EU har besluttet at give de palæstinensiske myndigheder (PA) og FN-agenturet UNRWA, flere milliarder kroner. Hvordan vil EU sikre at pengene ikke misbruges til at støtte terror? (Foto: Howard Lake, flickr)

Hvorfor skjuler PA sin økonomi for verden?

De palæstinensiske myndigheder (PA) overholder ikke sin forpligtelse til økonomisk gennemsigtighed - alligevel fortsætter milliarderne med at strømme i PA's pengekasse.

MIFF har igennem flere år gjort opmærksom på at de palæstinensiske myndigheder (PA) som Danmark årligt giver flere millioner kroner finansieret af de danske skatteydere, misbruger astronomiske beløb på at opildne til terror via udbetaling af terrorløn (Pay for Slay) til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden. PA udarbejder jihad skolepensum som oplærer skolebørn i at blive terrorister og myrde israelere i terrorangreb og meget andet.

Den 5. maj 2021 blev MIFFs information om PA’s misbrug af dansk PA bistand fremhævet i Folketinget under partiernes debat om Danmark bør stoppe udbetaling af bistand til PA. Trods PA’s vedvarende mangeårige misbrug af dansk PA-bistand, har det ikke fået konsekvenser for dansk PA-bistand.

Palestinian Media Watch (PMW) som MIFF også samarbejder med, har dokumenteret hvordan PA forsøger at skjule hvad de bruger udenlandsk bistand til og forhindre enhver ekstern kontrol som PA ellers er forpilgtet til at lade sig undergå som bistandsmodtager. PA har blokeret for adgang til alle deres økonomiske rapporter som PA plejede at offentliggøre.

Siden 2008 har PA som en del af deres aftale om at modtage bistand via Verdensbanken, forpligtet sig til at offentliggøre en række finansielle dokumenter, inkl. deres årlige budget og månedlige budgetresultatrapporter. PA overholdt aftalen i en periode, men har siden 2019 ikke overholdt aftalen.

I modsætning hertil, med undtagelse af nogle få mindre hændelser som blev afsløret af PMW og derefter rettet. Var PA omhyggelig med at offentliggøre sine månedlige budgetresultater.

Indtil for nylig kunne man via PAs Finansministeriumshjemmeside (se skærmdump nedenfor), se alle nuværende og tidligere budgetresultatrapporter.

Seneste PA-budgetresultatrapport som PMW har fået adgang til er fra januar 2022. Nu er den mulighed også blevet blokeret og PA forhindrer enhver ekstern kontrol.

PA’s beslutning om at blokere al adgang til rapporterne på PA’s finansministeriumshjemmeside blev truffet efter PMW brugte rapporterne som dokumentation på hvordan PA i 2021 brugte over 1,7 miliarder kroner på at udbetale terrorløn (Pay for Slay) til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden, til terroristernes familier og martyrer (terrorister som er døde mens de begik terror).

Hykleri uden grænser: mens PA aktivt forhindrer enhver finansiel gennemsigtighed, holder PA’s premierminister Muhammad Shtayyeh møder på højt niveau med FN og andre embedsmænd som forberedelse til den kommende samling i Ad-Hoc Liaison Committee (AHLC – international gruppe af donorer, der koordinerer bistand til PA).

I flere Tweets (se nedenfor) orienterede PA’s premierminister Shtayyeh om sine møder, blandt andet med FN’s særlige koordinator for fredsprocessen i Mellemøsten, ledere fra Verdensbanken (der udsender en statusrapport som forberedelse til AHLC-møderne) og den norske Udenrigsminister (Norge leder AHLC), samt de forskellige forberedelser til det kommende møde.

AHLC-møderne afholdes to gange årligt og tjener PA som en mulighed for at anmode om at det internationale samfund fortsætter med at ignorere PA’s ubetaling af terrorløn til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden og donere stadigt stigende beløb til PA’s budget.

Sideløbende meddelte PA’s regering om at de har godkendt det almindelige budget for regnskabsåret 2022 med et budgetunderskud på over 3,8 milliarder kroner:

“[PA]-regeringen godkendte det generelle budgetforslag for regnskabsåret 2022 med en forventet samlet indtægt på cirka 4,771 milliarder dollars, en samlet udgift på cirka 5,851 milliarder dollars og et underskud, der vil nå 558 millioner dollars…

Regeringen forventer donationer fra donorlandene for 2022 på i alt 523 millioner dollars, heraf 300 millioner dollars til projekter og 200 millioner dollars til budgettet.” [Officiel PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, 1. april 2022]

Formålet med at kræve at PA offentliggøre sine finansielle rapporter er at få adgang til information om, hvordan PA bruger pengene som de får fra donorlandene (de fleste af pengene kommer fra Israel og det internationale samfund). I henhold til Oslo-aftalerne er Israel forpligtet til at opkræve skat på vegne af PA og herefter udtale den til PA.

Rrapporterne har hjulpet PMW med at afsløre flere aspekter af PA’s udbetalinger til terrorister samt at PA har overført i løbet af de seneste år har overført flere millarder kroner til PLO.

Før det internationale samfund igen udbetaler sin bistand til PA, bør der blive stillet krav om at PA afskaffer sin Pay for Slay politik (udbetaling af terrrorløn til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden) og fuld finansiel gennemsigtighed som PA er forpligtet til.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp