Her fanger politiet Mohammed al-Arida som har været på fri fod siden 6. september. (Foto: Politiet)

PA har udbetalt 8 millioner kroner i terrorløn til flygtede terrorister – du betaler via skatten

De palæstinensiske myndigheder (PA) sørger for at det kan betale sig at myrde israelere - se hvad dine skattekroner går til.

Den 6. september lykkedes det 6 yderst farlige terrorister som alle har israelske liv på samvittigheden at flygte fra høj-sikkerhedsfængslet Gilboa (flere af terroristerne er fra Fatahs militære fløj, terrorgruppen Al-Aqza Martyr Brigaden).

I løbet af weekenden fangede israelske sikkerhedsstyrker 4 af de 6 seks flygtede terrorister. Læs HER.

Læs også: Se terrorister i palæstinensiske gader – du er med til at betale gildet via skatten. Terrorgruppen Al Aqsa Martyr Brigaden som blandt andet står på EU’s terrorliste er Fatah-partiets militære fløj – du er med til at betale gildet via skatten.

Palestinian Media Watch (PMW) som igennem flere år har overvåget hvad der sker i palæstinensiske medier og hvad de palæstinensiske myndigheder (PA) og Fatah partiet som kontrollerer PA bruger de mange milliarder som de årligt får fra donorlande, inkl. Danmark til.

Den 12. september publicerede PMW en beregning af hvor mange millioner de seks flygtede terrorister har fået udbetalt af PA i terrorløn for at myrde israelske børn, kvinder og mænd – læs HER.

PMW’s beregning viser med al tydelighed hvorfor Danmark og alle andre donorlande må stoppe vanviddet med at give milliarder i PA-bistand som i høj grad går til at kontant belønning af farlige terrorister som myrder israelere. Så længe Danmark og øvrige PA-bistandsgivere fortsætter pengestrømmen, blåstempler vi med skatteydernes penge at israelere er legitime terrormål, kan det virkelig passe at Danmark finder det moralsk korrekt at myrde israelske børn, kvinder og mænd blot fordi de er jøder? Læs MIFFs utallige artikler om misbrug af dansk bistand til palæstinenserne HER.

Der er ingen tvivl om at de seks terroristers flugt er en fiasko for israelske fængselsmyndigheder og der skal strammes op på området. Men som PMW påpeger var de flygtede terrorister rolige og gjorde ikke modstand da de blev fanget (to af de seks terrorister er fortsat på fri fod). Ifølge PMW er en af forklaringer på terroristernes “rolige” adfærd, at de nyder en behagli tilværelse i fængslet mens de hver eneste måned kan indkassere meget høje terrorlønninger takket være blandt andet danske skatteydere som hvert år spytter flere millioner kroner i PA’s pengekasse.

PMW’s beregninger af terroristernes terrorløn er baseret på PA’s officielle lønniveau til dømte terrorister som har myrdet israelere. Det skal bemærkes at forud for terroristernes flugt havde PA allerede udbetalt dem mindst 7,75 millioner kroner!

Ud af de seks flygtede terrorister har terroristen Mahmoud Ardah modtaget den højeste terrorløn af PA. Ardah blev anholdt i 1996 og idømt livstid + 15 år. Som belønning har PA i skrivende stund udbetalt 2,4 millioner kroner til Ardah. I løbet af de seneste 60 måneder har Ardah modtaget 16.000 kroner hver eneste måned i terrorløn fra PA. Den 21. september har han siddet 25 år i fængsel. Derfor får Ardah nu en lønforhøjelse og vil fremover have en “løn” på 26.000 kroner om måneden.

Terroristen Muhammad Ardah som er medlem af den iransk-støttet terrorgruppe Islamisk Jihad/Palæstinensisk Islamisk JIhad (PIJ), er næsthøjst betalt terrorist ud af de seks flygtede terrorister Ardah er dømt for sin medvirken i selvmodsangrebet mod israelsk bus 29. november 2001 som kostede 3 israelere livet og endnu flere sårede. Som tak for at myrde og sårer flere israelere på krop og sjæl, har PA i skrivende stund udbetalt ham 2 millioner kroner i terrorløn. Ardah blev anholdt i maj 2002, på nuværende tidspunkt modtager han “kun” 14.000 kroner i terrorløn om måneden. Til maj 2022 vil Ardah med dine skattekroner få lønstigning.

På tredje pladsen over terrorlønninger finder vi terroristen Yaqub Qaderi som i 2002 gennemførte et skudangreb. Den israelske mand Yosef Ajami blev dræbt ved angrebet, mens en udenlandsk arbejder blev såret. Qaderi blev anholdt i 2003. Som tak for at myrde Ajami og sårer den udenlandske medarbejder har PA i skrivende stund “kun” udbetalt ham omkring 1,7 millioner kroner i terrorløn. Hans nuværende måneds terrorløn er 14.000 kroner.

