Search
Israelske soldater i Gaza, 2. januar 2024. (Foto: IDF)

Sydafrikas anklage om folkemord er kynisk misbrug af Den internationale domstol

International ankerkendt folkeretsekspert: - Påstanden om at #Israel begår folkemord i #Gaza er så absurd at den er useriøs.

Sydafrika har indbragt anklage mod Israel om folkedrab ved Den internationale domstol (ICJ) i Haag. I deres anklage beskylder de Israel for at begå folkemord i Gaza. Retssagen mod Israel starter i indeværende uge.

Alan Baker, der er en internationalt anerkendt folkeretsekspert, Israels tdiligere ambassadør i Canada og er nuværende juridisk rådgiver i udenrigsministeriet, kalder Sydafrikas anklage for kynisk misbrug af FN-domstolen.

Selv om intet længere kan overraske, er det ironisk at ICJ – verdens vigtigste retsorgan, bliver misbrugt af Sydafrika, på vegne af og efter initiativ fra den palæstinensiske ledelse, til at anklage Israel for folkemord mod det palæstinensiske folk i Gaza, skriver Alan Baker.

Skæbnens ironi – begrebet «folkemord» (genocide), så dagens lys i 1944, da den jødiske advokat Raphael Lemkin beskrev nazisternes folkemord mod det jødiske folk under Holocaust.

Begrebet blev efterfølgende indført som en del af folkeretten af det internationale samfund i 1948 i forbindelse med vedtagelse af FN-konventionen som skulle forhindre og afstraffe folkemord. Dermed besluttede det internationale samfund, at handlinger begået med en hensigt om «helt eller delvist at ødelægge en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe».

De 137 stater, inkl. Israel som underskrev konventionen blev pålagt at forhindre og straffe folkemord i krig og fredstid.

Skæbnens ironi bliver kun større, hvis vi tager den igangværende krig mellem Israel og terrorgruppen Hamas i Gaza med i betragning. Krigen er et direkte resultat af, at terrorgruppen har som erklæret mål at udslette Israel og det jødiske folk, skriver Baker.

Israel er som en jødisk stat, en distinkt national, etnisk, racemæssig og religiøs enhed – derfor må man spørge; hvorfor bliver anklagen om folkemord ikke brugt mod den palæstinensiske ledelse og Hamas?

Den palæstinensiske ledelse er jf. deres politiske program forpligtede til «væbnet modstand for at udslette Israel og erstatte den jødiske stat med en islamistisk palæstinensisk stat».

Palæstinensernes plan om at begå folkemordPLOs charter fra 1968 gælder fortsat. I charteret står blandt andet; «væbnet modstand er den eneste måde at frigøre Palæstina». Der står også at; «absolut beslutsomhed vil fortsætte den væbnet kamp og arbejde for en væbnet revolution for frigørelsen af landet».

I PLO-charteret opfordres der også til; «kommandoaktioner og væbnet revolution som kernen i det palæstinensiske folks frigørelseskamp». Alle andre løsninger end total frigørelse af «det historiske Palæstina» afvises, inkl. hele Israel.

I Hamas-charteret fra 1988 forstærkes planen om at «hæve Allahs banner over hver eneste tomme af Palæstina» og til at «frigøre Palæstina og konfrontere det zionistiske projekt». Sagt med andre ord; At udslette Israel og erstatte den jødiske stat med en palæstinensisk stat.

Hvis det ikke er en plan om at begå folkemord, hvad er det så? Ovennævnte er hvad har fået de vanvittige råb om «from the river to the sea, Palestine will be free» til at lyde verden over, inkl. Danmark. Det er råb om folkemord og udslettelse af Israel.

Råb om folkemord mod Israel og det jødiske folk aspejler PLO- og Hamas’ erklæret mål, skriver Baker.

Folkemordsanklagen kræver bevis af tydelig intention – skæbnens ironi når nye højder i betragtning af Sydafrikas forvrænging og misfortolkning af konventionen, for at få den til at passe med deres anklager om at Israel bryder Folkemordskonventionen.

Det kriminelle komponent i Folkemordkonvntionen baseres udelukkende på det helt centrale og afgørende punkt; krav om at kunne bevise en tydelig intention om at begå folkemord. Sydafrka påstår at Israels handlinger er ødelæggelse af palæstinenserne som en «national-, race- og etnisk gruppe».

Kan der ikke bevises en distinkt intention om folkemord, vil Sydafrikas anklage være grundløs og konventionen om folkemord kan ikke påberåbes.

En grundig gennemgang af Sydafrikas anklage mod Israel viser en mærkelig og bevisligt forkert påstand om at Israel i 75 år har haft et en intention om at udslette palæstinenserne via folkemord. Dvs. at Sydafrika gentager PLO- og Hamas charter og forvrænger baggrunden for, hvorfor den igangværende krig mellem terrorgruppen Hamas og Israel startede, for ikke at tale om at, Sydafrika ignorerer 7. oktober-massakren mod Israel, hvor flere tusind terrorister stormede ind over grænsen med Gaza og gik til angreb mod forsvarsløse babyer, børn, kvinder, ældre, syge og mænd. Massakren kostede over 1.200 liv og er den værste mod den jødiske folk siden Holocaust.

Nej, Israel har aldrig haft en intention om folkemord mod palæstinenserne – tværtimod, fakta på jorden viser at Israel i sine 75 år som en moderne jødisk og demokratisk stat, har forsøgt på enhver tænkelig måde, at opnå fredelig sameksistens med sine naboer, inkl. palæstinenserne, påpeger Baker.

Ser vi på de historiske fakta, har Israel indgået flere aftaler med palæstinenserne – eksempelvis Camp David i 1978, Madridkonferencen i 1991 og Oslo-aftalerne i 1993. Det er også et faktum at den arabiske ledelse har afvist alle tilbud om en stat side om side med Israel fra 1937 til 2018.

Hvorfor har Israel forpligtet sig til forhandlingsprocesser med palæstinenserne som er anerkendt af verdenssamfundet og FN, og samtidig have en plan om at begå folkemord?

Sydafrika misbruger begrebet folkemord i kynisk anti-israelsk propaganda – i deres anklage, der præsenteres i dag i ICJ, har Sydafrika inkluderet citater fra lavtstående israelske politikere, der er kommet med uansvarlige udtalelser. Sydafrika har tilmed inkluderet en israelsk popsang som bevis for Israel intentioner om folkemord.

Sydafrikas kynisme ignorere de centrale spørgsmål i konflikten mellem Israel og terrorgruppen Hamas, Israels juridiske rettigheder og Israels ret, jf. folkeretten til at forsvare sig mod terror, krig og enhver anden trussel mod sin befolknings sikkerhed.

Påstanden om at Israels legitime kamp mod terror svarer til folkemord er så absurd at den er useriøs – ingen logisk eller seriøs analyse af konflikten mellem Israel og terrorgruppen Hamas kan bevise israelsk intention om folkemord skriver Baker og tilføjer: – Så fejlagtig og misvisende en påstand undergraver konventionen om folkemord. Det er en fornærmelse af ICJ, mod de internationale ICJ-dommere og FN.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp