Det sidste viste sig at være upræcist (som så meget andet fra den kant). Nedgangen i indtægter for OD endte med at blive på 3,6 millioner kroner fra 2017 til 2018.

Da Elevtinget valgte at gøre Operation Dagsværk 2018 til en anti-israelsk kampange i samarbejde med KFUK-KFUM Global, blev indtægterne således de laveste siden 1985. Justeret i forhold til inflationen – er det de laveste indtægter siden 1970’erne.

Den procentvise nedgang i indtægter fra år til år blev den største siden midten af 1970’erne, viser en sammenligning af ODs officielle tal. I 1990’erne var OD’s årsindtægter 25,6 millioner kroner. I 2000’erne steg den til 28,7 millioner kroner. Fra 2010 til 2017 var den årlige gennemsnitsindtægt 27,9 millioner kroner. Indtægten i 2018 var 18,9 millioner kroner, en reduktion på 15 procent fra 22,3 millioner kroner i 2017. For første gang siden 1985 lå de indsamlede beløb under 20 millioner kroner.

At MIFFs aktion har bidraget til mange millioner kroner i reducerede indtægter til organisationer som modarbejder Israel er noget som alle vores medlemmer kan glæde sig over. Og mindst lige så glædeligt er det, at man har sat en masse tanker i gang hos mange elever og forældre.

I vores oplysningskmpagne mod Operation Dagsværk 2018, bad vi norske skoleelever stille sig selv følgende spørgsmål:

Tak til alle skoleledere, lærere og elever,
som tog det moralsk rigtige valg!


Se evt. dansk dækning fra 9. november 2018:

MIFF besvarer 13 spørgsmål fra Operation Dagsværks-elever – Lær om hvorfor MIFF finder, at Norges 2018 Operation Dagsværk virker mod hensigten. Få repeteret lidt om sikkerhedsspørgsmål, besættelsen, og tostatsløsningen – og bliv inspireret af lidt saglig dialog.