Terroristen Ayham Kamamji ligger på fjerde pladsen for i 2006 at myrde den israelske teenager Eliyahu Ashri. Derudover planlagde Kamamji at sprænge en bus fyldt med passagerer i stumper ved at eksplodere en bil fyldt med 100 kg sprængstof. PA har i skrivende stund takket Kamamji med omkring 1,5 millioner kroner. For to måneder siden fik Kamamji lønforhøjelse som tak for af at have siddet i israelsk fængsel i 15 år. Kamamji terrorløn steg således fra 12.000 kroner til 14.000 kroner om måneden. Kamanji er en af de to flygtede terrorister som fortsat er på fri fod.

Terroristen Zakariya Zubeidi som var leder af Fatah-partiets militære fløj, terrorgruppen Al-Aqsa Martyr Brigaden (står blandt andet på EU’s terrorliste) i byen Jenin. Som tak for sine terroraktiviteter har PA i skrivende stund siden Zubeid blev anholdt februar 2019 udbetalt omkring 250.000 kroner til Zubeidi. Trods Zubeidis “lave” terrorløn, ser det ikke ud til at han eller hans familie mangler noget – se Zubeidis villa i Jenin:


I henhold til PA’s lov fra 2004 om fanger og løsladte fanger og regler bekendtgjort af PA, kodificerer PA’s betalinger til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden i israelske fængsler. PA’s lov og forskrifterne bestemmer således at terrorlønnen til de dømte terrorister lønnen skal stige i overensstemmelse med hvor lang fængselsstraf terroristen er idømt – jo værre terrorangreb, jo længere fængselsstraf = højere terrorløn. Før sin nuværende anholdelse havde Zubeidi tilbragt en kumulativ periode på fem år i fængsel for andre terroraktiviteter. Da han blev anholdt i februar 2019, modtog han derfor ikke lønnen til en “startende terrorfange”, men derimod lønnen for en femårig fængselsveteran. Derfor udbetaler PA hver måned yderligere 8.000 kroner til Zubeidi – du er med til at betale Zubeidis løntillæg via dansk PA-bistand!

Zubeidi er anklaget for at have begået flere terrorforbrydelser – også drab. Mange af de angreb han er tiltalt for, skete under PA’s initieret terrorkrig fra september 2000 til 2005. Zubeidi blev fjernet fra Israels liste over efterlyste terrorister i 2007 på betingelse af at han afstod fra at begå mere terror. Det skete som led i en aftale mellem Israel og PA. Zubeidi fik efterfølgende en stilling i PA’s ministerie for fangers anliggender og blev medlem af et Fatah’s Revolutionære Råd.

Den 27. februar 2019 blev Zubeidi anholdt efter han havde overtrådt aftalen fra 2007. Zubeidi havde begået flere skydeangreb med en medskyldig og hans advokat Tareq Barghut som havde israelsk opholdstilladelse og arbejdede i PA’s ministerie for fangers anliggender. Ved angrebene brugte Zubeidi en bil udstedt til ham af PA.

Den sidste af de seks flygtede terrorister er Munadel Infeiat, anholdt i februar 2020. PMW har ikke kunnet fastslå hvilke forbrydelser Infeiat har begået. Israelske og palæstinensiske medierapporter tyder på, at det ikke er første gang, Infeiat er blevet anholdt for terroraktiviteter, men ingen af ​​kilderne gav oplysninger specifikke nok til at afgøre, hvor lang tid Infeiat tidligere har siddet i fængsel. Derfor kan PMW ikke beregne det nøjagtige beløb, PA har i skrivende stund har ubetalt ham i terrorløn eller hans nuværende terrorløn. Selv med den laveste løn som udgangspunkt, hvis PMW beregner Infeiat’s terrorløn som om han har siddet mindre end tre år i fængsel med den laveste løn, giver det 3.000 kroner om måneden, det giver en samlet løn på omkring 55.000 kroner som tak for at være terrorist. Infeiat er fortsat på fri fod.

I modsætning til de enorme terrorlønninger som PA udbetaler til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden som sidder i israelske fængsler, viser undersøgelse publiceret af Labor Force Survey (juli-september, 2020, Q3/2020 udgivet af PA’s Central Bureau of Statistics et helt andet lønniveau:

Gennemsnitslønnen for en palæstinenser som arbejder for PA lå på omkring 5.000 kroner.
Gennemsnitslønnen for en palæstinenser som arbejder i den palæstinensiske private sektor lå på omkring 4.400 kroner-

* PA’s Central Bureau of Statistics oplyste også at “29% af lønmodtagerne i den private sektor modtager mindre end mindstelønnen (omkring 3.000 kroner).”

Hvis du er palæstinenser og har valget mellem at arbejde for en ekstrem lav løn eller blive terrorist og få ekstrem høj terrorløn af PA som belønning for at myrde israelere, er valget desværre let…

Hvis du også synes det er på tide at sætte en stopper for terrorbelønning af DINE skattekroner så hører du hjemme i MIFF – meld dig ind og få GRATIS medlemskab året ud KLIK HER.Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp