Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Fake, fakere, fakest om palæstinensiske jihad-skolebøger

Arik Agassi, leder af forskning hos IMPACT-se, viser nogle af de palæstinensiske skolebøger, der fremmer jihad og modvirker fred. (Foto: IMPACT se)
Der er IKKE sket ændringer i pensum.

De nye palæstinensiske skolebøger er meget mere ekstreme end før. Vold, martyrdød og jihad har været en del af undervisningen i de elleve års skolegang i den palæstinensiske folkeskole, skrev MIFF d. 10 oktober.

Vi oversatte også 44 eksempler til norsk og dansk, som dokumenterer det. Bag rapporten om skolebøgerne står IMPACT-se, et institut, der undersøger forskellige landes skoleplaner mod UNESCOs standarder for fred og tolerance i uddannelse.

Deres seneste rapport kom i september og indeholdt 100 eksempler. Efter den norske avis Aftenposten havde læst deres rapport, publicerede avisen en artikel med titlen “Norge støtter skoleplaner, der fremmer jihad” på deres forside. “Palæstinensiske lærebøger modvirker fred,” konkluderede avisen i en leder.

I sidste uge kunne MIFF fortælle, at had også afspejles i palæstinensiske eksamensopgaver i sommeren 2019.

Den 20. november skrev den norske udenrigsminister Ine Marie Eriksen Søreide til repræsentanten af det norske Storting Anniken Huitfeldt: “Ifølge de palæstinensiske uddannelsesmyndigheder er mange af kritikerne ikke længere inkluderet i skolebøgerne.”

NTB, som ikke ønsker, at det kongelige norske udenrigsministerium skal overgå dem i at hvidvaske palæstinensiske lærebøger, konkluderede dagen efter at: ”For nylig blev det kendt, at tekster i nye palæstinensiske lærebøger forherligere hellig krig. Ifølge det norske udenrigsministerium er der allerede foretaget ændringer i læsepensum.” Overskriften i NTBs artikel i Aftenposten lød således: “Palæstinensiske børn lærte, at martyrdød er” den vigtigste ting i livet – nu ændres læseplanbøgerne”.

De palæstinensiske uddannelsesmyndigheder er fake. Udenrigsministeriet er fakere. Og NTB er fakest. Læg mærke til, hvordan de samarbejder. Udenrigsministeriet citerer PA, men NTB hævder at ændringer i pensum allerede er foretaget med udenrigsministeriet som myndighed. NTB giver indtryk af, at palæstinensiske børn ikke længere lærer, at martyrdød i jihad er den vigtigste ting i livet.

På foranledning af MIFF har IMPACT-se gennemgået alle de hundrede eksempler i deres rapport i spetember. Er nogle af dem taget ud af skolebøger?

– Der undervises fortsat i alle eksemplerne fra vores rapport i september 2019. Der undervises også i eksemplerne fra rapporten, når andet semester starter til januar. Vi har bøgerne her. Ikke et eneste eksempel er fjernet fra skolebøgerne, siger Arik Agassi, forskningsleder hos IMPACT-se.

De palæstinensiske myndigheders jihad-læseplan ændres kun, hvis Norge sætter fod ned og siger stop. Regeringen og udenrigsministeriet ser ud til at være helt uvillige til at gøre det. Derfor er Stortinget nødt til at tage affære.

Dansk bistand til de palæstinensiske myndigheder
Ifølge de oplysninger MIFF har fået fra pressevagten i det danske udenrigsministerium, ligger den danske støtte til de palæstinensiske myndigheder i perioden 2016-2020 på 445 mio. kroner

Ifølge pressevagten omfatter den danske bistand tre strategiske målsætninger:
-Statsopbygning
-Økonomisk udvikling
-Menneskerettigheder og demokratisk ansvarlighed

MIFF fik desuden oplyst, at den danske støtte primært ydes gennem multilaterale organisationer og civilsamfundsorganisationer.

Går dansk støtte mon også til jihad-skolebøger og holder den danske regering øje med, hvad de mange mio. kroner bruges til?

Læs anden faktatjek på norsk fra MIFF i samme sag:
Lektoren, der forsvarer forgiftningen af børns tanker
Khateeb serverede usande beskyldninger om israelske skolebøger i Dagsnytt Atten
Udenrigsministeriet fejlinformerer om norsk støtte til palæstinensiske jihad-skolebøger
Norske udenrigsministre skal stoppe med at fortælle palæstinensiske skrøner til Stortinget

https://www.facebook.com/medisraelforfred/videos/1251104391748204/?t=0


Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem