Search
Natasha Hausdorff. (Foto: Privat)

– Sydafrika kan gøre sig medskyldig i terror

- Misbruget af internationale juridiske institutioner burde bekymre alle, der kæmper for retfærdighed og retsstatsprincippet, skriver Natasha Hausdorff.

Som MIFF skrev i går, har Sydafrika indbragt anklager mod Israel om folkedrab ved Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag. I deres anklager beskylder de Israel for at begå folkemord i Gaza – retssagen er begyndt.

Alan Baker, der er en internationalt anerkendt folkeretsekspert, kaldte Sydafrikas anklager for kynisk misbrug af FN-domstolen.

Her kommer Natasha Hausdorff, der er advokat og holder foredrag verden over om international ret med sine kommentarer på Sydafrikas anklager mod Israel:

Ved at anmode ICJ om indførelse af “foreløbige foranstaltninger” og at Israel “omgående suspendere sine militære operationer i Gaza”, har Sydafrika styrket sin støtte til terrorgruppen Hamas.

Sydafrika har indbragt ubegrundede og besynderlige anklager om folkedrab mod Israel få måneder efter flere tusind terrorister stormede ind over grænsen fra Gaza til Israel og begik den værste massakre mod jøder siden Holocaust – det er folkedrab, skriver Hausdorff.

Sydafrikas skamfulde anklager mod Israel er moderne Blood Libel mod den jødiske stat. Sydafrikas holdning til Israel bliver dog mindre chokerende, når vi tager den afrikanske nationalkongres’ lange historie med støtte til palæstinensisk terror med i betragtning.

Jeg har rejst rundt i Sydafrika under min taleturné om international ret og så hvordan antisemitismen i form af Israel-had havde inficeret deres politiske og kulturelle institutioner.

I lyset af den intense mediedækning er det vigtigt at afklare nogle grundlæggende punkter og skelne mellem Den Internationale Domstol (ICJ) og Den Internationale Straffedomstol (ICC), skriver Hausdorff.

Selvom begge internationale domstole er baseret i Haag, er deres rammer meget forskellige. ICC beskæftiger sig med enkeltpersoner, mens ICJ primært beskæftiger sig med tvister mellem stater. Det skal tilføjes, at Israel ikke er underlagt ICC’s jurisdiktion fordi de ikke er en del af Rom-statuen – et punkt som den britiske regering tidligere har været krystalklar omkring. Sydafrikas anklager mod Israel ved ICJ behandles nu til trods for Sydafrikas ondsindede natur. Israel har gjort det klart, at anklagerne vil blive modbevist udover enhver tvivl, understreger Hausdorff.

Folkedrab er jf. definitionen konventionen fra 1948 om forebyggelse og straf af forbrydelsen folkedrab – at begå visse handlinger, inkl. drab, forvolde alvorlig skade og tvangsoverførsel af medlemmer af en gruppe, “med den hensigt helt eller delvist, at ødelægge en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe”.

Der er ingen beviser i Sydafrikas 84-siders lange anklager mod Israel som støtter deres påstande. Men hvad der gør deres anklager endnu mere ondsindede, er deres forsøg på at præsentere Israels lovlige forsvar mod terror, inkl. Israels hidtil usete foranstaltninger for at redde civile palæstinensere som folkedrab. Sydafrikas forsøg på at manipulere definitionen af folkedrab volder problemer for alle, der er forpligtet til retsstatsprincippet og den internationale retsorden. Det er endnu et argument for Sydafrikas handlinger til støtter for Hamas, som kan gøre dem medskyldige i Hamas’ folkedrab. Hvilket er i strid med folkedrabskonventionen og Sydafrikas forpligtelser, jf. FN- sikkerhedsrådets resolution 1373.

Forpligtelserne er juridiske forpligtelser mod terrorstøtte og tage de nødvendige skridt for at forhindre terror. Dvs. at Sydafikas handlinger kan medvirke til at der begås mere terror. Sydafrika er jf. internationale konventioner forpligtet til at overholde de forpligtelser, inkl. internationale konventioner om bekæmpelse af terrorfinansiering og bekæmpelse af terrorangreb.

De nævnte argumenter kunne fremføres og ville vægte langt højere. I stedet har Sydafrika valgt at bebrejde ofrene, at dæmonisere Israel, at øge antisemitismen og støtte Blood Libel anklager mod jøder.

Sydafrikas anklager mod Israel er en del af noget endnu større og endnu mere bekymrende. Sydafrika forsøger at kapere ICJ for at skabe et internationalt apartheidsystem, hvor den jødiske stat isoleres og fratages sine juridiske rettigheder. Hvis ICJ bukker under for Sydafrikas plan, risikerer den internationale domstol at blive et instrument for antisemitisk apartheid og dermed miste sin troværdighed. Det vil få alvorlige konsekvenser for den internationale retsorden, især i en tid hvor ICJ’s midlertidige foranstaltninger i stigende grad ikke overholdes.

Sydafrikas handlinger er alvorlige og bekymrende, fordi de bebrejder ofre for folkemord for at begå folkedrab. Alt i mens Israel har taget forholdsregler og udvist tilbageholdenhed i forsvaret af sin befolkning uden sidestykke. Misbruget af internationale juridiske institutioner burde bekymre alle, der kæmper for retfærdighed og retsstatsprincippet. Den skadelige virkning på den internationale retsorden og troværdigheden af folkeretten er til at tage og føle på. Det sender et budskab til Hamas og andre terrorgrupper om, at de ustraffet kan begå krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, mens deres ofre stilles for retten.

* Natasha Hausdorff er advokat med praksis i London og direktør for den britiske organisation UK Lawyers for Israel. Hun holder jævnligt foredrag om international ret, udenrigspolitik og national sikkerhed. Hausdorff er uddannet fra Oxford, Tel Aviv University og Columbia Law School. Hun har tidligere arbejdet for et amerikansk advokatfirma i London og Bruxelles og for lederen af ​​den israelske højesteret, højesteretsdommer Miriam Naor.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp