser at deres skatteindtægter via israesk inddrevede skatter i løbet af årets første 6 måneder var det højeste nogensinde (trods israesk lov som forbyder terrorbelønning) og lå på mere end 165 millioner shekel (svarende til mere end 356 millioner kroner):


Samme billede ses ved et nærmere kig på PA’s indtægter kontra lønudgifter m. m i 2017-2022. PA’s indtægter er som nævnt ovenfor med over 1.321.800.000 shekel siden 2017. PA’s udgifter på lønninger til ansatte er kun steget med 50.989.360 shekel.

Den 5. september 2022 meddelte EU at de ville give PA et bidrag på 35 millioner euro (svarende til mere end 260 millioner kroner) som hjælpe til at “betale augustlønninger og pensioner til sine embedsmænd, for det meste i sundheds- og uddannelsessektoren på Vestbredden.” [the office of the European Union Representative (Vestbredden og Gaza, UNRWA), Sept. 5, 2022, via deres hjemmeside]

Det vil altså sige at mens PA’s premierminister giver Israel skylden for PA’s påstået finansielle krise, viser PA’s egne finansielle rapporter, at de i første halvår af 2022 havde et rekordår i skatteindtægter. Samme rapporter viser, at PA’s skatteindtægter fra Israels skatteopkrævninger, er vokset med 20,4% i løbet af blot 6 år. Derudover får PA betydelige bidrag fra EU inkl. Danmark

Så hvorfor påstår PA at de mangler penge? Samtidig med PA’s skatteindtægter inddreveet af Israel har nået ny rekord, er PA’s indtægter fra international bistand faldet. Det er i høj grad en konsekvens af PMW’s afsløringer af PA’s Pay for Slay politik som har ført til at PA’s indtægter fra udenlandsk bistand styrtdykket med 90%.

Med undtagelse af EU, er det internationale samfund ikke villig til at støtte PA’s terrorløn-politik. Efter aflsøringer af PA, har flere lande truffet administrative beslutninger eller lovgivet om en begrænsning af deres PA-bistand, skriver PMW. Se hvorfor Folketinget i 2021 besluttede at lade PA’s misbrug af dansk bistand fortsætte.

I USA betingede Taylor Force Act (2018) størstedelen af deres PA-bistand med stop for terrorlønninger.

I 2019 besluttede Holland og Australien at stoppe deres PA-bistand efter PMWs direktør Itamar Marcus præsenterede dem for PA’s misbrug af bistand. I Danmark fortsætter misbruget af danskernes skattekroner.

Hvis PA besluttede at stoppe udbetaling af terrorløn til dømte terrorister som har myrdet israelske børn, kvinder og mænd, ville det give dem 3 gevinster:

  1. PA ville spare over 600 millioner shekel (svarende til omkring 1,3 milliarder kroner) som PA bruger på at udbetale terrorlønninger.
  2. Israel ville se sig nødsaget til at implementere sin anti-Pay-for-Slay lov, og PA ville få alle skatteindtægter udbetalt.
  3. PA ville få flere hundrede millioner dollars udbetalt i international bistand.

Men sådan fungerer PA-logik ikke – PA har gjort sin Pay for Slay politik til deres højeste prioritet. PA’s formand &præsident, 86-årige Mahmoud Abbas gentagne gange har understreget at de vil udbetale terrorlønninger uanset konsekvenserne. Se klippet:

Abbas: – Vi understreger, at spørgsmålet om martyrernes og fangernes familier står øverst på vores prioriteringsliste, og ethvert beløb [penge], vi har, vil blive øremærket til dem. [PA TV, 5. marts 2022]

Abbas: – Vi dedikerer al opmærksomhed til fangerne. Selv hvis vi kun står tilbage med en krone i lommen, vil vi betale den til vores helte… da de er vores folks vigtigste sag. [PA’s dagblad Al-Hayat Al-Jadida, 8. februar 2022]

Som PMW eksempelvis har vist her, her, her og her er Abbas’ og Shtayyehs’ udtalelser til støtte for terrorlønninger ikke en enkeltstående, men udtrykker PA’s prioriteringer og politik.

Hvis PA lider af en finanskrise skyldes det ikke Israel, men derimod PA’s hårdnakkede insistering på at udbetale terrorlønninger og bruge astronomiske beløb på opildning til terror mod israelske børn, kvinder og mænd.

PA’s økonomiske rapporter viser med al tydelighed at deres beslutning om at skære de ansattes lønninger ikke skyldes Israels anti-terror lov. PA’s beslutning bunder i deres skæve prioriteringer om først og fremmest at bruge penge på terroropildning og terrorlønninger – selv når det skader deres egne ansatte.

Her kan du se flere uddrag fra PA’s budgetresultatrapporter for juni 2017, juni 2018, juni 2019, juni 2020 og juni 2021:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp