Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Medierne bør ikke interviewe partiske forskere som neutrale eksperter

Her ses israelske gidsler omringet af bevæbnede terrorister mens terrorgruppen Hamas overfører dem til Røde Kors i Gaza, 28. november 2023. (Foto: Flash90)
«Lyttere og seere bør selv kunne vurdere en kildes troværdighed. Derfor bør en forsker, der kalder til boykot af Israel som en apartheidstat, deklareres hver gang han udtaler sig i øjeblikket om krigen mellem Israel og Hamas.» skriver Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR

Jesper Termansen (LSR) er lytternes og seernes redaktør i DR. LSR har som opgave at være deres uafhængige øjne og ører, som holder øje med DR’s etik, skriver DR.

Den. 25 maj 2021 underskrev mellemøstforsker ved RUC Sune Haugbølle et opråb i Politiken. I opråbet havde Haugbølle og hans kollegaer underskrevet en solidaritest erklæring med palæstinenserne og krav om våbenembargo af Israel. Derudover dæmoniserede forskerne Israel som en apartheidstat. På Christiansborg blev de knap 40 RUC-forskere kritiseret for at være aktivister – ikke forskere.

I 2022 klagede en seer til DR og fik medhold hos LSR, efter DR havde brugt Haugbølle som en neutral ekspert.

I forbindelse med DR’s massive dækning af 7. oktober-massakren mod Israel, har de brugt Haugbølle 20 gange i deres dækning. En seer klagede over at Haugbølle udtalte sig om Hamas i TV Avisen, uden at det blev oplyst, at han havde underskrevet opråbet mod Israel i 2021. LSR gav klageren medhold, men det gjorde DR ikke.

LSR skriver i sin begrundelse for at give seeren medhold:
«Det er efter min vurdering en relevant oplysning for DR’s lyttere, læsere og seere. Ikke i enhver sammenhæng, men i den kontekst at Sune Haugbølle siden den 7. oktober knap 20 gange er blevet af DR brugt på forskellig vis i DR’s flade: Fra en sætning i radioaviser til et timelangt program om Hamas. Det er relevant at oplyse brugerne om, at forskeren er kommet med en politisk udmelding i kraft af sin underskrift på en meget klar politisk agenda i maj 2021. Nogle gange har DR fundet det nødvendigt at deklarere Haugbølles ståsted, andre gange ikke. Jeg mener, at det er en vigtig og relevant oplysning, der skal med, hver gang han som kilde medvirker og udtaler sig om krigen mellem Hamas og Israel.»

Videre gør LSR opmærksom på at det er afgørende at lytterne og seerne kender til kildens ståsted – det gælder både Haugbølle og andre kilder, der har valgt side i konflikten, uanset om de er forskere eller ej. «En sådan tydelig deklarering af kildens ståsted viser DR’s integritet og viser, at DR tager kildekritik alvorligt og er transparant i sin journalistik. Brugerne må så selv bedømme, hvilken vægt de lægger på oplysningerne. Det er den linje, som Jyllands-Posten har valgt i forhold til samme forsker, og den er jeg enig i.»

«DR’s praksis er, at der altid er tale om en konkret vurdering af, hvilken information, der er nødvendig for den samlede forståelse og som er nødvendig for at sikre, at DR’s journalistik er troværdig og upartisk. Men i sagen med Sune Haugbølle er det for mig klart: Udtaler man sig om en igangværende konflikt, man selv har valgt side i, bør brugerne oplyses om det. Og i øjeblikket medvirker hverken Haugbølle eller kolleger stort ikke om andet end den grundlæggende samme konflikt mellem Israel, Hamas og palæstinenserne. Så derfor er det i øjeblikket relevant hver gang.»

«Det er op til DR at anvende en kilde som man har lyst til, og så ofte man vil. Men det er min klare overbevisning, at det bør være ledsaget af en deklaration, når kilden indtager et standpunkt i en igangværende konflikt, som samme kilde udtaler sig som ekspert om. Et princip der gælder i alle konflikter og krige, og altså også i sagen her med Sune Haugbølle. DR har som nævnt i nogle tilfælde valgt at deklareret Sune Haugbølle, men ikke hver gang han har medvirket i indslag om situationen mellem Israel og Hamas. Og det mener jeg er forkert.»

«Hvis forskere vil komme med klare politiske tilkendegivelser, er det deres egen sag i forhold til brugernes vurdering af deres troværdig. Men DR bør i forhold til egen troværdighed oplyse brugerne om kilders ståsted, hvad enten det drejer sig om Mellemøsten, skattepolitik eller en tredje sag.»

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem