Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

USA ignorerede egen frygt for deres PA-bistand kunne ende hos Hamas

Palæstinensiske terrorgrupper registrerer børn som vil deltage i deres sommerlejrer i Rafah i Gaza,14. juni 2021. i Hamas' sommerlejrer trænes børn i at blive den nye generation af krigere mod Israel. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)
Lækkede dokumenter viser Biden- administrationen var bekymret for skatteydernes penge kunne ende i terrorgruppers lommer.

Primo juni skrev MIFF at USA’s assisterende udenrigsminister for mellemøstlige anliggender, Barbara Leaf, havde bekræftet over for Senatets Udenrigskomité, at de palæstinensiske myndigheder (PA) misbruger international bistand til at udbetale terrorløn (Pay for Slay) til dømte terrorister og deres familier, som tak for at dræbe amerikanere og israelere i terrorangreb.

Under høringen om Biden-administrationens budgetanmodninger for Mellemøsten, blev Leaf spurgt af senator Ted Cruz (R-TX) om en rapport sendt til Kongressen, der viste at PA ikke overholder USA’s Taylor Force Act, der forbyder amerikansk bistand til PA, så længe de udbetaler terrorløn (Pay for Slay). Leaf sagde blandt andet: – Vi arbejder på at stoppe PA’s Pay for Slay. Adspurgt om Biden-administrationen havde fået det gennemført, lød svaret: – ikke endnu.

Nu viser lækkede dokumenter at Biden-administrationen pressede på for at give PA flere hundrede millioner dollars trods bekymring om, at pengene ville ende i den iransk-støttet terrorgruppe Hamas‘ pengekasse. Washington Free Beacon har fået fat i interne dokumenter, hvor embedsmænd i USA’s udenrigsministerium gav udtryk for deres bekymringer og bad finansministeriet fritage dem fra love, der forhindrer USA i at sende midler til områder drevet af palæstinensiske terrorgrupper, skriver Jewish News Syndicate (JNS).

Godkendelsen var påkrævet for at frigøre over 360 mio dollars (svarende til omkring 2,5 mia kr) til PA. I sin tid stoppede Trump-administrationen netop USA’s PA-bistand, grundet PA’s udbetaling af terrorløn (Pay for Slay) til dømte terrorister og deres familier.

– Vi vurderer der er en høj risiko for, at Hamas potentielt kan drage indirekte, utilsigtet fordel af amerikansk bistand til Gaza. Der er mindre, men stadig en vis risiko for, at USA’s bistand vil gavne andre terrorgrupper, skrev udenrigsministeriet i udkastet til en anmodning om sanktionsfritagelse, der primo 2021 cirkulerede internt.

Videre står der: – Trods risikoen mener staten, at det er i vores nationale sikkerhedsinteresse at yde bistand i Judæa og Samaria (Vestbredden) og Hamas-kontrolleret Gaza for at støtte de udenrigspolitiske mål.

De lækkede dokumenter viser, at Biden-administrationen “privat var bekymret over at deres bestræbelser på at genoptage PA-bistanden kunne gavne Hamas og andre terrorgrupper i Gaza,” skriver Free Beacon.

Da Biden-embedsmænd offentligt forsikrede Kongressen og pressen om, at bistanden ville blive udbetalt “i overensstemmelse med amerikansk lov”, søgte udenrigsministeriet en sanktionsfritagelse for at tillade bistanden at omgå antiterrorlovgivningen.

Udenrigsministeriet sagde, at de havde brug for brede myndigheder i PA’s selvstyreområder i Judæa og Samaria og i Hamas-kontrolleret Gaza, “der ellers ville være forbudt i henhold til internaional anti-terrorlovgivning og sanktionsbestemmelser mod terrororganisationer,” ifølge udkastet til udgaven af anmodningen.

“En sådan autorisation vil muliggøre aktiviteter, inkl. bistandsaktiviteter, der er afgørende for at støtte administrationens bestræbelser på at fremme velstand, sikkerhed og frihed for både israelere og palæstinensere samt fremme og bevare udsigterne til en forhandlingsløsning, hvor Israel lever i fred og sikkerhed sideløbende med en levedygtig palæstinensisk stat,” står der videre.

The Free Beacon bemærker, at udkastet til anmodningen styrker republikanske advarsler om, at USA’s PA-bistand ville gavne terrorgrupperne. I 2021 sendte senator Ted Cruz (R-Texas) og en gruppe republikanere et brev til administrationen, hvori de opfordrede til at stoppe PA-bistand: – Vi opfordrer jer til at stoppe bistanden til PA indtil udenrigsministeriet har redegjort for lovbestemte restriktioner og rettet op på kendte mangler i udbetaling af bistanden, der i årevis har bidraget til terrorangreb mod amerikanere og israelere.

Efter Free Beacon afslørede dokumenterne, udtalte Cruz: – Fra dag èt besluttede de at hælde flere hundrede millioner dollars ind i områder kontrolleret af palæstinensiske terrorister trods viden om, at det ville gavne terrorgrupperne, der har amerikanske og israelske liv på samvittigheden. Embedsmænd i Udenrigsministeriet vidste de risikerede at overtræde USA’s lov, der forbyder bistand som gavner terrorister – derfor havde de travlt med at fritage sig fra restriktionerne.

En amerikansk embedsmand fortalte Free Beacon, at udenrigsministeriets risikovurdering burde have fået Biden-administrationen til at handle med forsigtighed: – Den kendsgerning, at der var en høj risiko for, at terrorgruppen Hamas, ville drage fordel af USA’s bistand, burde have været tilstrækkelig til, at få administrationen at sætte bistanden på pause eller helt at stoppe den.

Ifølge Free Beacon, udtalte Republikanerne i Kongressen efter Biden-administrationen, havde sendt flere hundrede millioner dollars til PA, at det brød med flere amerikanske love.

Jf. Taylor Force Act (Anti-Terrorism Clarification Act) fra 2018, der blev opkaldt efter den amerikanske hærofficer, der i 2016 blev stukket ihjel i terrorangreb i Tel Aviv, må USA ikke sende penge til PA så længe de udbetaler terrorløn.

I 2022 fortalte Udenrigsministeriet til Kongressen i en ikke-offentlig rapport, at PA “fortsatte udebetaling af terrorløn til dømte palæstinensiske terrorister, der havde begået terrorangreb og til familierne af ‘martyrer’ – dvs. selvmordsterrorister.

Michael Chamberlain, der er direktør for Protect the Public’s Trust, der indhentede dokumenterne via en anmodning om Freedom of Information Act, udtaler at dokumenterne viser, at Biden-administrationen vidste, at deres PA-bistand potentielt kunne være en overtrædelse af USA’s antiterror-lov: – Taylor Force Act var en todelt indsats, der skulle forhindre at amerikanernes skattekroner, ville finansiere terrorister og belønne terror. Men her ser det ud til, at embedsmænd fra Udenrigsministeriet forsøgte at omgå loven og udbetale bistanden på en måde, som selv de troede kunne ende med, at pengene ville havne i terrorgruppers hænder, udtaler Chamberlain.

Biden-administrationen “taler om at respektere retsstaten og være den mest etiske administration i historien. Men alt for ofte er den villig til at ignorere idealerne for at fremme et politisk mål – selv når det mål kan være i konflikt med loven, slutter Chamberlain.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem